Info Brief 192: 8 april 2021

◙ Nieuwe stappen voor de vrijlating van Bernardo

            Vorig jaar meldde de advocaat van de verdediging dat de herhaaldelijk uitgestelde hoorzitting doorging op 8 september. Zo gebeurde. Maar in plaats van een alternatief voor de opsluiting te bieden, werd de straf daarentegen nog verzwaard.

Daarnaast spraken we af twee berichten te lanceren ter gelegenheid van 3 jaar opsluiting van Bernardo. 

            Begin maart dit jaar stuurden we een brief gericht tot de Raad voor de Mensenrechten van de VN, die op 22 februari startte met de 46ste Periode van sessies.  En een tweede met dezelfde inhoud, een Openbare Mededeling gericht tot de publieke opinie en de media. Er kwamen meer dan 330 adhesiebetuigingen binnen.

            Een verdere stap in de strategie van de ‘Ad-Hoc groep voor de vrijlating van Bernardo’  leidde ons naar het hulpmiddel ‘Amicus Curiae.’ 

(foto: Maria Josefina Caal Xol, advocaat Edgar de Leon en familielid)

            Het gaat dan over personen en/of groepen die een eigen licht werpen op een juridische zaak en daarmee willen tegemoet komen met Justitie, in dit geval in Guatemala. 

Ondertussen bereikte ons het dringende nieuws dat op 5 april een nieuwe hoorzitting (cassatie) voorzien was.

             Toch slaagden we er op de valreep in om bij die gelegenheid drie “Amicus Curiae‘ opgesteld te krijgen nog voor die datum. Die documenten werden op 31 maart aan de Strafrechtelijke Kamer overhandigd door de advocaat van de verdediging, zus María Josefina Caal Xol en familieleden. Bovendien was een talrijke groep solidaire personen aanwezig. 

            ** Een eerste document richt zich specifiek op het juridische karaker van de zaak en werd ingediend door de befaamde Argentijnse jurist Alberto Binder.

            ** Het tweede document richt zich eerder op het stelselmatig criminaliseren van verdedigers van de mensenrechten, onder andere in de zaak van Bernardo Caal Xol. Dit document  werd ondertekend – op enkele dagen tijd – door enkele belangrijke organisaties : 

* Gerald Staberock, Secretario General- Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

Anabella Letona Sibrián, Protection International Mesoamerica

Philippa Mund, CIDSE (Cooperación internacional para el Desarrollo y la Solidaridad) 

* Alianza Mundial para la Participacion Ciudadana para America Latina, Bogotá, Colombia

* Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

* International Service for Human Rights (ISHR) 

* José Manuel Mira Ros, SICSAL-Europa (Europees Netwerk van Oscar Romero Comités)

* Natalia Gómez, Oficial de CIVICUS (Mondiale Coalitie voor Civiele Participatie) 

* Prof. Dr. Stephan Parmentier – Full Professor, Leuven Institute of Criminology, Faculty of Law, KU Leuven, Belgium

* Maria Martin Quinta – Experte de Derechos Humanos – Coordinadora de Incidencia,  

* Toni Steiner, Guatemalanetz Zürich – Suiza (Red de Guatemala Zürich – Suiza),

* Flurina Doppler, Guatemalanetz Bern – Suiza (Red de Guatemala Berna – Suiza), 

* Guido De Schrijver, Coordinador ‘Solidair met Guatemala’  – Bélgica. 

** Een derde ‘Amicus Curiae’ ging uit van een ethisch-theologische visie en onderbouwde de inbreng met de pauselijke encyclieken ‘Laudato Si’ en ‘Fratelli Tutti.‘            

Dit document werd ondertekend door de Guatemalteekse kardinaal Alvaro Ramazzini, bisschop van het diocees Huehuetenango, Leonardo Boff, Braziliaanse ecologisch theoloog en auteur en Marcia Miranda, Braziliaanse mensenrechtenverdediger en Volksonderwijs.

◙ Audiëntie opnieuw uitgesteld!!!

            Maar op de bewuste 5de april bleek andermaal de hoorzitting uitgesteld.

Op 7 april kwamen we opnieuw digitaal samen. De advocaat legde ons uit wat hij denkt dat er gebeurd is. Een onderaannemingsbedrijf van OXEC diende een wraking in. Eigenlijk kan dat juridisch niet, de audiëntie was reeds gepland en toegestaan. Heeft het bedrijf druk gezet op 1 of op de 4 magistraten? De advocaat vraagt zich af: waarom vluchten de magistraten weg van de hoorzittingen? Wellicht omdat ze geen doorslaggevende argumenten hebben. Anderzijds bestaat de tactiek van het bedrijf en het gerecht in Cobán erin Bernardo zo lang mogelijk vast te houden.

