Info bulletin

De lezers van het tweemaandelijks bulletin ontvangen deze bulletin in papier en hebben de mogelijkheid om te storten voor het project CONAVIGUA.

Thema’s zijn de problemen van Inheemse bevolking, landloze boeren, verdediging van de mensenrechten, vrouwenorganisaties en andere groepen die de structuur van de maatschappij trachten te veranderen.

Het tweemaandelijks bulletin van onze groep kun je hier lezen.

We bewaren de bulletins en die kan je ook raadplegen. Het Info bulletin archief kan u hier raadplegen.