Info Brief 109: 7 maart 2019

◙ ◙ Noord-Zuid  Middenveld liet van zich horen.

            We kwamen samen op 2 maart in het Vlaams Parlement in Brussel. 300 personen schreven zich in, waarvan 270 effectief opdaagden voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van de 4dePijler. Voorzitter Bea Cantillon beet de spits af. Ze kondigde het campagnethema 2019 aan: ‘Dat zijn jullie allemaal!’

            Daarna kwam Patrick Develtere, adviseur voor Europees Sociaal Beleid aan de beurt. Hij was de vader van het begrip ‘vierde pijler’ alweer zoveel jaren geleden. Hij zei dat deze beweging veel invloed uitgeoefend heeft wat betreft de ontwikkelingssamenwerking ten overstaan van de eerste, de tweede en de derde pijler.

Patrick Develtere

            Ondertussen is een serieuze evolutie van het denken rond ontwikkelingssamenwerking ontstaan. Hij schetste een aantal belangrijke elementen daarvan: eigenaarschap van de mensen ginder die het doen; wij zijn erbij aangesloten, dus geen eigenaars; harmonisatie en coördinatie van organisaties onderling, zowel ginder als hier; wederzijdse verantwoording in rapporten, zij aan ons, maar ook wij aan hen (hoe gaan wij hier met gelden voor ontwikkelingssamenwerking om?)

            Een belangrijk nieuws was de jaarlijkse speech van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europee Unie. Daarin stelde hij onder meer dat in de toekomst de Europese Unie moet mikken op een alliantie met Afrika. (Nota van de redactie: de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft zich sinds enkele jaren totaal uit Latijns-Amerika teruggetrokken.)Een lang en deugdelijk verhaal van de conferencier, te lang om hier voldoende samen te vatten.

            Daarna nam Els Hertogen het woord. Zij is adjunct-directeur van 11.Nationaal. Ze had het over de verkiezingen en hoe wij onze stem moeten laten horen over ontwikkelingssamenwerking naar de regering toe.

            Klaas Decorte is projectleider van de campagne bij 11.11.11. Hij lichtte ons in over de nieuwe campagne 2019. Het draait rond changemakers, mensen, bewegingen, organisaties die werken aan duurzame verandering in de wereld, zoals wij allemaal. Het gaat over de kern van wat wij allemaal doen. Vandaar nood aan sterke verhalen, projecten, beweging, dossiers, opinies, artikels,… De uitstraling van mensen zal centraal staan.

De 10e verjaardag van het ontstaan van het vierde pijler netwerk werd gevierd. Er werden bloemen uitgedeeld aan een vijftal groepen die zich indertijd (toen de registratie van start ging) als eersten inschreven. 

Jacques Mevis en Luc Callaerts die instaan voor het 11. 11.11-Fonds voor de Vierde Pijlers deelden ons mee dat er 150 inzendingen binnenkwamen met een verzoek om een project voor 1000 euro’s te bekostigen. Er zijn echter maar voldoende fondsen voor 100 projecten aan 1000 euro.

            Dit zou in de nabije toekomst best opgetrokken worden tot 150.000 euro voor 150 projecten. Hun opdracht bestaat erin het fonds te spijzigen, bijvoorbeeld door uit te kijken bij bedrijven en stichtingen. Er wordt tevens gewerkt aan drie documenten, een over ‘De kracht van vrouwen,’ een tweede ‘Naar een integriteitcode of ethische code voor vierde pijlers’ en ten slotte een petitie om goedkopere geldtransfers af te dwingen. Die actie wordt gedragen door 194 organisaties. Men mikt op het reduceren van de bankonkosten voor transfers van ‘remesas‘ tot hooguit 3%.

            Er grepen daarnaast zowel in de voor- als in de namiddag een aantal keuzeworkshops plaats.

Workshop Latijns-Amerikaanse groepen.Wij waren daar aanwezig met mensen uit Haïti, Peru, Ecuador, en vertegenwoordigers van drie groepen voor Guatemala.

Guido De Schrijver

Steungroep ‘Solidair met Guatemala’- Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero ComitésInfo Brief 108: 26 februari 2019

◙ ◙ CICIG terug van nooit echt weggeweest

            Na een maand afwezigheid kwam de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid, die door de president van het land verbannen werd, terug te voorschijn.

(foto:Soy502:M.A.Gálvez)

            Onlangs vertegenwoordigde Leily Santizo, Guatemalteekse advocaat, CICIG voor het Tribunaal voor Hoog Risico ‘B.’ Daar werd de tussentijdse etappe van de hoorzitting in verband met een Zaak Manipulatie van het Gerecht behandeld.  Een voormalige openbare aanklager staat er terecht. De verdediger van de beschuldigde probeerde CICIG als toegevoegde aanklager buiten spel te zetten. Als argument voerde hij aan dat de president het akkoord met CICIG had opgezegd. En dus had advocaat Leily Santizo geen enkele bevoegdheid in het proces. Daarop werd de opinie van het Openbaar Ministerie gehoord. Volgens het OM was het verzoek van de verdediging onwettelijk. Want op 9 januari had het Grondwettelijk Hof het presidentieel akkoord om CICIG eenzijdig en voortijdig stop te zetten opgeschort. Uiteindelijk gaf rechter Miguel Angel Gálvez het Openbaar Ministerie en CICG gelijk.

