Info Brief 182: 19 januari 2021

(foto: IPNUSAC)

◙ De pandemie is geen rechtvaardiging

            Geidy de Mata, voormalige directeur van Politieke Wetenschappen aan de staats- universiteit San Carlos (Usac) en nu directeur van het Instituut voor Nationale Problemen van de Universiteit van San Carlos (Ipnusac) wijst erop dat de noodtoestand in de gezondheidssector door covid-19 nog een factor toevoegde aan de moeilijkheden van het eerste regeringsjaar van de president. Maar dat mag volgens haar geen rechtvaardiging zijn voor zijn ontoereikend beleid.

‘Hoewel dit een jaar van crisis is als gevolg van de pandemie, kan men zijn beleid toch objectief evalueren door te kijken naar de kwaliteit van de uitgaven en zijn staatkundige besluiten,’  zegt De Mata.

            Ze legt de vinger op de wonde: de meerderheid van de bevolking leeft al enkele jaren in armoede en extreme armoede en de vraag naar banen is al lange tijd acuut. Maar desondanks waren de acties van de regering niet gericht op het beschermen van de minderbedeelden.

‘Indien de beslissingen, die de regering neemt, deze sector van de bevolking niet helpt, betekent dit dat zij slechts voor één sector regeert, terwijl een leider het algemeen belang in acht moet nemen. Het wordt tijd dat de regering haar overheidsbeleid in evenwicht brengt om niet alleen de financiële sector, maar ook de campesino en de bevolking bij te staan.’                                                                                                                                       

            In verband met de verwoestingen die de stormen Eta en Iota veroorzaakten, werd het duidelijk dat de president politieke steun moet opbouwen op het niveau van de burgemeesters en de regionale en lokale ontwikkelingsraden om de zwaarst getroffen sectoren er bovenop te helpen, voegde ze er nog aan toe.  

‘Ik waardeer het dat hij het land dichtsloot omdat het onmiddellijke acties gold en hij prioriteit gaf aan de gezondheid. Maar naderhand verloor hij de controle over zijn kabinet en gaf hij geen prioriteit aan transparantie en verantwoording,’ besloot ze.

◙ Opnieuw een spirituele Maya gids vermoord in Quiche  

            De laaiende toorts die in juni vorig jaar krijsend over de vlakte ijlde is nog levendig in ons geheugen gebrand. Domingo Choc Che, wetenschappelijk onderzoeker rond Maya geneesmiddelen, in samenwerking met universiteiten in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, werd toen op gruwelijke wijze vermoord.    

            Onlangs, op 8 januari dit jaar berichtte de Maya-vereniging Uk’ux B’E ons over de moord op de 57 jaar oude ajq’ij Jesús Choc Yat, een bekende spirituele gids van de gemeente San Miguel Uspantán, Quiché. Hij was een genezer die medicinale planten uit de regio aanwendde. Er werd gemeld dat de ajq’ij Choc in de parochie Lancetillo was aangekomen om een Maya-ceremonie te vieren op 3 januari. ‘Daar werd hij voor het laatst levend gezien. Het lichaam verscheen op 4 januari met ‘tekenen van wrede marteling,’ benadrukte Uk’ux B’E. 

(Ter nagedachtenis van Jesús Choc Yat-foto Prensa Comunitaria)

            Ze meldden verder dat de vader van de ajq’ij Choc op dezelfde manier werd vermoord, maar dan door het nationale leger tijdens het interne gewapende conflict dat de Quiché-regio hard trof.

            Uk’ux B’E riep het Openbaar Ministerie (MP) op om de misdaad te onderzoeken en de verantwoordelijken voor de moord te vinden en vroeg het publiek om te eisen dat de staat het leven van de inwoners van het land beschermt en een einde maakt aan het racisme tegen degenen die de duizendjarige kosmovisie van het volk beoefenen.

Uk’ux B’E is een organisatie die werkt aan de heropbouw van Mayab’ Tinamit, wat neerkomt op een politiek Maya project.