            Tijdens de vergadering van de Ad-Hoc Groep op 7 maart (waarbij zich nu ook de vertegenwoordigster van de Wereldorganisatie Tegen Marteling (OCMT) met standplaats in Brussel heeft aangesloten) hielden we een brainstorm over de te ondernemen stappen. Daar horen jullie nog van.        

 Guido De Schrijver: Steungroep ‘Solidair met Guatemala’Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 191: 29 maart 2021

◙ Guatemalteekse president niet welkom

            Het Burgercollectief van Quetzaltenango heeft president Alejandro Giammattei persona non grata verklaard, omdat hij naar hun mening een ‘belabberd beleid gevoerd heeft en de hele bevolking hulpeloos achtergelaten te midden van de gezondheids- en economische crisis’ die door covid-19 is veroorzaakt.

            Het collectief, bestaande uit verschillende sociale organisaties in het departement, lanceerde via het netwerk Twitter een reeks ontwerpen met het gezicht van president Giammattei, waarin onder andere vraagtekens worden gezet bij het gebruik van de 1.500 miljoen Quetzales die bestemd zijn voor de aankoop van vaccins.

            Een van de  affiches verwijst ook naar het protest van inwoners tijdens een bezoek van de president aan San Juan Comalapa. Daar werd toen een bord geplaatst op de stoel die hij zou bezetten tijdens een openbare activiteit met de boodschap: “eleq’on” (dief in Kaqchikel). De president annuleerde de activiteit, maar de afbeelding ging viraal op sociale netwerken en verscheen tegelijkertijd in ten minste zes andere Maya-talen.

            In een andere illustratie wordt Giammattei bevraagd over zijn steun aan het voorstel dat sommige evangelische kerken, conservatieve groeperingen en congresleden formuleerden over godsdienstvrijheid, de verdediging van het leven en het gezin.

            In een telefonisch interview verklaarde Pilar Bagur, van het Burgercollectief van Quetzaltenango, vanuit Xelajú dat de reeks beelden die op de sociale netwerken van de organisatie zijn gepubliceerd ‘een onderdeel is van de mening die wij hebben over de president en de autoriteiten, omdat wij geen transparantie zien in het gebruik van de middelen of in de inspanningen die worden gedaan om de pandemiecrisis aan te pakken.’

            Voor Bagur is het meer dan een campagne, het is een perceptie die zich voegt bij de ergernis van de bevolking van andere gebieden. ‘Het is een gevoel dat uitgaat van de bevolking, om onze afwijzing te tonen, onze ergernis, onze woede, omdat het niet eerlijk is dat veel mensen geen toegang hebben tot onderwijs, tot justitie en dat de autoriteiten, die verondersteld worden in die posities te zijn om hun werk te doen, zich toeleggen op diefstal, plundering en het bevorderen van straffeloosheid en onrechtvaardigheid”.

Prensa Comunitaria

◙ Internationale bijeenkomst van de Oscar Romero Comités

            Die bijeenkomst was bedoeld om live bij te wonen vorig jaar 2020 in San Salvador  ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de moord op de aartsbisschop (24 maart 1980).            Niemand wist hoe het zou aflopen bij het opduiken van Covid-19. En zo werd vorig jaar niets meer gepland. Dit jaar dan maar, echter weer niet live. Op 24 en 25 maart dezer kwamen we digitaal bijeen telkens 4 uren lang. Het is ondoenbaar om in dit kort bestek diepgaande inhoud weer te geven. Hier enkele gegevens 

            De eerste dag waren we met 63 deelnemers. Voorstelling van de verslagen van een jaar werking van de regio’s: Europa; Noord-Amerika: Canada, VS, Mexico; Centraal-Amerika; de Caraïben; Zuid Amerika; Brazilië; Australië. 

            Afsluiter van de avond (Europese tijd): een sociale en geopolitieke analyse op internationaal vlak door de Mexicaanse journalist  Carlos Fazio.

            Tweede dag: 61 deelnemers bij de aanvang. Opening met de herdenking van een zestal invloedrijke personen in het netwerk SICSAL die in de loop van 2020 overleden zijn. Waaronder de Catalaanse bisschop Pedro Casaldáliga van het diocees São Paulo Do Araguaia, Mato Grosso, Brazilië. 

            Opdeling in werkgroepen met als thema: ‘Perspectieven  voor de toekomt vanuit de gegeven omstandigheden en onze rol in het internationaal  initiatief CONVIDA-20.’

