Info Brief 172: 2 oktober 2020

◙ Zaak Bernardo Caal Xol

*** Op 29 september ontvingen we het volgende bericht van Peace Brigades International (PBI): Opnieuw heeft justitie het beroep in verband met de tweede veroordeling genegeerd. En dus is er langs de legale traditionele weg niets meer aan te doen.’

*** Maar op 30 september ontving ik van de advocaat van de verdediging de volgende boodschap: 

(Bernardo  y esposa-foto NISGUA)

‘Vanmorgen, 29 september, hebben we een buitengewoon beroep voor cassatie ingeroepen bij de strafkamer van het Hooggerechtshof. Daaruit wordt nu verwacht dat Bernardo zal worden vrijgesproken, vanwege de inconsistentie van het vonnis van het strafgerechtshof en de beroepskamer.

Anderzijds zijn we van mening dat er een begin moet worden gemaakt met een eis in verband met de zaak op internationaal niveau, met name voor het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens tegen de staat Guatemala.

En hier is internationale steun nodig:

            Bovendien ben ik van mening dat de politieke steun via de media moet worden gehandhaafd om de verdedigers van de mensenrechten, met name de verdedigers van de collectieve rechten van inheemse volkeren, bij te staan.

◙ Openbare gezondheidszorg en religie

(foto: Revista Perro Bravo)

 Seksuele agressie tegen meisjes, jongeren en vrouwen is de manier waarop een systeem van patriarchale overheersing zich met alle kracht heeft gemanifesteerd. En daarom vormt het bestaan van normen die de volledige uitoefening van het recht op hun lichaam blokkeren, een openlijke schending van hun integriteit. Vandaar dat de wettelijke beperkingen van een veilige zwangerschapsonderbreking, in plaats van het leven van meisjes, adolescenten en vrouwen te beschermen, hen integendeel in groot gevaar brengt. Daar bovenop komen de verzwarende omstandigheden van het opleggen van extreme straffen, zelfs wanneer de abortus op natuurlijke en spontane wijze heeft plaatsgevonden.

Carolina Vásquez Araya – 28 de september 

◙ Roman van Mario Vargas Llosa

(de nefaste driehoek: Amerikaans Staatsdepartement, CIA en UFCO)

De ‘Nobelprijswinnaar 2010’ publiceerde onlangs een nieuwe roman: ‘Tiempos Recios.‘ In de Nederlandse verdeling kreeg het boek als titel ‘Bittere Tijden’ mee. et behandelt het thema van de staatsgreep in Guatemala in 1954. Kolonel Carlos Castillo Armas, gesteund door de Amerikaanse regering, de Amerikaanse bananencompagnie UFCO en de CIA, werpt de regering van de sociaaldemocratische president Jacobo Árbenz omver. De aanleiding voor deze gewelddadige actie steunde op leugens die voor waar werden aangenomen: Eisenhowers regering beschuldigde Árbenz van het promoten van het Sovjet-communisme in Zuid-Amerika. Deze interventie van de VS, een van de vele, had  ernstige gevolgen voor het verder verloop van hele continent.

Guido De Schrijver, Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

              

Info Brief 171: 28 september 2020

*** Brigadas Internationales de Paz (PBI)

            Op 18 september berichtte PBI ons het volgende:

‘Onze mensen in Guatemala hebben contact met Madre Selva en het advocatenkantoor voor de mensenrechten, maar er is op dit moment geen nieuws. Ik heb begrepen dat de termijn voor het instellen van een beroep 15 dagen bedraagt en dat deze binnenkort aflopen. Aan de andere kant hebben we normaal gesproken binnenkort een neven evenement in Genève waar de zaak van Bernardo voorgelegd wordt en de zus namens hem in het panel het woord zal voeren.

Kerstin Reemtsma

*** Presentatie tijdens de 45e zitting van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

            Op 23 september greep het Jaarlijkse Panel voor de Rechten van Inheemse volkeren van de VN in Genève plaats. 

            María Josefina Caal Xol nam deel aan het panelgesprek. Haar korte toespraak werd ondersteund door een gezamenlijke verklaring van Project Brigades International (PBI), Dominicanen voor Gerechtigheid en Vrede, Fastenopfer-Action de Careme –  Sacrificio Quaresimale  (Zwitserland), Franciscans International, Protection International Mesoamerica, Internationale Commissie van  Juristen, OMCT SOS-Torture Network.  

