Info Brief 172: 2 oktober 2020

◙ Zaak Bernardo Caal Xol

*** Op 29 september ontvingen we het volgende bericht van Peace Brigades International (PBI): Opnieuw heeft justitie het beroep in verband met de tweede veroordeling genegeerd. En dus is er langs de legale traditionele weg niets meer aan te doen.’

*** Maar op 30 september ontving ik van de advocaat van de verdediging de volgende boodschap: 

(Bernardo  y esposa-foto NISGUA)

‘Vanmorgen, 29 september, hebben we een buitengewoon beroep voor cassatie ingeroepen bij de strafkamer van het Hooggerechtshof. Daaruit wordt nu verwacht dat Bernardo zal worden vrijgesproken, vanwege de inconsistentie van het vonnis van het strafgerechtshof en de beroepskamer.

Anderzijds zijn we van mening dat er een begin moet worden gemaakt met een eis in verband met de zaak op internationaal niveau, met name voor het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens tegen de staat Guatemala.

En hier is internationale steun nodig:

            Bovendien ben ik van mening dat de politieke steun via de media moet worden gehandhaafd om de verdedigers van de mensenrechten, met name de verdedigers van de collectieve rechten van inheemse volkeren, bij te staan.

◙ Openbare gezondheidszorg en religie

(foto: Revista Perro Bravo)

 Seksuele agressie tegen meisjes, jongeren en vrouwen is de manier waarop een systeem van patriarchale overheersing zich met alle kracht heeft gemanifesteerd. En daarom vormt het bestaan van normen die de volledige uitoefening van het recht op hun lichaam blokkeren, een openlijke schending van hun integriteit. Vandaar dat de wettelijke beperkingen van een veilige zwangerschapsonderbreking, in plaats van het leven van meisjes, adolescenten en vrouwen te beschermen, hen integendeel in groot gevaar brengt. Daar bovenop komen de verzwarende omstandigheden van het opleggen van extreme straffen, zelfs wanneer de abortus op natuurlijke en spontane wijze heeft plaatsgevonden.

Carolina Vásquez Araya – 28 de september 

◙ Roman van Mario Vargas Llosa

(de nefaste driehoek: Amerikaans Staatsdepartement, CIA en UFCO)

De ‘Nobelprijswinnaar 2010’ publiceerde onlangs een nieuwe roman: ‘Tiempos Recios.‘ In de Nederlandse verdeling kreeg het boek als titel ‘Bittere Tijden’ mee. et behandelt het thema van de staatsgreep in Guatemala in 1954. Kolonel Carlos Castillo Armas, gesteund door de Amerikaanse regering, de Amerikaanse bananencompagnie UFCO en de CIA, werpt de regering van de sociaaldemocratische president Jacobo Árbenz omver. De aanleiding voor deze gewelddadige actie steunde op leugens die voor waar werden aangenomen: Eisenhowers regering beschuldigde Árbenz van het promoten van het Sovjet-communisme in Zuid-Amerika. Deze interventie van de VS, een van de vele, had  ernstige gevolgen voor het verder verloop van hele continent.

Guido De Schrijver, Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

              

Info Brief 171: 28 september 2020

*** Brigadas Internationales de Paz (PBI)

            Op 18 september berichtte PBI ons het volgende:

‘Onze mensen in Guatemala hebben contact met Madre Selva en het advocatenkantoor voor de mensenrechten, maar er is op dit moment geen nieuws. Ik heb begrepen dat de termijn voor het instellen van een beroep 15 dagen bedraagt en dat deze binnenkort aflopen. Aan de andere kant hebben we normaal gesproken binnenkort een neven evenement in Genève waar de zaak van Bernardo voorgelegd wordt en de zus namens hem in het panel het woord zal voeren.

Kerstin Reemtsma

*** Presentatie tijdens de 45e zitting van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

            Op 23 september greep het Jaarlijkse Panel voor de Rechten van Inheemse volkeren van de VN in Genève plaats. 

            María Josefina Caal Xol nam deel aan het panelgesprek. Haar korte toespraak werd ondersteund door een gezamenlijke verklaring van Project Brigades International (PBI), Dominicanen voor Gerechtigheid en Vrede, Fastenopfer-Action de Careme –  Sacrificio Quaresimale  (Zwitserland), Franciscans International, Protection International Mesoamerica, Internationale Commissie van  Juristen, OMCT SOS-Torture Network.  

Haar toespraak:

            “Dank u, mevrouw de voorzitter,

In Guatemala heerst een context die gekenmerkt wordt door een hoge graad van smaad en criminalisering van mensenrechtenverdedigers. In een land waar sprake is van historische en structurele discriminatie van inheemse volkeren, lopen inheemse verdedigers nog meer gevaar.

