Documenten + Bulletins + Activiteiten

BULLETINS 2022-2023

2023-10: ZIE PDF

2023-06: ZIE PDF

2023-04: ZIE PDF

2023-02: ZIE PDF

2022-12: ZIE PDF

2022-10: ZIE PDF

2022-06: ZIE PDF

2022-04: ZIE PDF

2022-02: ZIE PDF:

DOCUMENTEN 2022-2023

DOCUMENT 25 SEPTEMBER 2023: In Guatemala worden dozen met de stembiljetten van de verkiezingen opengebroken 

ZIE PDF

DOCUMENT 31 AUGUSTUS 2023: Guatemalteekse verkozen president riskeert zijn partij te verliezen 

ZIE PDF

DOCUMENT JULI 2023: Toxische hertellingen van de verkiezingsuitslagen in Guatemala

ZIE PDF

DOCUMENT 4 MEI 2023: Juridisch slagveld in Guatemala

ZIE PDF

DOCUMENT 30 MAART 2023: Winnaars van de verkiezingen in Guatemala zijn al vastgelegd

ZIE PDF

DOCUMENT 3 MAART 2023: Guatemalteekse verkiezingen worden historisch

ZIE PDF

DOCUMENT 30 DECEMBER 2022: Leiria Vay over CODECA EN SITUATIE IN GUTEMALA

ZIE YOUTUBE

DOCUMENT 15 NOVEMBER 2022: De Guatemalteekse staat gekaapt

ZIE PDF

DOCUMENT 01 NOVEMBER 2022: Guatemalteekse justitie overgenomen door de maffia 

ZIE PDF

DOCUMENT 01 SEPTMEBER 2022: In Guatemala stijgt de agressie tegen verdedigers van de mensenrechten

ZIE PDF

DOCUMENT 01 AUGUSTUS 2022: Guatemalteekse president Alejandro Giammattei naar Oekraïne

ZIE PDF

DOCUMENT 15 JUNI 2022: Guatemalteekse president volhardt in het diplomatiek geblunder 

ZIE PDF

DOCUMENT 01 JUNI 2022: Guatemalteekse president, een op drift geraakt schip

ZIE PDF 

DOCUMENT 01 MAART 2022 :  Guatemalteekse president woedend voor een rapport van de Verenigde Naties 

ZIE PDF

 DOCUMENT 2 FEBRUARI 2022: Europese Unie bezorgd om de rechtsstaat in Guatemala 

 ZIE PDF

DOCUMENT 15 JANUARI 2022: Het Guatemalteekse Openbare Ministerie dwarsboomt corruptieonderzoeken 

ZIE PDF

 DOCUMENT 01 JANUARI 2022: Guatemalteekse president kleurt een ontluisterend beleid rozig in 

ZIE PDF

SOLIDARITEIT met BERNARDO CAAL XOL

Voor de vrijlating van Bernardo van April 2022: Powerpoint:deel 3

ZIE PDF

Voor de vrijlating van Bernardo van oktober 2019 – december 2021: Powerpoint: deel 2

ZIE PDF

Kroniek voor de vrijlating van een Guatemalteekse mensenrechtenverdediger Bernard. Deel 1 2019 tot 2021

zie PDF

Guatemalteekse Maya door Spaans bedrijf in de cel: zie PDF

Activiteiten in 2022

Infobulletin 

We zetten de voorbereiding en publicatie van het tweemaandelijks infobulletin op papier en per post verder. Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind 2022 bereikten we nummer 190 einde 2022.

Digitale INFO BRIEF

In de loop van 2022 hebben we 51 digitale info brieven verstuurd.

Projecten 

Ook dit jaar hebben we de betrekkingen tussen de Belgische donoren en de begunstigde entiteiten in Guatemala voortgezet.

* In de eerste plaats steunen onze lezers financieel via het tweemaandelijkse infobulletin CONAVIGUA, de coördinatie van Weduwen, vooral Maya’s, en de slachtoffers van het interne gewapende conflict.  

* Een ander project werd gefinancierd door het 11.11.11.- 4dePijler Fonds ten gunste van Agro-ecologische tuinen in San Martín Sacatepéquez. 

* Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ steunde zelf met een bescheiden bedrag de boerenorganisaties CUC en CODECA, Prensa Comunitaria, een freelancerjournalist die meewerkt met het infobulletin, Bernardo Caal Xol, milieuactivist, Maximo Ba Tiul, Maya analyticus uit Cobán en Sheny van de Romero groep. 

Defend The Defenders  

Vanaf 2015 zijn we intensiever gaan samenwerken met de dynamiek van Belgische vakbonden en ngo’s die jaarlijks een demonstratie organiseren rond misdaden tegen leiders en leden van vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties, vooral in Colombia, de Filippijnen en Guatemala.   

            Ook dit jaar werd het initiatief digitaal voorbereid. We richtten een open brief tot de Belgische overheid. Daarin presenteerden we concrete gevallen van repressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Colombia, Filipijnen, Guatemala, Palestina en België.      We eisten van de Belgische regering om doeltreffende beschermingsmechanismen in te stellen voor mensenrechten en milieuactivisten, zodat sociale bewegingen hun maatschappelijke rol kunnen spelen in België en overal ter wereld.  

            Voor Guatemala presenteerden we het geval van Bernardo Caal Xol, gevangen genomen en bevrijd. En naast hem de talrijke verdedigers van het milieu en het grondgebied die nog achter de tralies zitten. 

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

*Wij namen deel aan de (digitale vergaderingen in pandemie-tijden) van het Europese netwerk van Oscar Romero Comités.

* Deelname aan de life bijeenkomst in juni in Madrid. 

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk SICSAL op peil.

* We stuurden 11 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk SICSAL, waarbij we informeerden over het politieke lobbywerk, vooral bestaande uit het ondertekenen van oproepen, open brieven, enz… (in naam van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités) die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

EU-LAT Network

* Wij blijven de Belgische groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL_Europa) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk. Einde jar kwamen we voor het eerst terug life samen in Brussel. 

* In de werkgroep ‘Defensores’ behandelden we vooral situaties in Mexico, Nicaragua Honduras en Guatemala. Met focus op de inperking van de publieke ruimte voor de civiele maatschappij. 

‘Ad-Hoc Groep – Guatemala’ van EU-LAT Network

De Ad-Hoc groep bestaat uit enkele leden van de werkgroep ‘Defensores’ en van NGO’s in Guatemala (o.a. van FONGI).

* We richtten een brief naar de Europese ambassades in Guatemala ivm. de beslaglegging van corrupte individuen op het gerechtelijk systeem.

* We gaven adviserende info door aan een delegatie van drie Europarlementariërs die in  november naar Guatemala trokken om daar de situatie op te nemen.

PBALC

Guatemala op de agenda te zetten in het ‘Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben’ (PBALC).

* Een van de belangrijkste activiteiten bestond erin een ontmoeting voor te bereiden en uit te voeren in de maand december met enkele vertegenwoordigers van de Belgische Overheid (Buitenlandse Zaken, Belgische Ambassade in Panama, Belgische Ontwikkelingssamenwerking) .

Activiteiten met andere organisaties

* Vanaf juni werken we nog enkel zijdelings mee met Guatebelga, daar waar we concreet een meerwaarde kunnen betekenen. Zo zorgden we voor de nominatie van FAFG (Stichting voor Forensische Antropologie) ivm. de Quetzal Prijs van 2023.

* We namen deel aan de activiteiten van de kerngroep van 11.11.11-Aalst en de jaarlijkse nationale 11- campagne.

* Deelname aan de verschillende digitale bijeenkomsten van de 4Pijler-beweging.

Reis naar Guatemala

Einde maart – begin april was ik persoonlijk voor drie weken in Guatemala en ontmoette er de organisaties waarmee we samenwerken (ASERJUS – Quetzaltenango; CONAVIGUA; CUC; CODECA, Prensa Comunitaria; GAM; AMDE – Sta. Lucía Cotzumalguapa; Bernardo Caal Xol; Maximo Ba Tiul,…)  

Activiteiten in 2021

Ook in 2021 woedde de Covid-19 pandemie veer de wereld. Dit had een voelbare weerslag op de solidariteit in het algemeen en in het bijzonder op onze eigen werking.

Infobulletin 

We zetten de voorbereiding en publicatie van het tweemaandelijks infobulletin op papier en per post voort. Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind 2021 bereikten we nummer 185.