◙ ◙ Uitnodiging: Hallo Guatemala-fan!

            Je bent actief in een solidariteitsgroep die een link heeft met Guatemala? Of je bent misschien op inleefreis geweest naar Guatemala afgelopen zomer of langer geleden? Of je hebt een speciale band met dit land?
Graag nodigt Broederlijk Delen je uit, want we krijgen hoog bezoek!

            Broederlijk Delen ontvangt in maart zes gasten uit Guatemala. Allen hebben ze een link met het thema van onze campagne: als medewerker van een lokale organisatie, als veldwerker of als kunstenaar. Tijdens hun verblijf in Vlaanderen nemen ze de tijd om zich in te leven in onze cultuur, maar ook om op tal van plaatsen te getuigen over hun werk en leven in Guatemala. Ontdek wie ze zijn, en waar en wanneer jij ze aan het woord kan horen op www.broederlijkdelen.be/bezoek-uit-guatemala.

            We dachten dat ook jullie hen wel eens wilden ontmoeten, enerzijds om hen te leren kennen, anderzijds om hen te laten zien hoeveel mensen er in Vlaanderen een groot hart hebben voor Guatemala.

Op 26 maart ben je welkom voor dit ontmoetingsmoment, samen met een hapje en een drankje. Na een korte voorstelling van elke organisatie, is er gelegenheid tot een informele uitwisseling. De voertaal is Spaans, maar er zal fluistervertaling naar het Nederlands beschikbaar zijn.

Waar: Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165 in Brussel

Wanneer: dinsdag 26 maart vanaf 17.30u. Einde voorzien tegen 21.00u.

Wil je er graag bij zijn? Laat dan zeker iets weten vóór 21 maart aan terri.grootjans@broederlijkdelen.be.  Zo kan zij jouw maaltijd reserveren.Graag tot dan! Terri Grootjans

◙ ◙ Uitnodiging:  Aalst, 23 maart 19uur

Werkgroep Broederlijk delen Aalst

            Wij nodigen je graag uit. Solidair met Guatemala en Broederlijk Delen-Aalst slaan de handen in elkaar en organiseren een avond met getuigenissen, poëzie en muziek over Guatemala.  Ook Ana Lucía Morán zal bij ons zijn. Zij is lid van het ‘Internationaal Platform tegen de Straffeloosheid.’    

(Met medewerking van stad Aalst)                                                    

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Info Brief 107: 19 februari 2019

** Geen amnestie voor oorlogsmisdadigers

Het Congres van Guatemala buigt zich over een initiatief  om de Wet op de Nationale Verzoening te hervormen. Die hervorming stuurt erop aan om de schuldigen van misdaden tegen de menselijkheid (gewelddadige ontvoering, genocide, folterpraktijken, verkrachting en seksuele slavernij), begaan tijdens het intern gewapend conflict, algemene amnestie te verlenen. Het parlementair initiatief voor de hervorming van die wet is een nieuwe poging om de straffeloosheid in het land te bestendigen. Bovendien staat het haaks op internationale afspraken die de staat aangegaan heeft wat betreft mensenrechten. Daardoor zouden immers het onderzoek, de processen en de sancties ten overstaan van de verantwoordelijken van de misdaden gestopt worden. Het zou tevens een drastische achteruitgang betekenen in de opbouw van de vrede en de gerechtigheid.

Een aantal Guatemalteekse organisaties trok aan de alarmbel en lanceerde een communiqué om het initiatief in het Congres aan te vechten. Daarop verspreidde het ‘Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)’ op zijn beurt een internationale oproep.

De oproep mikt op 2500 ondertekeningen. Die wordt afgeleverd aan verschillende vertegenwoordigers van de Guatemalteekse staat en dit met het oog op een publieke audiëntie in San José, Costa Rica. Daar zal de staat Guatemala op 11 maart moeten verschijnen voor het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH)  in een van de ophefmakende processen, namelijk dat van de moord op de veertienjarige Marco Antonio Molina Theissen, waarbij de familie al 37 jaar op gerechtigheid wacht.

Wij ondertekenden voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités

** Vrienden van Guatemala in Ieper

  (Rik en Mia Nollet, inspirerende stichters)

               Op 17 februari organiseerde de negenkoppige groep zijn jaarlijks eetfestijn Kip Archiduc. Ze konden rekenen op een goede 45 vrijwilligers om de klus te klaren en kregen 310 eetlustigen over de vloer van het Technisch Instituut Heilige Familie.

               De groep blijft zich engageren voor een duurzame ontwikkeling van de kansarme bevolking in Guatemala.

               De projecten die ze samen voor een termijn van 5 jaar (tot en met 2021) steunen:                      

  • Tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs (IGER) in CHANTLA.
  • Financiële steun voor de verdere uitbouw van de basisschool “PRIMAVERA“.
  • Studiebeurs voor tien studenten in de middelbare school
  • RANDSTAD 10.
  • Financiële steun voor het aankopen van o.a. medicinale planten in het dispensarium USPANTAN. 

