EU-LAT NETWERK

Begin de jaren ’90 besloten enkele Europese NGO’s, niet specifiek religieus gebonden, om een koepel te vormen met de bedoeling het solidariteitswerk voor Centraal-Amerika meer kracht te geven. Het initiatief kwam voornamelijk vanuit Kopenhagen. Daarom heette de koepel in het begin Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA). Van bij het begin sloten we het Netwerk van de Europese Oscar Romero Comités daarbij aan. 

Veel jaren later werd de naam veranderd in EU-LAT Network. De activiteiten van EU-LAT Network spitsen zich vooral toe op lobbywerking in de richting van de Europese instanties, voornamelijk het Parlement en de Commissie. En dit in het kader van het Associatieakkoord dat de Europese Unie enkele jaren geleden aanging met de Centraal-Amerikaanse regio. Ondertussen zijn er ook solidaire vertegenwoordigers van andere Latijns-Amerikaanse landen bij EU-LAT Network aangesloten. Er zijn een paar regionale werkgroepen, onder andere Werkgroep Guatemala, waar Steungroep Solidair met Guatemala en het Europees Netwerk voor Oscar Romero Comités deel van uitmaken.

Samenwerking mer 4de Pijler

Wie is de 4de Pijler?

Een diverse groep initiatieven die zich wereldwijd inzetten voor internationale solidariteit.

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen,… zetten zelf een project van internationale solidariteit op. Deze burgerinitiatieven voor internationale solidariteit die vanuit Vlaanderen ondernomen worden, verzamelen we onder de naam: de 4de Pijler. 

Wil je meer weten over die community van 4de Pijlerorganisaties? Lees de verhalen

 Naar schatting zijn wereldwijd minstens 1.300 4de Pijlerinitiatieven vanuit Vlaanderen actief. 30.000 tot 60.000 vrijwilligers zijn op die manier betrokken bij een ‘eigen’ project. En jaarlijks zouden deze initiatieven in ons land tussen 47 à 68 miljoen euro inzamelen om hun projecten te steunen.

https://11.be/4depijler/wie-de-4de-pijler

Samenwerking in Guatemala

met SERJUS

Motief en aanpak

Een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van SERJUS was de door verschillende plattelandsgroepen en leiders geuite behoefte om de inspanningen van de gemeenschappen te ondersteunen bij hun fysieke en spirituele herstel van de slijtage die is veroorzaakt door het jarenlange geweld en de onderdrukking tijdens het interne gewapende conflict, waarvan de negatieve effecten, in de zin van toegenomen onderdrukking en uitbuiting, hen nog steeds sterk treffen.

Het werk begon met drie benaderingen:

  1. De bevordering van gemeenschapsorganisatie
  2. Integrale planning van lokale ontwikkeling
  3. Aandacht voor de onmiddellijke behoeften en eisen van de bevolking.

PROJECTEN

ASERJUS 2023: Het Agro-ecologisch Opleidingscentrum van de Vereniging voor Maya Jongeren Kajib’ Noj (KANOJ) dient als hoofdkwartier voor het Coördinatieorgaan van Maya Organisaties voor de Integrale Ontwikkeling van inheemse organisaties in de streek Quiché (COMDIQ). Deze laatste koepelt vijf gemeenschapsorganisaties in de gemeente Santa Cruz del Quiché. Daar worden opleidingen gegeven in agro-ecologie, empowerment voor vrouwen, gemeenschappelijke spaarcoöperatieve en politiek lobbywerk. Verder worden vaardigheden eigen gemaakt in het kader van de voedselsoevereiniteit zoals kweek en reproductie van kippen, aanleg van een bank van inheemse zaden en de productie van groenten in agro-ecologische overgang, allemaal ter beschikking van de lokale markt en lokale economische alternatieven op basis van de beginselen van solidariteit en collectiviteit.

(Verbetering van de installaties van de vereniging Kanoj, waar economische activiteiten worden uitgevoerd, volgens de beginselen van collectieve en agro-ecologische solidariteit, ten dienste van lokale, nationale en internationale organisaties.)

Ontwerp en uitvoering van biologisch zuiveren van gebruikt water om het aan te wenden voor besproeiing van de zaadperken  

Ontwerp en uitvoering van de herstructurering van de bestaande, niet meer adequate infrastructuur van opvang en verspreiding van regenwater. 

Vereniging van boeren voor de ontwikkeling van Rachoquel (APADER) 

Doel van het project: Het creëren van een ruimte voor het behoud, de reproductie, de verkoop en het gebruik van inheemse zaden van groente- en fruitgewassen in de gemeenschap van Rachoquel, in de gemeente Momostenango, Totonicapán, om het niveau van duurzaamheid van de vereniging APADER te verhogen. 

