Info Brief 187: 26 februari 2021

25 februari Herdenking

◙ Jaarlijkse herdenking van de aangehouden en verdwenen personen  

(Met Rigoberta Menchú – Nobelprijs Vrede 1992)

          

De burgeroorlog in Guatemala (1960-1996) eindigde met de ondertekening van de vredesakkoorden tussen de Staat en de toenmalige guerrillastrijders van de Nationale Revolutionaire Unie van Guatemala (UNRG). Dat akkoord was de epiloog van het conflict voor nationale bevrijding dat sinds de jaren zestig in Midden-Amerika aan de gang was. Een van de resultaten was de oprichting van een Waarheidscommissie

(Met Rosalina Tuyuc van CONAVIGUA)

Daaruit is de jaarlijkse herdenking op 25 februari voortgekomen als een datum van “waardigheid aan de slachtoffers”.            Een goede twee jaar na de ondertekening van de vredesakkoorden (op 25 februari 1999) presenteerde de Commissie voor de Historische Opheldering het rapport “Guatemala: Herinnering van de Stilte,” waarin niet alleen erkend werd dat de daden tegen de inheemse bevolking daden van genocide waren. Ook de gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke  executies door het Guatemalteekse leger tegen de burgerbevolking, zowel in stedelijke gebieden als in de gemeenschappen van het land, werden gedocumenteerd.

In het rapport kreeg de Guatemalteekse staat ook de aanbeveling om elke 25ste februari te herdenken als de “Nationale Dag voor de Waardigheid van de Slachtoffers van het Intern Gewapend Conflict” door middel van het Nationale Programma voor Schadeloosstelling. Deze dag “beoogt eer te bewijzen aan alle die het  overleefd hebben en de nagedachtenis te eren van hen die zijn afgeslacht, geëxecuteerd en verdwenen door toedoen van het leger als gevolg van het staatsbeleid.” Deze aanbeveling werd effectief in 2004 door het Guatemalteekse Congres goedgekeurd. 

(AMDE dat slachtoffers van St. Lucía Cotzumalguapa begeleidt was onder  de aanwezige organisaties  van de partij)

Daarom herdenken familieleden, overlevenden, collectieven en sociale en mensenrechtenorganisaties elk jaar deze symbolische datum, niet alleen om het leven en de strijd van boeren, studenten- leiders en vakbondsmensen, academici, religieuzen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes te herdenken, maar ook om gerechtigheid en volledige genoegdoening te eisen, omdat de slachtoffers niet waardig kunnen zijn zolang ernstige schendingen van de mensenrechten ongestraft blijven en de verantwoordelijken niet worden berecht en gevangen- gezet.

De civiele organisaties en inheemse bewegingen gedenken op deze datum ook de idealen van de strijd van al die slachtoffers van het gewapende conflict, die niet bang waren om te wijzen op onrechtvaardigheden, die ervoor ijverden dat “racisme, armoede, discriminatie en uitsluiting zouden verdwijnen  en die altijd de waardigheid en de vrijheid van hun volk verdedigden”.

Guido De Schrijver  Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 186: 18 februari 2021

Herdenking historische staking in de Zuidkust

Mario Coolen (De Bosch, Nederland) stuurde ons een arsenaal historische documenten (hoofdzakelijk uit krantenartikels van Guatemala) over de  staking op 18 februari 1980 in de zuidkust van Escuintla. 

Hij schrijft:

            ‘Op maandag 18 februari 1980 riep de jonge boerenleider Pablo Bautista Escobar op de plantage Tehuantepec in Santa Lucía Cotzumalguapa zijn compañeros op tot een werkonderbreking. In de daaropvolgende weken slaagde het Comité voor Boereneenheid –  CUC erin meer dan 80.000 suikerrietkappers en katoenplukkers te mobiliseren in een krachtmeting die de Guatemalteekse regering ertoe bracht een loonsverhoging van 1,12 quetzales tot 3,20 quetzales per dag af te kondigen, wat volgens de cijfers van de regering 800.000 mensen ten goede zou komen.

            De onverwachte overwinning van de arbeiders in hun strijd ontketende een verschrikkelijke golf van geweld door de repressieve krachten die in en rond Santa Lucía het leven kostte aan veel meer dan honderd catechisten en CUC-leden die aan de staking hadden deelgenomen, met als eerste dodelijke slachtoffer pater Walter Voordeckers, parochiepriester van Santa Lucía.