◙ Serg Berten herdacht

Dinsdag 19 januari zal het 39 jaar geleden zijn dat Serge Berten in Guatemala-stad brutaal werd ontvoerd door gemaskerde leden van de geheime dienst van het leger. Hij werd dagenlang gefolterd, uiteindelijk vermoord en in een massagraf gedumpt.

In Menen, de geboorteplaats van Serge, wordt de herinnering aan Serge levend gehouden met een jaarlijkse herdenking op of rond 19 januari. Dit jaar verplicht de voortwoekerende COVID-19 pandemie ons noodgedwongen om in onze eigen veilige familiale bubbel te blijven.

Het Serge Berten Comité (SBC) heeft – in overleg met stad Menen – beslist om volgend jaar op de 40ste verjaardag van de ontvoering, het ereburgerschap van de stad postuum aan Serge toe te kennen. Dat zal met de nodige luister en een officiële plechtigheid gebeuren.

Wordt dus zeker vervolgd!  Maar dit jaar organiseert het SBC geen herdenking, want nood breekt wet.

Raf Allaert – Guatebelga vzw

Guido De Schrijver  –  Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités  

Info Brief 181: 21 december 2020

◙ Verjaardag van Bernardo Caal Xol en morele steun gevraagd 

            Vandaag berichtte Valerie De Marie van Amnesty International – Vlaanderen mij:

            Dag Guido, Bedankt voor de punctuele updates. Ik doe mijn best om ook jou zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er internationaal gaande is rond Bernardo’s zaak bij Amnesty, maar dat is niet altijd even makkelijk.

Voor januari kan ik alvast het volgende zeggen:

‘Op 13 januari is het Bernardo’s verjaardag. Ons internationaal secretariaat lanceerde daarvoor volgende oproep: 13 January is Bernardo’s Birthday. Ask colleagues and activists to send Birthday wishes for Bernardo through a picture or video we can share with his family via Whats app. Je mag alle boodschappen gerust naar kantoor sturen of de videoboodschappen/foto’s via whatsapp naar mij: +32 479 456748, dan bezorg ik ze allemaal in de week van 4 januari aan ons regionaal kantoor. Zodat zij ze gebundeld kunnen delen.

Daarnaast zal Amnesty Spanje eind januari een tussentijdse overhandiging organiseren van de ingezamelde handtekeningen bij de Guatemalaanse ambassade. Zij roepen op om handtekeningen door te sturen zodat die gebundeld afgegeven kunnen worden. Als iedereen dat doet, kan ik je laten weten aan hoeveel we wereldwijd zitten.’

◙ Project ASIDECQ in  San Juan Sacatepéquez

Elk jaar geeft het 11.Fonds voor 4de Pijlers  de aangesloten lidorganisaties de kans om een project in te dienen goed voor 1000,00 euro. Ook wij dienden voor 2020 een project in. Het werd goedgekeurd en zo goed mogelijk uitgevoerd (ondanks de Covid-problemen. Als antwoord op de vraag in hoever de lidorganisatie inspanningen levert om de lokale bevolking genoeg zeggenschap te geven over het project was ons antwoord:

                        Het is eigenlijk niet ‘ons’ project. Onze  doelstellingen zijn eerder gericht op het verstrekken van informatie, daarnaast aanklacht en politiek lobbywerk voor Guatemala en verdediging van de mensenrechten. Voor het project dienen we enkel als brugfunctie. De reden waarom we een project willen promoten is om voeling te houden met de basis in haar primaire noden.

            Het project is volledig in handen van de lokale gemeenschap ASIDECQ en is een (eindigend) deelinitiatief van haar permanente strijd voor voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit.  

            SERJUS (Juridische en Sociale Diensten)  zorgt ervoor dat het project uitgevoerd wordt volgens de afspraken en aangegane normen.

 In een notendop: 

 * 41,4 % van de minderjarige bevolking is ondervoed in Guatemala. 

* Het project is gericht op 25 groepen voor samen 500 families en vergt 1 maand uitvoering en 1 jaar opvolging. 

* Bedoeling: uitbreiding van de activiteiten van de aanvragende organisatie voor voedselveiligheid. Bij middel van vorming, info en praktijk bij bereiding van soja. 

