Info Brief 121: 25 juni 2019

◙ ◙ De naweeën van de verkiezingen  

            Op 16 juli laatstleden grepen verkiezingen plaats in Guatemala. Niets van gehoord in de pers en de media hier te lande. Vierentwintig partijen dongen naar de politieke macht. Negentien partijen schoven kandidaten voor president en vicepresident naar voor.

            Zij vertegenwoordigen, volgens een analyse van  Manolo García van SERJUS op de vooravond van de verkiezingen, drie grote stromingen: zij die zich positioneren in de macht en deel zijn van het “Pakt van Corrupten,” daarnaast de groepen die opkomen tegen de corruptie en de straffeloosheid en ten slotte zij die de opbouw van een plurinationale, volkse, rechtvaardige en democratische staat nastreven. De ideologisch radicale groepen proberen om dat scenario te reduceren tot het traditionele conflict tussen rechts en links en op die manier de polarisatie en de angst opnieuw aan te wakkeren bij de bevolking. Daarbij maken ze gebruik van de positie van katholieke conservatieve religieuze groepen en van de pinksterbewegingen die zich verzetten tegen abortus, het feminisme, de genderproblematiek, thema’s waarbij – volgens hen – links het behoud van de familie ondergraaft.  

(foto:ImpactoGT)

            De partijen van links slagen er niet in om een politieke eenheid te vormen met het oog op de verkiezingen en om op die manier te kunnen overgaan naar een tweede verkiezingsronde. En dit zowel vanwege verschillen op ideologisch vlak als vanwege de hang naar suprematie onder de leiding. Het gaat hier over vier partijen, drie daarvan hebben inheemse kandidaten voor president  en alle vier hebben ze inheemse kandidaten voor vicepresident. 

Resultaten

            Voorlopig zijn het Sandra Torres van de sociaaldemocratische partij UNE en de ultraconservatieve Alejandro Giammatei van de partij Vamos die de meeste stemmen kregen. Geen van hen behaalde een meerderheid. Dus zullen zij overgaan naar de tweede verkiezingsronde in de loop van augustus. Ze zijn reeds aan hun campagne begonnen.         

            Nochtans werden op de dag van de verkiezingen video’s, foto’s en audio’s opgenomen die sterke twijfels deden ontstaan over de resultaten in een aantal gemeenten. Zodanig dat de magistraten van het Hoog Kiestribunaal (TSE) aankondigden om over te gaan tot een massale herziening van de akten van de stembureaus. Die hertelling gaat over het geheel van de verkiezingsuitslagen, zowel die voor president en vicepresident als voor volksvertegen- woordigers, burgemeesters en gemeentebesturen. Dat betekent dat de uiteindelijke uitslag een tijdje op zich zal laten wachten. Pas dan zullen de twee kandidaten die nu al de overwinning claimen bevestigd worden. 

            Het is trouwens de eerste keer in de democratische tijdsperiode van het land dat een totale herziening van de akten van het kiesproces plaatsgrijpt. 

Diepe teleurstelling

            Thelma Cabrera van de partij Beweging voor de Bevrijding van de Volkeren (MLP) boekte 10,27% van de stemmen. Het Hoog Kiestribunaal kwam bij haar uit op 216.887 stemmen als presidentskandidaat. Vandaar de verbijstering toen bekend werd dat de uitslagen voor de gemeenten en de volksvertegenwoordigers in het Congres totaal andere cijfers weergaven. Volgens sommigen is dit te begrijpen omdat het hier gaat over een partij die pas opgericht is en voor de eerste keer deelneemt aan de verkiezingen. Volgens anderen waren heel wat kiezers bang voor een ‘anti-systeem’ partij. En toch positioneert Thelma Cabrera zich op de vierde plaats als presidentskandidaat. Wat blijkt? Diezelfde partij zal amper één zetel op 160 in het Congres halen. 

Vandaar dat zij de allereersten waren om fraude te schreeuwen.

            Journalist Ollantay Itzamná  verwoordt de bittere pil en vooral de reacties van de historische tegenstanders van de inheemse volkeren. “Indianen, ze zouden moeten dankbaar zijn en de resultaten accepteren, ze kregen de vierde plaats.” Analisten, professionelen en Cyber activisten schilderden Thelma en haar partij af als “onverantwoordelijken,” “ondankbaren” en “ontwrichters van de staat.” Maar die roepers weten goed genoeg dat het niet baat de vierde, zelfs de derde plaats te halen, als daar geen of niet genoeg aanwezigheid in de gemeentebesturen en het Congres aan vasthangt.     (foto: ConexiHon)

            Herhaaldelijk verklaarde de waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten dat er geen fraude gepleegd werd. 

            Volgens Ollantay Itzamná beperkt fraude zich sowieso niet enkel door te sjoemelen met de resultaten. Verkiezingsfraude is ook de publiciteit van een bepaalde partij beperken. Mensen gratis vervoeren op de dag van de verkiezingen. Het overhandigen van reeds ingevulde stembrieven. Op de stembrieven de logo’s van bepaalde partijen in verschillende grootte afdrukken. De aanwezigheid beletten van de officiële controleurs  in de stemlokalen.  Kopieën van de akten weigeren te overhandigen aan de officiële controleurs. De resultaten van de akten op het moment van de digitalisering wijzigen. Afwachten wat er nog volgt. 

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.