Info Brief 266: 5 september 2022

◙ Wie zit achter de heksenjacht? 

         Veteraan Ricardo Méndez Ruiz, voorzitter van de organisatie ‘Stichting tegen het Terrorisme’ die hij in 2013 oprichtte, is goede maatjes met Consuelo Porras, procureur-generaal en hoofd van het Openbaar Ministerie en met de Guatemalteekse justitie. Dat hebben figuren als Leily Santizo, Virginia Laparra, Juan Francisco Sandoval, … geweten nadat ze onderzoek deden naar de politieke en economische machtsgroepen die dicht bij de ‘Stichting tegen het Terrorisme’ staan. Maar voor hemzelf is er goed nieuws: de man en zijn stichting lijken vooralsnog gevrijwaard van enig gerechtelijk onderzoek.

(foto: Juan Rosales)

            Toen Leily Santizo gearresteerd werd, was zij het zelf die vroeg om overgeplaatst te worden naar Mariscal Zavala, omdat ze dacht dat ze daar veiliger zou zijn. Die militaire gevangenis is voorbehouden voor belangrijke personaliteiten.         Maar vanaf het ogenblik dat ze binnenkwam, zou de dood haar achtervolgen. Een van de coördinatoren van de gevangenis waarschuwde haar om niets te eten van wat zij in de gevangenis kreeg, omdat de beveiliging de mogelijkheid van voedselvergiftiging niet kon voorkomen. Ze mocht voedsel van buiten naar binnen brengen. Het zadelde haar op met panische angst. Sinds februari dit jaar zit ze daar vast.

Ze werd gefotografeerd in de gevangenis, zonder dat zij het wist, tijdens het enige moment van de dag dat haar cipiers haar toestonden lucht te happen. Ze besefte dat zij was gefotografeerd pas nadat iemand haar tijdens een rechtszitting de beelden liet zien die op de sociale media circuleerden. Sommige van de Twitter-accounts waarop de beelden van haar waren geplaatst, zijn gelinkt aan de ‘Stichting tegen het Terrorisme.’  De beschrijving van de auteur die ermee gepaard gaat, is niet gratuit. Hijzelf noemt zich in de mini-biografie op zijn Twitter-account: ‘Zakenman. Extreem-rechtse activist. Opgenomen in de Lijst Engel voor het verdedigen van onze veteranen.’ 

            Leily Santizo kwam oog in oog te staan met Méndez Ruiz telkens wanneer ze voor de rechter gebracht werd. Op een keer  bevestigde een advocaat die bij een van de hoorzittingen aanwezig was, dat Méndez Ruiz haar benaderde en zei: ‘Jou moet ik niet hebben, ik moet Juan Francisco Sandoval hebben, maar hij is een lafaard.’ Hij verwees daarbij naar het voormalige hoofd van het Kantoor van de Speciale Aanklager tegen de Straffeloosheid (FECI), de gespecialiseerde eenheid die met CICIG samenwerkte bij de meest gevoelige zaken vóór de komst van procureur-generaal Porras en de uitwijzing van CICIG uit het land. Vandaag leeft Sandoval – veilig tegen de agressie – in ballingschap in Washington,

            Toen Leily Santizo samenwerkte met de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) was zij belast met dossiers van de ‘veteranen’ (beschuldigd van gruwelijke oorlogsmisdaden) die nauw aansloten bij de politieke en militaire macht en die nu door procureur-generaal Porras beschermd worden en waar Méndez Ruiz nauw mee verbonden is.

            Een voormalige medewerker van CICIG die anoniem wil blijven uit angst voor represailles verklaarde: ‘Op dat moment werden we voorwerp van haat.’ Hij aarzelt niet om twee van de mensen aan te wijzen die achter de massa trollen op de sociale media zitten en die verantwoordelijk zijn voor de aanvallen en bedreigingen: Ricardo Méndez Ruiz enRaúl Falla. In de afgelopen maanden zijn ze met hun ‘Fundaterror‘ (‘Terreurstichting’ zoals ze in de straten genoemd wordt) als particuliere eisers opgetreden in zaken zoals die tegen Leily Santizo. Het is geweten dat wanneer Méndez Ruiz en zijn stichting er aan te pas komen, de processen tegen onderzoekers die de corruptie bekampten, in een stroomversnelling terecht komen.

            ‘Fundaterror’ is ook eiser in de zaak tegen José Rubén Zamora, redacteur van El Periódico en een van de meest kritische journalisten van de regering van huidige president, Alejandro Gimmattei. 

