Info Brief 233: 18 januari 2022

◙ Bernardo Caal wordt 50 jaar in de gevangenis 

Bernardo Caal Xol verjaart op 13 januari van dit jaar  in de gevangenis van Cobán, na een veroordeling van zeven jaar en vier maanden omdat hij de rivier Cahabón verdedigde tegen de aanleg van het Oxec-waterkrachtproject in Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Om de vijftigste verjaardag te vieren, stuurden mensen uit Santa María Cahabón en mensenrechtenverdedigers uit het hele land hem via de sociale media berichten van steun en aanmoediging.

Op 13 januari kregen we een bericht van de advocaat van de verdediging waarbij hij ons het volgende meldde:

‘Vandaag hebben wij een hoorzitting beëindigd waarin de openbare aanklager gerechtelijke toestemming vraagt om bankgegevens tegen Bernardo te verzamelen. Dit in verband met het tweede strafproces tegen hem.[i] Ik ben van mening dat zij de bevoegdheden van zowel de rechter als de openbare aanklager te buiten gaan. Natuurlijk hebben wij ons verzet tegen de verzoeken. Maar de rechter heeft de verzoeken van de openbare aanklager ingewilligd. Wij hebben ons opnieuw verzet, omdat het verzoeken zijn die de mensenrechten schenden.

Nu Bernardo in de eerste zaak reeds veroordeeld werd, wachten wij alleen nog op een hoorzitting voor het Grondwettelijk Hof. En we zullen onze beschuldigingen van de schendingen van de mensenrechten tijdens de strafprocedure toelichten.’

Over enkele dagen komen we opnieuw digitaal samen met de ‘Ad-Hoc Groep voor de Vrijlating van Bernardo.’ Daar zullen we uitkijken welke mogelijke stappen we kunnen ondernemen. 


[i] Het tweede proces verwijst naar de aanklacht van het Ministerie van Onderwijs dat hem verzuiming van zijn taak als onderwijzer aanwrijft en onrechtmatige incassering van zijn lonen. Nochtans mocht  Bernardo – volgens de wetgeving van het land – als vrijgestelde taken van de vakbond tijdens de schooluren uitoefenen.  

◙ President Giammattei geeft verslag over zijn beleid

De president presenteerde in het Congres zijn tweedejaarsverslag. Hij ging in op de COVID-19-pandemie en merkte op dat zijn regering 12 miljoen vaccins toegediend heeft. Hij sprak ook over de economische groei en merkte op dat het bruto binnenlands product (BBP) 7,5 procent bedroeg.  

Verder zei hij dat zijn regering gewerkt heeft aan de verbetering van haar internationale aanzien door de herschikking van haar buitenlands beleid. Met de Verenigde Staten, zo voegde hij eraan toe, werd een alliantie versterkt op het gebied van veiligheid en de bestrijding van criminaliteit over de grenzen heen. En er werd aandacht besteed aan het migratievraagstuk. Maar over corruptie uiteraard geen woord. Verscheidene volksvertegenwoordigers waren niet aanwezig en anderen, zoals afgevaardigde Sonia Gutiérrez, van de Winaq-partij, vertrokken vóór zijn toespraak. 

Organisaties, gemeenschappen en volksvertegenwoordiger Aldo Dávila uitten kritiek op de regering van de president en beschuldigden ze ervan de corruptie en de straffeloosheid te hebben aangemoedigd en geen aandacht te hebben geschonken aan de eisen van de inheemse bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn geworden van ontruimingen en in de steek gelaten worden door de staat.

(foto:  Nómada)

Op een persconferentie voor het presidentieel paleis verklaarde Aldo Dávila die de leden van de gemeenschappen van Petén en Alta Verapaz vergezelde, dat zij de aandacht willen vestigen op het onvermogen van de regering van Giammattei om de pandemie aan te pakken en te regeren. Dat heeft hij duidelijk aangetoond door het inroepen van de staat van beleg en de straffeloosheid.

‘Het enige wat hij heeft gedaan is de corruptie vergroten en de straffeloosheid verder doen toenemen,’ zei hij.

Leocadio Juracán, leider van het Comité Campesino del Altiplano (CCDA), verklaarde dat president Giammattei de bevolking probeert te misleiden met zijn verslag in het Congres.

(foto: Prensa Comunitaria)

‘Hij gaat wonderen vertellen over gezondheid, onderwijs en ontwikkeling, maar wij, die de gemeenschappen begeleiden, zien dat deze regering zich toelegt op corruptie, straffeloosheid, plundering en het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten tegen leiders van de gemeenschappen.’ 

