Info Brief 162: 2 juli 2020

◙  Brief aan het openbaar Ministerie van Guatemala 

Case: Aanhouding van BERNARDO CAAL XOL

De actie van het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa) loopt op zijn einde. Ondertussen hebben we contact genomen met de advocaten van de verdediging om alvast de juiste weg te kennen om de brief aan het Openbaar Ministerie en aan de directeur van de gevangenis in Cobán te bezorgen. Indien er nog organisaties bereid zijn hun steun te betuigen, het zijn de laatste dagen!!!

Hieronder  nog eens de tekst:    

            “Ondergetekenden, Europese organisaties voor solidariteit met de verdedigers van de mensenrechten, willen onze diepgaande bezorgdheid uitdrukken voor de situatie van Bernardo Caal Xol, opgesloten in Cobán. Deze gemeenschapsprotagonist ontving in de maand oktober van 2019 in België een premie voor zijn inzet voor de verdediging van de lokale gemeenschappen, het milieu en het grondgebied in de regio van Santa María Cahabón, Alta Verapaz. 

Deze Quetzal Prijs werd hem toegewezen door de organisatie Guatebelga, die de Belgische families verenigt die hun zonen, religieuzen van de missiecongregatie CICM verloren onder de staatsrepressie in Guatemala begin de jaren ’80. Daar Bernardo Caal Xol niet in staat was om te reizen vanwege zijn gevangenschap kwam zijn zus die prijs ophalen.

            Vanuit verschillende Europese organisaties hebben we het verloop van de situatie van Bernardo Caal Xol op de voet gevolgd. Vandaar dat we op de hoogte waren van het aanhoudingsbevel dat uitgevaardigd werd door een regionale rechter van Alta Verapaz op 8 december 2017. Toen al werd een rechtszitting voor een spontane presentatie aangevraagd. Deze werd vastgesteld op 15 februari 2018. Maar dit betekende niet dat het aanhoudingsbevel zonder effect bleef.

            Op 30 januari 2018 werd hij aangehouden in het Gerechtshof van Cobán, nadat een rechtszitting werd gehouden in verband met het proces tegen hem, waardoor hij onderworpen werd aan een aanhoudingsbevel voor het delict ‘speciaal geval van afzetting.’ In dat strafrechtelijk proces werd hem het delict van inbezitname en het ongehoord vasthouden toegeschreven. Maar hij zou kunnen rekenen op een vervangende maatregel.

            Na de rechtszitting waren agenten van de Speciale Directie voor Crimineel Onderzoek (DEIC) te zien. Zij droegen geen uniformen en waren niet als zodanig herkenbaar. Toen ze Bernardo Caal Xol uit het gerechtsgebouw zagen weggaan, hielden ze hem staande en verzochten hem zich te identificeren. Hij toonde zijn persoonlijke documenten. Vervolgens verzochten ze hem hen te volgen. Zonder het motief kenbaar te maken waarvoor hij was aangehouden. Ze argumenteerden dat ze naar het kantoor van de Speciale Directie voor Crimineel Onderzoek (DEIC) moesten om zijn gegevens te verifiëren. Pas op dat ogenblik trokken ze hun jassen aan en zetten hun politiemutsen op die hen als agenten van DEIC identificeerden.

            Vanaf die datum, 30 januari 2018, zit Bernardo Caal Xol in de gevangenis. En het wettelijk proces ondervond sindsdien veel moeilijkheden om gerealiseerd te  worden. De rechtszitting werd al eens opgeschort vanwege het niet verschijnen van de rechters die zich voor verschillende redenen excuseerden. 

            Op 1 juni 2019 schortte de Zesde Rechtszaal voor Beroep van Alta Verapaz voor de tweede keer de rechtszitting op om beroep te kunnen aantekenen.

            We weten dat dit concreet geval geenszins het enige is in zijn genre in Guatemala. We hebben de indruk dat de rechters uit het binnenland van de republiek geen blijk geven van de nodige verantwoordelijkheid en objectiviteit noch van ernstig onderzoek en bezorgdheid voor gerechtigheid. Het lijkt erop dat ze soms meer neigen naar de belangen van de bedrijven die de waardigheid van de inheemse volkeren, hun grondgebied en het milieu schade toebrengen, waarbij ze zich laten leiden door onverantwoorde beschuldigingen. De feiten geven ons de indruk dat ook in deze gerechtelijke zaak van Bernardo Caal Xol de grote bedrijven in de regio bevoordeeld worden ten nadele van de verdedigers van de mensenrechten. Ons lijkt het dat deze uitspraak de onpartijdigheid van het juridisch systeem in gevaar brengt, daar waar het gevallen betreft die tegen de verdedigers van de mensenrechten in gaan, door afwezigheid van een behoorlijk proces en het ontbreken van de evidentie van de gegevens waarvan de verdedigers beschuldigd worden.

            Speciaal in deze periode van de pandemie Covid-19 zijn zowel Bernardo Caal Xol als andere gevangenen, die opkwamen voor hun rechten als inheemse volkeren en voor de mensenrechten, meer dan ooit blootgesteld aan de gevaren die hun gezondheid en hun leven bedreigen.

            We zijn op de hoogte gebracht van het feit dat in juli een nieuwe rechtszitting voorzien is. Daarom verzoeken we u respectvol ervoor te zorgen dat deze keer de rechters die de zaak behandelen objectief te werk gaan op het ogenblik van hun argumentatie en dat aan Bernardo een vervangende maatregel, anders dan de voorhechtenis, toegestaan wordt. Te meer voor ogen houdend dat de situatie in gevangenschap het risico vergroot om besmet te worden met het virus dat een pandemie wereldwijd veroorzaakt heeft.

U dankend voor de aandacht aan deze brief verleend, onderschrijven we hoogachtend”

Guido De Schrijver: Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.