Info Brief 125: 2 september 2019

◙ ◙ Bisschop Alvaro Ramazinni van Huehuetenango wordt kardinaal

            De eerste e-mail die ik met dit bericht ontving kwam van Mario Coolen uit Den Bosch. Onmiddellijk daarna regende het mails van lidorganisaties van het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL). Niet te verwonderen. Alvaro Ramazinni (geboren in 1947) fungeerde gedurende enkele jaren als covoorzitter van het netwerk, samen met don Samuel Ruiz van Chiapas, Mexico. En vandaag is hij erevoorzitter.

            Voormalig bisschop van San Marcos werd hij op 14 mei 2012 benoemd voor het bisdom Huehuetenango.

(foto: 2010 – Internationale  bijeenkomst SICSAL in San Salvador)

            Paus Franciscus heeft op 1 september tijdens zijn Angelustoespraak aangekondigd dat hij op 5 oktober dertien kardinalen zal creëren. Van hen zijn er tien jonger dan 80 jaar en dus kiesgerechtigd. Drie prelaten werden bedacht als blijk van persoonlijke erkentelijkheid van de paus voor hun kerkelijk dienstwerk.

Van de tien kiesgerechtigde kardinalen in spe behoren er drie tot de Romeinse

(foto: 2008- Internationale bijeenkomst SICSAL in Guatemala- Don Alvaro en don Samuel)

Curie. Een van hen heeft geen bisschopswijding ontvangen. De overige zeven zijn hoofden van aartsdiocesen in de wereld. Opmerkelijk is dat er aartsbisschoppen zijn wier zetel nooit eerder door een kardinaal is bezet. Dat is het geval met Luxemburg, Huehuetenango en Rabat.

Zijn pastoraal werk is bekenmerkt door zijn bezorgdheid voor sociale gerechtigheid, hoofdzakelijk waar het gaat over de rechten van de inheemse volkeren. Hij nam het op tegen de multinationals die in het land de minerale rijkdommen komen wegstelen en het grondgebied vernietigen. Hij gaf armen en gemarginaliseerden kansen om zich sterk te maken. Hij stimuleerde de burgermoed om zich te verzetten tegen het onrecht. Herhaaldelijk werd hij daarom met de dood bedreigd

Begin september organiseerden we met de lidorganisaties van de Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) van stad Aalst andermaal het wereldfeest.

           

            Deze keer draaide het algemeen thema rond de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – DSG’s.

Begin september organiseerden we met de lidorganisaties van de Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) van stad Aalst andermaal het wereldfeest.

Traditioneel stelden we met een stand aan informatiematerialen  en verkoop van inheemse producten  Guatemala present.

Verschillende organisaties zetten ook het land in het zuiden waarmee ze samenwerken in the picture.

            In die fototentoonstelling lieten we Guatemala zien vanuit zijn charmante kant.

Daarvoor haalden we nog eens oude posters op die door hun esthetische pracht actueel blijven.

            In die fototentoonstelling lieten we Guatemala zien vanuit zijn charmante kant.

Traditioneel stelden we met een stand aan informatiematerialen  en verkoop van inheemse producten  Guatemala present.

Daarvoor haalden we nog eens oude posters op die door hun esthetische pracht actueel blijven.

Verschillende organisaties zetten ook het land in het zuiden waarmee ze samenwerken in the picture.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.