Info Brief 204: 19 juli 2021

◙ Verzet tegen de afkondiging van de ‘staat van preventie’ 

President Alejandro Giammattei riep op 14 juli de ‘staat van preventie’ in. In Guatemala bestaan vijf soorten van uitzonderingstoestanden: a) staat van preventie; b) staat van alarm; c) staat van openbare ramp; d) staat van beleg en e) staat van oorlog. In principe kunnen tijdens de ‘staat van preventie’ volgende maatregelen in voege treden:

* Het militariseren van openbare diensten, onderwijsinstellingen en het ingrijpen in particuliere diensten.

* Voorwaarden stellen aan, verhinderen of verbieden van stakingsrechten.

* Beperking van festiviteiten in open lucht, openbare demonstraties of andere spektakels.

* Met geweld alle bijeenkomsten, groepen of openbare demonstraties ontbinden en van de media of verspreidingsorganen verlangen dat zij alle publicaties vermijden die naar de mening van de autoriteiten aanzetten tot verstoring van de openbare orde.

foto: Comunicarte)

Jordán Rodas Andrade,  Ombudsman Mensenrechten ging in beroep tegen de president in verband met de instelling van de ‘staat van preventie’ om de protesten in te perken van de mensen die zijn aftreden eisen. Het Grondwettelijk Hof aanvaarde het beroep.

            

De president van zijn kant meldde dat het zijn bedoeling is om met de ‘staat van preventie’ de ‘mogelijke verspreiding van het virus tijdens de demonstraties in te dammen.’ 

            Ook andere organisaties hebben het besluit van de president afgewezen en er nogmaals op gewezen dat dit optreden een duidelijke poging is om het recht van de bevolking op vergadering en demonstratie in te perken.

◙ Brief van EU-LAT Netwerk en FONGI 

Half jullie stuurden we vanuit EU-LAT Netwerk en FONGI (Internationale NGO’s met kantoor in Guatemala) een brief naar de verschillende ambassades in Guatemala en naar een aantal Europarlementariërs in verband met de gewraakte ‘NGO-Wet’ en de criminalisering van verdedigers van de mensenrechten. 

◙ Gezondheidscentra van de gemeenschappen door de staat verlaten 

            In honderden gemeenschappen over het hele land is het gebruikelijk dat de grotendeels inheemse bevolking zich organiseert om de infrastructuur aan te leggen die de staat niet aanlegt. In dit geval gaat het om  gezondheidscentra, een prioritaire en dringende behoefte van de bevolking. 

            Deze centra functioneren zelfs om kinderen in te enten. Maar omzeggens allemaal hebben ze af te rekenen met schaarste aan medicijnen en gebrek aan medisch personeel om de patiënten te verzorgen. De bevolking heeft dierbaren verloren, omdat ze geen toegang hebben tot deze basisdiensten.

(foto: Rolando García)

Dat is althans wat de inwoners van de gemeenschappen Zapotal II en Saholom, in het departement Alta Verapaz, op 7 uur afstand van de hoofdstad weten te vertellen. De twee gemeen- schappen hebben het tientallen jaren zonder overheidssteun moeten stellen. “Hier hebben we niet eens een aspirientje om onze kwalen te behandelen”, zei een gezagsdrager uit Saholom. 

            Dit zijn gemeenschappen die in het verleden door de gemeentelijke overheden en de centrale regering in de steek zijn gelaten. Het weinige dat zij hebben, hebben zij met hun eigen werk en hun eigen middelen opgebouwd. 

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 203: 15 juli 2021

◙ Repressie tegen journalisten gaat door

            Frank Stalyn Ramazzini, militant, journalist en criticus van de regering van Alejandro Giammattei had maanden eerder reeds bedreigingen tegen hem gemeld en de regering de schuld gegeven als hem iets zou overkomen.

            Ramazzini werd op 9 juli vermoord in een eetgelegenheid in zone 6 van de hoofdstad. Daarbij kwamen drie anderen om en twee raakten gewond, zoals bevestigd door de Vrijwillige Brandweerlieden aan de lokale media.

            Vorig jaar had Ramazzini op zijn sociale netwerken de regering van Alejandro Giammattei ervan beschuldigd dat er een aanslag op zijn leven was gepleegd als opvolging van verschillende intimiderende telefoontjes die hij had ontvangen na zijn herhaalde aanklachten tegen bendeactiviteiten en het uitblijven van een reactie van de Politie.

            De Ombudsman voor de Mensenrechten Jordán Rhodas veroordeelde de moord en drong er bij het Openbaar Ministerie op aan de feiten te onderzoeken en de verantwoordelijkheden vast te stellen, terwijl hij zijn medeleven betuigde aan familie en vrienden van Ramazzini.