* Workshops voor de groepen bij bereiding van diverse gerechten van soja. 

* Contacten met lokale markten. 

* Expo’s en promotie van sojagerechten. 

* Opstellen van recepten op basis van soja. 

* Aankoop van materialen (dekzeilen voor standjes, tafels, draagbare vuren, stoelen, mixer voor grootkeuken) = 750,00 euro. Aankoop 3 zakken soja, 1 zak suiker en keukengerei om soja te bereiden = 250,00 euro.

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités  

Actividades realizadas en 2019

Boletín informativo

            Hemos seguido con la elaboración y publicación del boletín informativo semestral en papel y enviado por correo. Desde principios de los años ’80 hasta fines del año 2019 llegamos al número 175.

            El número de septiembre-octubre fue una edición especial dedicada al tema de los derechos humanos en Guatemala con el título: ‘Personas difieren, derechos no.’

Carta informativo digital

            A partir del mes de marzo de 2016 comenzamos a difundir una carta de información digital dirigida a unas 15 grupos y comités de solidaridad con Guatemala y simpatizantes, siendo un total de unas 200 direcciones en esta región de Flandes. En las cartas hacemos conocer a los lectores lo que ocurre en cuanto a actos solidarios emprendidos por nuestro propio grupo de solidaridad  y otros grupos solidarios con Guatemala. Además noticias de cierta envergadura desde Guatemala las difundimos. Asimismo los pasos emprendidos hacia los políticos belgas y de la Unión europea relacionados por lo general con los derechos humanos en Guatemala. 

            Durante 2019 enviamos 137 cartas digitales.

Ayuda a proyectos 

            También durante este año hemos seguido con las relaciones entre entidades donantes belgas y entidades beneficiadas en Guatemala.

* En primer lugar a través del boletín informativo semestral nuestros lectores  apoyan económicamente a CONAVIGUA, la Coordinadora de Viudas, sobre todo Mayas, y víctimas del conflicto armado interno.  

* Luego la municipalidad de esta ciudad de Aalst otorgó un fondo para un proyecto canalizado a través de la administración de SERJUS en Guatemala para un proyecto de construccion de invernaderos 

* Y otro financiado por el Fondo 11.11.11.- 4dePijler a favor de ASIDECQ (construcción de cisterna de agua). 

Stop the Killings!

            Desde el año 2015 comenzamos a vincularnos más intensamente con la dinámica de los sindicatos belgas y ONG que anualmente organizan una manifestación en torno a crímenes contra líderes y miembros de sindicatos y de otras organizaciones de derechos humanos sobre todo en Colombia, las Filipinas y Guatemala. 

            Este año la iniciativa se decentralizó para alcanzar mas gente. El evento ya no tuvo lugar unicamente en Bruselas sino en cuatro ciudades distintas. El tema fue ‘Changemakers.’ 

            Presentamos como ‘changemaker’ a Bernardo Caal Xol, preso en Cobán por su resistencia en contra de actividades mineras dañinas en su región. 

Lobbywerk

            * Seguimos representando al Grupo belga ‘Solidair met Guatemala’ y a la ‘Red europea de Comités Oscar Romero’ en EU-LAT Network. Esta última red consta de unas 40 ONG y comités de 10 países de la Unión europea, vinculados a la solidaridad con América Latina.            Los objetivos que perseguimos son las relaciones entre la Unión europea y los países de América Latina. Junto con organizaciones contrapartes latinoamericanas hacemos trabajo de incidencia política ante la UE sobre todo a favor de los derechos humanos de campesinos, indígenas, protectores del mediombiente y del territorio, mujeres, ONG,…         

            En seguimiento a la iniciativa de EU-LAT Network para contactar a europaralamentarios con el propósito de acordar una resolución antes de las elecciones europeas del mes de mayo – vista la situación dramática de los Derechos Humanos en Guatemala – nos dirijimos a cinco parlamentarios belgas del PE.  

            * Nos incorporamos a la nueva creación de la sección belga (ONG y comités belgas) de EU-LAT Network para mejor seguir y cumplir con lo acordado en la Red.  