** In Tqanil dankt Eric Gruloos uitschieters

In het nr. 64 van februari 2019 dankt Eric:

‘…een paar uitschieters van groepen die in 2018 een grotere duw gaven aan enkele projecten. Het college van Veurne dat op inleefreis kwam in juli 2017 organiseerde met vaderkensdag 2018 een groot ontbijt aan huis… Dank aan leerkrachten, familie en vrienden van de jonge mensen. We kregen van hen 2.500 euro.  

In Louise-Marie, Maarkedal kwamen via de muziek van de jaren 80 mensen samen op de dansvloer en bij een gezellig onderonsje. Dank aan familie en vrienden die zich al 3 keer achter dit initiatief zetten en dit jaar 3.200 euro bij elkaar brachten. 

De kalender 2019. Anne en Dirk kwamen vorig jaar rond Pasen op bezoek en maakten voor de derde keer een kalender met foto’s van San Miguel en een woord van Manu Verhulst die de foto’s laten inspireren. Dat initiatief bracht meer dan 6.000 euro bij elkaar.  Dank ook aan de verkoopsters en verkopers die vóór en na de eucharistievieringen en bij andere activiteiten paraat stonden om die te verkopen.  

Dank aan scholen, parochies, groepen, waar we bij gelegenheid iets mogen gaan vertellen en die op eigen initiatief telkens weer onze handen vullen.’

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’
Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info brief 106: 11 februari 2019

Steun aan vakbondsleiders

We keren even terug naar 2013:

Luis Alpirez Guzmán, secretaris-generaal van de Nationale Unie van Gezondheidpersoneel van Guatemala (SNTSG) en Dora Regina Ruano van dezelfde vakbond ondertekenden samen met de toenmalige minister van volksgezondheid een collectieve overeenkomst.

Luis Alpirez Guzmán

Onlangs werden ze aangehouden en gedurende tien dagen achter de tralies gezet. Ondertussen staan ze onder huisarrest.

            Wat was hun misdaad? Van een regering onder leiding van een president die vroeger vanop het teeveescherm met zijn clowneske fratsen mensen deed schateren kun je verwachten dat die vandaag ook gekke toeren uithaalt. Maar nu eerder om te huilen.            

            Hun misdaad? Machtsmisbruik!!! Want de huidige minister van volksgezondheid beschikt niet over voldoende fondsen om de aangegane verplichtingen na te komen.

Argentijnse arbeiders steunen de vakbond SNTSG van Guatemala

Daarop lanceerde de vakbond samen met Public Services International (een vakbondsfederatie die 20 miljoen arbeiders uit 163 landen verenigt) een dringende oproep, gericht aan president Jimmy Morales en het hoofd van het openbaar ministerie Maria Consuelo Porras. Wij verzoeken terstond alle aanklachten tegen de beide syndicalisten te stoppen en een eind te maken aan de repressie tegen leiders van gemeenschappen, verdedigers van mensen- rechten, journalisten en vakbondsmensen.

We wijzen in de oproep onder meer op het feit dat in de loop van de laatste jaren 80 vakbondsmensen vermoord werden.

            We ondertekenden voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités.

◙ ◙ Europese Parlementsleden in de bres voor CICIG

            Op 24 januari stuurde een aantal Europese parlementsleden een brief naar president Jimmy Morales. Zij betreuren dat de regering de werking van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid belet. Ze zijn tevens bekommerd om de openbare negatieve houding tegenover de magistraten van het Grondwettelijk Hof, het Openbaar Ministerie en de Procureur voor de Mensenrechten. Ze betreuren verder de maatregelen die de uitvoerende macht heeft ondernomen waarbij ze de beslissingen van het Grondwettelijk Hof niet erkennen.

 ‘Wij vinden dat dergelijke handelingen de scheiding van de machten ondergraven en de vooruitgang die gemaakt is in de strijd tegen de straffeloosheid en de corruptie in het land in twijfel trekken.

◙ ◙ 39ste ROMEROHERDENKING in Brugge

            Het verhaal speelt zich af van 1914 tot 1922, en is gebaseerd op een historische werk: Deze monoloog is dus waar gebeurd, ontroerend én grappig, en wordt gebracht in het sappigste West-Vlaams. Op 21 maart 2019 om 20u in pc De Koepel Gerard Davidstraat 10 Brugge t.v.v. Huizen van Vrede vzw

Kans tot vrije bijdrage na de voorstelling

Arthur Naeyaert, schrik der Duitschers’ (2015) van Jozef Vackier.

            Huizen van Vrede vzw is een Brugs initiatief ter hervestiging van erkende vluchtelingen Wie interesse heeft voor dit werk neemt best contact op langs huizenvanvrede@telenet.be of met het nr. 0493 826682 van Huizen van Vrede                                     Van harte welkom

◙ ◙ Uitnodiging:

AFOPADI Zondag, 3 maart

Guatemalteeks Ontbijt in Gent

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info brief 105: 8 februari 2019

◙ ◙ In de bres voor Venezuela

Op dit ogenblik spelen zich enorm belangrijke historische gebeurtenissen af met grote gevolgen voor heel het Latijns-Amerikaans continent. Daarom hebben we geen ogenblik geaarzeld om onderstaande oproep samen met anderen te lanceren.

