Info Brief 118: 27 mei 2019

◙ ◙ De VS respecteren de internationale wetgeving niet

            Vanuit Mexico kregen we een oproep om een internationale protestactie te steunen. We sloten ons met de steungroep aan op 26 april. De boodschap luidt al volgt:

‘Eerbied voor de internationale wetgeving

            De activering van paragraaf III van de Wet Helms-Burton breidt de economische, commerciële en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba nog verder uit.   Door  het opleggen van een extraterritoriaal karakter aan een interne wet, hebben de VS andermaal de elementaire normen van het internationaal recht geschonden. Bovendien betekent deze maatregel een gevoelige achteruitgang van de normalisering van de diplomatieke relaties tussen beide landen, die in 2014 door  Barack Obama y Raúl Castro werd afgesproken.

            We doen een oproep aan burgers, volkeren en regeringen wereldwijd van om het even welke politieke signatuur om deze maatregel te verwerpen die het respect schaadt en de vriendschappelijkheid, die onder de naties de overhand moeten krijgen.

Wij verzoeken de president van de VS, Donald Trump die paragraaf te schrappen en definitief te stoppen met de onrechtvaardige blokkade die sinds 59 jaar tegen Cuba  bestaat.

Noch blokkades, noch muren. De planeet is één en van iedereen.’

◙ ◙ 11 11 11 Changemakers 2019

            Dit jaar gaat de campagne recht naar de kern van 11.11.11:

‘We zetten de changemakers wereldwijd op een voetstuk. We plaatsen krachtige bewegingen en de mensen die hen sterk maken in de schijnwerpers. Hoe? Door hoopvolle verhalen, straffe acties en scherpe inhoud. Krachtige verhalen van mensen en bewegingen die strijden voor verandering. Verhalen die je bij je nekvel grijpen. Iedere dag staan bewegingen op om de wereld te veranderen waarin we leven. Ze strijden voor mensenrechten, vechten tegen onrecht en streven naar een duurzame toekomst. Ze geven hoop. Net nu de nood aan deze changemakers zo hoog is, krijgen ze het steeds moeilijker om hun stem te laten horen. Waarom? Omdat ze meer dan ooit onder druk staan en meer dan ooit nodig zijn om verandering te brengen.’           

            Zo worden in de verschillende provincies rond het thema inspiratieavonden gelanceerd. Voor de provincie Oost-Vlaanderen ging die avond in Gent door op 22 mei.    Tijdens het eerste deel van het programma werd uitgelegd waarom een campagne rond changemakers en hoe die er zou kunnen uitzien. Daarna werden zes thematafels klaargemaakt over: toekomstavonden, jongeren, fondsenwerving, diversiteit, ‘pimp je 11-actie’ en  changemakers.

(een van de thematafels)

            De aanwezigen konden doorschuiven en hun oor te luisteren leggen aan verschillende thematafels. Stijn Bogaert van Amnesty International en ik kregen het thema ‘changemakers’ opgedragen.

         

            Mij werd gevraagd om in naam van de steungroep ‘Solidair met Guatemala’ te vertellen over ‘changemaker’ CUC in Guatemala en over onze ondersteuning.

            Verder probeerde ik uit te leggen hoe we vanuit een solidariteitscomité, dat opkomt voor de mensenrechten in Guatemala en dat in het rijtje van de 4dePijler-organisaties gerangschikt is toch aan politieke beïnvloeding doen zowel op Belgisch en Europees als op internationaal vlak en dit in verbondenheid en samenwerking met netwerken.

◙ ◙ Verkiezingen

            Op 26 mei gingen we ter stembus voor België en de Europese Unie. En op 16 juni komt Guatemala aan de beurt.


‘Indien verkiezingen iets zouden kunnen veranderen, zouden ze al lang verboden zijn.’ Eduardo Galeano, Uruguayaanse auteur

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

           

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.