Info Brief 199: 12 juni 2021

◙ Zesduizend manifestanten in Cobán

            Gemeenschappen en sociale organisaties van Alta Verapaz gingen de straat op voor de vrijlating van politieke gevangenen.

Zo’n zesduizend mensen van gemeenschappen en sociale organisaties van Alta Verapaz hielden een voettocht vanaf de belangrijkste toegangswegen van de stad Cobán, om zich vervolgens te concentreren in het centrale park, teneinde de vrijlating te eisen van de politieke gevangenen in het departement.

(foto: Elías Oxom)

Verdeeld over vier groepen deelnemers vond de mobilisatie plaats op vrijdag 4 juni om 8 uur ’s morgens. De eerste groep vertrok uit Santa Cruz Verapaz; de tweede uit Carchá; de derde uit San Juan Chamelco en de vierde begon de mars vanuit het dorp China Ichab, met de bedoeling om 12 uur ’s middags bij het centrale park van Cobán aan te komen.  Tijdens de mars droeg een groep betogers maskers met het gezicht van Bernardo Caal, als een vorm van steun en eis voor zijn vrijheid. Een van de belangrijkste eisen was dat er een einde moest komen aan de criminalisering van de boeren die de mensenrechten en het water verdedigen. 

Zij eisten de vrijlating van Bernardo Caal Xol, de leider die tot meer dan 7 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het verdedigen van de rivier de Cahabón. Zij eisten ook de vrijlating van Marcelino Coc en Jorge Xol, uit de gemeenschap Choctun Basilá en leiders van het Boerencomité van de Altiplano (CCDA), die tot 35 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld voor de misdrijven moord en poging tot moord, voor gebeurtenissen die plaatsvonden in juli 2017.Ook vroegen zij opheldering over de zaak van Carlos Coy, van de Unie van Boerenorganisaties van Verapaz (UVOC), die al meer dan een jaar wordt vermist, en ze verwierpen de arrestatiebevelen tegen meer dan 962 boeren in het hele land.

(foro:EcuRed)

María Caal Xol, de zus van Bernardo, die bij de mars aanwezig was, verklaarde: 

‘Als Q’eqchi’s verzetten wij ons al vele jaren. In het heilige boek Pop Vuh komt ook het verhaal voor van Junajpú en Ixbalanqué, die de beproevingen van de heren van Xibalbá in de heilige rivier Cahabón overwonnen. En daarom blijft het Q’eqchi’ volk zich verzetten en met grote waardigheid de heilige rivieren verdedigen

In het centrale park lazen zij een persbericht voor. Ze spraken hun afkeuring uit over de voortdurende en meervoudige schendingen van individuele en collectieve rechten, de stigmatisering en criminalisering van gemeenschapsautoriteiten. En ze kwamen op voor de uitoefening van praktijken, voorouderlijke kennis en de instandhouding van het systeem van traditionele organisatie en instellingen voor de verdediging van moeder aarde. Zij betuigden tevens hun solidariteit met en steun aan het werk van Jordán Rodas, Ombudsman voor de Mensenrechten en Juan Franisco Sandoval van het Speciaal Openbaar Ministerie tegen Straffeloosheid (FECI), gezien de aanvallen van criminele structuren en het ‘Pact van de Corrupten.’      Herbert Sandoval, coördinator van de Interculturele Sociale Beweging van Ixcán, merkte op dat ‘de gemeenschappen het water verdedigen, het land en het grondgebied, omdat het ons leven is en wij zonder dat niet kunnen leven en wij eisen respect voor de zelfbeschikking van de inheemse volkeren en de collectieve rechten.’ 

