Info Brief 213: 24 september 2021

◙ CODECA ongenadig vervolgd!!!

            Ramón López Jiménez, 44 jaar oud, was departementaal leider van het Comité voor Boerenontwikkeling (CODECA) in Santa María Xalapán, Jalapa. Op 20 september werd hij door onbekende overvallers vermoord. Zijn lichaam werd achtergelaten in een greppel bij een beek. Hij had meerdere schot- en steekwonden. 

Deze tragedie brengt het aantal leden van de organisatie die sinds 2018 zijn vermoord tot nu toe op 21, zonder dat er duidelijkheid komt in de onderzoeken of antwoorden voor hun families. Jorge Santos van de Eenheid voor de Bescherming van Verdedigers van de Mensenrechten (UDEFEGUA) verklaarde dat deze misdaden rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de organisatie als zodanig. Ze komen immers op voor toegang tot grond, de verdediging van het grondgebied, hun verzoek om de elektriciteit te nationaliseren en de opbouw van haar politieke arm, belichaamd in de Beweging voor Volksbevrijding (MLP).

We constateerden dat de laatste jaren CODECA een van de belangrijkste volksorganisaties van het land is. Zo stonden ze onlangs nog in de vuurlinie, zowel bij de oproep als de deelname aan de dagenlange protesten, manifestaties, optochten, blokkades van autowegen en dies meer. Allemaal om de afzetting van corrupte president Alejandro Giammattei en de al even corrupte hoofdprocureur Consuelo Porras te eisen. 

De bloedige repressie die ze te verduren krijgen is navenant.

Daarom steunen we elk jaar CODECA met een bescheiden bedrag. Indien er mensen zijn die nog wat centen overhebben (na de rist goede doelen die jullie gewoontegetrouw al gesteund hebben), welkom! Dat kan op rekening:  Rek. Nr.: R en Vr Guatemala – BE53 9795 4510 6053, echter zonder attest voor de belastingen. En wij zorgen ervoor dat de bijdragen in de kas van de beproefde organisatie terechtkomen

◙ Guatemala op de 76ste Algemene Vergadering van de VN

            President Alejandro Giammattei vroeg tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York om meer samenwerking. Guatemala is daar sterk afhankelijk van om zijn bevolking tijdens de pandemie in te enten. In zijn toespraak verwierp hij in een adem ook wat hij ‘buitenlandse inmenging’ noemde. Hij doelde daarmee onder andere op het feit dat de Amerikaanse regering de Guatemalteekse procureur-generaal Consuelo Porras op een lijst van corrupte ambtenaren plaatste en haar visum schorste.

            Giammattei ging in zijn toespraak verder in op verschillende onderwerpen, van de aanpak van de pandemie, die duizenden Guatemalteken heeft getroffen en die volgens de president “met prioritaire acties” is aangepakt, tot en met het overheidsbeleid voor de bescherming van het gezin en het leven, migratie, drugshandel en de kwetsbaarheid van de regio voor klimaatverandering.                                                                                                (Retoriek bij de vleet.) 

            Eigenlijk aast hij naar ‘gratis’ geld. Gratis, want zonder voorwaarden, zonder inmenging, zonder de focus op corruptie of machtsmisbruik.

◙ Corrupte procureur-generaal wordt beschermd in het Congres

            Volksvertegenwoordiger  Manuel Conde van de Partido de Avanzada Nacional (PAN) verdedigde procureur-generaal Consuelo Porras, nadat volksvertegenwoordiger Sonia Gutiérrez een resolutie voorstelde om de ambtenaar te verzoeken af te treden. 

            Voor Manuel Conde mag het Congres zich niet uitspreken over de tweet van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, waarin hij aankondigde dat het hoofd van het Openbaar Ministerie was opgenomen in de lijst van corrupte actoren.

            ‘Het lijkt me niet aangewezen dat het Congres van de Republiek commentaar geeft op een tweet. De minister die deze tweet heeft uitgezonden verdient al ons respect (…), maar de betrekkingen tussen staten verlopen via de daartoe geëigende kanalen. Ik vind het onverantwoordelijk en ongepast om het Congres te vragen commentaar te geven op een tweet”, aldus het congreslid.

Het voorstel werd niet besproken, omdat er geen quorum was om erover te stemmen.

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 212: 20 september 2021

◙  Brief aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN

Een Europese en twee internationale NGO’s: Mondiale Organisatie tegen de Martelpraktijken (OMCT), Franciscans International en Fastenopfer-Zwitserland (leden van de Ad-Hoc groep ‘Voor de Bevrijding van Bernardo Caal Xol) stelden een brief op gericht tot de Raad voor de Mensenrechten van de VN ter gelegenheid van haar 48ste Sessie in Genève.   

            Als lid van de Ad-Hoc groep ondertekenden we reeds de brief voor Steungroep Solidair met Guatemala en het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL-Europa)

            En we verzoeken hierbij met aandrang dezen die in de mogelijkheid zijn om hetzelfde te doen. Deadline: woensdag 22 september 14u. Genève.  Hieronder de tekst in het Nederlands en de link, waarin de tekst in het Spaans en het Engels te vinden is + de invulspaties voor naam en organisatie:

           https://forms.gle/DFYy5w5VYFuvHDhv5

Mevrouw de President,

            De politieke en economische instabiliteit in Guatemala is uiterst zorgwekkend. Er is momenteel sprake van een duidelijke verzwakking van de rechtsstaat, die sinds 2019 steeds ernstiger vormen aanneemt en aanleiding heeft gegeven tot massale protesten op het grondgebied van diverse sectoren, inheemse gemeenschappen, boeren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen.