Het voormalige parlementslid uitte verder kritiek op de manier waarop de regering de bevolking van El Estor behandelt en wees erop dat zij minstens tien noodtoestanden heeft afgekondigd om te kunnen regeren, omdat zij niet over een doeltreffende strategie beschikt om de eisen op te lossen. ‘Wij zijn bezorgd over de manier waarop hij de veiligheidstroepen gebruikt om de bevolking te criminaliseren met de zelfgenoegzaamheid van het hoofd van het Openbaar Ministerie en belangrijke rechters die hen straffeloosheid willen garanderen om de staat te blijven plunderen en op alle gebieden te blijven corrumperen,’ zei hij nog.

Guido De Schrijver  – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 232: 12 januari 2022

◙ Marnix Gruloos bericht over een beklijvende ervaring in Guatemala 

            Elk vorig verblijf in Guatemala was er tot nu toe een om nooit te vergeten, en toch werd mijn 9de uniek om meer dan één reden…

            Het was de allereerste keer dat ik alléén vertrok… in tijden van covid kon dat echt niet beter uitkomen. Covid had het zo geregeld dat Eric deze keer niet míj, maar ik hém aan de luchthaven Aurora kwam ophalen. Ik zag – nooit eerder was ik daar als Eric daar níet was – hoe de mensen van San Miguel Eric misten. Én andersom. En hoe intens het terugzien was! 

            Ik vierde er voor de 1ste keer ooit mijn verjaardag, werd er peter van een 5de doopkind, en vond in Silvia de gedroomde gids doorheen San Miguel Ixtahuacán en het land.

‘Elk huisje heeft zijn kruisje,’ zeggen wij Vlamingen; in San Miguel is dat niet anders.    Diego viert zijn 6de verjaardag, ik mag het van op de eerste rij meemaken. Zijn papa Rudi is exact een jaar geleden naar de VS, vertrokken. Zijn mama Lety, amper 24, leeft nu als een jonge weduwe samen met zoontje en schoonmoeder. Ik vraag me af…: “Gaat dit gezin ooit nog herenigd worden?”.

            Drie van de kinderen van Ricardo & Ciriaca zijn ‘illegaal’ naar de VS geëmigreerd. De kans is klein dat ze ooit nog naar huis komen, dat ze elkaar ooit nog in levende lijve zullen zien, illegalen lopen immers groot gevaar opgepakt te worden bij het overschrijden van de grens. Gelukkig zijn er gsm en sociale media om contact te houden.

            Eenzelfde verhaal bij Maria Elena, 52 jaar. Haar echtgenoot verblijft nu acht jaar in de VS, twee van hun kinderen volgden hem twee jaar geleden. Daar leven en werken ze nu, gescheiden van elkaar. 

            Op een zondag vroeg in de morgen in de beginjaren ’80 wordt Luis, de echtgenoot van Octavia, thuis door soldaten opgepakt, het is de laatste keer dat ze hem ziet, ze zal nooit nog iets van hem horen. Hetzelfde overkomt de overbuur Georgino. Diezelfde zondag nog laten de overburen alles in de steek, hun huis incluis, en vertrekken hals over kop, niemand weet waarheen noch zal men het ooit te weten komen. Hun huis staat er vandaag nog, als stille getuige, helemaal vervallen.

            Het verhaal van de familie van Silvia zelf leest als een thriller. Die begint wanneer haar grootvader Felix hier burgemeester is, en waarvan op de dag van vandaag de laatste pagina nog niet geschreven is. De naar Mexico gevluchte familieleden komen af en toe op bezoek, nog steeds clandestien, meestal bij nacht, uit vrees hun belagers van vroeger nu nog tegen het lijf te lopen.

Schrijnende verhalen…, en zo zijn er nog veel méér, maar er zijn er ook andere.

            Zoals van Adalberto die jaren geleden door wekenlang, soms maandenlang drank- misbruik, dezelfde weg als twee van zijn jonge broers dreigde op te gaan, die beiden stierven aan alcohol. Hij leek een vogel voor de kat. Maar op een dag herpakte hij zich en is nu promotor van de A.A. in het bisdom San Marcos, en daarnaast een gewaardeerd schrijnwerker. Hij is nu een van mijn beste vrienden.