Verwachte resultaten: 

– Inrichting van een perceel voor de productie van inheemse zaden van inheemse groenten, zoals snijbiet, knoflook, amarant, selderij, canavalia (peulvruchten), paarse ui, witte ui, chipilín (peulvruchten), koriander, spinazie, güicoy(courgette), tuinboon, braamkruid, sla, radijs, rode biet en wortel. 

– Inrichting van een fruitplantenteelt met Perzische citroen, avocado, sinaasappel, mandarijn. 

-Versterking van de inheemse en creoolse zaadbank van de vereniging door de opname van variëteiten die ter beschikking zullen worden gesteld van de gemeenschap van Rachoquel en andere gemeenschappen van de gemeente die belangstelling hebben voor het proces. 

Begunstigden: De uitvoering van de communautaire zaaigoedreserve zal daar rechtstreeks van profiteren: 50 promotoren (40 vrouwen en 10 mannen) van de vereniging APADER. 300 gezinnen van kleinschalige producenten in de gemeenschap van Rachoquel, in de gemeente Momostenango. En indirect aan 300 gezinnen van kleinschalige producenten in de gemeenschap van Rachoquel, in de gemeente Momostenango.

San Martín Sacatepéquez – AGRO-ECOLOGISCE TUINEN

Het is eigenlijk niet “ons” project. Onze doelstellingen zijn eerder gericht op info, aanklacht en politiek lobbywerk voor Guatemala naar zowel Belgische, Europese als Guatemalteekse autoriteiten.  Voor dit project dienen we enkel als brugfunctie. De reden dat we een project willen promoten is om voeling te houden met de basis in Guatemala in haar primaire noden.  Door een concreet project te promoten overstijgen we onze eerder structurele inzet van politieke aard voor de mensenrechten in het land om zo het contact en de concrete inzet met de basis te behouden.

Het project is volledig in handen van de lokale gemeenschap en is een eindigend deelinitiatief van hun permanente strijd voor voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit. 

SERJUS (Juridische en Sociale Dienstverlening) is een documentatiecentrum en een doorgeefluik van fondsen die NGO’s aanleveren. Het is de tussenschakel en zorgt ervoor dat het project uitgevoerd wordt volgens de afspraken en aangegane normen.

In die zin kunnen we in onze informatie naar hier toe rekenen op gedegen analytische documenten van SERJUS. Anderzijds kunnen wij als tegenprestatie bij deze een project door hen gepromoot steunen.

ASIDECQ – S. Juan Sacatepéquez (SERJUS)

Promotie sojabereiding en voedselsoevereiniteit 

Het project is volledig in handen van de lokale gemeenschap ASIDECQ en is een (eindigend) deelinitiatief van hun permanente strijd voor voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit.  SERJUS zorgt ervoor dat het project uitgevoerd wordt volgens de afspraken en aangegane normen.

41,4 % van de minderjarige bevolking is ondervoed in Guatemala. Het project is gericht op 25 groepen voor samen 500 families en vergt 1 maand uitvoering en 1 jaar opvolging. Bedoeling: uitbreiding van de activiteiten van de aanvragende organisatie voor voedselveiligheid. Bij middel van vorming, info en praktijk bij bereiding van soja. Workshops voor de groepen bij bereiding van diverse gerechten van soja. Contacten met lokale markten. Expo’s en promotie van sojagerechten. Opstellen van recepten op basis van soja. 

 

Recente Infobrieven

Het is nog maar eens duidelijk dat de jarenlange werking van EU-LAT Netwerk en de ‘Werkgroep Guatemala’ meer en meer bekendheid geniet in Guatemala en dat degenen die naar Brussel komen het belangrijk vinden om ook bij ons te passeren.   

FOTO:REDACTIE

            Een mailtje vanuit het secretariaat van EU-LAT Netwerk naar de Werkgroep Guatemala: ‘Komen warempel enkele leden van het Guatemalteekse ministerie van Handel naar hier. Gewoonlijk zijn wij van de civiele maatschappij het die met een delegatie een gesprek aanvragen. Nu is het omgekeerd. Nu willen zij per se contact leggen met ons.’  

‘En wat is hun bedoeling hier in Brussel?’

‘Ze nemen deel aan een Openbare zitting van de Raad voor Handel en Duurzame Ontwikkeling in het kader van het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Centraal-Amerika: Forum voor dialoog met het maatschappelijkmiddenveld.’

‘Concreet, wie zit er allemaal in die topontmoeting? 