Digitale nieuwsbrief

            Vanaf maart 2016 zijn we begonnen met het verspreiden van een digitale informatiebrief aan een 15-tal groepen en comités van solidariteit met Guatemala en sympathisanten, in totaal zo’n 200 adressen in de regio Vlaanderen. In de brieven laten we de lezers weten wat er gebeurt op gebied van solidariteitsacties van onze eigen steungroep en andere groepen die solidair zijn met Guatemala. Daarnaast verspreiden we belangrijk nieuws over het reilen en zeilen in Guatemala, vooral wat betreft mensenrechten. We informeren ook over de stappen die we namen in de richting van Belgische en Europese politici, die over het algemeen verband houden met de mensenrechten in Guatemala. 

            In de loop van 2021 hebben we 49 digitale info brieven verstuurd.

Projecten  

            Ook dit jaar hebben we de betrekkingen tussen de Belgische donoren en de begunstigde entiteiten in Guatemala voortgezet.

* In de eerste plaats steunen onze lezers via het tweemaandelijkse infobulletin CONAVIGUA, de coördinatie van Weduwen, vooral Maya’s, en de slachtoffers van het interne gewapende conflict, financieel.  

* Een ander project werd gefinancierd door het 11.11.11.- 4dePijler Fonds ten gunste van Agro-ecologische tuinen in San Martín Sacatepéquez. 

* Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ steunt zelf ook met een bescheiden bedrag de boerenorganisaties CUC en CODECA.

Defend The Defenders  

            Vanaf 2015 zijn we intensiever gaan samenwerken met de dynamiek van Belgische vakbonden en ngo’s die jaarlijks een demonstratie organiseren rond misdaden tegen leiders en leden van vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties, vooral in Colombia, de Filippijnen en Guatemala.   

            Ook dit jaar werd het initiatief digitaal voorbereid. We richtten een open brief tot onze ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. Daarin presenteerden we concrete gevallen van repressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Colombia, Filipijnen, Guatemala, Palestina, Afghanistan en België.  

            Voor Guatemala presenteerden we CODECA dat naast bedreigingen en vervolging reeds 21 dodelijks slachtoffers betreurde sinds 2018 tot einde 2021  

            We stuurden bovendien een gelijkaardige brief naar de ambassade va Guatemala in Brussel. 

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

*Wij namen deel aan de (digitale vergaderingen in pandemie-tijden) van het Europese netwerk van Oscar Romero-comités.

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk.

* Het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) lanceerde samen met andere organisaties het initiatief CONVIDA-20 met het oog op het postpandemie tijdperk.

Er werden 9 werkcommissies opgericht. We sloten ons aan bij commissie 5: Inheemse en Afro-Amerikaanse volkeren met intensieve digitale vergaderingen.   

* We stuurden 8 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk SUCSAL, waarbij we informeerden over het politieke lobbywerk, vooral bestaande uit het ondertekenen van oproepen, open brieven, enz… (in naam van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités) die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

EU-LAT Network

            * Wij blijven de Belgische groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk. Deze koepel bestaat uit ongeveer 40 NGO’s en comités uit 10 landen van de Europese Unie, die verbonden zijn met de solidariteit met Latijns-Amerika. De doelstellingen die wij nastreven zijn de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika. Samen met Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties pleiten wij voor meer evenwichtige en rechtvaardige relaties tussen de twee regio’s. Daarnaast voor de mensenrechten van boeren, inheemse volkeren, milieu- en landrechten, vrouwen, NGO’s, enz. Met dit doel voor ogen sloten we ons aan bij de Werkgroep ‘Defensores’ (Verdedigers van de Mensenrechtenverdedigers).  

* In de werkgroep ‘Defensores’ kozen we ervoor om 2 emblematische cases op te volgen: in Guatemala, de bedrijven Oxec I y II in Cahabón, Cobán en in Peru de zaak Espinar/Glencore. 

* Daarnaast werd de case Guapinol in Honduras opgevolgd. 

* Ook vanuit de NGO-lidorganisaties werd het beleid van de overheid in Nicaragua, El Salvador en Guatemala nauwlettend gevolgd wat betreft de inperkingen van de nationale en internationale NGO’s werkzaam in die landen.  

* We richtten een brief naar de Europese ambassades in Guatemala ivm. de beslaglegging van corrupte elementen op het Grondwettelijk Hof.

