Info Brief 192: 8 april 2021

◙ Nieuwe stappen voor de vrijlating van Bernardo

            Vorig jaar meldde de advocaat van de verdediging dat de herhaaldelijk uitgestelde hoorzitting doorging op 8 september. Zo gebeurde. Maar in plaats van een alternatief voor de opsluiting te bieden, werd de straf daarentegen nog verzwaard.

Daarnaast spraken we af twee berichten te lanceren ter gelegenheid van 3 jaar opsluiting van Bernardo. 

            Begin maart dit jaar stuurden we een brief gericht tot de Raad voor de Mensenrechten van de VN, die op 22 februari startte met de 46ste Periode van sessies.  En een tweede met dezelfde inhoud, een Openbare Mededeling gericht tot de publieke opinie en de media. Er kwamen meer dan 330 adhesiebetuigingen binnen.

            Een verdere stap in de strategie van de ‘Ad-Hoc groep voor de vrijlating van Bernardo’  leidde ons naar het hulpmiddel ‘Amicus Curiae.’ 

(foto: Maria Josefina Caal Xol, advocaat Edgar de Leon en familielid)

            Het gaat dan over personen en/of groepen die een eigen licht werpen op een juridische zaak en daarmee willen tegemoet komen met Justitie, in dit geval in Guatemala. 

Ondertussen bereikte ons het dringende nieuws dat op 5 april een nieuwe hoorzitting (cassatie) voorzien was.

             Toch slaagden we er op de valreep in om bij die gelegenheid drie “Amicus Curiae‘ opgesteld te krijgen nog voor die datum. Die documenten werden op 31 maart aan de Strafrechtelijke Kamer overhandigd door de advocaat van de verdediging, zus María Josefina Caal Xol en familieleden. Bovendien was een talrijke groep solidaire personen aanwezig. 

            ** Een eerste document richt zich specifiek op het juridische karaker van de zaak en werd ingediend door de befaamde Argentijnse jurist Alberto Binder.

            ** Het tweede document richt zich eerder op het stelselmatig criminaliseren van verdedigers van de mensenrechten, onder andere in de zaak van Bernardo Caal Xol. Dit document  werd ondertekend – op enkele dagen tijd – door enkele belangrijke organisaties : 

* Gerald Staberock, Secretario General- Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Anabella Letona Sibrián, Protection International Mesoamerica

Philippa Mund, CIDSE (Cooperación internacional para el Desarrollo y la Solidaridad) 

* Alianza Mundial para la Participacion Ciudadana para America Latina, Bogotá, Colombia

* Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

* International Service for Human Rights (ISHR) 

* José Manuel Mira Ros, SICSAL-Europa (Europees Netwerk van Oscar Romero Comités)

* Natalia Gómez, Oficial de CIVICUS (Mondiale Coalitie voor Civiele Participatie) 

* Prof. Dr. Stephan Parmentier – Full Professor, Leuven Institute of Criminology, Faculty of Law, KU Leuven, Belgium

* Maria Martin Quinta – Experte de Derechos Humanos – Coordinadora de Incidencia,  

* Toni Steiner, Guatemalanetz Zürich – Suiza (Red de Guatemala Zürich – Suiza),

* Flurina Doppler, Guatemalanetz Bern – Suiza (Red de Guatemala Berna – Suiza), 

* Guido De Schrijver, Coordinador ‘Solidair met Guatemala’  – Bélgica. 

** Een derde ‘Amicus Curiae’ ging uit van een ethisch-theologische visie en onderbouwde de inbreng met de pauselijke encyclieken ‘Laudato Si’ en ‘Fratelli Tutti.‘            

Dit document werd ondertekend door de Guatemalteekse kardinaal Alvaro Ramazzini, bisschop van het diocees Huehuetenango, Leonardo Boff, Braziliaanse ecologisch theoloog en auteur en Marcia Miranda, Braziliaanse mensenrechtenverdediger en Volksonderwijs.

◙ Audiëntie opnieuw uitgesteld!!!

            Maar op de bewuste 5de april bleek andermaal de hoorzitting uitgesteld.