            Voor het laatste uur voegde er zich nog een tiental personen bij, leden van CONVIDA-20, die niet aangesloten zijn bij SICSAL – Internationaal. Een van hen, de vertegenwoordiger voor Pax Christi – Sectie Latijns-Amerika modereerde de verslaggeving van de 9 commissies of werkgroepen.

             ‘Solidair met Guatemala’ is vertegenwoordigd in de Commissie 5: ‘Inheemse en Afro-Amerikaanse volkeren van Latijns-Amerika.’ 

 Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ -Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Activiteiten in 2020

2020 werd diepgaand gekenmerkt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Dit had een voelbare weerslag op de solidariteit in het algemeen en in het bijzonder op onze eigen werking.

Infobulletin 

We zetten de voorbereiding en publicatie van het tweemaandelijks infobulletin op papier en per post voort. Vanaf het begin van de jaren ’80 tot eind 2020 bereikten we nummer 180.

Digitale nieuwsbrief

            Vanaf maart 2016 zijn we begonnen met het verspreiden van een digitale informatiebrief aan een 15-tal groepen en comités van solidariteit met Guatemala en sympathisanten, in totaal zo’n 200 adressen in de regio van Vlaanderen. In de brieven laten we de lezers weten wat er gebeurt op gebied van solidariteitsacties van onze eigen steungroep en andere groepen die solidair zijn met Guatemala. Daarnaast verspreiden we belangrijk nieuws Guatemala. We informeren ook over de stappen die we namen in de richting van Belgische en Europese politici, die over het algemeen verband houden met de mensenrechten in Guatemala. 

            In de loop van 2020 hebben we 43 digitale info brieven verstuurd.

Projecten  

            Ook dit jaar hebben we de betrekkingen tussen de Belgische donoren en de begunstigde entiteiten in Guatemala voortgezet.

* In de eerste plaats steunen onze lezers via de halfjaarlijkse nieuwsbrief CONAVIGUA, de coördinator van de weduwen, vooral de Maya’s, en de slachtoffers van het interne gewapende conflict, financieel.  

* Een andere project werd gefinancierd door het 11.11.11.- 4dePijler Fonds ten gunste van ASIDECQ (bouw van waterreservoirs). 

Stop the Killings 

            Vanaf 2015 zijn we intensiever gaan samenwerken met de dynamiek van Belgische vakbonden en ngo’s die jaarlijks een demonstratie organiseren rond misdaden tegen leiders en leden van vakbonden en andere mensenrechtenorganisaties, vooral in Colombia, de Filippijnen en Guatemala. 

            Ondertussen werd de benaming ‘Stop The Killings’ omgezet in ‘Defend The Defenders.’   

            Dit jaar werd het initiatief digitaal voorbereid en uitgevoerd. We stelden twee open brieven op gericht tot onze ministers van Binnen- en Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking. Daarin presenteerden we concrete gevallen van repressie tegen verdedigers van de mensenrechten in Colombia, Filipijnen, Guatemala, Honduras en dit jaar ook België.  

            We presenteerden Bernardo Caal Xol, een gevangene in Cobán voor zijn verzet tegen schadelijke mijnbouwactiviteiten in zijn regio.  

            We stuurden bovendien een gelijkaardige brief naar de respectieve ambassades. Steungroep Solidair met Guatemala stelde de brief gericht aan de ambassade van Guatemala op. 

Europees netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL)

*Wij namen deel aan de (digitale vergaderingen in pandemie-tijden) van het Europese netwerk van Oscar Romero-comités.

* Naast het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités houden we drukke relaties met het internationaal netwerk.

* Het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) lanceerde samen met ander organisaties het initiatief CONVIDA-20 met het oog op het postpandemie tijdperk.

Er werden 9 werkcommissies opgericht. We sloten ons aan bij commissie 5: Inheemse en Afro Amerikaanse volkeren met intensieve digitale vergaderingen.   

* We stuurden 8 ‘Cartas Circulares’ (Omzendbrieven) naar het internationaal netwerk, waarbij we informeerden over het politiek lobbywerk, vooral bestaand uit het ondertekenen van  brieven die schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika aanklagen. 