Haar toespraak:

            “Dank u, mevrouw de voorzitter,

In Guatemala heerst een context die gekenmerkt wordt door een hoge graad van smaad en criminalisering van mensenrechtenverdedigers. In een land waar sprake is van historische en structurele discriminatie van inheemse volkeren, lopen inheemse verdedigers nog meer gevaar.

            Veel inheemse verdedigers die zich proberen te verzetten tegen megaprojecten worden vervolgd en gecriminaliseerd wanneer ze de bescherming en verdediging van hun territorium, hun rivieren, hun leven, hun omgeving en hun bevolking opeisen. Dit is het geval geweest met Bernardo Caal, een Maya Q’eqchi verdediger die de gemeenschappen van Santa María Cahabón vertegenwoordigt. Hij is gecriminaliseerd voor het verzet tegen het opdringen van Oxec-waterprojecten en veroordeeld tot 7 jaar en 4 maanden gevangenisstraf voor misdadenwaarvan hij altijd zijn onschuld heeft geclaimd. Na een gevangenisstraf van meer dan 31 maanden en meerdere schendingen van het recht op een eerlijk proces is het vonnis door het gerechtelijk apparaat bevestigd.

(Bernardo en María Josefina) 

            Het geval van Bernardo staat niet op zichzelf, aangezien er in heel Guatemala incidenten van deze aard zijn met vergelijkbare patronen die systematisch worden gebruikt.Het aantal aanvallen en misdaden tegen mensenrechtenactivisten is dramatisch toegenomen en heeft in de eerste zes maanden van 2020 bijna 677 incidenten bereikt, waaronder 14 moorden (informatie van UDEFEGUA. Dit in vergelijking met 494 geregistreerde gevallen in 2019).  We roepen Guatemala op om inheemse verdedigers te respecteren en te beschermen en ervoor te zorgen dat aanvallen en misdaden tegen mensenrechtenactivisten worden onderzocht en opgehelderd.”

            *** Amnesty International – Regionaal Kantoor voor de Amerika’s  

          Karin Swagemakers, coöperante van Broederlijk Delen in Guatemala verspreidt de actie van A.I. voor Bernardo onder Guatemalteekse organisaties. 

****Pedro Casaldáliga, Catalaan en vele decennia Braziliaan, bisschop van  Sao Felix do Araguaia in Mato Grosso, boegbeeld van het internationaal netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL), priester-dichter overleed op 8 augustus.

Aan de anonieme inheemse:

Je was aarde, passie, herinnering, mythe, cultus in dans en feest in levensonderhoud. Maar ze beschuldigden je van de misdaad. Om iemand anders te zijn en zo vrij als de wind. Ze maakten je tot collectieve anonimiteit zonder gezicht, zonder geschiedenis,   zonder toekomst, museumvitrine, goedkope folklore, dode rebel of pure wilde. En toch blijf je, broeder, oogluikend naar de zon in het hoogland, botten – burgwallen in de hardnekkige Andes, wortel-voeten in het luchtige bos, overlever  verzameld bloed   over het hele lichaam van het Grote Vaderland.

Guido De Schrijver, Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Actividades realizadas en 2019

Boletín informativo

            Hemos seguido con la elaboración y publicación del boletín informativo semestral en papel y enviado por correo. Desde principios de los años ’80 hasta fines del año 2019 llegamos al número 175.

            El número de septiembre-octubre fue una edición especial dedicada al tema de los derechos humanos en Guatemala con el título: ‘Personas difieren, derechos no.’

Carta informativo digital

            A partir del mes de marzo de 2016 comenzamos a difundir una carta de información digital dirigida a unas 15 grupos y comités de solidaridad con Guatemala y simpatizantes, siendo un total de unas 200 direcciones en esta región de Flandes. En las cartas hacemos conocer a los lectores lo que ocurre en cuanto a actos solidarios emprendidos por nuestro propio grupo de solidaridad  y otros grupos solidarios con Guatemala. Además noticias de cierta envergadura desde Guatemala las difundimos. Asimismo los pasos emprendidos hacia los políticos belgas y de la Unión europea relacionados por lo general con los derechos humanos en Guatemala. 

            Durante 2019 enviamos 137 cartas digitales.

Ayuda a proyectos 

            También durante este año hemos seguido con las relaciones entre entidades donantes belgas y entidades beneficiadas en Guatemala.

* En primer lugar a través del boletín informativo semestral nuestros lectores  apoyan económicamente a CONAVIGUA, la Coordinadora de Viudas, sobre todo Mayas, y víctimas del conflicto armado interno.  

