Info Brief 112:4 april 2019

◙ ◙ Historisch Archief van de Nationale Politie: Quo vadis?

            Het Historisch Archief van de Nationale Politie is een enorme schat aan documenten. Het loopt over een tijdspanne vanaf de oprichting in 1881 tot haar beëindiging in 1997. De documenten werden gevonden in 2005 door personeel van de Procureur van de Mensenrechten in de installaties van het voormalig Hospitaal van de Nationale Politie in zone 6  van de hoofdstad. Het was verwaarloosd. Het bevat 80 miljoen folies.

            Gustavo Meoño werd benoemd tot nationale coördinator van een equipe die de vondst dag na dag operationeel maakt. Maar op 31 juli vorig jaar werd zijn contract beëindigd. Ondertussen werden meer dan 23 miljoen documenten gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld voor publieke consultatie zowel in Guatemala als in het buitenland. Ik nam contact op met Gustavo om te weten hoe het met hem gesteld was na ongunstige berichten. Hij stuurde mij op 14 februari  een bericht terug. Ik geef hieronder een fragment:

 

‘Beste Guido, ik verheug mij iets van jou te vernemen. Inderdaad gedurende meer dan een jaar, vanaf eind 2017 tot nu toe, hebben de problemen in Guatemala zich almaar opgestapeld.  De machten die de straffeloosheid nodig hebben om hun politieke, economische en militaire belangen te behouden en te vermeerderen, hebben een totale contraoffensieve aanval ingezet. Een van hun belangrijkste doelstellingen is voorzeker het beëindigen van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG), daarnaast opnieuw controle krijgen op het Openbaar Ministerie, de eerbare rechters uitrangeren, het Grondwettelijk Hof neutraliseren of beëindigen en de Procureur voor de Mensenrechten stopzetten. Maar ze zijn er ook op uit om andere meer punctuele doelstellingen aan te pakken zoals het Historisch Archief van de Nationale Politie en verschillende organisaties van de civiele maatschappij.

In die context kreeg ik zeer agressieve aanvallen te verduren die uitmondden in mijn opzeg begin augustus 2018. Van dan af  zijn de bedreigingen en de druk op mij en op mijn familie verergerd. Dit heeft ons verplicht om het land half september te verlaten. Met een solidaire abrazo en de kameraadschap van altijd Gustavo’  

◙ ◙ Afscheid van de Guatemalteekse genodigden van Broederlijk Delen

            Op 26 maart kwamen we samen op de kantoren van Broederlijk Delen in Brussel. Het was op de vooravond van het vertrek van de zes genodigden die ter gelegenheid van de jaarlijkse vastencampagne van Broederlijk Delen hun verhaal ten beste gaven. Die campagne stond dit jaar in het teken van Guatemala. We presenteerden  Afobelgica, Guatebelga, Internationale Vredesbrigades, Stedenband Herent, Vrienden van Guatemala en  Solidair met Guatemala. Ook het Serge Berten Comité werd vernoemd.

            Na een gezamenlijk avondmaal genoten we van een optreden van een van hen, Guillermo Santillana. Hij vertegenwoordigt het ‘Teatro de Títeres Armadillo.‘ Hij evoceerde een gevecht tussen de zorg voor natuur en leefmilieu en de verloedering door de aanwezigheid en de ingreep van bedrijven.

            Daarna gaven wij hen te kennen waar wij voor staan en hoe we ons met onze werking verhouden tot Guatemala. Vervolgens gaven zij zelf hun indrukken weer over hun verblijf hier in België gedurende enkele beklijvende en intensieve weken.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités


  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.