Actividades con otras organizaciones

* Participamos a las reuniones (dos por skype y una en persona en Madrid) de la Red europea de Comités Oscar Romero.

En el mes de marzo colaboramos con la Agencia católica Broederlijk Delen que escogió Guatemala como país modelo para su campaña anual de informacion, sensibilización y recaudación de fondos entre el público en general. Organizamos en nuesra ciudad de Aalst una noche cultural y de información. 

* Participamos con una charla en una noche de información a gente relacionada con la Agencia católica Broederlijk Delen en la ciudad de Brujas.

* Con ocasión de un viaje de ocho miembros de varias entidades de los sindicatos cristianos de Bélgica a Guatemala les dimos un conferencia de conocimiento del país.  

* La universidad católica de Leuven (Lovaina) preparó una semana dedicada al 40 aniversario del martirio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero de San Salvador para marzo 2020. Me entrevistaron sobre el impacto de Romero en la opinión pública belga. 

Delegaciones 

* En el mes de marzo nos reunimos en las oficinas de EU-LAT Network con el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y con Gabriela Mundo, encargada de la comisión de Relciones Exteriores de la Procuradoría. 

* Tuvimos una reunión con los seis guatemaltecos, invitados por la Agencia católica Broederlijk Delen para fortalecer su campaña en marzo. 

* Invitamos a miembros de la solidaridad con Guatemala para un encuentro en Bruselas con el cineasta César Díaz, con ocasión de la proyección de su película ‘Nuestras Madres.’ 

* Tomamos contacto con una sala de cine alternativo, logrando la proyección de su película en nuestra ciudad (noviembre).

* Encontramos al cineasta Jayro Bustamante con ocación de su película ‘La Llorona’ en el Festival de Cine en la ciudad de Gante. 

* Recibimos al padre Eric Gruloos, misionero belga y párroco de San Miguel Ixtahuacán, departamento San Marcos, que apoyba a los habitantes en la resistencia contra la empresa minera Goldcorp.  

* Encontramos (29/10) en los locales de EU-LAT Network a dos defensoras de Ixquisis y San Rafael Las Flores. 

Guatebelga

            Seguimos con las actividades de Guatebelga, el grupo compuesto por familiares de tres belgas, asesinados en Guatemala en los años ’80. 

            La familias presentaron una querella ante un juez de investigación belga contra posibles responsables de estos crímenes en Guatemala. 

            A partir del año 2013 otorgamos un premio Quetzal a alguien que se haya destacado en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En 2013 fue entre las nominaciones galardonada Yolanda Oquelí que protagonizó la resistencia la Puya contra actividades mineras de empresas internacionales.

            En el 2015 le tocó a Makrina Gudiel de Santa Lucía Cotzumalguapa por haber logrado la condena del estado de Guatemala por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber asesinado a su hermano y posteriormente a su padre. 

            En 2017 recibió el sacerdote jesuita Ricado Falla, antropólogo por anotar los crímenes de guerra del estado y por acompañar a las Comunidades Populares en resistencia (CPR). 

            Este año otorgamos el premio a Bernardo Caal Xol de Cobán, preso por su resistencia contra actividades mineras en su región. En su ausencia vino su hermana María Josefina Caal Xol a recibir el premio.

Cartas Circulares O.Romero

En nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL Europa – Incidencia Política) publicamos una Carta Circular regular que informa sobre las adhesiones e iniciativas que emprendemos en defensa de los derechos humanos (DESC) en América Latina.

A la Red de SICSAL (#133): 7 de diciembre de 2020

Queridos/as hermanos/as,

  Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.

            Durante la Asamblea General de CONVIDA20 del 2 del presente la Mesa Ecuménica por la Paz en Colombia – MEP nos solicitó adherirnos a una carta abierta dirigida al  presidente de Colombia Iván Duque

            Firmé por la red europea (SICSAL Europa) y el Grupo belga ‘Solidair met Guatemala.’ 

            No solo es una carta profundamente elaborada, sino que además nos permite observar la vida dramática del pueblo colombiano a través de una radiografía política, económica y social. Y luego se dirige la luz relumbrante del evangelio sobre este panorama de injusticia drástica.  