* Luego la municipalidad de esta ciudad de Aalst otorgó un fondo para un proyecto canalizado a través de la administración de SERJUS en Guatemala para un proyecto de construccion de invernaderos 

* Y otro financiado por el Fondo 11.11.11.- 4dePijler a favor de ASIDECQ (construcción de cisterna de agua). 

Stop the Killings!

            Desde el año 2015 comenzamos a vincularnos más intensamente con la dinámica de los sindicatos belgas y ONG que anualmente organizan una manifestación en torno a crímenes contra líderes y miembros de sindicatos y de otras organizaciones de derechos humanos sobre todo en Colombia, las Filipinas y Guatemala. 

            Este año la iniciativa se decentralizó para alcanzar mas gente. El evento ya no tuvo lugar unicamente en Bruselas sino en cuatro ciudades distintas. El tema fue ‘Changemakers.’ 

            Presentamos como ‘changemaker’ a Bernardo Caal Xol, preso en Cobán por su resistencia en contra de actividades mineras dañinas en su región. 

Lobbywerk

            * Seguimos representando al Grupo belga ‘Solidair met Guatemala’ y a la ‘Red europea de Comités Oscar Romero’ en EU-LAT Network. Esta última red consta de unas 40 ONG y comités de 10 países de la Unión europea, vinculados a la solidaridad con América Latina.            Los objetivos que perseguimos son las relaciones entre la Unión europea y los países de América Latina. Junto con organizaciones contrapartes latinoamericanas hacemos trabajo de incidencia política ante la UE sobre todo a favor de los derechos humanos de campesinos, indígenas, protectores del mediombiente y del territorio, mujeres, ONG,…         

            En seguimiento a la iniciativa de EU-LAT Network para contactar a europaralamentarios con el propósito de acordar una resolución antes de las elecciones europeas del mes de mayo – vista la situación dramática de los Derechos Humanos en Guatemala – nos dirijimos a cinco parlamentarios belgas del PE.  

            * Nos incorporamos a la nueva creación de la sección belga (ONG y comités belgas) de EU-LAT Network para mejor seguir y cumplir con lo acordado en la Red.  

Actividades con otras organizaciones

* Participamos a las reuniones (dos por skype y una en persona en Madrid) de la Red europea de Comités Oscar Romero.

En el mes de marzo colaboramos con la Agencia católica Broederlijk Delen que escogió Guatemala como país modelo para su campaña anual de informacion, sensibilización y recaudación de fondos entre el público en general. Organizamos en nuesra ciudad de Aalst una noche cultural y de información. 

* Participamos con una charla en una noche de información a gente relacionada con la Agencia católica Broederlijk Delen en la ciudad de Brujas.

* Con ocasión de un viaje de ocho miembros de varias entidades de los sindicatos cristianos de Bélgica a Guatemala les dimos un conferencia de conocimiento del país.  

* La universidad católica de Leuven (Lovaina) preparó una semana dedicada al 40 aniversario del martirio del arzobispo Oscar Arnulfo Romero de San Salvador para marzo 2020. Me entrevistaron sobre el impacto de Romero en la opinión pública belga. 

Delegaciones 

* En el mes de marzo nos reunimos en las oficinas de EU-LAT Network con el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y con Gabriela Mundo, encargada de la comisión de Relciones Exteriores de la Procuradoría. 

* Tuvimos una reunión con los seis guatemaltecos, invitados por la Agencia católica Broederlijk Delen para fortalecer su campaña en marzo. 

* Invitamos a miembros de la solidaridad con Guatemala para un encuentro en Bruselas con el cineasta César Díaz, con ocasión de la proyección de su película ‘Nuestras Madres.’ 

* Tomamos contacto con una sala de cine alternativo, logrando la proyección de su película en nuestra ciudad (noviembre).

* Encontramos al cineasta Jayro Bustamante con ocación de su película ‘La Llorona’ en el Festival de Cine en la ciudad de Gante. 

* Recibimos al padre Eric Gruloos, misionero belga y párroco de San Miguel Ixtahuacán, departamento San Marcos, que apoyba a los habitantes en la resistencia contra la empresa minera Goldcorp.  

* Encontramos (29/10) en los locales de EU-LAT Network a dos defensoras de Ixquisis y San Rafael Las Flores. 

Guatebelga

            Seguimos con las actividades de Guatebelga, el grupo compuesto por familiares de tres belgas, asesinados en Guatemala en los años ’80. 