            Of van de immer levenslustige Mariano, die zijn jonge echtgenote verloor in een accident met een camión en alleen achterbleef met zes kleine kinderen, en nu in een experimentele fase forellen is beginnen kweken, de droom van zijn recent overleden vader waar makend. Én die zopas in een gezamenlijk project van gemeente, Difam en Adibitol stapte om in serres groenten te gaan kweken.

            Of van Alex, nu 21, wiens vader achttien jaar geleden levenloos in een ravijn werd gevonden. Het werd nooit duidelijk of het om een ongeluk ging dan wel om een misdaad, een diepe wonde op zijn voorhoofd kon geen uitsluitsel geven. Alex is de 3de van vier kinderen, is zeer actief in de parochiepastoraal met kinderen, is een begenadigd muzikant en zanger, en werkt aan een toekomst in die richting.

            Of van Yésica, die met haar 20 jaar nu al een moeilijk te geloven hindernissenparcours achter de rug heeft, wiens baby Daniela het gezamenlijke doopkind werd van Silvia en mij, en die vast van plan is om haar studie Verpleging verder te zetten.

            In het Tqanilnummer (het 4-maandelijks contactblaadje van broer Padre Eric Gruloos) van februari zal ik voorzeker nog wat meer vertellen over tal van andere zaken die indruk op mij maakten. (12 november – 14 december 2021)

Guido De Schrijver

Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 231: 3 januari 2022

◙ Triomf van de radiozenders van de gemeenschappen

            Na jaren van vervolging, pesterijen, invallen en criminalisering van de communicatie van de gemeenschappen, en het stilzwijgen van het Congres tegenover verzoeken van het Grondwettelijk Hof van Guatemala om wetgeving ter bevordering van de toegang van inheemse volkeren tot radiolicenties, hebben de inheemse volken van de Maya’s, Kaqchikel, Achi en Mam hun eis voorgelegd aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH). 

            In september 2020 publiceerde de Commissie een verslag over de zaak waarin zij vaststelde dat “de staat verantwoordelijk is voor de schending van het recht op vrijheid van meningsuiting, op gelijkheid Van de Commissie ging de zaak naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Rechten van de Mens. Het Hof sprak zich uit ten gunste van de benadeelde gemeenschappen. 

(Foto: leden van de Vereniging Mujb’ab’l voor het CIDH) 

“Het Hof is van oordeel dat inheemse volkeren het recht hebben hun eigen media op te richten en te gebruiken, op basis van de inhoud en de strekking van het recht op vrije meningsuiting, maar ook rekening houdend met het recht van inheemse volkeren op non-discriminatie, het recht op zelfbeschikking en hun culturele rechten”. (II. A. a).

◙ Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH) veroordeelt Guatemala voor het bloedbad in Los Josefinos (1982) 

(foto: FAMDEGUA)

De tragedie gebeurde op 29 en 30 april 1982 in het dorp Los Josefinos in in de gemeente Libertad, departement Petén in de context van het interne gewapende conflict. In de morgen van 29 april 1982 drongen gewapende guerrillero’s het dorp binnen, namen twee personen gevangen en vermoorden hen. Ze werden ervan verdacht banden met het leger te hebben. Na die confrontatie en de terugtrekking van het gewapend verzet viel het leger na middernacht op 30 april het dorp binnen en belegerde het. De inwoners kregen verbod om het dorp te verlaten. Er werd beweerd dat leden van het leger tijdens de inval ten minste vijf patrouilleleden die zich op straat bevonden vermoordden.  Vervolgens begonnen ze de huizen in brand te steken, de bewoners af te slachten en de huizen binnen te dringen om te controleren of er overlevenden waren en degenen die zij aantroffen, onder wie mannen, vrouwen, jongens en meisjes, af te slachten. Minstens 38 doden, 14 vermisten en zeven ontheemde gezinnen waren het resultaat van het bloedbad.

Vooral het feit dat er zich onder de door het leger vermoorde personen zes kinderen bevonden, zal de leden van de Commissie en het Hof hooggezeten hebben.

Voorts zouden ten minste drie personen tijdens het bloedbad verdwenen zijn nadat zij voor het laatst gezien waren in handen van agenten van de staatsveiligheid. Tot op de dag van de veroordeling door het Hof heeft de staat nog niet kunnen vaststellen waar zij zich bevinden. Er werd aangevoerd dat de staat, ondanks het feit dat hij op de hoogte was van de feiten, geen onderzoek ambtshalve instelde en dat tot op heden – meer dan 37 jaar na wat er gebeurd is en 23 jaar nadat het onderzoek werd ingesteld door de slachtoffers – de feiten ongestraft blijven. Er vond ook geen identificatie van de opgegraven stoffelijke overschotten plaats, noch werden maatregelen genomen om de verblijfplaats van de andere slachtoffers te achterhalen.