Lobbywerk

EU-LAT Network

            * Wij blijven de Belgische groep ‘Solidair met Guatemala’ en het ‘Europees netwerk van Oscar Romero Comités’ (SICSAL) vertegenwoordigen in het EU-LAT-Netwerk. Dit laatste koepel bestaat uit ongeveer 40 NGO’s en comités uit 10 landen van de Europese Unie, die verbonden zijn met de solidariteit met Latijns-Amerika. De doelstellingen die wij nastreven zijn de betrekkingen tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika. Samen met Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties pleiten wij voor meer evenwichtige en rechtvaardige relaties tussen de twee regio’s. Daarnaast voor de mensenrechten van boeren, inheemse volkeren, milieu- en landrechten, vrouwen, NGO’s, enz. Met dit doel voor ogen sloen we ons aan bij de Werkgroep ‘Defensores’ (Verdedigers van de Mensenrechtenverdedigers).  

* In februari ondertekenden we in samenspraak met onze Latijns-Amerikaanse partnerorganisaties een brief gericht aan de producerende Latijns-Amerikaanse regeringen van bananen en aan de  Europese Unie in verband met de pesticiden die de vruchten bevatten.

* Nog in februari ondertekenden we een brief gericht tot António Guterres en Michelle Bachelet van de Verenigde Naties in verband met de mogelijke inperking van de financiering van de VN-Commissie voor de Mensenrechten.

PNALC

Op Belgisch niveau proberen we, daar waar het past, de situatie van de mensenrechten in Guatemala op de agenda te zetten in het Nationaal Platform Latijns-Amerika en Caraïben (PNALC), dat in juni 2019 opstartte onder leiding van 11.11.11 en CNCD (de Franstalige tegenhanger).

* In november ondertekenden we een brief, gericht tot Sophie Wilmès, Federale Minister van Buitenlandse Zaken waarbij we wijzen op de precaire situatie van de mensenrechten en met een speciale verwijzing naar de zaak Bernardo Caal Xol. We vragen waakzaam te zijn, samen de Europese Unie, in de relaties met de Guatemalteekse regering.   


Activiteiten met andere organisaties

* We namen deel aan de deels digitale vergaderingen van Guatebelga. 

* In januari werden we uitgenodigd door de Wereldwinkel en andere lokale organisaties van Grimbergen om in het CC Strombeek de film Nuestras Madres in te leiden. 

* We namen deel in januari aan de jaarlijkse startdag van 11.11.11. Nationaal in Brussel.

* We namen deel aan een activiteit van 11-Oost Vlaanderen in Gent, waar we ons bogen over mogelijke nieuwe pistes en perspectieven voor de werking.

* We woonden een initiatief bij van Belgische universiteiten in  de VUB in Brussel, waar we Rigoberta Menchú ontmoetten.

* 7 maart. Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de 4Pijler-beweging in Brussel.

Actividades realizadas en 2019

Boletín informativo

            Hemos seguido con la elaboración y publicación del boletín informativo semestral en papel y enviado por correo. Desde principios de los años ’80 hasta fines del año 2019 llegamos al número 175.

            El número de septiembre-octubre fue una edición especial dedicada al tema de los derechos humanos en Guatemala con el título: ‘Personas difieren, derechos no.’

Carta informativo digital

            A partir del mes de marzo de 2016 comenzamos a difundir una carta de información digital dirigida a unas 15 grupos y comités de solidaridad con Guatemala y simpatizantes, siendo un total de unas 200 direcciones en esta región de Flandes. En las cartas hacemos conocer a los lectores lo que ocurre en cuanto a actos solidarios emprendidos por nuestro propio grupo de solidaridad  y otros grupos solidarios con Guatemala. Además noticias de cierta envergadura desde Guatemala las difundimos. Asimismo los pasos emprendidos hacia los políticos belgas y de la Unión europea relacionados por lo general con los derechos humanos en Guatemala. 

            Durante 2019 enviamos 137 cartas digitales.

Ayuda a proyectos 

            También durante este año hemos seguido con las relaciones entre entidades donantes belgas y entidades beneficiadas en Guatemala.

* En primer lugar a través del boletín informativo semestral nuestros lectores  apoyan económicamente a CONAVIGUA, la Coordinadora de Viudas, sobre todo Mayas, y víctimas del conflicto armado interno.  

* Luego la municipalidad de esta ciudad de Aalst otorgó un fondo para un proyecto canalizado a través de la administración de SERJUS en Guatemala para un proyecto de construccion de invernaderos 

* Y otro financiado por el Fondo 11.11.11.- 4dePijler a favor de ASIDECQ (construcción de cisterna de agua). 

Stop the Killings!

            Desde el año 2015 comenzamos a vincularnos más intensamente con la dinámica de los sindicatos belgas y ONG que anualmente organizan una manifestación en torno a crímenes contra líderes y miembros de sindicatos y de otras organizaciones de derechos humanos sobre todo en Colombia, las Filipinas y Guatemala. 

