Info brief 105: 8 februari 2019

◙ ◙ In de bres voor Venezuela

Op dit ogenblik spelen zich enorm belangrijke historische gebeurtenissen af met grote gevolgen voor heel het Latijns-Amerikaans continent. Daarom hebben we geen ogenblik geaarzeld om onderstaande oproep samen met anderen te lanceren.

Wij onderschreven de oproep voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités 

Oproep aan de internationale gemeenschap: stel alles in het werk voor dialoog bij alle betrokken partijen in Venezuela

         ‘Een 40-tal opiniemakers uit de academische wereld, het middenveld en de politiek hebben zich in deze oproep geuit over de situatie in Venezuela.         Vooraleer het onherroepelijk te laat is, vragen we met aandrang dat onze regeringen en de Europese Unie alles in het werk stellen om de voorwaarden te scheppen voor een dialoog en een vreedzame oplossing in Venezuela, met respect voor de gangbare regels van een democratie, van het grondwettelijk recht en van het internationaal recht. 

            We vragen dat de Europese Unie een bijdrage levert om de spanningen te doen afnemen opdat het normale economische leven in het land kan hervat worden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde opdat toekomstige verkiezingen kunnen plaatsvinden in een normale context, zonder dat de bevolking nog langer het mes op de keel heeft.

            We nodigen zowel de Europese Unie als de Belgische regering, die zich binnen de VN Veiligheidsraad in een uitgelezen positie bevindt om zijn visie kenbaar te maken, uit om zich niet klakkeloos achter de VS te scharen, maar een onafhankelijke positie in te nemen, en te kiezen voor de weg van dialoog en verzoening, en niet die van oorlog en staatsgreep.

            Laten we niet terugkeren naar het Latijns-Amerika van de jaren 70, laten we het rampzalige scenario als dat van het Midden-Oosten met alle mogelijke middelen vermijden.’

◙ ◙ Een witte olifant in El Salvador

            Op 4 februari grepen verkiezingen plaats in buurland El Salvador. De traditionele grote partijen moesten de duimen leggen.

            Willibrord Denaux die jaren woonachtig was in El Salvador stuurde ons informatie door over het gebeuren. Een tijd geleden keerde hij terug naar België. Maar hij vertoefde in El Salvador tijdens de periode van de verkiezingen.  Hij schrijft:

            ‘Toen we gingen stemmen, rond 9 uur ’s morgens, zag het er in de stemlokalen erg rustig uit. Het gaf zelfs een beetje de indruk dat er nog nooit zo weinig mensen kwamen opdagen. Uiteindelijk ging 51.3 procent van de stemgerechtigden de stembus. Dat is weinig, maar je moet dan wel weten dat meer dan 500.000 mensen (ongeveer 10 procent) die wél op de lijst van de stemgerechtigden stonden, niet konden stemmen omdat hun ID kaart verlopen of onleesbaar was. Het cijfer 51.3 procent is dus relatief, omdat velen die wel wilden stemmen, gewoon niet konden. Rosa-Guadelupe was er een van.’

‘Nayib Bukele van de partij GANA kwam als overwinnaar uit de stembussen. Hij haalde 53.48 procent van de stemmen, een meerderheid dus voldoende vereist is om een tweede stemronde niet te moeten overdoen. Op de tweede plaats kwam de rechtse partij ARENA met 31, 62 procent en op de derde plaats het FMLN met 13.77 procent van de stemmen.’

Wie is die tot voor kort onbekende man?

            ‘Een ondernemer, eind dertiger, met ouders van Palestijnse afkomst. Rijk, maar naar eigen zeggen linksdenkend. Hij werd voor het eerst in zijn politieke loopbaan burgemeester onder het FMLN van een klein stadje. Daarna werd hij verkozen, alweer onder FMLN vlag tot burgemeester van de hoofdstad.’

            Maar interne ruzies resulteerden in een verbanning uit de partij. Vervolgens probeerde hij in een kleine linkse partij voet aan de grond te krijgen om te kunnen meedoen aan de verkiezingen. Daar stak het Kiestribunaal een stokje voor. En ten slotte richtte hij zich tot de kleine rechtse partij GANA, waar hij een klinkende overwinning kon boeken. Ondertussen vernam ikzelf van Spaanse collega’s van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités dat de man breekt met zijn voorganger en zich zou aansluiten bij de Verenigde Staten om mee te huilen met de wolven in het bos tegen Venezuela.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.