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 198: 7 juni 2021

◙ ◙ Nieuwe stap naar gerechtigheid

            ‘Diario Militar’ of het ‘Dossier des Doods’ is een document dat duidelijk maakt dat de Guatemalteekse militaire inlichtingendienst van 1983 tot 1985 als intern beleid de strategie toepaste om mensen met geweld te laten verdwijnen. Volgens het leger hadden ze banden met de gewapende oppositie. Het ‘Diario Militar’ hield een register bij van namen, foto’s, adressen en sporen van mannen en vrouwen die gevolgd werden, aangehouden, verdwenen en vermoord. Op de lijst staan studenten, universiteitsprofessoren, vakbondsmensen en leden van maatschappelijke orga- nisaties die door het leger als guerrillabondgenoten werden geïdentificeerd.

Er zijn 183 mensen geregistreerd en als vermist opgegeven. Dit gebeurde onder de regering van Óscar Humberto Mejía Víctores. Zevenentwintig van de slachtoffers waren vrouwen. De meesten van de vrouwen werden geïdentificeerd als bondgenoten van de guerrilla, in sommige gevallen als leidsters of aanvoerders van groepen in verzet. Anderen werden aangehouden en verdwenen vanwege hun relatie met vermeende guerrillaleiders en nog anderen werden aangehouden, gemarteld en later vrijgelaten met de bedoeling de militairen van informatie te voorzien.

Kate Doyle is directeur van de organisatie National Security Archive, een Amerikaans instituut in Washington dat opkomt voor het recht van iedere burger om te weten wat zijn regering doet. In haar eigen woorden:  Het National Security Archive verdedigt ‘het recht om te weten.’ 

Op de vraag: ‘Hoe kwam het militaire dagboek in uw handen?’ antwoordt ze:

            ‘Kort na de publicatie van de Commissie voor de Historische Opheldering (CEH) 1999, in februari of maart, kwam het document bij mij terecht via een Guatemalteekse journaliste die inmiddels is overleden. Na enkele dagen van analyse, bevestigde ik dat het inderdaad een origineel document was, geproduceerd door de Guatemalteekse veiligheidsdiensten van de staat.’

Op 27 mei dezer werden 11 gepensioneerde militairen gearresteerd door het bureau van de openbare aanklager voor de mensenrechten (MP) en de nationale civiele politie (PNC). Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de misdaden tegen 183 personen.

◙ Royaal Vlaanderen 

            Op 22 mei kwamen we digitaal bijeen met meer dan 100 mensen voor de vergadering van de 4dePijler-beweging. In Vlaanderen zijn zo maar even om en bij 800 lokale groepen en comités actief. Ze worden bevolkt door vrijwilligers die allemaal gegrepen zijn door het virus van de solidariteit. Ze zijn druk doende met een project ergens ter wereld. 

            Daarvan zijn er 270 geregistreerd in de 4dePijler-beweging. De beweging zit ingebed in de schoot van 11.11.11. Een van de programmapunten handelde juist over het nieuw handvest van 11.11.11. 

What’s in a name? De vlag dekt best nog altijd de lading. Het gaat over ‘Mondiale Beweging,’ mondiale rechtvaardigheid, mensenrechten voor iedereen, 

Dus ‘Noord-Zuid,’ wordt afgeserveerd. Voortaan wordt 11.11.11. = ‘Koepel van Internationale Solidariteit.’ Staan voorop: menselijke waardigheid, verbinding tussen mensen hier en ginder, samen beweging vormen, evenwaardigheid en integriteit.    

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 197: 1 juni 2021

◙ Bevrijding van Bernardo Caal Xol nabij?

            Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep  (25 mei) gaf de advocaat van de verdediging ons een overzicht over de huidige stand van zaken.  Ik vat hieronder samen.  De zitting voor cassatie in de Strafkamer van het Hoog Gerechtshof was gepland op 5 april van dit jaar. Maar die werd geblokkeerd als gevolg van een wraking door het bedrijf tegen de vier rechters. Vervolgens werd een nieuwe datum vastgesteld op 11 mei. Nu ging de hoorzitting wel door.            