            Este año la iniciativa se decentralizó para alcanzar mas gente. El evento ya no tuvo lugar unicamente en Bruselas sino en cuatro ciudades distintas. El tema fue ‘Changemakers.’ 

            Presentamos como ‘changemaker’ a Bernardo Caal Xol, preso en Cobán por su resistencia en contra de actividades mineras dañinas en su región. 

Lobbywerk

            * Seguimos representando al Grupo belga ‘Solidair met Guatemala’ y a la ‘Red europea de Comités Oscar Romero’ en EU-LAT Network. Esta última red consta de unas 40 ONG y comités de 10 países de la Unión europea, vinculados a la solidaridad con América Latina.            Los objetivos que perseguimos son las relaciones entre la Unión europea y los países de América Latina. Junto con organizaciones contrapartes latinoamericanas hacemos trabajo de incidencia política ante la UE sobre todo a favor de los derechos humanos de campesinos, indígenas, protectores del mediombiente y del territorio, mujeres, ONG,…         

            En seguimiento a la iniciativa de EU-LAT Network para contactar a europaralamentarios con el propósito de acordar una resolución antes de las elecciones europeas del mes de mayo – vista la situación dramática de los Derechos Humanos en Guatemala – nos dirijimos a cinco parlamentarios belgas del PE.  

            * Nos incorporamos a la nueva creación de la sección belga (ONG y comités belgas) de EU-LAT Network para mejor seguir y cumplir con lo acordado en la Red.  

Actividades con otras organizaciones

* Participamos a las reuniones (dos por skype y una en persona en Madrid) de la Red europea de Comités Oscar Romero.

En el mes de marzo colaboramos con la Agencia católica Broederlijk Delen que escogió Guatemala como país modelo para su campaña anual de informacion, sensibilización y recaudación de fondos entre el público en general. Organizamos en nuesra ciudad de Aalst una noche cultural y de información. 

* Participamos con una charla en una noche de información a gente relacionada con la Agencia católica Broederlijk Delen en la ciudad de Brujas.

* Con ocasión de un viaje de ocho miembros de varias entidades de los sindicatos cristianos de Bélgica a Guatemala les dimos un conferencia de conocimiento del país.  

* La universidad católica de Leuven (Lovaina) preparó una semana dedicada al 40 aniversario del martirio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero de San Salvador para marzo 2020. Me entrevistaron sobre el impacto de Romero en la opinión pública belga. 

Delegaciones 

* En el mes de marzo nos reunimos en las oficinas de EU-LAT Network con el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y con Gabriela Mundo, encargada de la comisión de Relciones Exteriores de la Procuradoría. 

* Tuvimos una reunión con los seis guatemaltecos, invitados por la Agencia católica Broederlijk Delen para fortalecer su campaña en marzo. 

* Invitamos a miembros de la solidaridad con Guatemala para un encuentro en Bruselas con el cineasta César Díaz, con ocasión de la proyección de su película ‘Nuestras Madres.’ 

* Tomamos contacto con una sala de cine alternativo, logrando la proyección de su película en nuestra ciudad (noviembre).

* Encontramos al cineasta Jayro Bustamante con ocación de su película ‘La Llorona’ en el Festival de Cine en la ciudad de Gante. 

* Recibimos al padre Eric Gruloos, misionero belga y párroco de San Miguel Ixtahuacán, departamento San Marcos, que apoyba a los habitantes en la resistencia contra la empresa minera Goldcorp.  

* Encontramos (29/10) en los locales de EU-LAT Network a dos defensoras de Ixquisis y San Rafael Las Flores. 

Guatebelga

            Seguimos con las actividades de Guatebelga, el grupo compuesto por familiares de tres belgas, asesinados en Guatemala en los años ’80. 

            La familias presentaron una querella ante un juez de investigación belga contra posibles responsables de estos crímenes en Guatemala. 

            A partir del año 2013 otorgamos un premio Quetzal a alguien que se haya destacado en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En 2013 fue entre las nominaciones galardonada Yolanda Oquelí que protagonizó la resistencia la Puya contra actividades mineras de empresas internacionales.

            En el 2015 le tocó a Makrina Gudiel de Santa Lucía Cotzumalguapa por haber logrado la condena del estado de Guatemala por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber asesinado a su hermano y posteriormente a su padre. 

            En 2017 recibió el sacerdote jesuita Ricado Falla, antropólogo por anotar los crímenes de guerra del estado y por acompañar a las Comunidades Populares en resistencia (CPR). 