Abajo presento el texto, ilustrándolo con algunas fotos.

 CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE COLOMBIA IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Señor Presidente,       

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de la Mesa Ecuménica por la Paz en Colombia – MEP, de comunidades eclesiales de base, de iglesias, congregaciones y organizaciones cristianas, fieles a nuestras creencias religiosas y espirituales, a los principios éticos que de ellas se derivan y a la misión que nos es propia en tanto Iglesia de los Pobres, reunidas en nuestro VIII Encuentro Nacional celebrado los días 15 y 16 de noviembre reciente, hemos dedicado buen tiempo a VER la realidad mundial y nacional.

JUZGAR dicha realidad a la luz del evangelio y de la praxis liberadora de Jesús de Nazaret y de la doctrina social de la Iglesia, y a identificar el ACTUAR que se nos pide, entre ellos el deber de exigir a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos del mundo y de nuestro país. Nuestra Misión y quehacer, en tanto Iglesia de los Pobres de Colombia, se centra en la denuncia profética de todo aquello que atenta contra la vida y la dignidad de la creación y en el anuncio de las transformaciones que se requieren para hacer realidad el Reino de Dios en la tierra que es el reino de la vida y no el reino de la muerte. Señor Presidente: Hace 72 años, hoy 10 de diciembre de 2020, las naciones del mundo, que conforman la Organización de Naciones Unidas, firmaba y proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Han sido 72 años de larga lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad de los pueblos, para tratar de superar la pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y discriminación. Derechos que hoy vemos gravemente amenazados en Colombia, por el mismo Estado que se vanagloria de ser firmante de la histórica Declaración.

 VER

1. Vivimos una situación de crisis del sistema-mundo causada por el capitalismo salvaje y por el neoliberalismo en su expresión extractivista y devoradora de los principales bienes de la naturaleza que generan un desequilibrio ambiental y el riego de sobrevivencia misma de la humanidad. En Colombia, esto se concreta en el modelo de desarrollo que usted recoge en el PND 2018-2022 el cual prioriza la economía extractivista y agro industrial, acentuando la acumulación de capital y mayor concentración del poder corporativo de las grandes empresas nacionales y transnacionales en detrimento de las economías campesinas, de las iniciativas de economías solidarias y de soberanía alimentaria.

2. Vemos el desprecio y el odio de su gobierno y su partido -el Centro Democrático- por los pobres que habitan la periferia de las grandes ciudades y de nuestras zonas rurales, especialmente a los indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y víctimas del conflicto. Varios miembros de su partido que se desempeñan como senadoras y senadores han explicitado el racismo y discriminación hacia estas poblaciones. Este rechazo deliberado a los pobres, denominado por Adela Cortina como “aporofobia”, consiste en marginar a quienes son considerados un estorbo o un “enemigo social” por sectores con ideología de derecha y que ejercen algún tipo de poder en el Estado o en la sociedad.

(foto: Museo de la Memoria – Medellín 2018)

3. Vemos avanzar una tendencia negacionista de la realidad, de la verdad, del conflicto y,a la vez, se promueven relatos que instalan mentiras, información parcial, tergiversación de los argumentos para hacerlos aparecer como las verdades que deben ser aceptadas por todas y todos los colombianos. Este negacionismo, propio de los regímenes autoritarios, hasido manifiesto por ministros de su gobierno, por el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, por mencionar sólo algunos.

4. Constatamos, con tristeza y horror, que no se detiene el exterminio de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos. Durante sus dos años de gobierno, Presidente Duque, han sido asesinados 473 líderes (250 en 2019 y 223 hasta octubre de 2020). Entre enero y octubre de 2020 se cometieron 68 masacres en las que murieron 270 personas.Desde la firma del Acuerdo de Paz se han asesinado 232 firmantes del mismo. Contrario a ésta patética realidad, el ministro de Defensa, la ministra del Interior y la alta consejera para los Derechos Humanos consideran que los asesinatos de líderes han disminuido, usted mismo dijo públicamente que en “en Colombia no hay masacres sino homicidios colectivos” y que los asesinatos tienen como motivación el narcotráfico. Nuevamente se niega y se reduce la realidad, tergiversando así la verdad.

