Info Brief 212: 20 september 2021

◙  Brief aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN

Een Europese en twee internationale NGO’s: Mondiale Organisatie tegen de Martelpraktijken (OMCT), Franciscans International en Fastenopfer-Zwitserland (leden van de Ad-Hoc groep ‘Voor de Bevrijding van Bernardo Caal Xol) stelden een brief op gericht tot de Raad voor de Mensenrechten van de VN ter gelegenheid van haar 48ste Sessie in Genève.   

            Als lid van de Ad-Hoc groep ondertekenden we reeds de brief voor Steungroep Solidair met Guatemala en het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa)

            En we verzoeken hierbij met aandrang dezen die in de mogelijkheid zijn om hetzelfde te doen. Deadline: woensdag 22 september 14u. Genève.  Hieronder de tekst in het Nederlands en de link, waarin de tekst in het Spaans en het Engels te vinden is + de invulspaties voor naam en organisatie:

           https://forms.gle/DFYy5w5VYFuvHDhv5

Mevrouw de President,

            De politieke en economische instabiliteit in Guatemala is uiterst zorgwekkend. Er is momenteel sprake van een duidelijke verzwakking van de rechtsstaat, die sinds 2019 steeds ernstiger vormen aanneemt en aanleiding heeft gegeven tot massale protesten op het grondgebied van diverse sectoren, inheemse gemeenschappen, boeren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen.

De verzwakking van de instellingen heeft de situatie in het land verergerd; met name het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof zijn duidelijk onder vuur komen te liggen door onregelmatigheden bij de benoeming van hun leden enhet gebrek aan onpartijdigheid van de benoemden.

            Voorts werd, ondanks de bezorgdheid van VN-deskundigen, de zogenaamde NGO-wet eerder dit jaar aangenomen, met een gunstige uitspraak van het Grondwettelijk Hof en de daaropvolgende goedkeuring en bekrachtiging door de president. Deze wet staat de uitvoerende macht toe de registratie van NGO’s en verenigingen te annuleren en biedt de mogelijkheid leden van dergelijke organisaties, die internationale financiering gebruiken voor activiteiten die de openbare orde verstoren, strafrechtelijk te vervolgen. Dit vindt plaats in een context waarin intimidatie, vervolging en criminalisering van mensen- rechtenverdedigers wijdverbreid en systematisch zijn, zoals in het geval van Bernardo Caal Xol

(foto: Red Tz’ikin)

            Volgens UDEFEGUA zijn er van januari tot juni 2021 551 agressies geregistreerd tegen mensenrechtenverdedigers, organisaties en gemeenschappen. 

            Wij roepen de Raad op om er bij Guatemala op aan te dringen dat mensenrechtenverdedigers gerespecteerd en beschermd worden, dat de NGO-wet wordt ingetrokken, dat een alomvattend Openbaar Beleid inzake Bescherming wordt aangenomen en uitgevoerd om verdere aanvallen tegen hen te voorkomen, en dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters en magistraten wordt gewaarborgd.            

Dank u, Mevrouw de President. 

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.