            Este año otorgamos el premio a Bernardo Caal Xol de Cobán, preso por su resistencia contra actividades mineras en su región. En su ausencia vino su hermana María Josefina Caal Xol a recibir el premio.

Cartas Circulares O.Romero

En nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL Europa – Incidencia Política) publicamos una Carta Circular regular que informa sobre las adhesiones e iniciativas que emprendemos en defensa de los derechos humanos (DESC) en América Latina.

A la Red de SICSAL (#133): 7 de diciembre de 2020

Queridos/as hermanos/as,

  Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.

            Durante la Asamblea General de CONVIDA20 del 2 del presente la Mesa Ecuménica por la Paz en Colombia – MEP nos solicitó adherirnos a una carta abierta dirigida al  presidente de Colombia Iván Duque

            Firmé por la red europea (SICSAL Europa) y el Grupo belga ‘Solidair met Guatemala.’ 

            No solo es una carta profundamente elaborada, sino que además nos permite observar la vida dramática del pueblo colombiano a través de una radiografía política, económica y social. Y luego se dirige la luz relumbrante del evangelio sobre este panorama de injusticia drástica.  

Abajo presento el texto, ilustrándolo con algunas fotos.

 CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE COLOMBIA IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Señor Presidente,       

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de la Mesa Ecuménica por la Paz en Colombia – MEP, de comunidades eclesiales de base, de iglesias, congregaciones y organizaciones cristianas, fieles a nuestras creencias religiosas y espirituales, a los principios éticos que de ellas se derivan y a la misión que nos es propia en tanto Iglesia de los Pobres, reunidas en nuestro VIII Encuentro Nacional celebrado los días 15 y 16 de noviembre reciente, hemos dedicado buen tiempo a VER la realidad mundial y nacional.

JUZGAR dicha realidad a la luz del evangelio y de la praxis liberadora de Jesús de Nazaret y de la doctrina social de la Iglesia, y a identificar el ACTUAR que se nos pide, entre ellos el deber de exigir a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos del mundo y de nuestro país. Nuestra Misión y quehacer, en tanto Iglesia de los Pobres de Colombia, se centra en la denuncia profética de todo aquello que atenta contra la vida y la dignidad de la creación y en el anuncio de las transformaciones que se requieren para hacer realidad el Reino de Dios en la tierra que es el reino de la vida y no el reino de la muerte. Señor Presidente: Hace 72 años, hoy 10 de diciembre de 2020, las naciones del mundo, que conforman la Organización de Naciones Unidas, firmaba y proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Han sido 72 años de larga lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad de los pueblos, para tratar de superar la pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y discriminación. Derechos que hoy vemos gravemente amenazados en Colombia, por el mismo Estado que se vanagloria de ser firmante de la histórica Declaración.

 VER

1. Vivimos una situación de crisis del sistema-mundo causada por el capitalismo salvaje y por el neoliberalismo en su expresión extractivista y devoradora de los principales bienes de la naturaleza que generan un desequilibrio ambiental y el riego de sobrevivencia misma de la humanidad. En Colombia, esto se concreta en el modelo de desarrollo que usted recoge en el PND 2018-2022 el cual prioriza la economía extractivista y agro industrial, acentuando la acumulación de capital y mayor concentración del poder corporativo de las grandes empresas nacionales y transnacionales en detrimento de las economías campesinas, de las iniciativas de economías solidarias y de soberanía alimentaria.

2. Vemos el desprecio y el odio de su gobierno y su partido -el Centro Democrático- por los pobres que habitan la periferia de las grandes ciudades y de nuestras zonas rurales, especialmente a los indígenas, afrocolombianos, campesinos, mujeres y víctimas del conflicto. Varios miembros de su partido que se desempeñan como senadoras y senadores han explicitado el racismo y discriminación hacia estas poblaciones. Este rechazo deliberado a los pobres, denominado por Adela Cortina como “aporofobia”, consiste en marginar a quienes son considerados un estorbo o un “enemigo social” por sectores con ideología de derecha y que ejercen algún tipo de poder en el Estado o en la sociedad.

(foto: Museo de la Memoria – Medellín 2018)

3. Vemos avanzar una tendencia negacionista de la realidad, de la verdad, del conflicto y,a la vez, se promueven relatos que instalan mentiras, información parcial, tergiversación de los argumentos para hacerlos aparecer como las verdades que deben ser aceptadas por todas y todos los colombianos. Este negacionismo, propio de los regímenes autoritarios, hasido manifiesto por ministros de su gobierno, por el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, por mencionar sólo algunos.