  

(foto: Museo de la Memoria – Medellín 2018)

5. Vemos el poco avance en la implementación del Acuerdo de Paz. El Instituto KROC en su último informe de seguimiento señala cómo en los dos años de su gobierno sólo se ha avanzado en un 6% de implementación, unido a los obstáculos que desde diferentes instancias de su gobierno se han puesto al Acuerdo. Sus actitudes como mandatario simulan un compromiso con la implementación de la paz, mientras el jefe de su partido (ex presidente Uribe) propone un referendo para acabar con la JEP.

6. Identificamos con asombro cómo desde el Ejecutivo se está desinstitucionalizando el Estado social y democrático de derecho, concentrando el poder y desvirtuando la democracia. Para ello, Usted ha utilizado la situación de crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 para dictar una serie de decretos, varios de los cuales no corresponden específicamente a atender la crisis sanitaria, sino a limitar libertades y garantías ciudadanas, retroceder en el goce y acceso a derechos. El control del poder en manos del Ejecutivo se ha logrado a través de los recientes nombramientos en los organismos de control (Procuraduría, Defensoría, Fiscalía). La agenda política que propone su jefe político, el expresidente Uribe, en el documento de referendo, llevaría a la adopción para Colombia de un modelo de Estado de Opinión en contra del Estado social y democrático de derecho y los límites absolutos a la democracia liberal, con lo cual se consolidaría un Estado autoritario, bastante cercano a los modelos fascistas. Usted, señor Presidente, estádebilitando la democracia colombiana al eliminar el mecanismo de pesos y contrapesos y las instancias que juegan un papel de “árbitros” en un Estado de derecho en cualquier democracia.

7. Constatamos una utilización política de las manifestaciones religiosas y de los sentimientos religiosos de la mayoría del pueblo colombiano, favoreciendo el ascenso de una bancada evangélica con tendencias neoconservadoras que defienden lo que llaman bien común, autoridad, legitimidad, mientras se oponen a debates y a inclusión de sujetos de las diversidades étnicas, de género, sexuales, de preferencias afectivas y refuerzan el racismo, el patriarcalismo, el teismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia y las discriminaciones

 JUZGAR

1. Desde nuestras opciones y lecturas cristianas y de fe de la realidad, el capitalismo y el modelo económico adoptado por su gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo no son un plan de vida. Como bien lo señala el cientista social y teólogo Frank Hinkelammert, se nos ha puesto a escoger entre la vida o el capital. Nosotros optamos por la vida digna.

2. Nuestro mandato como organizaciones cristianas de base y nuestro enfoque ecuménico es servir a la vida. Con ello expresamos nuestra convicción de ir más allá de una visión meramente jurídica de los derechos y de poner en el centro la vida amenazada, el derecho de los pobres a la vida, de ellos a quienes el capital odia y rechaza.

3. Creemos en la vida como concepto integral que incorpora también la vida de la naturaleza. Las posibilidades de una vida íntegra y digna dependen de nuestra armonización con la naturaleza, de su protección integral. La encíclica del papa Francisco Laudato Sí, al igual que el Sínodo y Foro Panamazónico, marcan un horizonte de sentido de lo que sería una vida integral y la necesidad de repensar un sistema-mundo que introduzca la justicia ambiental como un derecho fundamental de la naturaleza y de los seres humanos.

4. Nos preocupa que, en consonancia con las transnacionales, los gremios económicos de Colombia se opongan a la firma del Acuerdo de Escazú y a la firma en la ONU de un Tratado Vinculante para el tema de Empresas y Derechos Humanos y que usted se declare del lado de tales posturas, sin correspondencia con la verdad y con base en interpretaciones tergiversadas de la esencia misma de dicho Acuerdo.

5. La tendencia hacia la concentración del poder y hacia las ideologías autoritarias, ademásde cercenar los principios fundantes de la democracia liberal, entienden el poder como un todo. En nombre del todo del poder se divinizan los intereses y se les persigue como valores absolutos que se imponen a la sociedad, al tiempo que aniquilan cualquier actividad (o sujeto) que se oponga al sistema. Colombia vive ya un largo período de polarización, macartización, estigmatización, judicialización de sectores y opiniones críticas al modelo y al sistema de poder. Se han “endiosado” liderazgos que se creen con facultades por encima del Estado para decidir los destinos de todo un pueblo.

(foto: Acto de Perdón – Encuentro  –
Medellín 1968 -2018)

6. Tenemos que recordar que un punto de referencia de nuestra fe cristiana es que el “Dios Yahvé escucha los gritos de los esclavizados, oprimidos y pobres, y los libera de las manos de los esclavizadores, opresores y ricos; Yahvé Dios, Dios de la vida, desenmascara a los dioses legitimadores del poder y la riqueza revelándolos como ídolos sedientos de sacrificios humanos, y los desafía. Ésta es la perspectiva esencial en la que se sustentan todas las tradiciones bíblicas desde la liberación de los hebreos de Egipto” (vér Éxodo 3).

7. Hay mucho Estado para unos, pero demasiado poco Estado para otros. No se quiere reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado, del cual el Estado también es responsable, pero sí se colocan todos los esfuerzos para defender a los militares, actores políticos y agentes del Estado que también están involucrados en graves hechos de violencia política. No se respetan los derechos de las comunidades étnicas afro e indígenas y las comunidades campesinas a la consulta previa y a las consultas populares cuando se van a implementar proyectos extractivos, de fracking y de agro industria en sus territorios, pero sí se entregan licencias y títulos a las grandes compañías extractivas de recursos naturales. En la pandemia del Covid-19 los recursos no se han destinado correspondientemente con el déficit histórico y estructural de infraestructura en salud, como en los casos de territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, o de los impactos y necesidades diferenciadas de las mujeres como las mayores cuidadoras de la vida.

8. Vivimos una emergencia humanitaria compleja en el país. El escalamiento del conflicto armado y la expansión de las violencias, sumado a la crisis sanitaria, está poniendo en serio riesgo de extinción y/o supervivencia a algunos grupos humanos y comunidades; todo ello se agrava con el asesinato sistemático de líderes y lideresas étnicas, sociales y defensoras de derechos humanos y del ambiente y firmantes del Acuerdo de Paz. Usted como Presidente de Colombia y en cumplimiento del mandato constitucional de preservar la vida y honra de los ciudadanos, no puede seguir dejando que esto avance. Usted tiene todas las herramientas constitucionales para garantizar la protección de todas las vidas.

ACTUAR

1. Todos tenemos que actuar. Haciendo nuestra parte en tanto pueblo creyente de Colombia, le exigimos, Señor Presidente, cumplir con el juramento y deber de garantizar el Estado social y democrático de derecho y defender la democracia en Colombia

2. Le exigimos cumplir a cabalidad con la implementación del Acuerdo de Paz, en el marco de los compromisos asumidos, en nombre del Estado, tanto con las FARC como con la sociedad colombiana quien participó en dicho Acuerdo con innumerables propuestas y ha participado en la elaboración de iniciativas y proyectos respecto de los diferentes puntos del mismo, como los PDET y PNIS y con la comunidad internacional garante del Acuerdo y comprometida política y financieramente con su implementación. Retomar las conversaciones con el ELN es un imperativo para avanzar hacia la paz completa y responder al llamado del Consejo de Seguridad de la ONU de un cese al fuego humanitario, de carácter global, en este contexto de pandemia a causa del Covid19.

foto: Museo de la Memoria – Medellín 2018)

 Le exigimos garantizar la protección y la defensa de los derechos de las lideresas y los lideres sociales, de los firmantes del Acuerdo de Paz y de los líderes de la oposición, agilizando y haciendo eficaces los mecanismos existentes para tales fines. 

   4. Le exigimos parar la tendencia desinstitucionalizadora y desmanteladora del Estado social y democrático de derecho, el socavamiento de la democracia que retrocede las garantías y libertades ciudadanas y el acceso a derechos fundamentales y entroniza en Colombia un régimen autoritario de corte “civilista”.        

      

Hasta aquí esta misiva  Con saludos fraternales   

Guido  De Schrijver