Guido De Schrijver  – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa)

Actividades en 2021

También en 2021, la pandemia de Covid-19 hizo estragos en todo el mundo. Esto tuvo un impacto palpable en la solidaridad en general y en nuestras propias actividades en particular.

Boletín informativo 

Seguimos preparando y publicando el ‘Infobulletin’ bimensual en papel y por correo. Desde principios de los años 80 hasta finales de 2021, llegamos al número 185.

Carta digital

            A partir de marzo de 2016, comenzamos a distribuir una carta informativa digital a unos 15 grupos y comités de solidaridad con Guatemala y simpatizantes, en total unas 200 direcciones en la región de Flandes. En las cartas damos a conocer a los lectores lo que ocurre en el ámbito de las acciones de solidaridad de nuestro propio grupo de apoyo y de otros grupos solidarios con Guatemala. Además, difundimos importantes noticias de Guatemala. También informamos de las gestiones que realizamos ante políticos belgas y europeos, relacionadas en general con los derechos humanos en Guatemala. 

            A lo largo de 2021 enviamos 49 cartas informativas digitales.

Proyectos  

            Este año, hemos continuado las relaciones entre los donantes belgas y las entidades beneficiarias de Guatemala.

* En primer lugar, a través del boletín bimestral nuestros lectores apoyan económicamente a CONAVIGUA, la coordinación de Viudas, especialmente mayas, y a las víctimas del conflicto armado interno. 

* Otro proyecto fue financiado por el Fondo del 11.11.11.- 4º Pijler-Fonds  a favor de huertos agroecológicos en San Martín Sacatepéquez. 

* El grupo de apoyo “Solidaridad con Guatemala” también otorga una modesta cantidad a las organizaciones campesinas CUC y CODECA.

Defender a los defensores  

            Desde 2015, intensificamos nuestra cooperación con la dinámica de los sindicatos y las ONG belgas que organizan una manifestación anual sobre los crímenes contra los dirigentes y miembros de los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos, especialmente en Colombia, Filipinas y Guatemala.   

            También este año la iniciativa se ha preparado digitalmente. Dirigimos una carta abierta a nuestros ministros del Interior y Asuntos Exteriores y de Cooperación al Desarrollo. En la carta, presentamos casos concretos de represión contra defensores de los derechos humanos en Colombia, Filipinas, Guatemala, Palestina, Afganistán y Bélgica.   

            Por parte de Guatemala, presentamos a CODECA que, además de las amenazas y persecuciones, ya ha lamentado 21 muertes de sus miembros desde 2018 hasta finales de 2021.  

            Este año, a pesar de los problemas con la pandemia, nos reunimos en persona en Bruselas para un meeting durante el cual presentamos los distintos casos.

            También enviamos una carta a la embajada de Guatemala en Bruselas. 

Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL)

*Participamos en los encuentros digitales (en tiempos de pandemia) de la Red Europea de Comités Oscar Romero.

*Además de la Red Europea de Comités Óscar Romero, mantenemos intensas relaciones con la red internacional (SICSAL).

* La Red Internacional de Comités Óscar Romero, junto con otras organizaciones, lanzó la iniciativa CONVIDA-20 de cara a la era post-pandémica.

Se crearon nueve comités de trabajo. Nos unimos a la Comisión 5: Pueblos Indígenas y Afroamericanos con intensas reuniones digitales. 

            Realizamos unas iniciativas con el fin de visibilizar y dar voz a grupos étnicos de varios países latinoamericanos.

* Enviamos 8 ‘Cartas Circulares’ a la red internacional SICSAL, informando sobre el trabajo de lobby político, principalmente consistente en adherirnos a llamados, cartas abiertas, etc… (en nombre de la Red Europea de Comités Oscar Romero), denunciando las violaciones de derechos humanos en América Latina. 

Red EU-LAT

            * Seguimos representando al grupo belga ‘Solidair met Guatemala’ y a la ‘Red Europea de Comités Oscar Romero’ (SICSAL) en la Red EU-LAT. Esta cúpula está formada por unas 40 ONG y comités de 10 países de la Unión Europea, comprometidos con la solidaridad con América Latina. Los objetivos que perseguimos son las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina. Junto con las organizaciones asociadas de América Latina, abogamos por unas relaciones más equilibradas y equitativas entre ambas regiones. Además, apoyamos los derechos humanos de los agricultores, los pueblos indígenas, los derechos medioambientales y de la tierra, las mujeres, las ONG, etc. 