            Veel inheemse verdedigers die zich proberen te verzetten tegen megaprojecten worden vervolgd en gecriminaliseerd wanneer ze de bescherming en verdediging van hun territorium, hun rivieren, hun leven, hun omgeving en hun bevolking opeisen. Dit is het geval geweest met Bernardo Caal, een Maya Q’eqchi verdediger die de gemeenschappen van Santa María Cahabón vertegenwoordigt. Hij is gecriminaliseerd voor het verzet tegen het opdringen van Oxec-waterprojecten en veroordeeld tot 7 jaar en 4 maanden gevangenisstraf voor misdadenwaarvan hij altijd zijn onschuld heeft geclaimd. Na een gevangenisstraf van meer dan 31 maanden en meerdere schendingen van het recht op een eerlijk proces is het vonnis door het gerechtelijk apparaat bevestigd.

(Bernardo en María Josefina) 

            Het geval van Bernardo staat niet op zichzelf, aangezien er in heel Guatemala incidenten van deze aard zijn met vergelijkbare patronen die systematisch worden gebruikt.Het aantal aanvallen en misdaden tegen mensenrechtenactivisten is dramatisch toegenomen en heeft in de eerste zes maanden van 2020 bijna 677 incidenten bereikt, waaronder 14 moorden (informatie van UDEFEGUA. Dit in vergelijking met 494 geregistreerde gevallen in 2019).  We roepen Guatemala op om inheemse verdedigers te respecteren en te beschermen en ervoor te zorgen dat aanvallen en misdaden tegen mensenrechtenactivisten worden onderzocht en opgehelderd.”

            *** Amnesty International – Regionaal Kantoor voor de Amerika’s  

          Karin Swagemakers, coöperante van Broederlijk Delen in Guatemala verspreidt de actie van A.I. voor Bernardo onder Guatemalteekse organisaties. 

****Pedro Casaldáliga, Catalaan en vele decennia Braziliaan, bisschop van  Sao Felix do Araguaia in Mato Grosso, boegbeeld van het internationaal netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL), priester-dichter overleed op 8 augustus.

Aan de anonieme inheemse:

Je was aarde, passie, herinnering, mythe, cultus in dans en feest in levensonderhoud. Maar ze beschuldigden je van de misdaad. Om iemand anders te zijn en zo vrij als de wind. Ze maakten je tot collectieve anonimiteit zonder gezicht, zonder geschiedenis,   zonder toekomst, museumvitrine, goedkope folklore, dode rebel of pure wilde. En toch blijf je, broeder, oogluikend naar de zon in het hoogland, botten – burgwallen in de hardnekkige Andes, wortel-voeten in het luchtige bos, overlever  verzameld bloed   over het hele lichaam van het Grote Vaderland.

Guido De Schrijver, Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief Archief

Info brief wordt hier gearchiveerd. Klik hieronder om de pdf te lezen

Info Brief 172

Info Brief 171

Info Brief 170

Info Brief 169

Info Brief 168

Info Brief 167

Info Brief 166

Info Brief 165

Info Brief 164

Info Brief 163

Info Brief 162

Info Brief 161

Info Brief 160

Info Brief 159

Info Brief 158

Info Brief 157

Info Brief 156

Info Brief 155

Info Brief 154

Info Brief 153

Info Brief 152

Info Brief 151

Info Brief 150

Info Brief 149

Info Brief 148

Info Brief 147

Info Brief 146

Info Brief 145

Info Brief 144

Info Brief 143

Info Brief 142

Info brief 141

Info Brief 140

Info Brief 139

Info Brief 138

Info Brief 137

Info Brief 136

Info Brief 135

Info Brief 134

Info Brief 133

Info Brief 132

Info Brief 131

Info Brief 130

Info Brief 129

Info Brief 128

Info Brief 127

Info Brief 126

Info Brief 125

Info Brief 124

Info Brief 123

Info Brief 122

Info Brief 121

Info Brief 120

Info Brief 119

Info Brief 118

Info Brief 117

Info Brief 116

Info Brief 115

Info Brief 114

Info Brief 113

Info Brief 112

Info Brief 111

Info Brief 110

Info Brief 109

Info Brief 108

Info Brief 107

Info Brief 106

Info Brief 105

Info Brief 104

Info Brief 103

Info Brief 102

Info Brief 101

Info Brief 100

Info Brief 99

Info Brief 98

Info Brief 97

Info Brief 96

Info Brief 95

Info Brief 94

Info Brief 93

Info Brief 92

Info Brief 91

Info Brief 90

Info Brief 89

Info Brief 88

Info Brief 87

Info Brief 86

Info Brief 85

Info Brief 84

Info Brief 83

Info Brief 82

Info Brief 81

Info Brief 80

Info Brief 79

Info Brief 78

Info Brief 77

Info Brief 76

Info Brief 75

Info Brief 74

Info Brief 73

Info Brief 72

Info Brief 71
Info Brief 70

Info Brief 69

Info Brief 68

Info Brief 67

Info Brief 66

Info Brief 65

Info Brief 64

Info Brief 63

Info Brief 62

Info Brief 61

Info Brief 60