4. Constatamos, con tristeza y horror, que no se detiene el exterminio de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos. Durante sus dos años de gobierno, Presidente Duque, han sido asesinados 473 líderes (250 en 2019 y 223 hasta octubre de 2020). Entre enero y octubre de 2020 se cometieron 68 masacres en las que murieron 270 personas.Desde la firma del Acuerdo de Paz se han asesinado 232 firmantes del mismo. Contrario a ésta patética realidad, el ministro de Defensa, la ministra del Interior y la alta consejera para los Derechos Humanos consideran que los asesinatos de líderes han disminuido, usted mismo dijo públicamente que en “en Colombia no hay masacres sino homicidios colectivos” y que los asesinatos tienen como motivación el narcotráfico. Nuevamente se niega y se reduce la realidad, tergiversando así la verdad.

(foto: Museo de la Memoria – Medellín 2018)

5. Vemos el poco avance en la implementación del Acuerdo de Paz. El Instituto KROC en su último informe de seguimiento señala cómo en los dos años de su gobierno sólo se ha avanzado en un 6% de implementación, unido a los obstáculos que desde diferentes instancias de su gobierno se han puesto al Acuerdo. Sus actitudes como mandatario simulan un compromiso con la implementación de la paz, mientras el jefe de su partido (ex presidente Uribe) propone un referendo para acabar con la JEP.

6. Identificamos con asombro cómo desde el Ejecutivo se está desinstitucionalizando el Estado social y democrático de derecho, concentrando el poder y desvirtuando la democracia. Para ello, Usted ha utilizado la situación de crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 para dictar una serie de decretos, varios de los cuales no corresponden específicamente a atender la crisis sanitaria, sino a limitar libertades y garantías ciudadanas, retroceder en el goce y acceso a derechos. El control del poder en manos del Ejecutivo se ha logrado a través de los recientes nombramientos en los organismos de control (Procuraduría, Defensoría, Fiscalía). La agenda política que propone su jefe político, el expresidente Uribe, en el documento de referendo, llevaría a la adopción para Colombia de un modelo de Estado de Opinión en contra del Estado social y democrático de derecho y los límites absolutos a la democracia liberal, con lo cual se consolidaría un Estado autoritario, bastante cercano a los modelos fascistas. Usted, señor Presidente, estádebilitando la democracia colombiana al eliminar el mecanismo de pesos y contrapesos y las instancias que juegan un papel de “árbitros” en un Estado de derecho en cualquier democracia.

7. Constatamos una utilización política de las manifestaciones religiosas y de los sentimientos religiosos de la mayoría del pueblo colombiano, favoreciendo el ascenso de una bancada evangélica con tendencias neoconservadoras que defienden lo que llaman bien común, autoridad, legitimidad, mientras se oponen a debates y a inclusión de sujetos de las diversidades étnicas, de género, sexuales, de preferencias afectivas y refuerzan el racismo, el patriarcalismo, el teismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia y las discriminaciones

 JUZGAR

1. Desde nuestras opciones y lecturas cristianas y de fe de la realidad, el capitalismo y el modelo económico adoptado por su gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo no son un plan de vida. Como bien lo señala el cientista social y teólogo Frank Hinkelammert, se nos ha puesto a escoger entre la vida o el capital. Nosotros optamos por la vida digna.

2. Nuestro mandato como organizaciones cristianas de base y nuestro enfoque ecuménico es servir a la vida. Con ello expresamos nuestra convicción de ir más allá de una visión meramente jurídica de los derechos y de poner en el centro la vida amenazada, el derecho de los pobres a la vida, de ellos a quienes el capital odia y rechaza.

3. Creemos en la vida como concepto integral que incorpora también la vida de la naturaleza. Las posibilidades de una vida íntegra y digna dependen de nuestra armonización con la naturaleza, de su protección integral. La encíclica del papa Francisco Laudato Sí, al igual que el Sínodo y Foro Panamazónico, marcan un horizonte de sentido de lo que sería una vida integral y la necesidad de repensar un sistema-mundo que introduzca la justicia ambiental como un derecho fundamental de la naturaleza y de los seres humanos.

4. Nos preocupa que, en consonancia con las transnacionales, los gremios económicos de Colombia se opongan a la firma del Acuerdo de Escazú y a la firma en la ONU de un Tratado Vinculante para el tema de Empresas y Derechos Humanos y que usted se declare del lado de tales posturas, sin correspondencia con la verdad y con base en interpretaciones tergiversadas de la esencia misma de dicho Acuerdo.

