Info Brief 199: 12 juni 2021

◙ Zesduizend manifestanten in Cobán

            Gemeenschappen en sociale organisaties van Alta Verapaz gingen de straat op voor de vrijlating van politieke gevangenen.

Zo’n zesduizend mensen van gemeenschappen en sociale organisaties van Alta Verapaz hielden een voettocht vanaf de belangrijkste toegangswegen van de stad Cobán, om zich vervolgens te concentreren in het centrale park, teneinde de vrijlating te eisen van de politieke gevangenen in het departement.

(foto: Elías Oxom)

Verdeeld over vier groepen deelnemers vond de mobilisatie plaats op vrijdag 4 juni om 8 uur ’s morgens. De eerste groep vertrok uit Santa Cruz Verapaz; de tweede uit Carchá; de derde uit San Juan Chamelco en de vierde begon de mars vanuit het dorp China Ichab, met de bedoeling om 12 uur ’s middags bij het centrale park van Cobán aan te komen.  Tijdens de mars droeg een groep betogers maskers met het gezicht van Bernardo Caal, als een vorm van steun en eis voor zijn vrijheid. Een van de belangrijkste eisen was dat er een einde moest komen aan de criminalisering van de boeren die de mensenrechten en het water verdedigen. 

Zij eisten de vrijlating van Bernardo Caal Xol, de leider die tot meer dan 7 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het verdedigen van de rivier de Cahabón. Zij eisten ook de vrijlating van Marcelino Coc en Jorge Xol, uit de gemeenschap Choctun Basilá en leiders van het Boerencomité van de Altiplano (CCDA), die tot 35 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld voor de misdrijven moord en poging tot moord, voor gebeurtenissen die plaatsvonden in juli 2017.Ook vroegen zij opheldering over de zaak van Carlos Coy, van de Unie van Boerenorganisaties van Verapaz (UVOC), die al meer dan een jaar wordt vermist, en ze verwierpen de arrestatiebevelen tegen meer dan 962 boeren in het hele land.

(foro:EcuRed)

María Caal Xol, de zus van Bernardo, die bij de mars aanwezig was, verklaarde: 

‘Als Q’eqchi’s verzetten wij ons al vele jaren. In het heilige boek Pop Vuh komt ook het verhaal voor van Junajpú en Ixbalanqué, die de beproevingen van de heren van Xibalbá in de heilige rivier Cahabón overwonnen. En daarom blijft het Q’eqchi’ volk zich verzetten en met grote waardigheid de heilige rivieren verdedigen

In het centrale park lazen zij een persbericht voor. Ze spraken hun afkeuring uit over de voortdurende en meervoudige schendingen van individuele en collectieve rechten, de stigmatisering en criminalisering van gemeenschapsautoriteiten. En ze kwamen op voor de uitoefening van praktijken, voorouderlijke kennis en de instandhouding van het systeem van traditionele organisatie en instellingen voor de verdediging van moeder aarde. Zij betuigden tevens hun solidariteit met en steun aan het werk van Jordán Rodas, Ombudsman voor de Mensenrechten en Juan Franisco Sandoval van het Speciaal Openbaar Ministerie tegen Straffeloosheid (FECI), gezien de aanvallen van criminele structuren en het ‘Pact van de Corrupten.’      Herbert Sandoval, coördinator van de Interculturele Sociale Beweging van Ixcán, merkte op dat ‘de gemeenschappen het water verdedigen, het land en het grondgebied, omdat het ons leven is en wij zonder dat niet kunnen leven en wij eisen respect voor de zelfbeschikking van de inheemse volkeren en de collectieve rechten.’ 

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 198: 7 juni 2021

◙ ◙ Nieuwe stap naar gerechtigheid

            ‘Diario Militar’ of het ‘Dossier des Doods’ is een document dat duidelijk maakt dat de Guatemalteekse militaire inlichtingendienst van 1983 tot 1985 als intern beleid de strategie toepaste om mensen met geweld te laten verdwijnen. Volgens het leger hadden ze banden met de gewapende oppositie. Het ‘Diario Militar’ hield een register bij van namen, foto’s, adressen en sporen van mannen en vrouwen die gevolgd werden, aangehouden, verdwenen en vermoord. Op de lijst staan studenten, universiteitsprofessoren, vakbondsmensen en leden van maatschappelijke orga- nisaties die door het leger als guerrillabondgenoten werden geïdentificeerd.

Er zijn 183 mensen geregistreerd en als vermist opgegeven. Dit gebeurde onder de regering van Óscar Humberto Mejía Víctores. Zevenentwintig van de slachtoffers waren vrouwen. De meesten van de vrouwen werden geïdentificeerd als bondgenoten van de guerrilla, in sommige gevallen als leidsters of aanvoerders van groepen in verzet. Anderen werden aangehouden en verdwenen vanwege hun relatie met vermeende guerrillaleiders en nog anderen werden aangehouden, gemarteld en later vrijgelaten met de bedoeling de militairen van informatie te voorzien.