            Toen een rechter op 9 augustus bevestigde dat Zamora in de gevangenis moet blijven terwijl de Guatemalteekse justitie zijn zaak oplost, aarzelde Méndez Ruiz niet om zich medailles op de borst te spelden. Op 10 augustus schreef hij op zijn Twitter-account als onderschrift bij een foto waarop Jose Rubén Zamora met een ‘x’ is aangegeven: ‘Hier is er een. De Stichting tegen het Terrorisme zal zorgen voor wat nodig is’

(foto: Aanhouding van José Rubén Zamora – Vatican News)

            Op de foto is ook Helen Mack te zien, de voorzitster van de Mirna Mack Stichting, een van de belangrijkste gezichten van de strijd tegen corruptie en mensenrechten in Guatemala en zus van Mirna Mack, een antropologe die op 11 september 1990 door het Guatemalteekse leger werd vermoord.

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 265: 24 augustus 2022

◙ Regering vernietigt toegangswegen van gemeenschappen

            Francisco Simón Francisco, een van de journalisten van Prensa Comunitaria ging zijn licht opsteken bij de inwoners in het noorden van El Petén. 

            Ongeveer 150 radiopatrouilles van de Nationale Civiele Politie (PNC) en 12 legertrucks deden in de vroege uren van woensdag 17 augustus een inval in de Sierra Lacandón. Met explosieven vernietigden ze de wegen die de gemeenschappen Nueva Jerusalén II en het gehucht La Revancha, gelegen in de gemeente La Libertad met elkaar verbinden.

            In volle nacht begonnen de mensen de bewegingen van voertuigen te horen en dit alarmeerde de families. 

“Het was erg donker en de mensen waren bang om in de buurt van de plek te komen, ze zeiden: “we kunnen beter niet gaan, want het leger zou op ons kunnen schieten en ons daar dood achterlaten, zoals bij andere gelegenheden gebeurd is’,” zei Don Silvestre Calletano, een vierendertigjarig gemeenschapslid uit Nueva Jerusalén.

            Bij dageraad arriveerden de dorpelingen op de plaats en vonden de wegen vernield door verschillende ontploffingen. Die lieten grote gaten achter. In La Revancha ging het om acht enorme gaten met een diameter van tien meter.

            In een korte verklaring verzekerde de Nationale Civiele Politie (PNC) dat zij, in samenwerking met de Nationale Raad voor Beschermde Gebieden (CONAP) en het Guatemalteekse leger, gevolg gaven aan een gerechtelijk bevel tot vernietiging van twee vermeende clandestiene wegen, die zich in het Nationaal Park Sierra del Lacandón zouden bevinden.

            ‘De wegen zijn door de dorpelingen zelf aangelegd om de mobilisatie in tijden van nood te vergemakkelijken, bijvoorbeeld een vrouw die aan complicaties bij de bevalling lijdt of om onze oogsten naar de gemeente te brengen. Ze zijn niet clandestien, zoals de autoriteiten beweren,’ zei don Silvestre Calletano. 

            We hebben zelfs tortilla’s of een brood gelaten, we hebben kippen of varkens verkocht om geld te verdienen en bij te dragen aan de aanleg van de weg. Nu moeten we weer helemaal opnieuw beginnen,’ klaagde hij. 

            Een ander lid van de plaatselijke gemeenschap, die niet bij naam wenste  genoemd te worden, verklaarde dat de twee gemeenschappen in de Sierra del Lacandón zich meer dan 30 jaar geleden in de regio vestigden.

            ‘Om te beginnen zijn het geen clandestiene wegen. Van 1990 tot 2000 werden ze collectief aangelegd. In feite heeft de CONAP van deze wegen gebruik gemaakt, en wat een toeval, nu komen zij ze vernietigen en ze clandestien noemen,’ zei hij.

            Hij herinnerde de regeringsinstanties eraan dat de wegen altijd al hebben bestaan. 

‘Het zijn wegen die vele jaren geleden zijn ontstaan en die ook door houthandelaars gebruikt werden,’ zei hij.

(foto’s: Prensa Comunitaria)

            De ondervraagden wezen erop dat de mensen zelf voortdurend bezig zijn met het herstellen van de wegen, ‘want deze gemeenschappen bestaan praktisch niet voor de staat, zij hebben geen rechten en zijn volledig in de steek gelaten, hetgeen de reden is waarom de regering geen enkele investering in deze regio heeft gedaan,’ zeiden zij.