5. La tendencia hacia la concentración del poder y hacia las ideologías autoritarias, ademásde cercenar los principios fundantes de la democracia liberal, entienden el poder como un todo. En nombre del todo del poder se divinizan los intereses y se les persigue como valores absolutos que se imponen a la sociedad, al tiempo que aniquilan cualquier actividad (o sujeto) que se oponga al sistema. Colombia vive ya un largo período de polarización, macartización, estigmatización, judicialización de sectores y opiniones críticas al modelo y al sistema de poder. Se han “endiosado” liderazgos que se creen con facultades por encima del Estado para decidir los destinos de todo un pueblo.

(foto: Acto de Perdón – Encuentro  – Medellín 1968 -2018)

6. Tenemos que recordar que un punto de referencia de nuestra fe cristiana es que el “Dios Yahvé escucha los gritos de los esclavizados, oprimidos y pobres, y los libera de las manos de los esclavizadores, opresores y ricos; Yahvé Dios, Dios de la vida, desenmascara a los dioses legitimadores del poder y la riqueza revelándolos como ídolos sedientos de sacrificios humanos, y los desafía. Ésta es la perspectiva esencial en la que se sustentan todas las tradiciones bíblicas desde la liberación de los hebreos de Egipto” (vér Éxodo 3).

7. Hay mucho Estado para unos, pero demasiado poco Estado para otros. No se quiere reconocer los derechos de las víctimas del conflicto armado, del cual el Estado también es responsable, pero sí se colocan todos los esfuerzos para defender a los militares, actores políticos y agentes del Estado que también están involucrados en graves hechos de violencia política. No se respetan los derechos de las comunidades étnicas afro e indígenas y las comunidades campesinas a la consulta previa y a las consultas populares cuando se van a implementar proyectos extractivos, de fracking y de agro industria en sus territorios, pero sí se entregan licencias y títulos a las grandes compañías extractivas de recursos naturales. En la pandemia del Covid-19 los recursos no se han destinado correspondientemente con el déficit histórico y estructural de infraestructura en salud, como en los casos de territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, o de los impactos y necesidades diferenciadas de las mujeres como las mayores cuidadoras de la vida.

8. Vivimos una emergencia humanitaria compleja en el país. El escalamiento del conflicto armado y la expansión de las violencias, sumado a la crisis sanitaria, está poniendo en serio riesgo de extinción y/o supervivencia a algunos grupos humanos y comunidades; todo ello se agrava con el asesinato sistemático de líderes y lideresas étnicas, sociales y defensoras de derechos humanos y del ambiente y firmantes del Acuerdo de Paz. Usted como Presidente de Colombia y en cumplimiento del mandato constitucional de preservar la vida y honra de los ciudadanos, no puede seguir dejando que esto avance. Usted tiene todas las herramientas constitucionales para garantizar la protección de todas las vidas.

ACTUAR

1. Todos tenemos que actuar. Haciendo nuestra parte en tanto pueblo creyente de Colombia, le exigimos, Señor Presidente, cumplir con el juramento y deber de garantizar el Estado social y democrático de derecho y defender la democracia en Colombia

2. Le exigimos cumplir a cabalidad con la implementación del Acuerdo de Paz, en el marco de los compromisos asumidos, en nombre del Estado, tanto con las FARC como con la sociedad colombiana quien participó en dicho Acuerdo con innumerables propuestas y ha participado en la elaboración de iniciativas y proyectos respecto de los diferentes puntos del mismo, como los PDET y PNIS y con la comunidad internacional garante del Acuerdo y comprometida política y financieramente con su implementación. Retomar las conversaciones con el ELN es un imperativo para avanzar hacia la paz completa y responder al llamado del Consejo de Seguridad de la ONU de un cese al fuego humanitario, de carácter global, en este contexto de pandemia a causa del Covid19.

foto: Museo de la Memoria – Medellín 2018)

 3. Le exigimos garantizar la protección y la defensa de los derechos de las lideresas y los lideres sociales, de los firmantes del Acuerdo de Paz y de los líderes de la oposición, agilizando y haciendo eficaces los mecanismos existentes para tales fines. 

   4. Le exigimos parar la tendencia desinstitucionalizadora y desmanteladora del Estado social y democrático de derecho, el socavamiento de la democracia que retrocede las garantías y libertades ciudadanas y el acceso a derechos fundamentales y entroniza en Colombia un régimen autoritario de corte “civilista”.        

     

Hasta aquí esta misiva  Con saludos fraternales   

Guido  De Schrijver