Activiteiten in 2020

2020 werd diepgaand gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Dit had een voelbare weerslag op de solidariteit in het algemeen en in het bijzonder op onze eigen werking.

Infobulletin 

We zetten de voorbereiding en publicatie van het tweemaandelijks infobulletin op papier en per post voort. Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind 2020 bereikten we nummer 180.

Digitale nieuwsbrief

            Vanaf maart 2016 zijn we begonnen met het verspreiden van een digitale informatiebrief aan een 15-tal groepen en comités van solidariteit met Guatemala en sympathisanten, in totaal zo’n 200 adressen in de regio van Vlaanderen. In de brieven laten we de lezers weten wat er gebeurt op gebied van solidariteitsacties van onze eigen steungroep en andere groepen die solidair zijn met Guatemala. Daarnaast verspreiden we belangrijk nieuws Guatemala. We informeren ook over de stappen die we namen in de richting van Belgische en Europese politici, die over het algemeen verband houden met de mensenrechten in Guatemala. 

            In de loop van 2020 hebben we 43 digitale info brieven verstuurd.

Projecten  

            Ook dit jaar hebben we de betrekkingen tussen de Belgische donoren en de begunstigde entiteiten in Guatemala voortgezet.

* In de eerste plaats steunen onze lezers via de halfjaarlijkse nieuwsbrief CONAVIGUA, de coördinator van de weduwen, vooral de Maya’s, en de slachtoffers van het interne gewapende conflict, financieel.  

* Een andere project werd gefinancierd door het 11.11.11.- 4dePijler Fonds ten gunste van ASIDECQ (bouw van waterreservoirs). 

Stop the Killings 

            Vanaf 2015 zijn we intensiever gaan samenwerken met de dynamiek van Belgische vakbonden en ngo’s die jaarlijks een demonstratie organiseren rond misdaden tegen leiders en leden van vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties, vooral in Colombia, de Filippijnen en Guatemala. 

            Ondertussen werd de benaming ‘Stop The Killings’ omgezet in ‘Defend The Defenders.’   

            Dit jaar werd het initiatief digitaal voorbereid en uitgevoerd. We stelden twee open brieven op gericht tot onze ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. Daarin presenteerden we concrete gevallen van repressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Colombia, Filipijnen, Guatemala, Honduras en dit jaar ook België.  

            We presenteerden Bernardo Caal Xol, een gevangene in Cobán voor zijn verzet tegen schadelijke mijnbouwactiviteiten in zijn regio.  

            We stuurden bovendien een gelijkaardige brief naar de respectieve ambassades. Steungroep Solidair met Guatemala stelde de brief gericht aan de ambassade van Guatemala op. 

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

*Wij namen deel aan de (digitale vergaderingen in pandemie-tijden) van het Europese netwerk van Oscar Romero-comités.

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk.

* Het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) lanceerde samen met ander organisaties het initiatief CONVIDA-20 met het oog op het postpandemie tijdperk.

Er werden 9 werkcommissies opgericht. We sloten ons aan bij commissie 5: Inheemse en Afro Amerikaanse volkeren met intensieve digitale vergaderingen.   

* We stuurden 8 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk, waarbij we informeerden over het politiek lobbywerk, vooral bestaand uit het ondertekenen van  brieven die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

Lobbywerk

EU-LAT Network

            * Wij blijven de Belgische groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk. Dit laatste koepel bestaat uit ongeveer 40 NGO’s en comités uit 10 landen van de Europese Unie, die verbonden zijn met de solidariteit met Latijns-Amerika. De doelstellingen die wij nastreven zijn de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika. Samen met Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties pleiten wij voor meer evenwichtige en rechtvaardige relaties tussen de twee regio’s. Daarnaast voor de mensenrechten van boeren, inheemse volkeren, milieu- en landrechten, vrouwen, NGO’s, enz. Met dit doel voor ogen sloen we ons aan bij de Werkgroep ‘Defensores’ (Verdedigers van de Mensenrechtenverdedigers).  

* In februari ondertekenden we in samenspraak met onze Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties een brief gericht aan de producerende Latijns-Amerikaanse regeringen van bananen en aan de  Europese Unie in verband met de pesticiden die de vruchten bevatten.

* Nog in februari ondertekenden we een brief gericht tot António Guterres en Michelle Bachelet van de Verenigde Naties in verband met de mogelijke inperking van de financiering van de VN-Commissie voor de Mensenrechten.

PNALC

Op Belgisch niveau proberen we, daar waar het past, de situatie van de mensenrechten in Guatemala op de agenda te zetten in het Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben (PNALC), dat in juni 2019 opstartte onder leiding van 11.11.11 en CNCD (de Franstalige tegenhanger).

* In november ondertekenden we een brief, gericht tot Sophie Wilmès, Federale Minister van Buitenlandse Zaken waarbij we wijzen op de precaire situatie van de mensenrechten en met een speciale verwijzing naar de zaak Bernardo Caal Xol. We vragen waakzaam te zijn, samen de Europese Unie, in de relaties met de Guatemalteekse regering.   


Activiteiten met andere organisaties

* We namen deel aan de deels digitale vergaderingen van Guatebelga. 

* In januari werden we uitgenodigd door de Wereldwinkel en andere lokale organisaties van Grimbergen om in het CC Strombeek de film Nuestras Madres in te leiden. 

* We namen deel in januari aan de jaarlijkse startdag van 11.11.11. Nationaal in Brussel.

* We namen deel aan een activiteit van 11-Oost Vlaanderen in Gent, waar we ons bogen over mogelijke nieuwe pistes en perspectieven voor de werking.

* We woonden een initiatief bij van Belgische universiteiten in  de VUB in Brussel, waar we Rigoberta Menchú ontmoetten.

* 7 maart. Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de 4Pijler-beweging in Brussel.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.