Wij onderschreven de oproep voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités 

Oproep aan de internationale gemeenschap: stel alles in het werk voor dialoog bij alle betrokken partijen in Venezuela

         ‘Een 40-tal opiniemakers uit de academische wereld, het middenveld en de politiek hebben zich in deze oproep geuit over de situatie in Venezuela.         Vooraleer het onherroepelijk te laat is, vragen we met aandrang dat onze regeringen en de Europese Unie alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor een dialoog en een vreedzame oplossing in Venezuela, met respect voor de gangbare regels van een democratie, van het grondwettelijk recht en van het internationaal recht. 

            We vragen dat de Europese Unie een bijdrage levert om de spanningen te doen afnemen opdat het normale economische leven in het land kan hervat worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde opdat toekomstige verkiezingen kunnen plaatsvinden in een normale context, zonder dat de bevolking nog langer het mes op de keel heeft.

            We nodigen zowel de Europese Unie als de Belgische regering, die zich binnen de VN Veiligheidsraad in een uitgelezen positie bevindt om zijn visie kenbaar te maken, uit om zich niet klakkeloos achter de VS te scharen, maar een onafhankelijke positie in te nemen, en te kiezen voor de weg van dialoog en verzoening, en niet die van oorlog en staatsgreep.

            Laten we niet terugkeren naar het Latijns-Amerika van de jaren 70, laten we het rampzalige scenario als dat van het Midden-Oosten met alle mogelijke middelen vermijden.’

◙ ◙ Een witte olifant in El Salvador

            Op 4 februari grepen verkiezingen plaats in buurland El Salvador. De traditionele grote partijen moesten de duimen leggen.

            Willibrord Denaux die jaren woonachtig was in El Salvador stuurde ons informatie door over het gebeuren. Een tijd geleden keerde hij terug naar België. Maar hij vertoefde in El Salvador tijdens de periode van de verkiezingen.  Hij schrijft:

            ‘Toen we gingen stemmen, rond 9 uur ’s morgens, zag het er in de stemlokalen erg rustig uit. Het gaf zelfs een beetje de indruk dat er nog nooit zo weinig mensen kwamen opdagen. Uiteindelijk ging 51.3 procent van de stemgerechtigden de stembus. Dat is weinig, maar je moet dan wel weten dat meer dan 500.000 mensen (ongeveer 10 procent) die wél op de lijst van de stemgerechtigden stonden, niet konden stemmen omdat hun ID kaart verlopen of onleesbaar was. Het cijfer 51.3 procent is dus relatief, omdat velen die wel wilden stemmen, gewoon niet konden. Rosa-Guadelupe was er een van.’

‘Nayib Bukele van de partij GANA kwam als overwinnaar uit de stembussen. Hij haalde 53.48 procent van de stemmen, een meerderheid dus voldoende vereist is om een tweede stemronde niet te moeten overdoen. Op de tweede plaats kwam de rechtse partij ARENA met 31, 62 procent en op de derde plaats het FMLN met 13.77 procent van de stemmen.’

Wie is die tot voor kort onbekende man?

            ‘Een ondernemer, eind dertiger, met ouders van Palestijnse afkomst. Rijk, maar naar eigen zeggen linksdenkend. Hij werd voor het eerst in zijn politieke loopbaan burgemeester onder het FMLN van een klein stadje. Daarna werd hij verkozen, alweer onder FMLN vlag tot burgemeester van de hoofdstad.’

            Maar interne ruzies resulteerden in een verbanning uit de partij. Vervolgens probeerde hij in een kleine linkse partij voet aan de grond te krijgen om te kunnen meedoen aan de verkiezingen. Daar stak het Kiestribunaal een stokje voor. En ten slotte richtte hij zich tot de kleine rechtse partij GANA, waar hij een klinkende overwinning kon boeken. Ondertussen vernam ikzelf van Spaanse collega’s van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités dat de man breekt met zijn voorganger en zich zou aansluiten bij de Verenigde Staten om mee te huilen met de wolven in het bos tegen Venezuela.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 104: 4 februari 2019

◙ ◙ Holy Guacamole!

De campagne Broederlijk Delen 2019 zet Guatemala in de schijnwerpers.

            Het fruit is boos. De mango’s, papaja’s, bananen, ananassen, maar vooral de avocado’s hebben er genoeg van. Ze protesteren want in Guatemala hebben de boeren geen grond om ze te kweken.

Grond is van levensbelang

            In Guatemala is de meerderheid van de bevolking afhankelijk van de landbouw. Toch hebben de meeste boeren zelf geen grond om groenten en fruit te telen. Dat is onrechtvaardig. Want voor Guatemalteekse boeren is grond van levensbelang. Zonder grond geen eten of extra inkomsten.

