Info Brief 209: 31 augustus 2021

◙ Brief van de Verenigde Naties aan de Guatemalteekse regering 

            In maart dit jaar lanceerden we met de Ad-Hoc Groep ‘Voor de vrijlating van Bernardo Caal Xol’ een brief gericht tot de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties ter gelegenheid van haar 46ste sessie. 

            Die brief werd ondertekend door meer dan 300 organisaties en personen op internationaal vlak. Inmiddels werden nog verzoeken en informatie gericht naar de VN-instanties omwille van nodeloos en onrechtmatig aanslepen van de rechtsprocedure, waardoor Bernardo opgesloten blijft.

            Het resultaat was meer dan bevredigend. Verschillende instanties van de VN richtten een brief tot de Guatemalteekse regering. De gewoonte in de VN wil dat bepaalde documenten (en in dit geval de brief naar Guatemala) pas een paar maanden later toegankelijk zijn voor het grote publiek. Zo kwam het dat de brief reeds gestuurd werd op 21 juni en we pas op 20 augustus inzage kregen. 

De ondertekenaars waren:

De Speciale Rapporteur voor de Rechten van Inheemse Volkeren

De Werkgroep Mensenrechten en Transnationale Ondernemingen en andere Bedrijven

De Speciale Rapporteur voor de Situatie van Mensenrechtenverdedigers

De Speciale Rapporteur voor de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten

(José Francisco Cali Tzay- Speciale Rapporteur voor de Rechten van Inheemse Volkeren – foto Servindi)

De brief behelst 9 bladzijden. Hieronder enkele fragmenten:

‘In deze context willen wij de aandacht van uw regering vestigen op de informatie die wij hebben ontvangen over de criminalisering, de aanhouding en de schending van de waarborgen voor een eerlijk proces van de heer Bernardo Caal Xol, een inheemse Q’eqchi’-leider en verdediger van de mensenrechten uit Santa María Cahabón in het departement Alta Verapaz, die tot zeven jaar en vier maanden gevangenisstraf is veroordeeld.’ 

(…)

‘Wij betreuren het dat wij geen reactie hebben ontvangen van de regering en van Uwe Excellentie, vooral gezien de gevoelige aard van de beschuldigingen.’

(…)

‘Wij herinneren er nogmaals aan dat de vorige speciale rapporteur voor de rechten van inheemse volkeren tijdens haar officiële bezoek aan Guatemala in mei 2018 de heer Caal heeft bezocht in het detentiecentrum van Cobán in afwachting van het proces.’ 

De auteurs dringen er vervolgens op aan om aanvullende informatie of   opmerkingen alsnog te verkrijgen; enige gedetailleerde informatie over de redenen en de rechtsgronden voor de uitgevoerde onderzoeken en de misdrijven die Bernardo ten laste worden gelegd; informatie over de vertragingen in de procedure sinds 2018; uitleg over de maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat Bernardo zijn rechten kan uitoefenen met betrekking tot een eerlijk proces; informatie over de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden van Bernardo tijdens zijn opsluiting. Verstrekken van informatie over de maatregelen die de staat heeft genomen om ervoor te zorgen dat de verplichting tot raadpleging van inheemse volkeren uit hoofde van het IAO-Verdrag 169 wordt nageleefd. Aan het eind van de brief voegen de auteurs er een uitgebreide bijlage aan toe met verwijzingen naar de internationale wetgeving op het gebied van de mensenrechten

(foto: Prensa Comunitaria)

             ◙  Ex-generaals Benedicto Lucas García en Manuel Antonio Callejas y Callejas voor de rechterRechter Miguel Ángel Gálvez heeft de ex-generaals Benedicto Lucas García (voormalige chef van de generale staf van het leger) en Manuel Antonio Callejas y Callejas (voormalige chef van de afdeling inlichtingen van de generale staf van het leger) voor de rechtbank gedaagd.  

De Vereniging ‘Gerechtigheid voor Verzoening’ en het Bureau voor de Mensenrechten van het Aartsbisdom Guatemala (ODHAG) zijn van oordeel dat deze maatregel het eerste deel van het recht van de slachtoffers op waarheid en gerechtigheid herstelt. De organisaties herinnerden eraan dat de regering van generaal Fernando Romeo Lucas tussen 1978 en 1982 duizenden Maya-families ten onrechte als staatsvijanden bestempelde, waarop zij systematisch door militaire operaties werden aangevallen.

            ‘Vandaag vieren wij gerechtigheid, wel laat, maar de horizon van de herinnering en de strijd voor de waardigheid van de slachtoffers en overlevenden van de genocide komt nader,’ benadrukten zij.

Guido De Schrijver, Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ , Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.