(foto: 11 mei- de vier magistraten)

            Er werd gewezen op de zwakte van de wraking, die weinig onderbouwing en zwakke punten vertoonde. Het bedrijf vermeldde dat de rechters niet onpartijdig waren omdat – zo vertelden ze – een van hen een rechtstreeks belang had op grond van een contact met de beschuldigde en met een van de verdedigers. Al bij al aanvaardde geen van de gewraakte rechters de wraking wegens gebrek aan fundamenten. Na de interventie van het bedrijf volgden de tegenargumenten van de advocaat van de verdediging. 

Het resultaat was dat voor het eerst iets in positieve zin beslist werd  in het voordeel van de beschuldigde. En het beroep van het bedrijf werd verworpen. 

Wat vermoedelijk veel heeft geholpen, is de ‘Amicus Curiae’ van de Argentijnse jurist Alberto Binder, die de nadruk legde op het juridische aspect en pleitte voor een alomvattende herziening van het proces in plaats van de traditionele manier van cassatie, waarbij alleen naar de vorm en procedure fouten bekeken worden. Nu staat eindelijk de deur open voor cassatie rechtstreeks in het Hoog Gerechtshof.

            Terloops moet opgemerkt dat het initiatief van het bedrijf een kwaadwillige procesvoering gevoerd heeft en dus evengoed de advocaat van de onderneming, zodat hij medeplichtig is aan die anomalie. 

            Normaal gesproken verwachten we dat Bernardo op korte termijn wordt vrijgesproken.  Maar… nu valt nog te bezien wat het bedrijf verder zinnens is, of het in beroep zal gaan tot bij het Grondwettelijk Hof of een andere manoeuvre in petto heeft. In ieder geval is het mogelijk dat de datum van de ultieme zitting in cassatie wordt verlengd. En dus ook de verlenging van de opsluiting van Bernardo. Het bedrijf heeft dertig dagen tijd om opnieuw in beroep te gaan. 

Kortelings start in Guatemala nog eens een mediacampagne rond de zaak. De advocaat verwacht dat ook op internationaal vlak acties ondernomen worden. Daarover beraden we ons nog.

◙ ‘Officiële’ nepboodschappen schering en inslag

            Een journalistiek onderzoek onthulde onlangs dat het bestuur van de Communicatie van het Congres samenzweert om Jordán Rodas, de Ombudsman voor de Mensenrechten en volksvertegenwoordigers van de oppositie aan te vallen.            

(Partij ‘Semilla’ eist ontslag van de Raad van Bestuur van het Congres – nov. 2020   foto: Soy502)

De directrice Communicatie van het Congres wordt ervan beschuldigd overheidsgelden te hebben gebruikt voor de productie van audiovisueel materiaal om volksvertegenwoordigers van de oppositie en de Ombudsman voor de Mensenrechten in diskrediet te brengen ten overstaan van  de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De ambtenaar werd door het Congres geciteerd en daar werd een audio gereproduceerd waarin zij een ondergeschikte opdracht gaf de Ombudsman voor te stellen als een politieke activist.

Het aan de OAS toegezonden materiaal kwam er op vraag van de regeringsgezinde Raad van Bestuur van het Congres, die zich ‘ongemakkelijk’ voelt bij procureur-generaal Jordán Rodas. De directrice werd om uitleg gevraagd. Ze verdedigde zich door te stellen dat het materiaal staatsgeheim is en tot de nationale veiligheid behoort. Deze ongewone reactie veroorzaakte twijfels bij de partij die haar op het matje had geroepen. De afgevaardigde Samuel Pérez van dezelfde partij diende een klacht in bij het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door twee onafhankelijke journalisten. Zij worden nu vervolgd door het staatsapparaat. De directeur van Communicatie van het Congres verdient een hoger salaris dan de volksvertegenwoordigers zelf.

            Laster door middel van ‘netcenter’ in sociale netwerken is aanzienlijk toegenomen, de aanvallen ontstaan binnen de drie organen van de staat en andere instellingen die het geld van de belastingbetaler gebruiken om nepboodschappen te financieren.

Guido De Schrijver  – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Actividades en 2020

El año 2020 estuvo profundamente marcado por la pandemia mundial de Covid-19. Esto tuvo un impacto palpable en la solidaridad en general y en nuestro propio funcionamiento en particular.