Op 7 april kwamen we opnieuw digitaal samen. De advocaat legde ons uit wat hij denkt dat er gebeurd is. Een onderaannemingsbedrijf van OXEC diende een wraking in. Eigenlijk kan dat juridisch niet, de audiëntie was reeds gepland en toegestaan. Heeft het bedrijf druk gezet op 1 of op de 4 magistraten? De advocaat vraagt zich af: waarom vluchten de magistraten weg van de hoorzittingen? Wellicht omdat ze geen doorslaggevende argumenten hebben. Anderzijds bestaat de tactiek van het bedrijf en het gerecht in Cobán erin Bernardo zo lang mogelijk vast te houden.

            Tijdens de vergadering van de Ad-Hoc Groep op 7 maart (waarbij zich nu ook de vertegenwoordigster van de Wereldorganisatie Tegen Marteling (OCMT) met standplaats in Brussel heeft aangesloten) hielden we een brainstorm over de te ondernemen stappen. Daar horen jullie nog van.        

 Guido De Schrijver: Steungroep ‘Solidair met Guatemala’Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 191: 29 maart 2021

◙ Guatemalteekse president niet welkom

            Het Burgercollectief van Quetzaltenango heeft president Alejandro Giammattei persona non grata verklaard, omdat hij naar hun mening een ‘belabberd beleid gevoerd heeft en de hele bevolking hulpeloos achtergelaten te midden van de gezondheids- en economische crisis’ die door covid-19 is veroorzaakt.

            Het collectief, bestaande uit verschillende sociale organisaties in het departement, lanceerde via het netwerk Twitter een reeks ontwerpen met het gezicht van president Giammattei, waarin onder andere vraagtekens worden gezet bij het gebruik van de 1.500 miljoen Quetzales die bestemd zijn voor de aankoop van vaccins.

            Een van de  affiches verwijst ook naar het protest van inwoners tijdens een bezoek van de president aan San Juan Comalapa. Daar werd toen een bord geplaatst op de stoel die hij zou bezetten tijdens een openbare activiteit met de boodschap: “eleq’on” (dief in Kaqchikel). De president annuleerde de activiteit, maar de afbeelding ging viraal op sociale netwerken en verscheen tegelijkertijd in ten minste zes andere Maya-talen.

            In een andere illustratie wordt Giammattei bevraagd over zijn steun aan het voorstel dat sommige evangelische kerken, conservatieve groeperingen en congresleden formuleerden over godsdienstvrijheid, de verdediging van het leven en het gezin.

            In een telefonisch interview verklaarde Pilar Bagur, van het Burgercollectief van Quetzaltenango, vanuit Xelajú dat de reeks beelden die op de sociale netwerken van de organisatie zijn gepubliceerd ‘een onderdeel is van de mening die wij hebben over de president en de autoriteiten, omdat wij geen transparantie zien in het gebruik van de middelen of in de inspanningen die worden gedaan om de pandemiecrisis aan te pakken.’

            Voor Bagur is het meer dan een campagne, het is een perceptie die zich voegt bij de ergernis van de bevolking van andere gebieden. ‘Het is een gevoel dat uitgaat van de bevolking, om onze afwijzing te tonen, onze ergernis, onze woede, omdat het niet eerlijk is dat veel mensen geen toegang hebben tot onderwijs, tot justitie en dat de autoriteiten, die verondersteld worden in die posities te zijn om hun werk te doen, zich toeleggen op diefstal, plundering en het bevorderen van straffeloosheid en onrechtvaardigheid”.

Prensa Comunitaria

◙ Internationale bijeenkomst van de Oscar Romero Comités

            Die bijeenkomst was bedoeld om live bij te wonen vorig jaar 2020 in San Salvador  ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de moord op de aartsbisschop (24 maart 1980).            Niemand wist hoe het zou aflopen bij het opduiken van Covid-19. En zo werd vorig jaar niets meer gepland. Dit jaar dan maar, echter weer niet live. Op 24 en 25 maart dezer kwamen we digitaal bijeen telkens 4 uren lang. Het is ondoenbaar om in dit kort bestek diepgaande inhoud weer te geven. Hier enkele gegevens 

            De eerste dag waren we met 63 deelnemers. Voorstelling van de verslagen van een jaar werking van de regio’s: Europa; Noord-Amerika: Canada, VS, Mexico; Centraal-Amerika; de Caraïben; Zuid Amerika; Brazilië; Australië. 