            In Guatemala is er geen tekort aan vruchtbare grond, hij is enkel ongelijk verdeeld. Een handvol rijken bezit meer dan de helft van alle landbouwgrond. De overheid doet niets om dit ten gronde op te lossen. Het beleid geeft voorrang aan grootschalige exportlandbouw, mijnbouw- en energieprojecten, die in handen zijn van de elite. Met torenhoge voedselonzekerheid op het platteland tot gevolg. Bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar is ondervoed, één van de hoogste cijfers ter wereld.

Genoeg, lekker en gezond op eigen grond

            Maar de boeren blijven niet bij de pakken zitten. Ze vechten elke dag keihard voor een eigen stuk landbouwgrond, voor een beter leven. Gelukkig staan ze niet alleen in deze strijd.

            Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen op twee sporen: boeren en boerinnen helpen hun kleine lap grond duurzaam en optimaal te benutten en tegelijkertijd politiek druk uitoefenen voor een rechtvaardige herverdeling van de grond.

De strijd werpt vruchten af

Leonarda werkte elke dag van haar leven hard op de koffieplantage van een grootgrondbezitter. Ze verdiende maar 1,70 euro per dag en kon amper voor haar gezin zorgen. Vandaag is ze de trotse eigenaar van een stuk landbouwgrond. Ze kweekt er groenten en fruit waarmee ze haar kinderen te eten geeft.

België en de Europese Unie moeten hun rol spelen

            Broederlijk Delen brengt de situatie in Guatemala hier onder de aandacht. Want naast de Guatemalteekse overheid, hebben ook de Europese Unie en België een verantwoordelijkheid in dit verhaal. Handelsakkoorden leggen grote druk op de voedselvoorraden die broodnodig zijn in de regio zelf.

Broederlijk Delen pleit voor handelsrelaties die de rechten van mens en milieu respecteren en laat mensen nadenken over waar ons voedsel vandaan komt.

Avoca-doemee

            De strijd is nog niet gestreden. Er zijn nog veel gezinnen in Guatemala die vechten tegen honger. Met zijn nieuwe campagne roept Broederlijk Delen op om solidair te zijn met de boeren in Guatemala en hun strijd voor genoeg voedsel en een eigen stuk landbouwgrond. Ontdek er alles over op www.broederlijkdelen.be/campagne

            Wij nodigen je graag uit.


Solidair met Guatemala en Broederlijk Delen-Aalst

slaan de handen in elkaar en organiseren een avond met getuigenissen, poëzie en muziek over Guatemala.

◙ ◙ Uitnodiging:

            Ook Ana Lucía Morán zal bij ons zijn. Zij is lid van het ‘Internationaal Platform tegen de Straffeloosheid.’

(Met medewerking van stad Aalst)

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 103: 29 januari 2019

◙ ◙ Batterijen opladen tijdens het Nieuwjaarsmoment van 11 11 11

            Op 19 januari kwamen we traditiegetrouw samen in het Spaans cultureel centrum La Tentation. De zaal zat afgeladener vol dan vorige jaren.

Kati Verstrepen

            Nieuw in het programma was de uitnodiging van de Belgische Liga voor de Mensenrechten. Het was even slikken en op het einde naar adem happen na die indrukwekkende en verontrustende opsomming door voorzitster Kati VerStrepen van wat hier in België allemaal gebeurt tegen rechten van mensen. Ze haalde de woorden aan van Martin Niemöller:

‘De stilte van de pantoffels is gevaarlijker dan het lawaai van de laarzen.’

            Ze besloot met de woorden: ‘Hou uw pantoffels aan, maar haak er belletjes aan vast, zodat ze het allemaal horen.’

Laurien Spruyt- Karel Malfliet

            Daarmee werd de link gelegd en een bondgenootschap aangegaan tussen onze corebusiness, mensenrechten in het zuiden en mensenrechten hier in België.

            Daarnaast kwamen ook Laurien Spruyt, beleids- medewerker van Bond Beter Leefmilieu en Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk aan de beurt. Zij hadden het vooral over de problematiek van de klimaatopwarming.

Klimaatspijbelaars? Jawel, dat zijn vandaag de kanaries in de kolenmijn.

            Daarna was het de beurt aan Pieter-Jan Hamels, beleidsmedewerker van 11-Nationaal. Hij gaf ons in detail de strubbelingen ten beste over de verkiezingscampagne en de resultaten in Kongo. 

Bogdan Vandenberghe, algemeen directeur van de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid-Beweging, beklemtoonde als afsluiter nog eens de problematiek rond de migratie, die de laatste jaren onze samenleving heel sterk tekent. ‘Onze twee voorbije campagnes rond migratie waren essentieel. We verlieten onze veilige comfortzone noord-zuid.’

Tenslotte wees hij op het feit dat veranderingen er niet vanzelf komen, ze worden afgedwongen. En dat loopt niet van een leien dakje.

            Het 11-comité van Aalst was stevig aanwezig om na een vermoeiende campagne  in november vorig jaar de batterijen opnieuw op te laden.  