            De Commissie Persvrijheid van de Vereniging van Journalisten van Guatemala  eiste van het Openbaar Ministerie een diepgaand onderzoek naar de misdaad en een volledige verklaring aan de bevolking over wie deel uitmaakt van deze paramilitaire groep die straffeloos en met wapens van groot kaliber handelde.

◙ Vaderdag in Guatemala

            Eric Gruloos pastoor van San Miguel Ixtahuacán schreef in het Contactblad Tqanil enkele bedenkingen ter gelegenheid van Vaderdag. Hieronder een paar fragmenten. 

            ‘… En wat met de velen die hier niet weten dat ze een vader hebben. Die zit wel ergens, maar niet thuis bij zijn familie.

            Vele vaders werken in de Verenigde Staten. Hun kinderen kennen hun vader enkel via de telefoon, via Facebook en WhatsApp. Sommigen van hen zijn na een tijd vergeten dat ze nog kinderen hebben in Guatemala. Ze zijn vertrokken om voor hun familie nieuwe mogelijkheden te zoeken die ze hier niet vinden. De kinderen willen studeren en vader werkt ergens in Florida, of Atlanta, San Francisco, Los Angeles… Ze zitten in alle steden van het Noorden. Vele families hier zijn volledig afhankelijk van wat vader, broer, echtgenoot, dochter of zoon naar hier sturen.

            ‘Kom niet naar hier,’ zegde vorige week de vicepresidente Kamala Harris van de VS bij haar bezoek aan Guatemala. Maar nooit eerder zijn er zovelen binnengeraakt in ‘El Norte,’ als de voorbije maanden. Ze komen ginder aan bij iemand van de familie en de dag daarna mogen ze gaan werken. Dagelijks worden kaarsen aan- gestoken om de hemel te bidden dat ze de tocht door de ‘woestijn’ overleven. Het blijft een gevaarlijke tocht met honger en dorst, met hitte en koude, langs criminele bendes, verloren lopen en alleen achterblijven, opgepakt worden en terug beginnen, ja, in heel wat gevallen het leven erbij inschieten… 

Soms denk ik aan de ‘nachtspelen’ bij de jeugdbeweging vroeger, maar hier is het serieus, hier staat hun leven echt op het spel.’                                 

Tqanil Nr. 71 juni 2021

◙ Brief van Marleen Renders

            ‘De verwoestingen die de pandemie heeft aangericht en de verwaarlozing door de autoriteiten hebben de bevolking in angst en wanhoop gedompeld, vooral de meest behoeftige sectoren.  

            In deze situatie blijven wij mensen begeleiden in alfabetiseringscursussen en in het basisonderwijsprogramma voor vrouwen en mannen, in overeenstemming met de doelstellingen van het project van volksonderwijs. Hoe kunnen wij verklaren waarom mensen de groepen bijwonen zonder er iets materieel voor terug te krijgen?   

Voor de opvoeders is het antwoord eenvoudig: het is een gemeenschappelijk huis, ze worden met respect en genegenheid behandeld, hun kleine kinderen worden goed ontvangen, empathie en geduld maken deel uit van de methodologie en “het gevoel aan hun lot te zijn overgelaten” ver-  dwijnt met hun grapjes, glimlachen en het vieren van hun kleine prestaties, wanneer ze ontdekken dat hun capaciteiten worden gereproduceerd en dat hun zonen of dochters hen met andere ogen zien… moeders en vaders die scheppers en bouwers zijn en die zelfzorg in hun gezin bevorderen als een verdedigingsmiddel in deze ongelijke strijd.’

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 202: 6 juni 2021

◙ KrisKrasWesthoek

            Samen met 20 leerlingen en leerkrachten van het college van Veurne fiets ik van 3 tot en met 7 juli vijf dagen door de Westhoek voor het goede doel. Elke dag 100 km of iets meer. Altijd op de landelijke wegen via knooppunten. 500 km op vijf dagen, KrisKras door de Westhoek. We bezoeken 12 steden of gemeenten. Op twee na passeren we door de dorpskern van alle 75 deelgemeenten van deze 12 steden en gemeenten.

Op zeven juli arriveren we aan de eindmeet op onze school in Veurne waar we 523 km eerder op 3 juli vertrokken.

Waarom doe ik dit gekke avontuur? Omdat het weer kan. Om weer perspectief te geven. Om de eigen streek te verkennen. Omdat je niet ver moet gaan om ontdekkingen te doen. Avontuur, cultuur en sportiviteit zorgen voor verbondenheid. 

