Info brief 106: 11 februari 2019

Steun aan vakbondsleiders

We keren even terug naar 2013:

Luis Alpirez Guzmán, secretaris-generaal van de Nationale Unie van Gezondheidpersoneel van Guatemala (SNTSG) en Dora Regina Ruano van dezelfde vakbond ondertekenden samen met de toenmalige minister van volksgezondheid een collectieve overeenkomst.

Luis Alpirez Guzmán

Onlangs werden ze aangehouden en gedurende tien dagen achter de tralies gezet. Ondertussen staan ze onder huisarrest.

            Wat was hun misdaad? Van een regering onder leiding van een president die vroeger vanop het teeveescherm met zijn clowneske fratsen mensen deed schateren kun je verwachten dat die vandaag ook gekke toeren uithaalt. Maar nu eerder om te huilen.            

            Hun misdaad? Machtsmisbruik!!! Want de huidige minister van volksgezondheid beschikt niet over voldoende fondsen om de aangegane verplichtingen na te komen.

Argentijnse arbeiders steunen de vakbond SNTSG van Guatemala

Daarop lanceerde de vakbond samen met Public Services International (een vakbondsfederatie die 20 miljoen arbeiders uit 163 landen verenigt) een dringende oproep, gericht aan president Jimmy Morales en het hoofd van het openbaar ministerie Maria Consuelo Porras. Wij verzoeken terstond alle aanklachten tegen de beide syndicalisten te stoppen en een eind te maken aan de repressie tegen leiders van gemeenschappen, verdedigers van mensen- rechten, journalisten en vakbondsmensen.

We wijzen in de oproep onder meer op het feit dat in de loop van de laatste jaren 80 vakbondsmensen vermoord werden.

            We ondertekenden voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités.

◙ ◙ Europese Parlementsleden in de bres voor CICIG

            Op 24 januari stuurde een aantal Europese parlementsleden een brief naar president Jimmy Morales. Zij betreuren dat de regering de werking van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid belet. Ze zijn tevens bekommerd om de openbare negatieve houding tegenover de magistraten van het Grondwettelijk Hof, het Openbaar Ministerie en de Procureur voor de Mensenrechten. Ze betreuren verder de maatregelen die de uitvoerende macht heeft ondernomen waarbij ze de beslissingen van het Grondwettelijk Hof niet erkennen.

 ‘Wij vinden dat dergelijke handelingen de scheiding van de machten ondergraven en de vooruitgang die gemaakt is in de strijd tegen de straffeloosheid en de corruptie in het land in twijfel trekken.

◙ ◙ 39ste ROMEROHERDENKING in Brugge

            Het verhaal speelt zich af van 1914 tot 1922, en is gebaseerd op een historische werk: Deze monoloog is dus waar gebeurd, ontroerend én grappig, en wordt gebracht in het sappigste West-Vlaams. Op 21 maart 2019 om 20u in pc De Koepel Gerard Davidstraat 10 Brugge t.v.v. Huizen van Vrede vzw

Kans tot vrije bijdrage na de voorstelling

Arthur Naeyaert, schrik der Duitschers’ (2015) van Jozef Vackier.

            Huizen van Vrede vzw is een Brugs initiatief ter hervestiging van erkende vluchtelingen Wie interesse heeft voor dit werk neemt best contact op langs huizenvanvrede@telenet.be of met het nr. 0493 826682 van Huizen van Vrede                                     Van harte welkom

◙ ◙ Uitnodiging:

AFOPADI Zondag, 3 maart

Guatemalteeks Ontbijt in Gent

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.