◙ ◙ Bericht van Fons Huet uit Cobánuet uit Cobán  

Beste vrienden,

            Bedankt voor de lovende woorden over mijn kerstbrief. Ondertussen is er alweer ontzettend veel veranderd in Guatemala. Het gaat niet meer om het uitwijzen van CICIG, het gaat tegen het Grondwettelijk Hof, de Procureur voor de Mensenrechten, een onafhankelijk Openbaar Ministerie en al de andere veroveringen van na de oorlog. Het gaat om een staatsgreep met kleine pasjes, maar goed gepland. De verkiezingsperiode is pas begonnen of er is vanmiddag al een kandidaat vermoord, hier in La Tinta. Velen voelen aan dat we 40 jaar teruggaan. En het gaat in een snel ritme. Ondertussen is er alweer een Hondurese migrantenmars gepasseerd.

Vele groeten Fons  – 21 januari

◙ ◙ Vrienden van Guatemala uit Ieper nodigen ons uit

17 febr. 2019 – vanaf 11.45u – Instit. H.Familie – Eigenhaardstr. 8

Kaarten bij:

Trui Dael: Antwerpsesteenweg 393 1000 Brussel 02/203 33 31

Lut Declercq: Diksmuidestraat 15 8900 Ieper 0486 17 80 76

Carlos Lesage: Wieltje 21 8900 Ieper 057/20 51 85

Rik Nollet en Mia Delmote: Studentenstaat 8A2 8900 Ieper 057/20 00 42 of 0498 73 44 64

Roos Vanhoutte: Oude Kortrijkstraat 7 8900 Ieper 57/20 76 17 of 0495 83 30 90

Daisy Verfaillie: Zandvoordestraat 16 8902 Zillebeke 0479 33 67 82

Wij blijven ons engageren voor een duurzame ontwikkeling van de kansarme bevolking in Guatemala.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 102: 21 januari 2019

◙ ◙ Guatemalteekse bonzen van palmolieproductie terugfluiten

            Een aantal Guatemalteekse bedrijven die palmolie produceren zijn lid van de organisatie ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO). Die werd in 2004 opgericht ter promotie van de productie en het gebruik van duurzame palmolie voor People, Planet en Prosperity (mensen, planeet en welvaart). RSPO zorgt ervoor dat de groeiende vraag naar palmolie op verantwoorde wijze gecontroleerd en beheerst wordt. Zo zorgt RSPO bijvoorbeeld dat alle plantages en mensen die werkzaam zijn op de plantages betere leef- en werkomstandigheden krijgen.

            Vanuit ‘Plataforma Internacional contra la Impunidad’ in Guatemala kregen we het verzoek om een brief te ondersteunen gericht tot de Raad van Bestuur en het secretariaat van RSPO.

Hieronder enkele fragmenten:

‘Guatemala beleeft een politieke crisis zonder voorgaande sinds de ondertekening van de Vrede in 1996 en twee decennia inspanningen om de democratie op te bouwen in het land. Deze politieke crisis werd voortgebracht door de politieke, militaire en patronale elites, waartoe de palmoliewinning behoort. Zij slaagden erin vanaf 2011 het werk te dwarsbomen dat het Openbaar Ministerie en de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) ondernamen rond de thema’s van onwettige verkiezingsfinanciering en van onwettige voordelen die deze sectoren konden verkrijgen dank zij de Illegale Corpsen en Clandestiene Apparaten die zich in de staatsinstellingen genesteld hebben.’  

  (…)

‘Deze strijd om het status quo, de corruptie en de straffeloosheid in Guatemala  te bestendigen heeft zich ontpopt bij middel van een hevige lobby campagne in de Verenigde Staten tegen CICIG. Die campagne werd gedragen ondermeer door bedrijven, bij voorbeeld Naturaceites, lid van RSPO.  In die context publiceerde de ‘Gremial de Palmicultores de Guatemala’  (GREPALMA), ter ondersteuning van de regering van President Morales bij zijn eenzijdig en onwettelijk stopzetten van het Akkoord met CICIG, op 7 januari 2019 een communiqué waarin staat:

‘Uit eerbied en ter uitvoering van de Magna Carta en de soevereiniteit van de Staat van Guatemala vinden we de beslissing van de regering doeltreffend waarbij ze het akkoord van de oprichting van  de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICG) beëindigt.’

(…)

‘Bij gevolg vragen wij de Raad van Bestuur en het secretariaat van RSPO een duidelijke boodschap te zenden naar de Guatemalteekse bedrijven die lid zijn van RSPO en van hen de volledige toepassing en naleving te eisen van de mensenrechten, van de nationale wetten en de internationale afspraken, zoals het akkoord tussen de Verenigde Naties en de regering van Guatemala over het functioneren van CICIG.’  

Vanuit het Europees Netwerk van Oscar Romero comités en steungroep ‘Solidair met Guatemala’ onderschreven we de brief.