Con este objetivo, nos unimos al Grupo de Trabajo “Defensores”.  

* En el grupo de trabajo ‘Defensores’ elegimos dar seguimiento a dos casos emblemáticos: en Guatemala, el caso de las empresas Oxec I y II en Cahabón, Cobán y en Perú el caso Espinar/Glencore. 

* Además, se hizo un seguimiento al caso de Guapinol en Honduras. 

* Las organizaciones miembros de las ONG también siguieron de cerca la política del gobierno de Nicaragua, El Salvador y Guatemala en cuanto a las restricciones impuestas a las ONG nacionales e internacionales que trabajan en esos países.   

* Enviamos una carta a las embajadas europeas en Guatemala sobre la cooptación de la Corte de Constitucionalidad por elementos corruptos.

* A finales de octubre, celebramos un encuentro digital con los eurodiputados verdes europeos. Les pedimos que reaccionaran ante la lamentable situación de Guatemala, especialmente la persecución de los magistrados honestos que se vieron obligados a exiliarse.

Grupo Ad-Hoc en torno a Gatemala

A partir de mayo, creamos un Grupo Ad-Hoc, compuesto por algunos miembros del grupo de trabajo “Defensores” de la Red EU-LAT y de las ONGs de Guatemala (entre otros, de la FONGI).

El trabajo se centró principalmente en las embajadas europeas en Guatemala.

PBALC

A nivel belga tratamos de poner la situación de los derechos humanos en Guatemala en la agenda de la Plataforma Nacional América Latina y Caribe (PNALC), que comenzó en junio de 2019 bajo el liderazgo de 11.11.11 y CNCD (la contraparte francófona). Con el tiempo, el nombre cambió a PBALC (Plataforma Belga de América Latina y el Caribe).

* Una de las principales actividades era preparar y ejecutar una gran conferencia (preferiblemente presencial) en el mes de noviembre. Al final, se convirtió en un encuentro digital. Con la presencia de algunos ponentes del gobierno belga y con dos ponentes de América Latina: de Colombia y de Guatemala → Mara Bocaletti, Plataforma Internacional contra la Impunidad.

Actividades con otras organizaciones

* Participamos en los encuentros digitales de Guatebelga, caracterizados principalmente por la intensiva preparación y puesta en marcha y otorgamiento final del V Premio Quetzal 2021. 

* Participamos en las actividades del grupo central de 11.11.11-Aalst y en la campaña anual.

* Participación en los diferentes encuentros digitales del movimiento 4Pijler-movimiento.

Actividades en 2020

El año 2020 estuvo profundamente marcado por la pandemia mundial de Covid-19. Esto tuvo un impacto palpable en la solidaridad en general y en nuestro propio funcionamiento en particular.

Boletín informativo 

Hemos seguido preparando y publicando el boletín informativo bimensual en papel y por correos. Desde principios de los ’80 hasta finales de 2020, llegamos al número 180.

Carta Informativa digital

            A partir del mes de  marzo de 2016 empezamos a distribuir una carta informativa digital a unos 15 grupos y comités de solidaridad con Guatemala y simpatizantes, en total unas 200 direcciones en la región de Flandes. En las cartas hacemos saber a los lectores lo qué está sucediendo a nivel de acciones solidarias de nuestro propio grupo de apoyo y de otros grupos que se solidarizan con Guatemala. Además, difundimos importantes noticias sobre Guatemala. También informamos sobre los pasos que dimos hacia aquellos políticos belgas y europeos, que en general están relacionados con los derechos humanos en Guatemala. 

            En el transcurso de 2020, enviamos 43 cartas de información digital.

Proyectos  

            Este año, continuamos las relaciones entre los donantes belgas y las entidades beneficiarias de Guatemala.

* En primer lugar, nuestros lectores proporcionan apoyo financiero a través del boletín semestral CONAVIGUA, coordinadora nacional de viudas, especialmente de las mayas, y las víctimas del conflicto armado interno.  

* Otro proyecto fue financiado por el Fondo del 11.11.11.- 4º Pijler a favor de ASIDECQ (construcción de depósitos de agua). 