            Afsluiter van de avond (Europese tijd): een sociale en geopolitieke analyse op internationaal vlak door de Mexicaanse journalist  Carlos Fazio.

            Tweede dag: 61 deelnemers bij de aanvang. Opening met de herdenking van een zestal invloedrijke personen in het netwerk SICSAL die in de loop van 2020 overleden zijn. Waaronder de Catalaanse bisschop Pedro Casaldáliga van het diocees São Paulo Do Araguaia, Mato Grosso, Brazilië. 

            Opdeling in werkgroepen met als thema: ‘Perspectieven  voor de toekomt vanuit de gegeven omstandigheden en onze rol in het internationaal  initiatief CONVIDA-20.’

            Voor het laatste uur voegde er zich nog een tiental personen bij, leden van CONVIDA-20, die niet aangesloten zijn bij SICSAL – Internationaal. Een van hen, de vertegenwoordiger voor Pax Christi – Sectie Latijns-Amerika modereerde de verslaggeving van de 9 commissies of werkgroepen.

             ‘Solidair met Guatemala’ is vertegenwoordigd in de Commissie 5: ‘Inheemse en Afro-Amerikaanse volkeren van Latijns-Amerika.’ 

 Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ -Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief Archief

Info brief wordt hier gearchiveerd. Klik hieronder om de pdf te lezen

Info Brief 192

Info Brief 191

Info Brief 190

Info Brief 189

Info Brief 188

Info Brief 187

Info Brief 186

Info Brief 185

Info Brief 184

Info Brief 183

Info Brief 182

Info Brief 181

Info Brief 180

Info Brief 179

Info Brief 178

Info Brief 177

Info Brief176

Info Brief 175

Info Brief 174

Info Brief 173

Info Brief 172

Info Brief 171

Info Brief 170

Info Brief 169

Info Brief 168

Info Brief 167

Info Brief 166

Info Brief 165

Info Brief 164

Info Brief 163

Info Brief 162

Info Brief 161

Info Brief 160

Info Brief 159

Info Brief 158

Info Brief 157

Info Brief 156

Info Brief 155

Info Brief 154

Info Brief 153

Info Brief 152

Info Brief 151

Info Brief 150

Info Brief 149

Info Brief 148

Info Brief 147

Info Brief 146

Info Brief 145

Info Brief 144

Info Brief 143

Info Brief 142

Info brief 141

Info Brief 140

Info Brief 139

Info Brief 138

Info Brief 137

Info Brief 136

Info Brief 135

Info Brief 134

Info Brief 133

Info Brief 132

Info Brief 131

Info Brief 130

Info Brief 129

Info Brief 128

Info Brief 127

Info Brief 126

Info Brief 125

Info Brief 124

Info Brief 123

Info Brief 122

Info Brief 121

Info Brief 120

Info Brief 119

Info Brief 118

Info Brief 117

Info Brief 116

Info Brief 115

Info Brief 114

Info Brief 113

Info Brief 112

Info Brief 111

Info Brief 110

Info Brief 109

Info Brief 108

Info Brief 107

Info Brief 106

Info Brief 105

Info Brief 104

Info Brief 103

Info Brief 102

Info Brief 101

Info Brief 100

Info Brief 99

Info Brief 98

Info Brief 97

Info Brief 96

Info Brief 95

Info Brief 94

Info Brief 93

Info Brief 92

Info Brief 91

Info Brief 90

Info Brief 89

Info Brief 88

Info Brief 87

Info Brief 86

Info Brief 85

Info Brief 84

Info Brief 83

Info Brief 82

Info Brief 81

Info Brief 80

Info Brief 79

Info Brief 78

Info Brief 77

Info Brief 76

Info Brief 75

Info Brief 74

Info Brief 73

Info Brief 72

Info Brief 71
Info Brief 70

Info Brief 69

Info Brief 68

Info Brief 67

Info Brief 66

Info Brief 65

Info Brief 64

Info Brief 63

Info Brief 62

Info Brief 61

Info Brief 60