◙ ◙ Bericht van Fons Huet uit Cobánuet uit Cobán  

            Fons woont al heel veel jaren in Cobán. Hij stuurde een kerst- en nieuwjaarsbrief waarin hij ondermeer een en ander uitlegt over zijn inzet aldaar. Een fragment:

            …’Wat doen we hier dan? Via allerlei kleine stappen proberen we het leven leefbaarder te maken voor de onderste lagen van de bevolking, vooral  de indiaanse gemeenschappen en de vrouwen. In september hebben we  het laatste van de aangekochte terreinen overgedragen aan de inheemse gemeenschap Xalabe II: 39 families zijn nu eigenaars van een vruchtbaar land van 225 hectares. Een ander deel van ongeveer dezelfde omvang wordt  als natuurreservaat behouden omwille van een complex en uniek systeem van wateroverschotten in onderaardse grotten.  

            We zijn er van overtuigd dat onderwijs een belangrijk instrument  is voor vooruitgang. Met steun van solidaire  organisaties en vrienden kunnen we beurzen geven aan jongeren.

Anderzijds werden in de verafgelegen bergdorpjes radioscholen opgezet voor jonge volwassenen: via de radio krijgen ze thuis les en de wekelijkse bijscholing wordt gegeven door rondtrekkende leerkrachten betaald met steun van de scholen uit Hoogstraten via de organisatie Sa’taq’a.

            Ook hier geven we de voorkeur aan meisjes en vrouwen want zij zijn de meest kwetsbare groep, die vanwege de patriarchale tradities meestal niet aan voortgezet onderwijs toekomen. Het  academische gedeelte wordt gecombineerd met praktische artesanale en beroepsopleiding, zodat  de afgestudeerden niet uit hun dorp wegtrekken maar ter plaatse hun eigen  bedrijfje kunnen opzetten en zo tegelijkertijd de gemeenschap van dienst zijn.’ 

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 101: 14 januari 2019

◙ ◙ Alarmerend bericht

            Op maandag 7 januari kwam ons het onthutsend bericht ter horen dat president Jimmy Morales de hele ploeg van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) 24 uur de tijd gaf om op te krassen en het land te verlaten.

            Onmiddellijk ontstonden er overal ter wereld spontane reacties van verontwaardiging en tegelijk van steun aan de onverdroten ploeg van juridische onderzoekers die reeds jaren met succes corruptie en straffeloosheid in Guatemala te lijf gaat.   

            Maar zoals we weten kwamen de onderzoeken van de commissie te dicht bij de onfrisse praktijken van de president himself.

            Ook hier in België lieten wij ons niet onbetuigd. Vanuit EU-LAT Network organiseerden we in de gauwte een skype-sessie met de werkgroep ‘Mensenrechtenverdedigers.‘ We spraken af dat de verschillende lidorganisaties hun regeringen zouden aansporen om op hun beurt bij de Europese Unie aan te dringen op scherpe reacties.

Gelukkig liet ook het Grondwettelijk Hof van Guatemala zich niet onbetuigd. Met 4 voor en 1 tegen gaven de magistraten van het Hof orders aan de president om zijn beslissing op te schorten.

            En op die manier is er een torenhoge twist en chaos ontstaan tussen de verschillende regeringsinstanties: de president, de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en de meerderheid van het Congres versus het Grondwettelijk Hof, het Openbaar Ministerie en de Procureur voor de Mensenrechten.

            Hieronder kopieer ik de brief die wij stuurden naar de Belgische instanties met een bijlage van een uitspraak van FONGI, het netwerk van buitenlandse NGO’s (waaronder België) die in Guatemala een vaste stek hebben.

◙ ◙ Belgische spoedactie voor de CICIG

Aan de minister van Buitenlandse Zaken

Dhr. Didier Reynders

Cc:

Dhr. Michel Dewez, ambassadeur van het Koninkrijk België voor Midden-Amerika in Panama.

Dhr. Jochen Anthierens, verantwoordelijke mensenrechten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België.

Mevr. Isabelle George, raadgever voor Latijns-Amerika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België.

Mevr. Marlène Thomas, verantwoordelijk voor het cofinancieringsprogramma van NGO’s in Guatemala

Mevr. Hilde Herssens, verantwoordelijk voor het cofinancieringsprogramma van NGO’s in Latijns-Amerika.

Dhr. Dirk Van der Maelen, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van België.

Dhr. Alain Van Gucht, directeur DG.B1.6 Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Geachte,

            De hier ondertekenende Belgische organisaties en solidariteitscomités actief in Guatemala willen bij deze onze grote bezorgdheid uitdrukken over de crisis in Guatemala naar aanleiding van de eenzijdige opheffing van het mandaat van de VN Commissie tegen de straffeloosheid (CICIG – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) die op 07/01/2019 werd aangekondigd door president Jimmy Morales. We maken u ter informatie  het gezamenlijk statement over van de internationale koepel van NGO’s in Guatemala (FONGI) met betrekking tot de CICIG-crisis, hier in bijlage.

            Wij willen onze steun betuigen met het werk van CICIG, haar personeel en commissaris Iván Velásquez en stellen elke démarche die door België rond dit dossier kan ondernomen worden door ons land op Belgisch en Europees niveau en als lid van de Permanente Veiligheidsraad van de VN ten zeerste op prijs.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Belgische organisaties actief in Guatemala en de NGO-koepels, leden van FONGI (1) en/of van het EU-LAT Network(2): Broederlijk Delen(1,2), CNCD-11.11.11(2), Entraide et Fraternité(2), Oxfam-Solidariteit(2), Oscar Romero Comités en Solidair met Guatemala(2), TRIAS(1), Wereldsolidariteit(2)

(foto:een deel van de delegatie)

◙ ◙ Een delegatie van Beweging.net, ACV, CM Leuven en Wereldsolidariteit (WSM) vertrekt naar Guatemala


            De bedoeling van de reis bestaat erin capaciteitsversterking op te bouwen tussen en met de organisaties van de ‘Sinergia Guatemala.’

En over wie gaat het dan in Guatemala ?

(foto:Textiel maquila -Nomada)

            Over de vakbond ‘Central General de Trabajadores de Guatemala’ (CGTG), de boerenbeweging ‘Movimiento de Trabajadores Campesinos,’ San Marcos (MTC), de Christelijke Arbeidersjongeren (Juventud Obrera Cristiana JOC) en de Beweging met Straatkinderen (Movimiento de Jóvenes de la Calle MOJOCA).

            Op 11 januari hielden de leden van de delegatie hun laatste informatiebijeenkomst voor het vertrek. Ze nodigden me uit naar Leuven om een bijdrage te leveren bij de voorbereiding van de reis en hen onder te dompelen in een Guatemalabad.

◙ ◙ Serge Berten

            Herdenking in Menen

Zondag, 20 januari – 14u.

met getuigenis van Vivir en Amor         

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 100: 4 januari 2019

◙ Iván Velásquez terug naar Guatemala?

            In een interview met de Colombiaanse krant El Tiempo verklaarde de voorzitter van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CCICG) dat hij denkt in de loop van januari te kunnen terugkeren.

            Hij hoopte dat de situatie weer rationeler zou worden en de regering de beslissing van het Grondwettelijk Hof alsnog zou respecteren. Toch is hij er zich van bewust dat president Jimmy Morales op zijn standpunt blijft staan om hem niet binnen te laten.

Hij besloot het interview als volgt:

‘De corruptie die straffeloosheid in het leven roept ontkent en benadeelt de rechtsstaat.’  

Vivir en Amor ontvangt María Bernabé

Paul Mariën en Jaak Devroede van de Vriendenkring P. Briers vzw uit Dworp trokken naar de Guatemala-avond in Roeselare.

Ze vertegenwoordigden daar ook de Steungroep ‘Solidair met Guatemala.’

Jaak schreef een korte impressie.

‘Ik had het genoegen aanwezig te kunnen zijn op de infoavond van de vzw Vivir en Amor in het PC De Kiem.

Graag wil ik de organisatie gelukwensen voor een bijzonder geslaagde en vooral boeiende avond. De vrij talrijke aanwezigen kregen transparante info in een keurig opgebouwd geheel en ondersteund met beeldmateriaal.

            Algemene informatie over Guatemala, gevolgd door de historiek van de projecten en tot besluit een vraaggesprek met Maria Bernabé uit Guatemala, de ‘promotora de salud’ van het project in Yalanhuitz.

            Ik heb er uit geleerd dat de projecten, hoewel toch vrij kleinschalig, een aanzienlijke impact hebben op de regio waarin de activiteiten ontplooid worden.

‘Vivir en Amor’ maakt wel degelijk een verschil. Van harte proficiat!’

◙ Huwelijken met minderjarigen gaan tegen de wet in

            In augustus 2017 keurde het Guatemalteekse Congres een wet goed die huwelijken met minderjarigen, jonger dan 18 jaar, verbiedt.

            Fernanda Guerra van Save The Children meldde dat tussen januari en oktober vorig jaar 180 huwelijken gesloten werden van jongeren tussen 16 en 17 jaar met mannen ouder dan 32 jaar.

‘Dit duidt op een enorme tegen- stelling tussen datgene wat de wet voorschrijft en wat er vandaag gebeurt in onze samenleving,’ besloot ze.

            Het Forum ‘A Favor de las Niñas’ lanceerde een campagne om de rechten van de minderjarigen meer bekendheid te geven en op die manier bewuste burgers te vormen.   

◙ Uitnodiging: OPEN GRIS-infoavond ‘Bierbeek in de Wereld’

            Inge Hatse van Guatebelga nodigt uit: op 30 januari 2019 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle 4de pijlerorganisaties die een vertegenwoordiging hebben in Bierbeek en een subsidie ontvingen, krijgen de kans om hier hun werking voor te stellen aan een breder publiek.Inge Hatse  |  Dienst Internationale Samenwerking – Duurzaamheid
Speelpleinstraat 8  |  3360 Bierbeek  |  (  016 46 87 86  |  Ê  016 46 11 41
ingeborg.hatse@bierbeek.be  |  :  www.bierbeek.be

◙ ◙ 100ste INFO BRIEF

            Met enkele solidaire lotgenoten uit Aalst hebben we begin dit jaar een glaasje Cava gehesen op de publicatie van de 100ste infobrief.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités