Info Brief 123: 9 augustus 2019

◙ ◙ In Guatemala is een grote dame heengegaan

            Op 19 juli is Julia Esquivel, theologe en dichteres en geboren in 1930, in de hoofdstad overleden.Tussen 1953 en 1956 studeerde ze in het Latijns-Amerikaans Bijbels Seminarie in San José, Costa Rica om het pastoraal ministerie in de Presbyteriaanse Kerk te kunnen uitoefenen. Een paar jaar voor het uitbreken van de genocide (1978-1979) werkten we samen op verschillende terreinen. Zij gaf het theologisch en oecumenisch tijdschrift  ‘Diálogo’ uit. Het was geïnspireerd door de bevrijdingstheologie. Ik publiceerde er een paar artikels in.

Maar met een werk- equipe publiceerden we een soort volkse versie die we ‘Cristo Compañero’ noemden. Het was een eenvoudig blaadje met genoeg tekeningen en vooral bedoeld om door de kinderen voorgelezen te worden voor hun ouders die met moeite of helemaal niet konden lezen. Op de linker bladzijde verscheen telkens een bijbels verhaal en op de bladzijde rechts een gelijkaardige episode gegrepen uit het leven van de lezers.

            Samen gingen we enkele keren op weg het binnenland in om ‘Dialogo’ en ‘Cristo Compañero’ bekend te maken in parochies en bij protestantse pastores, coöperatieven en schoolpersoneel.           Omwille van haar inzet voor de zaak van de uitgebuite bevolking werd ze met de dood bedreigd en moest ook zij, naast vele anderen, het land ontvluchten. Een tijd lang verbleef ze onder meer bij een Zwitserse religieuze congregatie.

◙ ◙ Rechten voor mensen, regels voor bedrijven – Stop ISDS

            Multinationals hebben te veel macht. Meer dan 150 Europese organisaties ondertekenden reeds een actie om een einde te maken aan het privilege van multinationals !

            Multinationals hebben toegang tot hun eigen mondiaal juridisch systeem: “het investeerder-staatsarbitrage” (bekend onder zijn Engelse afkorting ISDS). Dat geeft buitenlandse investeerders het recht om staten voor internationale arbitragetribunalen te dagen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. Ze kunnen daar dan uitgebreide financiële compensatie voor vragen. Dit geeft deze bedrijven een sterk instrument om regeringen af te dreigen als ze nieuwe maatregelen willen nemen, ook op het vlak van sociale of milieubescherming

(foto: Handel Anders – Eurocommissaris Frans Timmermans  – april 2019)

            Tegelijkertijd, hebben een groot aantal slachtoffers die hun fundamentele rechten geschonden zien door multinationals geen toegang tot de rechter of tot herstelmaatregelen. De Europese Unie is bovendien geen echte voorstander van een bindend VN-Verdrag dat slachtoffers van inbreuken op de mensenrechten door transnationale bedrijven de mogelijkheid geeft om die bedrijven te vervolgen in het land waar de misdaden plaatsvonden of in het land waar de bedrijven hun hoofdzetel of substantiële activiteiten hebben. Een resolutie van Ecuador en Zuid-Afrika in 2014 bracht het initiatief voor dit Bindend Verdrag inzake Bedrijven en Mensenrechten op gang. Sinds 2016 wordt er hierover onderhandeld in de VN, maar de Europese Unie en haar lidstaten werken niet echt mee.

            Het is dringend tijd om een einde te maken aan de arbitragetribunalen ! In de plaats moet er een internationaal bindend instrument komen dat multinationals juridisch aansprakelijk stelt voor hun misdaden.

               Begin juni spraken we ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene bijeenkomst van Oscar Romero Comités in Madrid af om zoveel mogelijk de campagne te steunen.

            Begin juli ondertekende de steungroep ‘Solidair met Guatemala’ de oproep.

 

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.