Info Brief 215: 4 oktober 2021

◙ Associatieakkoord: lastig dilemma 

Op 27 september kwamen we digitaal samen met de werkgroep ‘Defensores’ van EU-LAT Netwerk rond Centraal-Amerika

            We waren met 14 deelnemers: twee van het secretariaat; een vertegenwoordiger van de Adviesgroep voor het Associatieakkoord (DAG); ForumCiv-Zweden; twee vertegenwoordigers van Protection International; PBI-Guatemala in Brussel; vijf vertegenwoordigers van Europese NGO’s in Guatemala (IM-Zweden; SweFor-Zweden, Entre Pueblos-Barcelona; Broederlijk Delen en Trocaire-Ierland); Europees Netwerk van Oscar Romero Comités en uitgenodigd: Impunity Watch-Nederland.

            Een van de belangrijkste punten waar we lang bleven bij stilstaan was het fameuze associatieakkoord tussen de Europese Unie en Centraal Amerika. Het bevat drie luiken: handel, politieke samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

Indertijd hebben we met het toenmalige CIFCA hard gelobbyd, zowel naar de Europese Unie toe, met name het Europese parlement en daarnaast ook naar parlementen van verschillende lidstaten. Onze bezorgdheid: opname in de teksten van een democratische clausule die voorzag dat beide partners strikt de eerbied voor de mensenrechten zouden in acht nemen.

Bij het nader bestuderen van de teksten bleek achteraf dat die democratische clausule geen duidelijke mechanismen vertoon- den om de mensen- rechten effectief in acht te nemen. Het waren geen reële, bindende formules!!!Sommigen onder ons spraken zelfs over pure woord- kramerij. 

            Dat was de reden waarom we ervoor gingen om tegen dat associatieakkoord in te gaan. Om het akkoord geldig te verklaren moesten alle toenmalige 27 lidstaten en eventuele regio’s  (voor België: Vlaanderen Wallonië en Brussel apart) het goed keuren. Onder andere Wallonië  (veel strikter dan de  andere Belgische regio’s,) weigerde tot nog toe om het akkoord te ondertekenen, vooral omwille van het gebrek aan zekerheid wat betreft de eerbiediging voor de mensenrechten. 

Tot onze grote verontwaardiging ging de Europese Unie – zonder voltallig akkoord – in 2012 toch over tot de inwerkingtreding van het associatieakkoord, althans enkel wat betreft het luik handel. 

            Vandaag staan we voor een ernstig dilemma. Verder lobbyen om het associatieakkoord er volledig door te krijgen, waarbij ook de twee andere luiken (politieke en ontwikkelingssamenwerking) van kracht worden. Of eerder ons steentje bijdragen om te beletten dat de Europese Unie nog verder werk maakt van die samenwerking, onder meer omdat zowel in Nicaragua als in Guatemala, de nieuwe NGO- wet het middenveld dreigt te ontkrachten, in Honduras een illegale regering de plak zwaait en de Guatemalteekse regering beschuldigd wordt van een hoge graad van corruptie. 

            Het zal moeilijk zijn om het associatieproces te stoppen. Dan maar verder met het middenveld doorgaan in de hoop de democratische clausule rond de mensenrechten eens effectief en operationeel te zien uitoefenen. 

            Verder kwam een lid van Impunity Watch van Nederland ons informeren over digitale ontmoetingen met de Guatemalteekse procureurs Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval en Gloria Porras. Die zullen doorgaan vanaf 11 oktober.

◙ Rechter Miguel Ángel Gálvez, van de rechtbank B van Hoger Risico blijft op post

Elf gepensioneerde militairen en ex-politiemensen worden ervan beschuldigd deel uit te maken van een illegale clandestiene structuur die zich te buiten ging aan verdwijningen, buitengerechtelijke executies en misdaden tegen de menselijkheid begaan tegen linkse militanten, die in het ‘Diario Militar’ (militaire dagboek) waren geregistreerd.

            Een kolonel en een sergeant-majoor spanden een proces in om te trachten rechter Miguel Ángel Gálvez te verwijderen uit het proces met het argument dat hij uit ‘ideologische redenen’  de beschuldigden in de zaak van het Diario Militar  benadeelde. 

            Maar de rechter die zich met de bezwaren van de beschuldigden bezig hield, besliste dat hun verzoek legale onderbouw mist.

◙ Brief aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN

In ‘Info Brief 212’ riepen we op om een brief mee te ondertekenen, gericht aan de Raad van de VN in Genève ter gelegenheid van hun 48ste Sessie. De brief signaleert de verslechterde democratische toestand en de mensenrechten in het land. Daarbij wordt de zaak van Bernardo Caal Xol concreet vermeld. We ondertekenden de brief samen met nog 60 organisaties uit Guatemala en elders, waaronder verschillende Europese Guatemala comités.

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.