Activiteiten Solidair met Guatemala

2024

Infobulletin 

Publicatie van het tweemaandelijks infobulletin (op papier en per post). Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind juli dit jaar bereikten we nummer 198.

Digitale INFOBRIEF

In de loop van 2024  hebben we 25 digitale infobrieven verstuurd.

Ontmoetingen 

+ Begeleiding van Bernardo Caal Xol in Brussel (ONGs en A.I. – 26/02)

+ Ontmoeting met Rosalina Tuyuc van CONAVIGUA in Universiteit Gent (13/03)

+ Bijeenkomst Solidariteit Vlaanderen met Rosalina in de stadsbibliotheek Gent De Krook (16/03)

+ Bijeenkomst met PRO VERDE en Xaman Yaman Kutx op de kantoren van CONEXX-EU in Ukkel → info gegeven over werking solidariteit in België met Guatemala.

+ Ontmoeting in Brussel met twee functionarissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten CIDH) – zetel in Washington.

+ Ontmoeting in Brussel met:

            * Miguel Angel Gálvez, voormalig rechter van Hoog Risico 

             (in ballingschap) 

            * Claudia Paz y Paz, voormalige Procureur-generaal van het Openbaar

             Ministerie (in ballingschap)

            * Voormalige magistraat Eva Siomara Sosa van FECI (in ballingschap)

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

* 20/02: deelname aan digitale vergadering 

 * Deelname aan de life bijeenkomst in juni in Madrid. 

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk SICSAL op peil.

* We stuurden 5 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk SICSAL, waarbij we informeerden over het politieke lobbywerk, vooral bestaande uit het ondertekenen van oproepen, open brieven, communiqués, enz… (in naam van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités) die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

EU-LAT Network

* Wij blijven onze groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL_Europa) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk (met secretariaat op de kantoren van 111111 in Brussel.) EU-LAT Netwerk spitst zich toe op lobbywerking in de richting van de Europese Unie (vooral de Commissie en het Parlement) in verband met de relaties met Latijns-Amerika en de Caraïben.

* 23/01: Digitale vergadering van Werkgroep Guatemala

Onze deelname aan de digitale Algemene Vergadering 6 en 7 juni.

* ‘Werkgroep – Guatemala’ van EU-LAT Network

+ EU-LAT Network heeft verschillende werkgroepen. De ‘Werkgroep Guatemala’ bestaat uit enkele leden van de ‘Werkgroep Verdedigers van de Mensenrechten’ en daarnaast van NGO’s in Guatemala (o.a. van FONGI = een netwerk van westerse, vooral Europese NGO’s, die een vast kantoor met coöperanten in Guatemala hebben, zoals bijvoorbeeld Broederlijk Delen voor België).

PBALC

Op Belgisch niveau proberen we, daar waar het past, de situatie van de mensenrechten in Guatemala op de agenda te zetten in het ‘Belgisch Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben’ (PBALC).

* 27/02: digitale vergadering 

Activiteiten met andere organisaties

* Deelname aan de verschillende digitale bijeenkomsten van de 4Pijler-beweging → project in Quetzaltenango met SERJUS.

* (voor december) voorbereiding van 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. ‘Defend the Defenders’(een cluster van vakbonden, NGO’s en solidariteitscomités van verschillende landen, o.a. Guatemala) houden een actie tegen repressie en vervolging van de verdedigers van de mensenrechten in die landen.    

* In Aalst werken we samen met:

+ de Nationale campagne van 11.11.11

   Infostand van 11.11.11 bemand op Sport- en Info dag van instituut SMI (29/03)

Leerlingen van school SMI Aalst noteren wat zij doen om klimaat problemen aan te pakken

+ Vredeshuis – Uitreiking Vredesprijs → aan schrijver en theatermaker Dominique Willaert

Stefaan Van Den Abbeele (vredeshuis Aalst en Domique Willaert die vredesprijs 2024 ontvangt)

+ Solidariteit ís de Kunst: (14 solidaire groepen)

   – 24 – 25 febr.: expo klaar maken

   – evaluatievergadering: 16/04

   – 2 – 3 en 9 – 10 maart: expo en verkoop van kunstwerken  

Andreas Verleysen bij opening van tentoonstelling

+ Guatemala stand op Casa del Mundo

2023: Overzicht van de activiteiten: ZIE PDF

2022: Overzicht van de activiteiten: ZIE PDF

2021: Overzicht van de activiteiten: ZIE PDF

2020: Overzicht van de activiteiten: ZIE PDF