Info Brief 197: 1 juni 2021

◙ Bevrijding van Bernardo Caal Xol nabij?

            Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep  (25 mei) gaf de advocaat van de verdediging ons een overzicht over de huidige stand van zaken.  Ik vat hieronder samen.  De zitting voor cassatie in de Strafkamer van het Hoog Gerechtshof was gepland op 5 april van dit jaar. Maar die werd geblokkeerd als gevolg van een wraking door het bedrijf tegen de vier rechters. Vervolgens werd een nieuwe datum vastgesteld op 11 mei. Nu ging de hoorzitting wel door.            

(foto: 11 mei- de vier magistraten)

            Er werd gewezen op de zwakte van de wraking, die weinig onderbouwing en zwakke punten vertoonde. Het bedrijf vermeldde dat de rechters niet onpartijdig waren omdat – zo vertelden ze – een van hen een rechtstreeks belang had op grond van een contact met de beschuldigde en met een van de verdedigers. Al bij al aanvaardde geen van de gewraakte rechters de wraking wegens gebrek aan fundamenten. Na de interventie van het bedrijf volgden de tegenargumenten van de advocaat van de verdediging. 

Het resultaat was dat voor het eerst iets in positieve zin beslist werd  in het voordeel van de beschuldigde. En het beroep van het bedrijf werd verworpen. 

Wat vermoedelijk veel heeft geholpen, is de ‘Amicus Curiae’ van de Argentijnse jurist Alberto Binder, die de nadruk legde op het juridische aspect en pleitte voor een alomvattende herziening van het proces in plaats van de traditionele manier van cassatie, waarbij alleen naar de vorm en procedure fouten bekeken worden. Nu staat eindelijk de deur open voor cassatie rechtstreeks in het Hoog Gerechtshof.

            Terloops moet opgemerkt dat het initiatief van het bedrijf een kwaadwillige procesvoering gevoerd heeft en dus evengoed de advocaat van de onderneming, zodat hij medeplichtig is aan die anomalie. 

            Normaal gesproken verwachten we dat Bernardo op korte termijn wordt vrijgesproken.  Maar… nu valt nog te bezien wat het bedrijf verder zinnens is, of het in beroep zal gaan tot bij het Grondwettelijk Hof of een andere manoeuvre in petto heeft. In ieder geval is het mogelijk dat de datum van de ultieme zitting in cassatie wordt verlengd. En dus ook de verlenging van de opsluiting van Bernardo. Het bedrijf heeft dertig dagen tijd om opnieuw in beroep te gaan. 

Kortelings start in Guatemala nog eens een mediacampagne rond de zaak. De advocaat verwacht dat ook op internationaal vlak acties ondernomen worden. Daarover beraden we ons nog.

◙ ‘Officiële’ nepboodschappen schering en inslag

            Een journalistiek onderzoek onthulde onlangs dat het bestuur van de Communicatie van het Congres samenzweert om Jordán Rodas, de Ombudsman voor de Mensenrechten en volksvertegenwoordigers van de oppositie aan te vallen.            

(Partij ‘Semilla’ eist ontslag van de Raad van Bestuur van het Congres – nov. 2020   foto: Soy502)

De directrice Communicatie van het Congres wordt ervan beschuldigd overheidsgelden te hebben gebruikt voor de productie van audiovisueel materiaal om volksvertegenwoordigers van de oppositie en de Ombudsman voor de Mensenrechten in diskrediet te brengen ten overstaan van  de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De ambtenaar werd door het Congres geciteerd en daar werd een audio gereproduceerd waarin zij een ondergeschikte opdracht gaf de Ombudsman voor te stellen als een politieke activist.

Het aan de OAS toegezonden materiaal kwam er op vraag van de regeringsgezinde Raad van Bestuur van het Congres, die zich ‘ongemakkelijk’ voelt bij procureur-generaal Jordán Rodas. De directrice werd om uitleg gevraagd. Ze verdedigde zich door te stellen dat het materiaal staatsgeheim is en tot de nationale veiligheid behoort. Deze ongewone reactie veroorzaakte twijfels bij de partij die haar op het matje had geroepen. De afgevaardigde Samuel Pérez van dezelfde partij diende een klacht in bij het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door twee onafhankelijke journalisten. Zij worden nu vervolgd door het staatsapparaat. De directeur van Communicatie van het Congres verdient een hoger salaris dan de volksvertegenwoordigers zelf.

            Laster door middel van ‘netcenter’ in sociale netwerken is aanzienlijk toegenomen, de aanvallen ontstaan binnen de drie organen van de staat en andere instellingen die het geld van de belastingbetaler gebruiken om nepboodschappen te financieren.

Guido De Schrijver  – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.