Toen zij werden gevraagd over de kwestie van de drugshandel, antwoordden ze dat de autoriteiten deze institutionele focus gebruiken om de dorpelingen onzichtbaar te maken. (Voor hen (de autoriteiten) zijn deze wegen die van de drugshandelaars. Dat is de naam die de regering gebruikt, en dan zijn zij degenen die de gemeenschappen financieren, zodat zij zich vrij kunnen bewegen. Maar in werkelijkheid zijn de wegen ons eigen werk,’ verduidelijkten zij.            ‘Vooreerst beweren ze dat het een beschermd gebied is en dat er geen mensen mogen aanwezig zijn, en daarnaast zeggen ze dat het clandestiene of illegale wegen zijn. In feite zijn het wegen die de autoriteiten zelf al gebruikt hebben om boeren gevangen te nemen, huizen in brand te steken of oogsten te verbranden”, besloot Don Silvestre Calletano.

◙ Radio Centraal Antwerpen

            Een telefoontje uit Antwerpen. We kregen je gegevens van Uitpers. Je artikel over het bezoek van president Giammattei van Guatemala aan Oekraïne trok onze aandacht. Wat bezielt die man? Wat ging hij daar uitvreten? En hebben de VS daar iets mee te maken? Wat gebeurt er tegenwoordig in Guatemala met de democratie?  Kunnen wij daarover een gesprek hebben van een twintigtal minuten?   

            Dat gesprek ging door op zaterdag 13 augustus tijdens het wekelijks Actualiteitenprogramma van Radio Centraal Antwerpen.

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 264: 15 augustus 2022

◙ Universiteitsstudenten reeds meer dan 100 dagen op de bres

            De staatsuniversiteit San Carlos (USAC) wordt al meer dan 100 dagen bezet uit protest tegen de frauduleuze verkiezing van Walter Mazariegos tot rector.

            Ook het Grootstedelijk Universitair Centrum (CUM), het USAC-Museum, het recreatiecentrum Los Arcos en verschillende regionale universitaire centra, zoals onder meer San Marcos en Quetzaltenango worden door studenten  bezet en bewaakt.

(foto: Juan Rosales)

             Op 4 augustus naderde een persoon, gemaskerd gezicht, de poorten  van de Universiteit van San Carlos (USAC), waar drie studenten de wacht hielden. Hij richtte een vuurwapen op hun gezichten en zei dat ze moesten opkrassen of ter plaatse sterven. De studenten zochten dekking en verscheidene niet-geïdentificeerde personen drongen de centrale campus binnen en renden in de richting van de Faculteit Geesteswetenschappen.

De stille en verlaten campus begon te vertroebelen door een dichte kolom zwarte rook. De geur van verbrand metaal en rubber verpeste de atmosfeer, op de parkeerplaats van de Faculteit van de Geesteswetenschappen staken gewapende individuen een verlaten voertuig in brand. Daarop verscheen een wagen van de vrijwillige brandweer en een groep personeelsleden van de universiteit maakte van de situatie gebruik om de campus binnen te dringen en de tenten van het verzet te ontmantelen.

            Enrique Bremen, van de vakbond  van de werknemers van USAC probeerde te bemiddelen tussen de studenten en de directeur van de Algemene Administratie van de universiteit (DIGA), maar deze weigerde te praten. Beetje bij beetje werden de personeelsleden van de campus verwijderd. 

Later hielden de studenten een persconferentie waarin zij verslag uitbrachten van de gebeurtenissen. Ze vroegen de bevolking de machtsovername te steunen van de universiteit, die zij beschouwen als het laatste bastion van de Guatemalteekse democratie. 

            Zij kondigden aan te zullen deelnemen aan de algemene staking die is uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Civiele Maatschappij.

            ‘Zelfs als het me mijn leven kost, zal ik de autonomie van de universiteit blijven verdedigen,’ zei een van de studenten.

◙ Solidariteit met journalist José Rubén Zamora en de krant elPeriódico

            Op 30 juli onderschreven de steungroep Solidair met Guatemala  en het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités een oproep ten voordele van de directeur van de krant elPeriódico. Onlangs werd hij aangehouden. (zie: Info Brief 263)

            Onderaan de laatste twee paragrafen van de oproep:

            ‘De Guatemalteekse samenleving is onbeschermd tegen de willekeur van de overheid. In plaats van zijn burgers te beschermen, vervolgt de staat Guatemala hen omwille van hun ideeën, in strijd met artikel 5 van de Politieke Grondwet van de Republiek, waarin bepaald is dat niemand mag worden vervolgd of lastiggevallen omwille van zijn mening.