            Ik doe het ook voor twee projecten die onze school in de voorbije jaren heeft bezocht. 

Twee projecten die de school door en door kent. 

Enerzijds steunen we Eric Gruloos in Guatemala. Hij strijdt er tegen armoede, komt op voor de rechten van de Maya’s, spreekt hun ‘mam’-taal, overtuigt jongeren om thuis te blijven en niet te emigreren. Kortom, een man met een hart van goud in een land dat het niet makkelijk heeft.

Anderzijds steunen we  ‘Scad’ en de “vzw Zoutmijnkinderen’ in Zuid-India.

Wim Deheegher – leraar college Veurne.

◙ De VS laten zich nog maar eens van hun lugubere kant zien 

            Op 23 juni kwam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties samen. Op de agenda stond ondermeer de Amerikaanse boycot tegen Cuba.

            Sinds 1992 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een steeds grotere meerderheid de Cubaanse resolutie goedgekeurd en daarmee de opheffing geëist van de economische, commerciële en financiële blokkade die de VS al meer dan 60 jaar aan het eiland oplegt. Ook nu verwierp de wereld de blokkade.

184 naties stemden tegen de blokkade. Alleen de VS zelf en het apartheidsregime van Israel stemden voor. En ja, er waren ook 3 onthoudingen. Oekraïne en de schurkenregeringen van Brazilië en Colombia, nauwe bondgenoten van de VS..     

◙ Manifiesta

ManiFiesta 2021 gaat door! 

Meer dan ooit hebben we nood aan solidariteit, aan vriendschap, aan feest… 

Kortom: aan alles wat ManiFiesta is.

Noteer alvast 11 & 12 september in je agenda. We zien elkaar dan, natuurlijk met de geldende sanitaire maatregelen.

Nieuw: ManiFiesta verhuist! Dit jaar vieren we feest op de Wellington Hippodroom in Oostende

Guido De Schrijver. Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 201: 28 juni 2021

◙ De dochters van Bernardo

Ni’kte ‘Ixch’umil Saqijix Caal Matzir, 14 jaar oud en Chahim Yaretzi Ketzalí Caal Matzir, 12 jaar oud publiceerden een brief. (Hier: een paar fragmenten) 

‘Als meisjes, eisen wij de vrijheid van onze geliefde papa en wij eisen de vrijheid van onze rivieren. De criminalisering van verdedigers van de mensenrechten door de staat treft ons, kinderen, enorm. We leven in angst om volwassen te worden, omdat we willen dat onze papa elk moment van ons leven dat voorbijgaat zou mogen meemaken.’

‘Wij waren erg jong toen hij gevangen werd genomen (respectievelijk 11 en 9 jaar oud) en het was niet gemakkelijk te begrijpen dat er in Guatemala zoveel onrecht bestaat tegen kinderen en tegen hen die opkomen voor de collectieve rechten. Het was niet gemakkelijk te begrijpen dat in Guatemala degenen die besluiten de collectieve strijd van hun volk te begeleiden, vervolgd, belasterd, gestigmatiseerd, bedreigd, gecriminaliseerd of vermoord worden.’

‘Daarom schrijven wij deze brief, de wereld moet weten dat Bernardo Caal Xol een hart heeft waarin een heel volk past, een volk dat niet opgeeft, een volk dat zich niet overgeeft.’

‘We zijn zo trots om zijn dochters te zijn en van zijn onvoorwaardelijke liefde te mogen genieten. Wij danken het leven om hem als onze papa uitgekozen te hebben. Vandaag, van op een afstand, en met al onze liefde, blijven we zeggen dat Bernardo Caal Xol onze perfecte papa is.’

◙ Advocaat verzoekt Bernardo vrij te spreken

            De hoorzitting voorzien op 21 juni ging deze keer effectief door.  In het begin van zijn betoog wees advocaat Edgar Pérez erop dat Bernardo Caal sinds 15 oktober 2015 gestigmatiseerd wordt, omdat hij de Maya Q’eqchi’ gemeenschappen informeerde over de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over hun recht op voorafgaande en geïnformeerde raadpleging in verband met de bouw van hydro-elektrische stuwdammen door het bedrijf Oxec.

            Bernardo wordt ervan beschuldigd de leider te zijn van ongeveer honderd mensen die de weg blokkeerden, doodsbedreigingen uitten en werknemers van het bedrijf Netzone S.A. uit een voertuig deden stappen, waarbij hun bezittingen en werkuitrusting werden meegenomen. Die gebeurtenis vond plaats op 15 oktober 2015, om 8:30 in de ochtend, in een plaats genaamd El Portón

            De advocaat wees erop dat tijdens de speciale rechtszitting in hoger beroep het Zesde Hof van Beroep te Coban, Alta Verapaz, geen evaluatie van de feiten ondernam en dat de rechter van het Eerste Hof voor Strafvonnissen Bernardo Caal veroordeelde.