Boletín informativo 

Hemos seguido preparando y publicando el boletín informativo bimensual en papel y por correos. Desde principios de los ’80 hasta finales de 2020, llegamos al número 180.

Carta Informativa digital

            A partir del mes de  marzo de 2016 empezamos a distribuir una carta informativa digital a unos 15 grupos y comités de solidaridad con Guatemala y simpatizantes, en total unas 200 direcciones en la región de Flandes. En las cartas hacemos saber a los lectores lo qué está sucediendo a nivel de acciones solidarias de nuestro propio grupo de apoyo y de otros grupos que se solidarizan con Guatemala. Además, difundimos importantes noticias sobre Guatemala. También informamos sobre los pasos que dimos hacia aquellos políticos belgas y europeos, que en general están relacionados con los derechos humanos en Guatemala. 

            En el transcurso de 2020, enviamos 43 cartas de información digital.

Proyectos  

            Este año, continuamos las relaciones entre los donantes belgas y las entidades beneficiarias de Guatemala.

* En primer lugar, nuestros lectores proporcionan apoyo financiero a través del boletín semestral CONAVIGUA, coordinadora nacional de viudas, especialmente de las mayas, y las víctimas del conflicto armado interno.  

* Otro proyecto fue financiado por el Fondo del 11.11.11.- 4º Pijler a favor de ASIDECQ (construcción de depósitos de agua). 

Stop The Killings – Defend the Defenders  

            A partir de 2015, trabajamos con la dinámica de los sindicatos y las ONG belgas que organizan una manifestación anual en relación con los crímenes contra los líderes y miembros de los sindicatos y otras organizaciones de derechos humanos, especialmente en Colombia, Filipinas, Guatemala y Honduras. 

            Mientras tanto, el nombre de ” Stop The Killings” se ha cambiado a “Defender a los defensores”.   

            Este año, la iniciativa se preparó y se realizó digitalmente. Enviamos dos cartas abiertas a nuestros Ministros de Asuntos Internos, Relaciones Exteriores y Cooperación al Desarrollo. En ellos presentamos casos concretos de represión contra los defensores de los derechos humanos en Colombia, Filipinas, Guatemala, Honduras y este año también en Bélgica.   

            Presentamos a Bernardo Caal Xol, preso en Cobán, por su oposición a las actividades mineras nocivas en su región.  

            Enviamos asimismo una carta similar a las embajadas de los países respectivos. Solidair met Guatemala redactó la carta dirigida a la embajada de Guatemala. 

Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL)

* Participamos en las (reuniones digitales en tiempos de pandemia) de la red europea de comités Oscar Romero.

* Además de la Red Europea de Comités Oscar Romero, mantenemos relaciones intensivas con la red internacional.

* La Red Internacional de Comités Oscar Romero (SICSAL) lanzó  – junto con otras organizaciones – la iniciativa CONVIDA-20 con miras a la era post-pandémica.

Se crearon nueve comisiones de trabajo. Nos unimos a la comisión 5: Pueblos Indígenas y Afroamericanos, con intensas reuniones digitales.   

* Enviamos 8 ‘Cartas Circulares’ a la red internacional, informándoles sobre el trabajo de lobby político, que consiste principalmente en la firma de cartas de denuncia de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. 

Cabildeo

Red UE-LAT Network

            * Seguimos representando al grupo belga “Solidair met Guatemala” y a la “Red Europea de Comités Oscar Romero” (SICSAL-Europa) en la red EU-LAT. Esta última está formada por unas 40 ONG y comités de 10 países de la Unión Europea vinculadas a la solidaridad con América Latina. Los objetivos que perseguimos son las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina. Junto con las organizaciones asociadas de América Latina, abogamos por unas relaciones más equilibradas y equitativas entre las dos regiones. Además, defendemos los derechos humanos de los campesinos, los pueblos indígenas, los derechos ambientales y de la tierra, las mujeres, las ONG, etc. Con este objetivo en mente, nos unimos al Grupo de Trabajo ‘Defensores’ (= Defensores de los Derechos Humanos).  

* En febrero, en consulta con nuestras organizaciones asociadas de América Latina, firmamos una carta a los gobiernos productores de banano de América Latina y a la Unión Europea en relación con los plaguicidas que contienen las frutas.

* En febrero, también firmamos una carta a António Guterres y Michelle Bachelet de las Naciones Unidas sobre la posible reducción de la financiación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

PNALC

A nivel belga tratamos de incluir la situación de los derechos humanos en Guatemala en el programa de la Plataforma Nacional de América Latina y el Caribe (PNALC), que se puso en marcha en junio de 2019 bajo la dirección de 11.11.11 (la Cúpula de los ONG Norte-Sur) y CNCD (la contraparte francófona).

* En noviembre firmamos una carta dirigida a Sophie Wilmès, Ministra Federal de Asuntos Exteriores, en la que se destacaba la precaria situación de los derechos humanos y se rechazaba específicamente el caso de la encarcelación injusta de Bernardo Caal Xol. Le pedimos que esté atenta, junto con la Unión Europea, en sus relaciones con el gobierno guatemalteco.  

Actividades con otras organizaciones

* Participamos en las actividades y reuniones de Guatebelga. 

* En enero fuimos invitados por el Worldshop (Wereldwinkels) y otras organizaciones locales de Grimbergen para presentar la película “Nuestras Madres” en el Centro Cultural de Strombeek. 

* En enero, participamos en el lanzamiento festivo anual de la agenda, programma y actividades por hacerse durante 2020 de 11.11.11. Nacional en Bruselas.

* Participamos en una actividad del 11.11.11, Provincia de Flandes Oriental en Gante, reflexionando sobre posibles nuevas perspectivas del trabajo.

* Asistimos a una iniciativa de las universidades belgas en la Universidad Libre (VUB) de Bruselas, donde nos encontramos con Rigoberta Menchú.

* El 7 de marzo. Participación en la reunión anual del movimiento 4°-Pijler en Bruselas.

Activiteiten in 2020

2020 werd diepgaand gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Dit had een voelbare weerslag op de solidariteit in het algemeen en in het bijzonder op onze eigen werking.

Infobulletin 

We zetten de voorbereiding en publicatie van het tweemaandelijks infobulletin op papier en per post voort. Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind 2020 bereikten we nummer 180.

Digitale nieuwsbrief

            Vanaf maart 2016 zijn we begonnen met het verspreiden van een digitale informatiebrief aan een 15-tal groepen en comités van solidariteit met Guatemala en sympathisanten, in totaal zo’n 200 adressen in de regio van Vlaanderen. In de brieven laten we de lezers weten wat er gebeurt op gebied van solidariteitsacties van onze eigen steungroep en andere groepen die solidair zijn met Guatemala. Daarnaast verspreiden we belangrijk nieuws Guatemala. We informeren ook over de stappen die we namen in de richting van Belgische en Europese politici, die over het algemeen verband houden met de mensenrechten in Guatemala. 

            In de loop van 2020 hebben we 43 digitale info brieven verstuurd.

Projecten  

            Ook dit jaar hebben we de betrekkingen tussen de Belgische donoren en de begunstigde entiteiten in Guatemala voortgezet.

* In de eerste plaats steunen onze lezers via de halfjaarlijkse nieuwsbrief CONAVIGUA, de coördinator van de weduwen, vooral de Maya’s, en de slachtoffers van het interne gewapende conflict, financieel.  

* Een andere project werd gefinancierd door het 11.11.11.- 4dePijler Fonds ten gunste van ASIDECQ (bouw van waterreservoirs). 

Stop the Killings 

            Vanaf 2015 zijn we intensiever gaan samenwerken met de dynamiek van Belgische vakbonden en ngo’s die jaarlijks een demonstratie organiseren rond misdaden tegen leiders en leden van vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties, vooral in Colombia, de Filippijnen en Guatemala. 

            Ondertussen werd de benaming ‘Stop The Killings’ omgezet in ‘Defend The Defenders.’   

            Dit jaar werd het initiatief digitaal voorbereid en uitgevoerd. We stelden twee open brieven op gericht tot onze ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. Daarin presenteerden we concrete gevallen van repressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Colombia, Filipijnen, Guatemala, Honduras en dit jaar ook België.  

            We presenteerden Bernardo Caal Xol, een gevangene in Cobán voor zijn verzet tegen schadelijke mijnbouwactiviteiten in zijn regio.  

            We stuurden bovendien een gelijkaardige brief naar de respectieve ambassades. Steungroep Solidair met Guatemala stelde de brief gericht aan de ambassade van Guatemala op. 

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

*Wij namen deel aan de (digitale vergaderingen in pandemie-tijden) van het Europese netwerk van Oscar Romero-comités.

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk.

* Het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) lanceerde samen met ander organisaties het initiatief CONVIDA-20 met het oog op het postpandemie tijdperk.

Er werden 9 werkcommissies opgericht. We sloten ons aan bij commissie 5: Inheemse en Afro Amerikaanse volkeren met intensieve digitale vergaderingen.   

* We stuurden 8 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk, waarbij we informeerden over het politiek lobbywerk, vooral bestaand uit het ondertekenen van  brieven die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

Lobbywerk

EU-LAT Network

            * Wij blijven de Belgische groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk. Dit laatste koepel bestaat uit ongeveer 40 NGO’s en comités uit 10 landen van de Europese Unie, die verbonden zijn met de solidariteit met Latijns-Amerika. De doelstellingen die wij nastreven zijn de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika. Samen met Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties pleiten wij voor meer evenwichtige en rechtvaardige relaties tussen de twee regio’s. Daarnaast voor de mensenrechten van boeren, inheemse volkeren, milieu- en landrechten, vrouwen, NGO’s, enz. Met dit doel voor ogen sloen we ons aan bij de Werkgroep ‘Defensores’ (Verdedigers van de Mensenrechtenverdedigers).  

* In februari ondertekenden we in samenspraak met onze Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties een brief gericht aan de producerende Latijns-Amerikaanse regeringen van bananen en aan de  Europese Unie in verband met de pesticiden die de vruchten bevatten.

* Nog in februari ondertekenden we een brief gericht tot António Guterres en Michelle Bachelet van de Verenigde Naties in verband met de mogelijke inperking van de financiering van de VN-Commissie voor de Mensenrechten.

PNALC

Op Belgisch niveau proberen we, daar waar het past, de situatie van de mensenrechten in Guatemala op de agenda te zetten in het Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben (PNALC), dat in juni 2019 opstartte onder leiding van 11.11.11 en CNCD (de Franstalige tegenhanger).

* In november ondertekenden we een brief, gericht tot Sophie Wilmès, Federale Minister van Buitenlandse Zaken waarbij we wijzen op de precaire situatie van de mensenrechten en met een speciale verwijzing naar de zaak Bernardo Caal Xol. We vragen waakzaam te zijn, samen de Europese Unie, in de relaties met de Guatemalteekse regering.   


Activiteiten met andere organisaties

* We namen deel aan de deels digitale vergaderingen van Guatebelga. 

* In januari werden we uitgenodigd door de Wereldwinkel en andere lokale organisaties van Grimbergen om in het CC Strombeek de film Nuestras Madres in te leiden. 

* We namen deel in januari aan de jaarlijkse startdag van 11.11.11. Nationaal in Brussel.

* We namen deel aan een activiteit van 11-Oost Vlaanderen in Gent, waar we ons bogen over mogelijke nieuwe pistes en perspectieven voor de werking.

* We woonden een initiatief bij van Belgische universiteiten in  de VUB in Brussel, waar we Rigoberta Menchú ontmoetten.

* 7 maart. Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de 4Pijler-beweging in Brussel.