‘Sowieso gaat het over een samenkomen tussen regeringsleiders van beide regio’s. Maar ook de bedrijven hebben hier een dikke vinger in de pap. Een addertje onder het gras, want eigenlijk horen de bedrijven in het hokje van de civiele maatschappij, maar daar zwaaien zij de plak ten nadele van de overige, zoals vakbonden, NGO’s, coöperatieven, milieuverenigingen en anderen. De Guatemalteekse delegatie wil ook ons, die op die officiële topontmoeting niet aanwezig waren, horen.’  

            Lang geleden dat we met een zekere hartelijkheid vertegenwoordigers van een zittende regering van Guatemala de hand drukten. We stelden ons voor. En we hadden de gelegenheid hen te informeren over hetgeen waarmee wij hier bezig zijn rond Guatemala. 

Zij identificeerden zich als Luis Guillermo Pineda, adviseur voor het Viceministerie voor Integratie en Buitenlandse Handel, María Victoria Meza Cortez, Directeur van de Administratie van Buitenlandse Handel en Marta Dinora Alvarez Arredondo, adviseur van de Administratie van Buitenlandse Handel.  

De vertegenwoordigers van Buitenlandse Handel hadden zelf serieuze kritiek op de handel en wandel van de Guatemalteekse bedrijven. Die zijn onder andere niet happig op het geven van informatie. ‘We weten dat jullie zware druk uigeoefend hebben om in het Europees Parlement de ‘Due Diligence’ (zorgplicht en respect die bedrijven moeten nakomen voor de lokale bevolking, het grondgebied, mensenrechten, en milieu, red) erdoor te krijgen. Maar in Guatemala is dat nog ver te zoeken. En het gaat niet enkel over moord op verdedigers van mensenrechten, maar bij voorbeeld ook over ziekten die de tewerkstelling in de bedrijven teweegbrengen,’ zei Luis Guillermo Pineda. 

Van onze kant wezen we op de hoogdringendheid om in de schoot van het ‘Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Centraal-Amerika’ meer onafhankelijke vertegenwoordigers van de civiele maatschappij toe te laten, zodat de dialogen en de afspraken meer participatief zijn. In die zin is het hoogst wenselijk dat de sectoren ‘Politieke Dialoog‘ en ‘Ontwikkelings- samenwerking’ (waar de mensenrechten bijhoren) flink opgewaardeerd worden zodat ‘Handel’ die andere sectoren niet ondersneeuwt.                      

Guido De Schrijver  –  Steungroep ‘Solidair met Guatemala’   Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités      

De Werkgroep Guatemala van EU-LAT Network en lidorganisatie Solidair met Guatemala nodigen jullie uit op vrijdag 28 juni van 10.30u. tot 12u.
op de kantoren van 11 11 11. (Vlasfabiekstraat 11 – 1060 Brussel 
( op amper 12 minuten te voet van het Zuidstation.)

Miguel Angel Gálvez is rechter met een carrière van meer dan twintig jaar die in de schijnwerpers kwam te staan toen zijn rechtbank werd overspoeld met zaken van Groot Risico die waren aangespannen door de onderzoeken van de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) en het Speciaal Parket van het Openbaar Ministerie tegen Straffeloosheid (Feci), en jaren eerder door het Openbaar Ministerie voor de Mensenrechten tijdens de regering van Claudia Paz y Paz.

Tussen 2015 en 2016 zaten voormalige presidenten, ex-functionarissen, gepensio- neerde militaire officieren, drugshandelaren, bedrijfslei- ders, bankiers en advocaten op de rechtbank.

      Het begin van het einde van Miguel Angel Gálvez als strafrechter in Guatemala begon op 6 mei 2022, toen de voorzitter van de verderfelijke ‘Stichting tegen Terrorisme’ op sociale netwerken een dreigement tegen hem lanceerde met de slogan: ‘Gevangen of Verbannen.’

                  Na 23 jaar in de rechterlijke macht, zaken te hebben behandeld tegen hooggeplaatste functionarissen die werden beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen waren de handen van Miguel Ángel Gálvez afgesneden. Op 4 november 2022 verliet hij Guatemala. 

Claudia Paz y Pazverdediger van de mensenrechten, strafrechtspecialist, academicus en rechter, vervolgde verschillende zaken van georganiseerde misdaad, wat haar met doodsbedreigingen opzadelde.

 Ze was ook bekend voor haar gerechtszaken tegen de voormalige dictator Efraín Ríos Montt. Tijdens haar ambtstermijn als procureur-generaal van het Openbaar Ministerie vervolgde ze schenders van mensenrechten uit het tijdperk van de burgeroorlog in Guatemala.

In de eerste zes maanden van haar ambtstermijn werden meer drugshandelaars gearresteerd dan in het hele decennium daarvoor. Onder haar leiding werden vijf van de 10 meest gezochte Guatemalteekse criminelen opgepakt en werden 10 keer meer gevallen van geweld tegen vrouwen en moordzaken opgelost dan onder welke vorige regering dan ook.

      (foto: Prensa Comunitaria)

In de afgelopen zeven jaar zijn minstens 86 rechters, magistraten, officieren van justitie, medewerkers van ministeries, journalisten, activisten, studenten en burgers strafrechtelijk vervolgd, uit hun ambt gezet of hebben Guatemala moeten verlaten vanwege bedreigingen.

Eva Siomara Sosa werd samen met Juan Francisco Sandoval  – beiden toenmalige magistraten van het Speciaal Parket tegen de Straffeloosheid (FECI) beschuldigd. Zij maakte deel uit van belangrijke vervolgingen waardoor politici, bedrijfsleiders en drugshandelaren achter de tralies belandden.

 Rechters, openbare aanklagers en officieren van Justitie die betrokken waren bij de zaak tegen haar en haar collega Leily Santizo werden door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangewezen als corrupte en antidemocratische actoren en kwamen terecht op  de zogenaamde Engel-lijst. Dit geldt onder andere voor procureur-generaal Consuelo Porras en het hoofd van FECI, Rafael Curruchiche en voor Méndez Ruiz en Raúl Falla, directeur en advocaat van de perverse ‘Stichting tegen het Terrorisme.’  

 Allemaal werden ze op de een of andere manier door de Verenigde Staten beschuldigd van belemmering van de rechtsgang in Guatemala, precies de misdaad waarvan de door hen vervolgde functionarissen werden beschuldigd.

Guido De Schrijver  –  Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Actividades del grupo belga ‘Solidair met Guatemala’

Actividades 2024

* Acompañamiento de Bernardo Caal Xol

En febrero de 2024 acompañamos a Bernardo durante su estancia de una semana en Bélgica. Fue invitado por Amnesty International. Fue recibido por unos europarlamentarios en Bruselas. 

* Acompañamiento de Rosalina Tuyuc de CONAVIGUA

Mediados de marzo acompañamos a Rosalina que estuvo unos días en Bélgica. Fue invitada por la universidad de Gante para tomar parte en un simposio cuyo tema fue: Cuando las víctimas luchan por la justicia.     

* Encuentro con Fundación Pro Verde y Fundación Yaman Kutx

Fundación Pro Verde trabaja por el medioambiente a nivel nacional y Fundación Yaman Kutx  a nivel regional (en 12 municipios de Huehuetenango). Una delegación de 10 personas (invitada por una organizacion internacional con sede en Bruselas) vino a Bruselas a tomar contacto con la Unón europea para conseguir fondos para sus proyectos.

2023

2022

2021

2020

2019

2017-2018

Cartas Circulares O.Romero

En nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL Europa – Incidencia Política) publicamos una Carta Circular regular que informa sobre las adhesiones e iniciativas que emprendemos en defensa de los derechos humanos (DESC) en América Latina.

 A la Red SICSAL (# 161) 20 de junio de 2024: VER PDF

El 17 de junio nos sumamos a un llamado de Progressive International contra la postura hostil de los USA en contra de Cuba.  (foto: Prensa Latina)
Nos adherimeos (5 de mayo) a una Declaración de solidaridad con los defensores de los derechos humanos en El Salvador.(foto:teleSUR)
El 30 de abril de 2024 nos sumamos a un llamado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras ( COPINH).(foto: Friends of the Earth-Europe)
Front Line Defenders:
 ‘Organizaciones internacionales de derechos humanos piden justicia y responsabilidad corporativa en el caso de esclavitud moderna contra Furukawa C.A. en Ecuador’ 
(foto:Saúl Méndez, Secretario General del SUNTRACS y Vicepresidente de la ICM. Apoyo SUNTRACS de Panama)

N°156

N°155

N°154

N°153

N°152

N°151

N°150

N°149

N°148

N°147

N°146

N°145

N°144

N°143

N°142

N°141

N°140

N°139

N°138

N°137

N°136

N°135

N°134

N°133

N°132

N°131

N°130

N°129

N°128

N°127

N°126

N°125

N°124

N° 123

N° 122

N° 121

N° 120

N° 119

N° 118

N° 117

N° 116

N° 115

N° 114

N°113

N° 112

N° 111

N°110

N° 109

N° 108

N°107