‘Hoe heeft de rechter de rechtstreekse deelname van Bernardo Caal aan de hem ten laste gelegde feiten vastgesteld en hoe heeft het Zesde Hof zijn deelname geëvalueerd, indien Bernardo Caal – volgens het bewijsmateriaal dat aanvaard werd en waaraan bewijskracht werd toegekend – om 8.30 uur in Cahabón was, het tijdstip waarop hij ervan wordt beschuldigd opdracht te hebben gegeven een aantal personen aan te houden en hen van hun bezittingen te beroven,’ wierp hij op.

De advocaat van de verdediging verwees naar de verklaring van de heer Ricardo Chic, als getuige voor de verdediging, die zei dat hij die dag om 9 uur ’s morgens de leraar Caal in Cahabón ging ophalen.

‘Hoe is het dan mogelijk dat als Bernardo in Cahabón was, hij op de plaats El Portón kon zijn, een plaats die ongeveer 50 kilometer verderop ligt? Hoe is de rechter tot dat resultaat gekomen?’   Na zijn argumenten te hebben uiteengezet, verzocht de advocaat de rechters van de strafkamer om Bernardo vrij te spreken.

Buiten, aan het Hooggerechtsgebouw, eiste een groep sympathisanten de vrijlating van Bernardo, die zij als een politieke gevangene beschouwen.

De Kamer zal naar verwachting binnen 15 dagen uitspraak doen. Dus rond 7 juli 2021.

Guido De Schrijver: Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 200: 17 juni 2021

◙ Ex-militairen voor de rechter

            Het ‘Diario Militar‘ of het ‘Dossier van de Dood’ is een document dat werd opgesteld door leden van de inlichtingendienst van het Guatemalteekse leger. De meer dan vijftig bladzijden bevatten namen, foto’s, data, plaatsen en codes van 183 personen uit verschillende gewapende verzetsbewegingen van 1983 tot 1985. Er werden elf personen aangehouden.

(foto: Canal Antigua)

Miguel Ángel Gálvez, rechter van Groot Risico B, besloot zes gepensioneerde militairen en ex-politieagenten naar de preventieve gevangenis te sturen, rekening houdend met de mogelijkheid van vluchtgevaar en van het dwarsbomen van de waarheid door de beschuldigden. De rechter stelde op verzoek van het openbaar ministerie en de advocaten van de aanklagers een termijn van drie maanden vast voor de misdrijven moord, gedwongen verdwijning, poging tot moord en misdaden tegen de mensheid. De hoorzitting in de tussenfase is gepland op 21 september.

◙ Verdediging doctoraatsverhandeling van Tessa Boeykens

‘BALLINGSCHAP, TERUGKEER, GETUIGENIS

A Participatory & Visual Ethnography of Making History with Guatemalan Returnees.

Openbare verdediging van de doctoraatsverhandeling, begeleid door Prof. Dr. Berber 

Bevernage en co-promotores door Prof. Dr. Eva Brems:

 Waar en wanneer?

Op 25 juni 2021 (17u) in de Jozef Plateauzaal (Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent).

            Door de nog steeds geldende COVID-19 beperkingen, zal dit een hybride evenement zijn. Je kan de verdediging live volgen via een link die enkele dagen op voorhand per mail wordt toegestuurd. Afhankelijk van de nieuwe UGent-richtlijnen die nog gepubliceerd moeten worden, zal een beperkt publiek ook uitgenodigd worden om fysiek aanwezig te zijn.

            ◙ Broederlijk Delen  – Jaarverslag 2020

            Onlangs kregen we het jaarverslag over de werking 2020 van Broederlijk Delen binnen. Daarin lezen we het volgende:

‘Voor elke € 100:

* € 83,6 gaat rechtstreeks naar de doelstellingen van Broederlijk Delen. 

* € 16,4 worden gebruikt voor fondsenwerving en algemeen beheer van de organisatie. (Zonder de uitgaven komt er niets binnen en kun je ook de steun niet ter plaatse krijgen bij de begunstigden,nvdr.) 

            Goed om er nog eens aan te herinneren dat diegenen die beweren dat het bij die NGO’s allemaal aan de vingers blijft plakken, gewoon fake nieuws verspreiden. Een comfortabel excuus voor hun gebrek aan solidariteit.

Guido De Schrijver: Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités