Samenwerking mer 4de Pijler

Wie is de 4de Pijler?

Een diverse groep initiatieven die zich wereldwijd inzetten voor internationale solidariteit.

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen,… zetten zelf een project van internationale solidariteit op. Deze burgerinitiatieven voor internationale solidariteit die vanuit Vlaanderen ondernomen worden, verzamelen we onder de naam: de 4de Pijler. 

Wil je meer weten over die community van 4de Pijlerorganisaties? Lees de verhalen

 Naar schatting zijn wereldwijd minstens 1.300 4de Pijlerinitiatieven vanuit Vlaanderen actief. 30.000 tot 60.000 vrijwilligers zijn op die manier betrokken bij een ‘eigen’ project. En jaarlijks zouden deze initiatieven in ons land tussen 47 à 68 miljoen euro inzamelen om hun projecten te steunen.

https://11.be/4depijler/wie-de-4de-pijler

Samenwerking in Guatemala

met SERJUS

Motief en aanpak

Een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van SERJUS was de door verschillende plattelandsgroepen en leiders geuite behoefte om de inspanningen van de gemeenschappen te ondersteunen bij hun fysieke en spirituele herstel van de slijtage die is veroorzaakt door het jarenlange geweld en de onderdrukking tijdens het interne gewapende conflict, waarvan de negatieve effecten, in de zin van toegenomen onderdrukking en uitbuiting, hen nog steeds sterk treffen.

Het werk begon met drie benaderingen:

  1. De bevordering van gemeenschapsorganisatie
  2. Integrale planning van lokale ontwikkeling
  3. Aandacht voor de onmiddellijke behoeften en eisen van de bevolking.

PROJECTEN

ASERJUS 2023: Het Agro-ecologisch Opleidingscentrum van de Vereniging voor Maya Jongeren Kajib’ Noj (KANOJ) dient als hoofdkwartier voor het Coördinatieorgaan van Maya Organisaties voor de Integrale Ontwikkeling van inheemse organisaties in de streek Quiché (COMDIQ). Deze laatste koepelt vijf gemeenschapsorganisaties in de gemeente Santa Cruz del Quiché. Daar worden opleidingen gegeven in agro-ecologie, empowerment voor vrouwen, gemeenschappelijke spaarcoöperatieve en politiek lobbywerk. Verder worden vaardigheden eigen gemaakt in het kader van de voedselsoevereiniteit zoals kweek en reproductie van kippen, aanleg van een bank van inheemse zaden en de productie van groenten in agro-ecologische overgang, allemaal ter beschikking van de lokale markt en lokale economische alternatieven op basis van de beginselen van solidariteit en collectiviteit.

(Verbetering van de installaties van de vereniging Kanoj, waar economische activiteiten worden uitgevoerd, volgens de beginselen van collectieve en agro-ecologische solidariteit, ten dienste van lokale, nationale en internationale organisaties.)

Ontwerp en uitvoering van biologisch zuiveren van gebruikt water om het aan te wenden voor besproeiing van de zaadperken  

Ontwerp en uitvoering van de herstructurering van de bestaande, niet meer adequate infrastructuur van opvang en verspreiding van regenwater. 

Vereniging van boeren voor de ontwikkeling van Rachoquel (APADER) 

Doel van het project: Het creëren van een ruimte voor het behoud, de reproductie, de verkoop en het gebruik van inheemse zaden van groente- en fruitgewassen in de gemeenschap van Rachoquel, in de gemeente Momostenango, Totonicapán, om het niveau van duurzaamheid van de vereniging APADER te verhogen. 

Verwachte resultaten: 

– Inrichting van een perceel voor de productie van inheemse zaden van inheemse groenten, zoals snijbiet, knoflook, amarant, selderij, canavalia (peulvruchten), paarse ui, witte ui, chipilín (peulvruchten), koriander, spinazie, güicoy(courgette), tuinboon, braamkruid, sla, radijs, rode biet en wortel. 

– Inrichting van een fruitplantenteelt met Perzische citroen, avocado, sinaasappel, mandarijn. 

-Versterking van de inheemse en creoolse zaadbank van de vereniging door de opname van variëteiten die ter beschikking zullen worden gesteld van de gemeenschap van Rachoquel en andere gemeenschappen van de gemeente die belangstelling hebben voor het proces. 

Begunstigden: De uitvoering van de communautaire zaaigoedreserve zal daar rechtstreeks van profiteren: 50 promotoren (40 vrouwen en 10 mannen) van de vereniging APADER. 300 gezinnen van kleinschalige producenten in de gemeenschap van Rachoquel, in de gemeente Momostenango. En indirect aan 300 gezinnen van kleinschalige producenten in de gemeenschap van Rachoquel, in de gemeente Momostenango.

San Martín Sacatepéquez – AGRO-ECOLOGISCE TUINEN

Het is eigenlijk niet “ons” project. Onze doelstellingen zijn eerder gericht op info, aanklacht en politiek lobbywerk voor Guatemala naar zowel Belgische, Europese als Guatemalteekse autoriteiten.  Voor dit project dienen we enkel als brugfunctie. De reden dat we een project willen promoten is om voeling te houden met de basis in Guatemala in haar primaire noden.  Door een concreet project te promoten overstijgen we onze eerder structurele inzet van politieke aard voor de mensenrechten in het land om zo het contact en de concrete inzet met de basis te behouden.

Het project is volledig in handen van de lokale gemeenschap en is een eindigend deelinitiatief van hun permanente strijd voor voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit. 

SERJUS (Juridische en Sociale Dienstverlening) is een documentatiecentrum en een doorgeefluik van fondsen die NGO’s aanleveren. Het is de tussenschakel en zorgt ervoor dat het project uitgevoerd wordt volgens de afspraken en aangegane normen.

In die zin kunnen we in onze informatie naar hier toe rekenen op gedegen analytische documenten van SERJUS. Anderzijds kunnen wij als tegenprestatie bij deze een project door hen gepromoot steunen.

ASIDECQ – S. Juan Sacatepéquez (SERJUS)

Promotie sojabereiding en voedselsoevereiniteit 

Het project is volledig in handen van de lokale gemeenschap ASIDECQ en is een (eindigend) deelinitiatief van hun permanente strijd voor voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit.  SERJUS zorgt ervoor dat het project uitgevoerd wordt volgens de afspraken en aangegane normen.

41,4 % van de minderjarige bevolking is ondervoed in Guatemala. Het project is gericht op 25 groepen voor samen 500 families en vergt 1 maand uitvoering en 1 jaar opvolging. Bedoeling: uitbreiding van de activiteiten van de aanvragende organisatie voor voedselveiligheid. Bij middel van vorming, info en praktijk bij bereiding van soja. Workshops voor de groepen bij bereiding van diverse gerechten van soja. Contacten met lokale markten. Expo’s en promotie van sojagerechten. Opstellen van recepten op basis van soja.