Info Brief 109: 7 maart 2019

◙ ◙ Noord-Zuid  Middenveld liet van zich horen.

            We kwamen samen op 2 maart in het Vlaams Parlement in Brussel. 300 personen schreven zich in, waarvan 270 effectief opdaagden voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van de 4dePijler. Voorzitter Bea Cantillon beet de spits af. Ze kondigde het campagnethema 2019 aan: ‘Dat zijn jullie allemaal!’

            Daarna kwam Patrick Develtere, adviseur voor Europees Sociaal Beleid aan de beurt. Hij was de vader van het begrip ‘vierde pijler’ alweer zoveel jaren geleden. Hij zei dat deze beweging veel invloed uitgeoefend heeft wat betreft de ontwikkelingssamenwerking ten overstaan van de eerste, de tweede en de derde pijler.

Patrick Develtere

            Ondertussen is een serieuze evolutie van het denken rond ontwikkelingssamenwerking ontstaan. Hij schetste een aantal belangrijke elementen daarvan: eigenaarschap van de mensen ginder die het doen; wij zijn erbij aangesloten, dus geen eigenaars; harmonisatie en coördinatie van organisaties onderling, zowel ginder als hier; wederzijdse verantwoording in rapporten, zij aan ons, maar ook wij aan hen (hoe gaan wij hier met gelden voor ontwikkelingssamenwerking om?)

            Een belangrijk nieuws was de jaarlijkse speech van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europee Unie. Daarin stelde hij onder meer dat in de toekomst de Europese Unie moet mikken op een alliantie met Afrika. (Nota van de redactie: de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft zich sinds enkele jaren totaal uit Latijns-Amerika teruggetrokken.)Een lang en deugdelijk verhaal van de conferencier, te lang om hier voldoende samen te vatten.

            Daarna nam Els Hertogen het woord. Zij is adjunct-directeur van 11.Nationaal. Ze had het over de verkiezingen en hoe wij onze stem moeten laten horen over ontwikkelingssamenwerking naar de regering toe.

            Klaas Decorte is projectleider van de campagne bij 11.11.11. Hij lichtte ons in over de nieuwe campagne 2019. Het draait rond changemakers, mensen, bewegingen, organisaties die werken aan duurzame verandering in de wereld, zoals wij allemaal. Het gaat over de kern van wat wij allemaal doen. Vandaar nood aan sterke verhalen, projecten, beweging, dossiers, opinies, artikels,… De uitstraling van mensen zal centraal staan.

De 10e verjaardag van het ontstaan van het vierde pijler netwerk werd gevierd. Er werden bloemen uitgedeeld aan een vijftal groepen die zich indertijd (toen de registratie van start ging) als eersten inschreven. 

Jacques Mevis en Luc Callaerts die instaan voor het 11. 11.11-Fonds voor de Vierde Pijlers deelden ons mee dat er 150 inzendingen binnenkwamen met een verzoek om een project voor 1000 euro’s te bekostigen. Er zijn echter maar voldoende fondsen voor 100 projecten aan 1000 euro.

            Dit zou in de nabije toekomst best opgetrokken worden tot 150.000 euro voor 150 projecten. Hun opdracht bestaat erin het fonds te spijzigen, bijvoorbeeld door uit te kijken bij bedrijven en stichtingen. Er wordt tevens gewerkt aan drie documenten, een over ‘De kracht van vrouwen,’ een tweede ‘Naar een integriteitcode of ethische code voor vierde pijlers’ en ten slotte een petitie om goedkopere geldtransfers af te dwingen. Die actie wordt gedragen door 194 organisaties. Men mikt op het reduceren van de bankonkosten voor transfers van ‘remesas‘ tot hooguit 3%.

            Er grepen daarnaast zowel in de voor- als in de namiddag een aantal keuzeworkshops plaats.

Workshop Latijns-Amerikaanse groepen.Wij waren daar aanwezig met mensen uit Haïti, Peru, Ecuador, en vertegenwoordigers van drie groepen voor Guatemala.

Guido De Schrijver

Steungroep ‘Solidair met Guatemala’- Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero ComitésGeef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.