Kate Doyle is directeur van de organisatie National Security Archive, een Amerikaans instituut in Washington dat opkomt voor het recht van iedere burger om te weten wat zijn regering doet. In haar eigen woorden:  Het National Security Archive verdedigt ‘het recht om te weten.’ 

Op de vraag: ‘Hoe kwam het militaire dagboek in uw handen?’ antwoordt ze:

            ‘Kort na de publicatie van de Commissie voor de Historische Opheldering (CEH) 1999, in februari of maart, kwam het document bij mij terecht via een Guatemalteekse journaliste die inmiddels is overleden. Na enkele dagen van analyse, bevestigde ik dat het inderdaad een origineel document was, geproduceerd door de Guatemalteekse veiligheidsdiensten van de staat.’

Op 27 mei dezer werden 11 gepensioneerde militairen gearresteerd door het bureau van de openbare aanklager voor de mensenrechten (MP) en de nationale civiele politie (PNC). Ze zouden verantwoordelijk zijn voor de misdaden tegen 183 personen.

◙ Royaal Vlaanderen 

            Op 22 mei kwamen we digitaal bijeen met meer dan 100 mensen voor de vergadering van de 4dePijler-beweging. In Vlaanderen zijn zo maar even om en bij 800 lokale groepen en comités actief. Ze worden bevolkt door vrijwilligers die allemaal gegrepen zijn door het virus van de solidariteit. Ze zijn druk doende met een project ergens ter wereld. 

            Daarvan zijn er 270 geregistreerd in de 4dePijler-beweging. De beweging zit ingebed in de schoot van 11.11.11. Een van de programmapunten handelde juist over het nieuw handvest van 11.11.11. 

What’s in a name? De vlag dekt best nog altijd de lading. Het gaat over ‘Mondiale Beweging,’ mondiale rechtvaardigheid, mensenrechten voor iedereen, 

Dus ‘Noord-Zuid,’ wordt afgeserveerd. Voortaan wordt 11.11.11. = ‘Koepel van Internationale Solidariteit.’ Staan voorop: menselijke waardigheid, verbinding tussen mensen hier en ginder, samen beweging vormen, evenwaardigheid en integriteit.    

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 197: 1 juni 2021

◙ Bevrijding van Bernardo Caal Xol nabij?

            Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep  (25 mei) gaf de advocaat van de verdediging ons een overzicht over de huidige stand van zaken.  Ik vat hieronder samen.  De zitting voor cassatie in de Strafkamer van het Hoog Gerechtshof was gepland op 5 april van dit jaar. Maar die werd geblokkeerd als gevolg van een wraking door het bedrijf tegen de vier rechters. Vervolgens werd een nieuwe datum vastgesteld op 11 mei. Nu ging de hoorzitting wel door.            

(foto: 11 mei- de vier magistraten)

            Er werd gewezen op de zwakte van de wraking, die weinig onderbouwing en zwakke punten vertoonde. Het bedrijf vermeldde dat de rechters niet onpartijdig waren omdat – zo vertelden ze – een van hen een rechtstreeks belang had op grond van een contact met de beschuldigde en met een van de verdedigers. Al bij al aanvaardde geen van de gewraakte rechters de wraking wegens gebrek aan fundamenten. Na de interventie van het bedrijf volgden de tegenargumenten van de advocaat van de verdediging. 

Het resultaat was dat voor het eerst iets in positieve zin beslist werd  in het voordeel van de beschuldigde. En het beroep van het bedrijf werd verworpen. 

Wat vermoedelijk veel heeft geholpen, is de ‘Amicus Curiae’ van de Argentijnse jurist Alberto Binder, die de nadruk legde op het juridische aspect en pleitte voor een alomvattende herziening van het proces in plaats van de traditionele manier van cassatie, waarbij alleen naar de vorm en procedure fouten bekeken worden. Nu staat eindelijk de deur open voor cassatie rechtstreeks in het Hoog Gerechtshof.

            Terloops moet opgemerkt dat het initiatief van het bedrijf een kwaadwillige procesvoering gevoerd heeft en dus evengoed de advocaat van de onderneming, zodat hij medeplichtig is aan die anomalie. 

            Normaal gesproken verwachten we dat Bernardo op korte termijn wordt vrijgesproken.  Maar… nu valt nog te bezien wat het bedrijf verder zinnens is, of het in beroep zal gaan tot bij het Grondwettelijk Hof of een andere manoeuvre in petto heeft. In ieder geval is het mogelijk dat de datum van de ultieme zitting in cassatie wordt verlengd. En dus ook de verlenging van de opsluiting van Bernardo. Het bedrijf heeft dertig dagen tijd om opnieuw in beroep te gaan. 

Kortelings start in Guatemala nog eens een mediacampagne rond de zaak. De advocaat verwacht dat ook op internationaal vlak acties ondernomen worden. Daarover beraden we ons nog.