De verzwakking van de instellingen heeft de situatie in het land verergerd; met name het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof zijn duidelijk onder vuur komen te liggen door onregelmatigheden bij de benoeming van hun leden enhet gebrek aan onpartijdigheid van de benoemden.

            Voorts werd, ondanks de bezorgdheid van VN-deskundigen, de zogenaamde NGO-wet eerder dit jaar aangenomen, met een gunstige uitspraak van het Grondwettelijk Hof en de daaropvolgende goedkeuring en bekrachtiging door de president. Deze wet staat de uitvoerende macht toe de registratie van NGO’s en verenigingen te annuleren en biedt de mogelijkheid leden van dergelijke organisaties, die internationale financiering gebruiken voor activiteiten die de openbare orde verstoren, strafrechtelijk te vervolgen. Dit vindt plaats in een context waarin intimidatie, vervolging en criminalisering van mensen- rechtenverdedigers wijdverbreid en systematisch zijn, zoals in het geval van Bernardo Caal Xol

(foto: Red Tz’ikin)

            Volgens UDEFEGUA zijn er van januari tot juni 2021 551 agressies geregistreerd tegen mensenrechtenverdedigers, organisaties en gemeenschappen. 

            Wij roepen de Raad op om er bij Guatemala op aan te dringen dat mensenrechtenverdedigers gerespecteerd en beschermd worden, dat de NGO-wet wordt ingetrokken, dat een alomvattend Openbaar Beleid inzake Bescherming wordt aangenomen en uitgevoerd om verdere aanvallen tegen hen te voorkomen, en dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters en magistraten wordt gewaarborgd.            

Dank u, Mevrouw de President. 

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief Archief

Info brief wordt hier gearchiveerd. Klik hieronder om de pdf te lezen

Info Brief 215

Info Brief 214

Info Brief 213

Info Brief 212

Info Brief 211

Info Brief 210

Info Brief 209

Info Brief 208

Info Brief 207

Info Brief 206

Info Brief 205

Info Brief 204

Info Brief 203

Info Brief 202

Info Brief 201

Info Brief 200

Info Brief 199

Info Brief 198

Info Brief 197

Info Brief 196

Info Brief 195

Info Brief 194

Info Brief 193

Info Brief 192

Info Brief 191

Info Brief 190

Info Brief 189

Info Brief 188

Info Brief 187

Info Brief 186

Info Brief 185

Info Brief 184

Info Brief 183

Info Brief 182

Info Brief 181

Info Brief 180

Info Brief 179

Info Brief 178

Info Brief 177

Info Brief176

Info Brief 175

Info Brief 174

Info Brief 173

Info Brief 172

Info Brief 171

Info Brief 170

Info Brief 169

Info Brief 168

Info Brief 167

Info Brief 166

Info Brief 165

Info Brief 164

Info Brief 163

Info Brief 162

Info Brief 161

Info Brief 160

Info Brief 159

Info Brief 158

Info Brief 157

Info Brief 156

Info Brief 155

Info Brief 154

Info Brief 153

Info Brief 152

Info Brief 151

Info Brief 150

Info Brief 149

Info Brief 148

Info Brief 147

Info Brief 146

Info Brief 145

Info Brief 144

Info Brief 143

Info Brief 142

Info brief 141

Info Brief 140

Info Brief 139

Info Brief 138

Info Brief 137

Info Brief 136

Info Brief 135

Info Brief 134

Info Brief 133

Info Brief 132

Info Brief 131

Info Brief 130

Info Brief 129

Info Brief 128

Info Brief 127

Info Brief 126

Info Brief 125

Info Brief 124

Info Brief 123

Info Brief 122

Info Brief 121

Info Brief 120

Info Brief 119

Info Brief 118

Info Brief 117

Info Brief 116

Info Brief 115

Info Brief 114

Info Brief 113

Info Brief 112

Info Brief 111

Info Brief 110

Info Brief 109

Info Brief 108

Info Brief 107

Info Brief 106

Info Brief 105

Info Brief 104

Info Brief 103

Info Brief 102

Info Brief 101

Info Brief 100

Info Brief 99

Info Brief 98

Info Brief 97

Info Brief 96

Info Brief 95

Info Brief 94

Info Brief 93

Info Brief 92

Info Brief 91

Info Brief 90

Info Brief 89

Info Brief 88

Info Brief 87

Info Brief 86

Info Brief 85

Info Brief 84

Info Brief 83

Info Brief 82

Info Brief 81

Info Brief 80

Info Brief 79

Info Brief 78

Info Brief 77

Info Brief 76

Info Brief 75

Info Brief 74

Info Brief 73

Info Brief 72

Info Brief 71
Info Brief 70

Info Brief 69

Info Brief 68

Info Brief 67

Info Brief 66

Info Brief 65

Info Brief 64

Info Brief 63

Info Brief 62

Info Brief 61

Info Brief 60