Stop The Killings – Defend the Defenders  

            A partir de 2015, trabajamos con la dinámica de los sindicatos y las ONG belgas que organizan una manifestación anual en relación con los crímenes contra los líderes y miembros de los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos, especialmente en Colombia, Filipinas, Guatemala y Honduras. 

            Mientras tanto, el nombre de ” Stop The Killings” se ha cambiado a “Defender a los defensores”.   

            Este año, la iniciativa se preparó y se realizó digitalmente. Enviamos dos cartas abiertas a nuestros Ministros de Asuntos Internos, Relaciones Exteriores y Cooperación al Desarrollo. En ellos presentamos casos concretos de represión contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, Filipinas, Guatemala, Honduras y este año también en Bélgica.   

            Presentamos a Bernardo Caal Xol, preso en Cobán, por su oposición a las actividades mineras nocivas en su región.  

            Enviamos asimismo una carta similar a las embajadas de los países respectivos. Solidair met Guatemala redactó la carta dirigida a la embajada de Guatemala. 

Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL)

* Participamos en las (reuniones digitales en tiempos de pandemia) de la red europea de comités Oscar Romero.

* Además de la Red Europea de Comités Oscar Romero, mantenemos relaciones intensivas con la red internacional.

* La Red Internacional de Comités Oscar Romero (SICSAL) lanzó  – junto con otras organizaciones – la iniciativa CONVIDA-20 con miras a la era post-pandémica.

Se crearon nueve comisiones de trabajo. Nos unimos a la comisión 5: Pueblos Indígenas y Afroamericanos, con intensas reuniones digitales.   

* Enviamos 8 ‘Cartas Circulares’ a la red internacional, informándoles sobre el trabajo de lobby político, que consiste principalmente en la firma de cartas de denuncia de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. 

Cabildeo

Red UE-LAT Network

            * Seguimos representando al grupo belga “Solidair met Guatemala” y a la “Red Europea de Comités Oscar Romero” (SICSAL-Europa) en la red EU-LAT. Esta última está formada por unas 40 ONG y comités de 10 países de la Unión Europea vinculadas a la solidaridad con América Latina. Los objetivos que perseguimos son las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina. Junto con las organizaciones asociadas de América Latina, abogamos por unas relaciones más equilibradas y equitativas entre las dos regiones. Además, defendemos los derechos humanos de los campesinos, los pueblos indígenas, los derechos ambientales y de la tierra, las mujeres, las ONG, etc. Con este objetivo en mente, nos unimos al Grupo de Trabajo ‘Defensores’ (= Defensores de los Derechos Humanos).  

* En febrero, en consulta con nuestras organizaciones asociadas de América Latina, firmamos una carta a los gobiernos productores de banano de América Latina y a la Unión Europea en relación con los plaguicidas que contienen las frutas.

* En febrero, también firmamos una carta a António Guterres y Michelle Bachelet de las Naciones Unidas sobre la posible reducción de la financiación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

PNALC

A nivel belga tratamos de incluir la situación de los derechos humanos en Guatemala en el programa de la Plataforma Nacional de América Latina y el Caribe (PNALC), que se puso en marcha en junio de 2019 bajo la dirección de 11.11.11 (la Cúpula de los ONG Norte-Sur) y CNCD (la contraparte francófona).

* En noviembre firmamos una carta dirigida a Sophie Wilmès, Ministra Federal de Asuntos Exteriores, en la que se destacaba la precaria situación de los derechos humanos y se rechazaba específicamente el caso de la encarcelación injusta de Bernardo Caal Xol. Le pedimos que esté atenta, junto con la Unión Europea, en sus relaciones con el gobierno guatemalteco.  

Actividades con otras organizaciones

* Participamos en las actividades y reuniones de Guatebelga. 

* En enero fuimos invitados por el Worldshop (Wereldwinkels) y otras organizaciones locales de Grimbergen para presentar la película “Nuestras Madres” en el Centro Cultural de Strombeek. 

* En enero, participamos en el lanzamiento festivo anual de la agenda, programma y actividades por hacerse durante 2020 de 11.11.11. Nacional en Bruselas.

* Participamos en una actividad del 11.11.11, Provincia de Flandes Oriental en Gante, reflexionando sobre posibles nuevas perspectivas del trabajo.

* Asistimos a una iniciativa de las universidades belgas en la Universidad Libre (VUB) de Bruselas, donde nos encontramos con Rigoberta Menchú.

* El 7 de marzo. Participación en la reunión anual del movimiento 4°-Pijler en Bruselas.