* Einde oktober hielden we een digitale bijeenkomst met Europese parlementariërs van de Groenen. We verzochten hen te reageren op de belabberde situatie in Guatemala, vooral de vervolging van integere magistraten die noodgedwongen kozen voor de ballingschap.

Ad-Hoc Groep rond Gatemala

Vanaf mei richtten we een Ad-oc gropeje op, bestaande uit sommige leden van de werkgroep ‘Defensores’ en van NOG’s in Guatemala (o.a. van FONGI).

De werking richtte zich vooral op de Europese ambassades in Guatemala.

PBALC

Op Belgisch niveau proberen we, daar waar het past, de situatie van de mensenrechten in Guatemala op de agenda te zetten in het Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben (PNALC), dat in juni 2019 opstartte onder leiding van 11.11.11 en CNCD (de Franstalige tegenhanger). In de loop werd de naam veranderd in PBALC (Belgisch Platform Latijns-Amerika en Caraïben).

* Een van de belangrijkste activiteiten bestond erin een grote conferentie (bij voorkeur live) voor te bereiden en uit te voeren in de maand november. Uiteindelijk werd het een digitale bijeenkomst. Met enkele sprekers van de Belgische Overheid en met twee sprekers uit Latijns-Amerika: uit Colombia en uit Guatemala → Mara Bocaletti, Internationaal Platform tegen de Straffeloosheid.

Activiteiten met andere organisaties

* We namen deel aan de digitale vergaderingen van Guatebelga, hoofdzakelijk gekenmerkt door de drukke voorbereiding en uitvoering van de 5de Quetzal Prijs 2021. 

* We namen deel aan de activiteiten van de kerngroep  van 11.11.11-Aalst en de jaarlijkse campagne.

* Deelname aan de verschillende digitale bijeenkomsten van de 4Pijler-beweging.

Documenten 2021

Centraal-Amerikaanse staten produceren zelf karavanen van migranten: Zie PDF

Bedrijven vechten tegen de Maya’s en hun journalisten in Guatemala: zie PDF

Mokerslagen op de rechtsstaat in Guatemala. Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid de laan uitgestuurd: zie Pdf

200 jaar onafhankelijkheid vieren: zie PDF

Naar de gevangenis gestuurd voor een nijptang in Guatemala.: zie PDF

Activiteiten 2020 “Solidair met Guatemala

2020 werd diepgaand gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Dit had een voelbare weerslag op de solidariteit in het algemeen en in het bijzonder op onze eigen werking.

Infobulletin 

We zetten de voorbereiding en publicatie van het tweemaandelijks infobulletin op papier en per post voort. Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind 2020 bereikten we nummer 180.

Digitale nieuwsbrief

            Vanaf maart 2016 zijn we begonnen met het verspreiden van een digitale informatiebrief aan een 15-tal groepen en comités van solidariteit met Guatemala en sympathisanten, in totaal zo’n 200 adressen in de regio van Vlaanderen. In de brieven laten we de lezers weten wat er gebeurt op gebied van solidariteitsacties van onze eigen steungroep en andere groepen die solidair zijn met Guatemala. Daarnaast verspreiden we belangrijk nieuws Guatemala. We informeren ook over de stappen die we namen in de richting van Belgische en Europese politici, die over het algemeen verband houden met de mensenrechten in Guatemala. 

            In de loop van 2020 hebben we 43 digitale info brieven verstuurd.

Projecten  

            Ook dit jaar hebben we de betrekkingen tussen de Belgische donoren en de begunstigde entiteiten in Guatemala voortgezet.

* In de eerste plaats steunen onze lezers via de halfjaarlijkse nieuwsbrief CONAVIGUA, de coördinator van de weduwen, vooral de Maya’s, en de slachtoffers van het interne gewapende conflict, financieel.  

* Een andere project werd gefinancierd door het 11.11.11.- 4dePijler Fonds ten gunste van ASIDECQ (bouw van waterreservoirs). 

Stop the Killings 

            Vanaf 2015 zijn we intensiever gaan samenwerken met de dynamiek van Belgische vakbonden en ngo’s die jaarlijks een demonstratie organiseren rond misdaden tegen leiders en leden van vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties, vooral in Colombia, de Filippijnen en Guatemala. 

            Ondertussen werd de benaming ‘Stop The Killings’ omgezet in ‘Defend The Defenders.’   

