Info Brief 102: 21 januari 2019

◙ ◙ Guatemalteekse bonzen van palmolieproductie terugfluiten

            Een aantal Guatemalteekse bedrijven die palmolie produceren zijn lid van de organisatie ‘Roundtable on Sustainable Palm Oil’ (RSPO). Die werd in 2004 opgericht ter promotie van de productie en het gebruik van duurzame palmolie voor People, Planet en Prosperity (mensen, planeet en welvaart). RSPO zorgt ervoor dat de groeiende vraag naar palmolie op verantwoorde wijze gecontroleerd en beheerst wordt. Zo zorgt RSPO bijvoorbeeld dat alle plantages en mensen die werkzaam zijn op de plantages betere leef- en werkomstandigheden krijgen.

            Vanuit ‘Plataforma Internacional contra la Impunidad’ in Guatemala kregen we het verzoek om een brief te ondersteunen gericht tot de Raad van Bestuur en het secretariaat van RSPO.

Hieronder enkele fragmenten:

‘Guatemala beleeft een politieke crisis zonder voorgaande sinds de ondertekening van de Vrede in 1996 en twee decennia inspanningen om de democratie op te bouwen in het land. Deze politieke crisis werd voortgebracht door de politieke, militaire en patronale elites, waartoe de palmoliewinning behoort. Zij slaagden erin vanaf 2011 het werk te dwarsbomen dat het Openbaar Ministerie en de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) ondernamen rond de thema’s van onwettige verkiezingsfinanciering en van onwettige voordelen die deze sectoren konden verkrijgen dank zij de Illegale Corpsen en Clandestiene Apparaten die zich in de staatsinstellingen genesteld hebben.’  

  (…)

‘Deze strijd om het status quo, de corruptie en de straffeloosheid in Guatemala  te bestendigen heeft zich ontpopt bij middel van een hevige lobby campagne in de Verenigde Staten tegen CICIG. Die campagne werd gedragen ondermeer door bedrijven, bij voorbeeld Naturaceites, lid van RSPO.  In die context publiceerde de ‘Gremial de Palmicultores de Guatemala’  (GREPALMA), ter ondersteuning van de regering van President Morales bij zijn eenzijdig en onwettelijk stopzetten van het Akkoord met CICIG, op 7 januari 2019 een communiqué waarin staat:

‘Uit eerbied en ter uitvoering van de Magna Carta en de soevereiniteit van de Staat van Guatemala vinden we de beslissing van de regering doeltreffend waarbij ze het akkoord van de oprichting van  de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid in Guatemala (CICG) beëindigt.’

(…)

‘Bij gevolg vragen wij de Raad van Bestuur en het secretariaat van RSPO een duidelijke boodschap te zenden naar de Guatemalteekse bedrijven die lid zijn van RSPO en van hen de volledige toepassing en naleving te eisen van de mensenrechten, van de nationale wetten en de internationale afspraken, zoals het akkoord tussen de Verenigde Naties en de regering van Guatemala over het functioneren van CICIG.’  

Vanuit het Europees Netwerk van Oscar Romero comités en steungroep ‘Solidair met Guatemala’ onderschreven we de brief.

◙ ◙ Bericht van Fons Huet uit Cobánuet uit Cobán  

            Fons woont al heel veel jaren in Cobán. Hij stuurde een kerst- en nieuwjaarsbrief waarin hij ondermeer een en ander uitlegt over zijn inzet aldaar. Een fragment:

            …’Wat doen we hier dan? Via allerlei kleine stappen proberen we het leven leefbaarder te maken voor de onderste lagen van de bevolking, vooral  de indiaanse gemeenschappen en de vrouwen. In september hebben we  het laatste van de aangekochte terreinen overgedragen aan de inheemse gemeenschap Xalabe II: 39 families zijn nu eigenaars van een vruchtbaar land van 225 hectares. Een ander deel van ongeveer dezelfde omvang wordt  als natuurreservaat behouden omwille van een complex en uniek systeem van wateroverschotten in onderaardse grotten.  

            We zijn er van overtuigd dat onderwijs een belangrijk instrument  is voor vooruitgang. Met steun van solidaire  organisaties en vrienden kunnen we beurzen geven aan jongeren.

Anderzijds werden in de verafgelegen bergdorpjes radioscholen opgezet voor jonge volwassenen: via de radio krijgen ze thuis les en de wekelijkse bijscholing wordt gegeven door rondtrekkende leerkrachten betaald met steun van de scholen uit Hoogstraten via de organisatie Sa’taq’a.

            Ook hier geven we de voorkeur aan meisjes en vrouwen want zij zijn de meest kwetsbare groep, die vanwege de patriarchale tradities meestal niet aan voortgezet onderwijs toekomen. Het  academische gedeelte wordt gecombineerd met praktische artesanale en beroepsopleiding, zodat  de afgestudeerden niet uit hun dorp wegtrekken maar ter plaatse hun eigen  bedrijfje kunnen opzetten en zo tegelijkertijd de gemeenschap van dienst zijn.’ 

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.