Info Brief 101: 14 januari 2019

◙ ◙ Alarmerend bericht

            Op maandag 7 januari kwam ons het onthutsend bericht ter horen dat president Jimmy Morales de hele ploeg van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) 24 uur de tijd gaf om op te krassen en het land te verlaten.

            Onmiddellijk ontstonden er overal ter wereld spontane reacties van verontwaardiging en tegelijk van steun aan de onverdroten ploeg van juridische onderzoekers die reeds jaren met succes corruptie en straffeloosheid in Guatemala te lijf gaat.   

            Maar zoals we weten kwamen de onderzoeken van de commissie te dicht bij de onfrisse praktijken van de president himself.

            Ook hier in België lieten wij ons niet onbetuigd. Vanuit EU-LAT Network organiseerden we in de gauwte een skype-sessie met de werkgroep ‘Mensenrechtenverdedigers.‘ We spraken af dat de verschillende lidorganisaties hun regeringen zouden aansporen om op hun beurt bij de Europese Unie aan te dringen op scherpe reacties.

Gelukkig liet ook het Grondwettelijk Hof van Guatemala zich niet onbetuigd. Met 4 voor en 1 tegen gaven de magistraten van het Hof orders aan de president om zijn beslissing op te schorten.

            En op die manier is er een torenhoge twist en chaos ontstaan tussen de verschillende regeringsinstanties: de president, de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en de meerderheid van het Congres versus het Grondwettelijk Hof, het Openbaar Ministerie en de Procureur voor de Mensenrechten.

            Hieronder kopieer ik de brief die wij stuurden naar de Belgische instanties met een bijlage van een uitspraak van FONGI, het netwerk van buitenlandse NGO’s (waaronder België) die in Guatemala een vaste stek hebben.

◙ ◙ Belgische spoedactie voor de CICIG

Aan de minister van Buitenlandse Zaken

Dhr. Didier Reynders

Cc:

Dhr. Michel Dewez, ambassadeur van het Koninkrijk België voor Midden-Amerika in Panama.

Dhr. Jochen Anthierens, verantwoordelijke mensenrechten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België.

Mevr. Isabelle George, raadgever voor Latijns-Amerika van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België.

Mevr. Marlène Thomas, verantwoordelijk voor het cofinancieringsprogramma van NGO’s in Guatemala

Mevr. Hilde Herssens, verantwoordelijk voor het cofinancieringsprogramma van NGO’s in Latijns-Amerika.

Dhr. Dirk Van der Maelen, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van België.

Dhr. Alain Van Gucht, directeur DG.B1.6 Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

Geachte,

            De hier ondertekenende Belgische organisaties en solidariteitscomités actief in Guatemala willen bij deze onze grote bezorgdheid uitdrukken over de crisis in Guatemala naar aanleiding van de eenzijdige opheffing van het mandaat van de VN Commissie tegen de straffeloosheid (CICIG – Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) die op 07/01/2019 werd aangekondigd door president Jimmy Morales. We maken u ter informatie  het gezamenlijk statement over van de internationale koepel van NGO’s in Guatemala (FONGI) met betrekking tot de CICIG-crisis, hier in bijlage.

            Wij willen onze steun betuigen met het werk van CICIG, haar personeel en commissaris Iván Velásquez en stellen elke démarche die door België rond dit dossier kan ondernomen worden door ons land op Belgisch en Europees niveau en als lid van de Permanente Veiligheidsraad van de VN ten zeerste op prijs.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Belgische organisaties actief in Guatemala en de NGO-koepels, leden van FONGI (1) en/of van het EU-LAT Network(2): Broederlijk Delen(1,2), CNCD-11.11.11(2), Entraide et Fraternité(2), Oxfam-Solidariteit(2), Oscar Romero Comités en Solidair met Guatemala(2), TRIAS(1), Wereldsolidariteit(2)

(foto:een deel van de delegatie)

◙ ◙ Een delegatie van Beweging.net, ACV, CM Leuven en Wereldsolidariteit (WSM) vertrekt naar Guatemala


            De bedoeling van de reis bestaat erin capaciteitsversterking op te bouwen tussen en met de organisaties van de ‘Sinergia Guatemala.’

En over wie gaat het dan in Guatemala ?

(foto:Textiel maquila -Nomada)

            Over de vakbond ‘Central General de Trabajadores de Guatemala’ (CGTG), de boerenbeweging ‘Movimiento de Trabajadores Campesinos,’ San Marcos (MTC), de Christelijke Arbeidersjongeren (Juventud Obrera Cristiana JOC) en de Beweging met Straatkinderen (Movimiento de Jóvenes de la Calle MOJOCA).

            Op 11 januari hielden de leden van de delegatie hun laatste informatiebijeenkomst voor het vertrek. Ze nodigden me uit naar Leuven om een bijdrage te leveren bij de voorbereiding van de reis en hen onder te dompelen in een Guatemalabad.

◙ ◙ Serge Berten

            Herdenking in Menen

Zondag, 20 januari – 14u.

met getuigenis van Vivir en Amor         

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.