            Dit jaar werd het initiatief digitaal voorbereid en uitgevoerd. We stelden twee open brieven op gericht tot onze ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. Daarin presenteerden we concrete gevallen van repressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Colombia, Filipijnen, Guatemala, Honduras en dit jaar ook België.  

            We presenteerden Bernardo Caal Xol, een gevangene in Cobán voor zijn verzet tegen schadelijke mijnbouwactiviteiten in zijn regio.  

            We stuurden bovendien een gelijkaardige brief naar de respectieve ambassades. Steungroep Solidair met Guatemala stelde de brief gericht aan de ambassade van Guatemala op. 

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

*Wij namen deel aan de (digitale vergaderingen in pandemie-tijden) van het Europese netwerk van Oscar Romero-comités.

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk.

* Het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) lanceerde samen met ander organisaties het initiatief CONVIDA-20 met het oog op het postpandemie tijdperk.

Er werden 9 werkcommissies opgericht. We sloten ons aan bij commissie 5: Inheemse en Afro Amerikaanse volkeren met intensieve digitale vergaderingen.   

* We stuurden 8 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk, waarbij we informeerden over het politiek lobbywerk, vooral bestaand uit het ondertekenen van  brieven die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

Lobbywerk

EU-LAT Network

            * Wij blijven de Belgische groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk. Dit laatste koepel bestaat uit ongeveer 40 NGO’s en comités uit 10 landen van de Europese Unie, die verbonden zijn met de solidariteit met Latijns-Amerika. De doelstellingen die wij nastreven zijn de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika. Samen met Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties pleiten wij voor meer evenwichtige en rechtvaardige relaties tussen de twee regio’s. Daarnaast voor de mensenrechten van boeren, inheemse volkeren, milieu- en landrechten, vrouwen, NGO’s, enz. Met dit doel voor ogen sloen we ons aan bij de Werkgroep ‘Defensores’ (Verdedigers van de Mensenrechtenverdedigers).  

* In februari ondertekenden we in samenspraak met onze Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties een brief gericht aan de producerende Latijns-Amerikaanse regeringen van bananen en aan de  Europese Unie in verband met de pesticiden die de vruchten bevatten.

* Nog in februari ondertekenden we een brief gericht tot António Guterres en Michelle Bachelet van de Verenigde Naties in verband met de mogelijke inperking van de financiering van de VN-Commissie voor de Mensenrechten.

PNALC

Op Belgisch niveau proberen we, daar waar het past, de situatie van de mensenrechten in Guatemala op de agenda te zetten in het Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben (PNALC), dat in juni 2019 opstartte onder leiding van 11.11.11 en CNCD (de Franstalige tegenhanger).

* In november ondertekenden we een brief, gericht tot Sophie Wilmès, Federale Minister van Buitenlandse Zaken waarbij we wijzen op de precaire situatie van de mensenrechten en met een speciale verwijzing naar de zaak Bernardo Caal Xol. We vragen waakzaam te zijn, samen de Europese Unie, in de relaties met de Guatemalteekse regering.   


Activiteiten met andere organisaties

* We namen deel aan de deels digitale vergaderingen van Guatebelga. 

* In januari werden we uitgenodigd door de Wereldwinkel en andere lokale organisaties van Grimbergen om in het CC Strombeek de film Nuestras Madres in te leiden. 

* We namen deel in januari aan de jaarlijkse startdag van 11.11.11. Nationaal in Brussel.

* We namen deel aan een activiteit van 11-Oost Vlaanderen in Gent, waar we ons bogen over mogelijke nieuwe pistes en perspectieven voor de werking.

* We woonden een initiatief bij van Belgische universiteiten in  de VUB in Brussel, waar we Rigoberta Menchú ontmoetten.

* 7 maart. Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de 4Pijler-beweging in Brussel.

Documenten: 2020

2020_07_Naar de gecoöpteerde hertekening van een in beslag genomen Staat: Zie PDF

2020_09_Cubaanse artsen in Guatemala: Zie PDF

2020_10_De pandemie gebruiken om de belangen van het grootkapitaal veilig te stellen: Zie PDF

2020_10_In Honduras worden verdedigers van de mensenrechten geliquideerd.: Zie PDF

2020_12_Guatemalteeks congres een laaiend haardvuur: Zie PDF

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.