            In de dagen dat de staking van 1980 duurde wist Gemma van den Hooff van het voormalige Nederlands Comité voor Solidariteit met Guatemala een groot aantal documenten te verzamelen die betrekking hadden op de acties van de suikerrietkappers, waaronder flyers, pamfletten, foto’s en krantenknipsels. Er is ook de brief bij die een bekende grootgrondbezitter uit Santa Lucía na de moord op pater Walter aan de bisschop van Escuintla schreef, waarin hij de pater ervan beschuldigt de haat te verspreiden die aan de basis ligt van het communisme.

            Om de waardevolle documentatie die van het Nederlands Comité is geërfd toegankelijker te maken, heeft fotograaf Piet den Blanken alle documenten bijeengebracht in één bestand. Het verzoekschrift aan de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) en de website van Impunity Watch zijn eveneens bijgevoegd en zullen in de toekomst actuele informatie verschaffen over de ontwikkeling van het internationale proces.’ 

(foto met Rigoberta Menchú en leden van  Belgische en Nederlandse Guatemala Comités: begin 2000 – Gemma: bovenste rij – 3de van rechts)

http://www.nuenen-guatemala.nl/nugua/proces/pictures/PETICION-INICIAL.pdf

https://www.impunitywatch.org/santa-lucia-cotzumalguapa 

(foto: de staking in februari 1980 – Prensa Comunitaria)

‘Zodus  was de staking een proces dat begon in de jaren 70. Jaar na jaar werd de strijd op de plantages aangekaart tot CUC in de jaren tachtig als organisatie de zaken versnelde. Zij plande en structureerde en het was juist vanwege al dat werk dat al gedaan was dat er in de jaren tachtig een grote staking doorging.’           

Rafael González Yos 

‘Ik werd enorm emotioneel om zoveel boeren te zien, om duizenden machetes als wimpels opgeheven te zien. Voor de eerste keer voelde ik de kracht die wij campesinos hebben als we ons allemaal verenigen. Duizenden en duizenden boeren verzamelden zich bij de zagerij. Het leek wel op een groot plein van alle suikerrietkappers en katoenplukkers samen.’                                                                                                  René Juárez

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ -Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief Archief

Info brief wordt hier gearchiveerd. Klik hieronder om de pdf te lezen

Info Brief 186

Info Brief 185

Info Brief 184

Info Brief 183

Info Brief 182

Info Brief 181

Info Brief 180

Info Brief 179

Info Brief 178

Info Brief 177

Info Brief176

Info Brief 175

Info Brief 174

Info Brief 173

Info Brief 172

Info Brief 171

Info Brief 170

Info Brief 169

Info Brief 168

Info Brief 167

Info Brief 166

Info Brief 165

Info Brief 164

Info Brief 163

Info Brief 162

Info Brief 161

Info Brief 160

Info Brief 159

Info Brief 158

Info Brief 157

Info Brief 156

Info Brief 155

Info Brief 154

Info Brief 153

Info Brief 152

Info Brief 151

Info Brief 150

Info Brief 149

Info Brief 148

Info Brief 147

Info Brief 146

Info Brief 145

Info Brief 144

Info Brief 143

Info Brief 142

Info brief 141

Info Brief 140

Info Brief 139

Info Brief 138

Info Brief 137

Info Brief 136

Info Brief 135

Info Brief 134

Info Brief 133

Info Brief 132

Info Brief 131

Info Brief 130

Info Brief 129

Info Brief 128

Info Brief 127

Info Brief 126

Info Brief 125

Info Brief 124

Info Brief 123

Info Brief 122

Info Brief 121

Info Brief 120

Info Brief 119

Info Brief 118

Info Brief 117

Info Brief 116

Info Brief 115

Info Brief 114

Info Brief 113

Info Brief 112

Info Brief 111

Info Brief 110

Info Brief 109

Info Brief 108

Info Brief 107

Info Brief 106

Info Brief 105

Info Brief 104

Info Brief 103

Info Brief 102

Info Brief 101

Info Brief 100

Info Brief 99

Info Brief 98

Info Brief 97

Info Brief 96

Info Brief 95

Info Brief 94

Info Brief 93

Info Brief 92

Info Brief 91

Info Brief 90

Info Brief 89

Info Brief 88

Info Brief 87

Info Brief 86

Info Brief 85

Info Brief 84

Info Brief 83

Info Brief 82

Info Brief 81

Info Brief 80

Info Brief 79

Info Brief 78

Info Brief 77

Info Brief 76

Info Brief 75

Info Brief 74

Info Brief 73

Info Brief 72

Info Brief 71
Info Brief 70

Info Brief 69

Info Brief 68

Info Brief 67

Info Brief 66

Info Brief 65

Info Brief 64

Info Brief 63

Info Brief 62

Info Brief 61

Info Brief 60