◙ ‘Officiële’ nepboodschappen schering en inslag

            Een journalistiek onderzoek onthulde onlangs dat het bestuur van de Communicatie van het Congres samenzweert om Jordán Rodas, de Ombudsman voor de Mensenrechten en volksvertegenwoordigers van de oppositie aan te vallen.            

(Partij ‘Semilla’ eist ontslag van de Raad van Bestuur van het Congres – nov. 2020   foto: Soy502)

De directrice Communicatie van het Congres wordt ervan beschuldigd overheidsgelden te hebben gebruikt voor de productie van audiovisueel materiaal om volksvertegenwoordigers van de oppositie en de Ombudsman voor de Mensenrechten in diskrediet te brengen ten overstaan van  de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De ambtenaar werd door het Congres geciteerd en daar werd een audio gereproduceerd waarin zij een ondergeschikte opdracht gaf de Ombudsman voor te stellen als een politieke activist.

Het aan de OAS toegezonden materiaal kwam er op vraag van de regeringsgezinde Raad van Bestuur van het Congres, die zich ‘ongemakkelijk’ voelt bij procureur-generaal Jordán Rodas. De directrice werd om uitleg gevraagd. Ze verdedigde zich door te stellen dat het materiaal staatsgeheim is en tot de nationale veiligheid behoort. Deze ongewone reactie veroorzaakte twijfels bij de partij die haar op het matje had geroepen. De afgevaardigde Samuel Pérez van dezelfde partij diende een klacht in bij het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door twee onafhankelijke journalisten. Zij worden nu vervolgd door het staatsapparaat. De directeur van Communicatie van het Congres verdient een hoger salaris dan de volksvertegenwoordigers zelf.

            Laster door middel van ‘netcenter’ in sociale netwerken is aanzienlijk toegenomen, de aanvallen ontstaan binnen de drie organen van de staat en andere instellingen die het geld van de belastingbetaler gebruiken om nepboodschappen te financieren.

Guido De Schrijver  – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief Archief

Info brief wordt hier gearchiveerd. Klik hieronder om de pdf te lezen

Info Brief 199

Info Brief 198

Info Brief 197

Info Brief 196

Info Brief 195

Info Brief 194

Info Brief 193

Info Brief 192

Info Brief 191

Info Brief 190

Info Brief 189

Info Brief 188

Info Brief 187

Info Brief 186

Info Brief 185

Info Brief 184

Info Brief 183

Info Brief 182

Info Brief 181

Info Brief 180

Info Brief 179

Info Brief 178

Info Brief 177

Info Brief176

Info Brief 175

Info Brief 174

Info Brief 173

Info Brief 172

Info Brief 171

Info Brief 170

Info Brief 169

Info Brief 168

Info Brief 167

Info Brief 166

Info Brief 165

Info Brief 164

Info Brief 163

Info Brief 162

Info Brief 161

Info Brief 160

Info Brief 159

Info Brief 158

Info Brief 157

Info Brief 156

Info Brief 155

Info Brief 154

Info Brief 153

Info Brief 152

Info Brief 151

Info Brief 150

Info Brief 149

Info Brief 148

Info Brief 147

Info Brief 146

Info Brief 145

Info Brief 144

Info Brief 143

Info Brief 142

Info brief 141

Info Brief 140

Info Brief 139

Info Brief 138

Info Brief 137

Info Brief 136

Info Brief 135

Info Brief 134

Info Brief 133

Info Brief 132

Info Brief 131

Info Brief 130

Info Brief 129

Info Brief 128

Info Brief 127

Info Brief 126

Info Brief 125

Info Brief 124

Info Brief 123

Info Brief 122

Info Brief 121

Info Brief 120

Info Brief 119

Info Brief 118

Info Brief 117

Info Brief 116

Info Brief 115

Info Brief 114

Info Brief 113

Info Brief 112

Info Brief 111

Info Brief 110

Info Brief 109

Info Brief 108

Info Brief 107

Info Brief 106

Info Brief 105

Info Brief 104

Info Brief 103

Info Brief 102

Info Brief 101

Info Brief 100

Info Brief 99

Info Brief 98

Info Brief 97

Info Brief 96

Info Brief 95

Info Brief 94

Info Brief 93

Info Brief 92

Info Brief 91

Info Brief 90

Info Brief 89

Info Brief 88

Info Brief 87

Info Brief 86

Info Brief 85

Info Brief 84

Info Brief 83

Info Brief 82

Info Brief 81

Info Brief 80

Info Brief 79

Info Brief 78

Info Brief 77

Info Brief 76

Info Brief 75

Info Brief 74

Info Brief 73

Info Brief 72

Info Brief 71
Info Brief 70

Info Brief 69

Info Brief 68

Info Brief 67

Info Brief 66

Info Brief 65

Info Brief 64

Info Brief 63

Info Brief 62

Info Brief 61

Info Brief 60