Info Brief 122: 2 juli 2019

◙ ◙ Solidariteit met de Xinca bevolking
               Op aanvraag van Network in Solidarity with the People of Guatemala (USA) - NISGUA en het Forum voor Internationale NGO's in Guatemala - FONGIondertekende de steungroep 'Solidair met Guatemala' eind juni een gezamenlijke brief gericht tot het Openbaar Ministerie, de Ombudsman voor de Mensenrechten, de directeur van de Civiele Nationale Politie en de minister van Binnenlandse Zaken. 

Ik geef hier een paar fragmenten weer.

            ‘De ondertekenende nationale en internationale organisaties richten ons tot u om onze bezorgdheid uit te drukken over de incidenten van geweld en intimidatie van de laatste dagen tegen advocaat Quelvin Jiménez, vertegenwoordiger van het Xinca Parlement, de Xinca autoriteiten en de leden van de gemeenschappen in vreedzaam verzet tegen het mijnproject Escobal.’

Het bedrijf behoort tot de Canadese multinational Pan American Silver.

            Op zondag 23 juni werd de advocaat aangehouden door de Civiele Nationale Politie toen hij terugkeerde van een algemene vergadering met de lokale gemeenschap in zijn geboortedorp  Jumaytepeque in Nueva Santa Rosa.        Protesten en reacties lieten niet op zich wachten. Maar als antwoord beweerde de politie dat hij niet aangehouden was. Vijf uur later werd hij alsnog vrijgelaten zonder aantijgingen.

            De nacht daarop stationeerde een verdachte wagen zich voor zijn woning in zijn geboortedorp. Op basis van vroegere bedreigingen en intimidaties geniet Quelvin Jiménez  veiligheidsmaatregelen die het Openbaar Ministerie hem vergunde zowel voor zijn thuisverblijf als voor zijn kantoor.  Daarom belde hij de politie van het bijkantoor van Nueva Santa Rosa. Die meldden hem dat ze geen weet hadden van veiligheidsmaatregelen en dat ze bovendien niet beschikten over een voertuig om zich te verplaatsen. Kort daarop verliet de verdachte wagen de plaats. Achteraf overhandigde de advocaat de gegevens en de nummerplaat van de wagen, maar de politie hield er geen rekening mee.  

(foto: Algemene vergadering Xincagemeenschap – foto:National Observer)

            In de brief klagen we aan dat de veiligheidsmaatregelen tegen bedreigingen, intimidatie en criminalisering ten gunste van de advocaat niet echt verwezenlijkt worden en dat de intimidaties en bedreigingen integendeel verergeren. Bovendien is het zo dat geweld en intimidaties plaatsvinden in de context van de volksraadpleging van de Xincabevolking die het Grondwettelijk Hof oplegt.                                          

            Ook andere autoriteiten die deelnemen aan het vreedzaam verzet tegen de mijnbouw in het gebied werden reeds bedreigd omdat zij hun rechten opeisen in verband met het proces van de volksraadpleging over de toekomst van het mijnproject. Dit alles komt erop neer dat de volksraadpleging niet echt ‘vrij’ kan verlopen, zolang de plaatselijke bevolking geïntimideerd wordt of onder bedreigingen leeft en vreest voor aanhouding en opsluiting.

            We eisen daarom dat de veiligheidsmaatregelen ten voordele van advocaat Quelvin Jiménez effectief uitgevoerd worden en dat de staat de leden van de gemeenschap en de inheemse autoriteiten beschermt. 

◙ ◙ We houden het Europees Parlement in het oog

            Vanuit EU-LAT Network spraken we af om contact op te nemen met landgenoten die  verkozen zijn in het Europees Parlement (2019-2024) en die we als mogelijke bondgenoten kunnen beschouwen. De bedoeling was om hen aan te zetten een zitje op te nemen in de – ook voor – ons belangrijke Commissies van het Europees Parlement, met name de Commissie Mensenrechten,  Commissie Buitenlandse Zaken en Commissie Handel. Op die manier hopen we dat in de nabije toekomst deze commissies in hun beleidslijnen meer rekening zullen houden met het welzijn van zowel onze Europese bevolking als de vooral benadeelde bevolking van Latijns-Amerika waarmee wij ons solidair opstellen. 

            De steungroep ‘Solidair met Guatemala’ schreef in die context alvast Kathleen Van Brempt (SP&A) en Petra De Sutter (GROEN) aan.

Met solidaire groeten                                                                                             

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.