            Wij verwerpen de willekeurige aanhouding van José Rubén Zamora, de censuur tegen hem en tegen “el Periódico”. Wij eisen dat de president van de Republiek, Alejandro Giammattei, de rechterlijke macht, de wetgevende macht en alle autoriteiten van de drie machten van de staat de vrijheid van meningsuiting eerbiedigen en dit recht volledig waarborgen.’

Guido De Schrijver  – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief Archief

Info brief wordt hier gearchiveerd. Klik hieronder om de pdf te lezen

Info Brief 266

Info Brief 265

Info Brief 264

Info Brief 263

Info Brief 262

Info Brief 261

Info Brief 260

Info Brief 259

Info Brief 258

Info Brief 257

Info Brief 256

Info Brief 255

Info Brief 254

Info Brief 253

Info Brief 252

Info Brief 251

Info Brief 250

Info Brief 249

Info Brief 248

Info Brief 247

Info Brief 246

Info Brief 245

Info Brief 244

Info Brief 243

Info Brief 242

Info Brief 241

Info Brief 240

Info Brief 239

Info Brief 238

Info Brief 237

Info Brief 236

Info Brief 235

Info Brief 234

Info Brief 233

Info Brief 232

Info Brief 231

Info Brief 230

Info Brief 229

Info Brief 228

Info Brief 227

Info Brief 226

Info Brief 225

Info Brief 224

Info Brief 223

Info Brief 222

Info Brief 221

Info Brief 220

Info Brief 219

Info Brief 218

Info Brief 217

Info Brief 216

Info Brief 215

Info Brief 214

Info Brief 213

Info Brief 212

Info Brief 211

Info Brief 210

Info Brief 209

Info Brief 208

Info Brief 207

Info Brief 206

Info Brief 205

Info Brief 204

Info Brief 203

Info Brief 202

Info Brief 201

Info Brief 200

Info Brief 199

Info Brief 198

Info Brief 197

Info Brief 196

Info Brief 195

Info Brief 194

Info Brief 193

Info Brief 192

Info Brief 191

Info Brief 190

Info Brief 189

Info Brief 188

Info Brief 187

Info Brief 186

Info Brief 185

Info Brief 184

Info Brief 183

Info Brief 182

Info Brief 181

Info Brief 180

Info Brief 179

Info Brief 178

Info Brief 177

Info Brief176

Info Brief 175

Info Brief 174

Info Brief 173

Info Brief 172

Info Brief 171

Info Brief 170

Info Brief 169

Info Brief 168

Info Brief 167

Info Brief 166

Info Brief 165

Info Brief 164

Info Brief 163

Info Brief 162

Info Brief 161

Info Brief 160

Info Brief 159

Info Brief 158

Info Brief 157

Info Brief 156

Info Brief 155

Info Brief 154

Info Brief 153

Info Brief 152

Info Brief 151

Info Brief 150

Info Brief 149

Info Brief 148

Info Brief 147

Info Brief 146

Info Brief 145

Info Brief 144

Info Brief 143

Info Brief 142

Info brief 141

Info Brief 140

Info Brief 139

Info Brief 138

Info Brief 137

Info Brief 136

Info Brief 135

Info Brief 134

Info Brief 133

Info Brief 132

Info Brief 131

Info Brief 130

Info Brief 129

Info Brief 128

Info Brief 127

Info Brief 126

Info Brief 125

Info Brief 124

Info Brief 123

Info Brief 122

Info Brief 121

Info Brief 120

Info Brief 119

Info Brief 118

Info Brief 117

Info Brief 116

Info Brief 115

Info Brief 114

Info Brief 113

Info Brief 112

Info Brief 111

Info Brief 110

Info Brief 109

Info Brief 108

Info Brief 107

Info Brief 106

Info Brief 105

Info Brief 104

Info Brief 103

Info Brief 102

Info Brief 101

Info Brief 100

Info Brief 99

Info Brief 98

Info Brief 97

Info Brief 96

Info Brief 95

Info Brief 94

Info Brief 93

Info Brief 92

Info Brief 91

Info Brief 90

Info Brief 89

Info Brief 88

Info Brief 87

Info Brief 86

Info Brief 85

Info Brief 84

Info Brief 83

Info Brief 82

Info Brief 81

Info Brief 80

Info Brief 79

Info Brief 78

Info Brief 77

Info Brief 76

Info Brief 75

Info Brief 74

Info Brief 73

Info Brief 72

Info Brief 71
Info Brief 70

Info Brief 69

Info Brief 68

Info Brief 67

Info Brief 66

Info Brief 65

Info Brief 64

Info Brief 63

Info Brief 62

Info Brief 61

Info Brief 60