            La familias presentaron una querella ante un juez de investigación belga contra posibles responsables de estos crímenes en Guatemala. 

            A partir del año 2013 otorgamos un premio Quetzal a alguien que se haya destacado en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En 2013 fue entre las nominaciones galardonada Yolanda Oquelí que protagonizó la resistencia la Puya contra actividades mineras de empresas internacionales.

            En el 2015 le tocó a Makrina Gudiel de Santa Lucía Cotzumalguapa por haber logrado la condena del estado de Guatemala por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber asesinado a su hermano y posteriormente a su padre. 

            En 2017 recibió el sacerdote jesuita Ricado Falla, antropólogo por anotar los crímenes de guerra del estado y por acompañar a las Comunidades Populares en resistencia (CPR). 

            Este año otorgamos el premio a Bernardo Caal Xol de Cobán, preso por su resistencia contra actividades mineras en su región. En su ausencia vino su hermana María Josefina Caal Xol a recibir el premio.

Cartas Circulares O.Romero

En nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL Europa – Incidencia Política) publicamos una Carta Circular regular que informa sobre las adhesiones e iniciativas que emprendemos en defensa de los derechos humanos (DESC) en América Latina.

A la Red de SICSAL (#130):17 de septiembre de 2020

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la Red europea de Comités Oscar Romero.

            A solicitud de EU-LAT Network, siendo la Red europea de Comités Osar Romero (SICSAL) organización-miembro del mismo, nos adherimos  a una carta dirigida al presidente del Banco Mundial respecto a los activistas garífunas forzosamente desaparecidos en Honduras.

Estimado Presidente Malpass,

            El 18 de julio de 2020, Sneider Centeno, presidente del Comité de Desarrollo (Patronato) de la comunidad garífuna afro-indígena de Triunfo de la Cruz, fue secuestrado por un grupo de aproximadamente 30 hombres vestidos con uniformes de la policía hondureña, en lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado desapariciones forzadas.  Tres compañeros de la comunidad garífuna, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, también fueron capturados, junto con una quinta persona que estaba en la comunidad, Junior Rafael Juárez Mejía.  Ha transcurrido más de un mes y sus comunidades y familias aún no tienen noticias de su paradero.Como Presidente de la Comisión de Desarrollo, antes de su desaparición Sneider Centeno exigió al gobierno hondureño el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2015 a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz.  Detener la destrucción de los humedales dentro del Parque Nacional de Punta Izopo había sido una preocupación particular.  Esta área protegida forma parte del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz y su protección es esencial para mantener el modo de vida de la comunidad.  Según los informes, la creciente destrucción ambiental de Punta Izopo es el resultado de las extensiones fraudulentas de los títulos de propiedad de las tierras desde la década de 2000.  

En 2015, la Corte Interamericana ordenó al Gobierno de Honduras que devolviera a esta comunidad afroindígena los derechos sobre las tierras que se habían separado ilegalmente del Triunfo de la Cruz.  El fallo fue el resultado de más de diez años de litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). El despojo ilegal de las tierras de Triunfo de la Cruz se vio facilitado por la aplicación de la Ley de Propiedad de 2004.  El Banco Mundial financió tanto los pasos preliminares necesarios para la creación de esta ley como su aplicación mediante programas de titulación de tierras a principios del decenio de 2000.  En junio de 2007, el Panel de Inspección del Banco Mundial emitió un informe en respuesta a una denuncia presentada por OFRANEH contra el Programa de Adjudicación de Tierras de Honduras (PATH); la denuncia también describía los impactos negativos de la Ley de Propiedad de 2004.

El Panel de Inspección determinó que tanto la Ley de Propiedad de 2004 como el PATH podían contribuir a la extinción de los títulos de propiedad colectiva de las comunidades garífunas y que no protegían los derechos de los garífunas.  (…) 

Fue esta usurpación de tierras garífunas, y la violencia y el encarcelamiento ilegal asociados, lo que la Corte Interamericana consideró que constituía una violación de los derechos humanos de la comunidad de Triunfo de la Cruz y, en consecuencia, ordenó la restitución de los derechos sobre la tierra a la comunidad garífuna. El Gobierno de Honduras no ha cumplido el fallo de la Corte, aunque está legalmente obligado a hacerlo.  Se sospecha ampliamente que el delito del 18 de julio es resultado directo de los conflictos de tierras derivados de la aplicación de la Ley de Propiedad y del incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana. En este caso, el Banco Mundial comparte la responsabilidad de las desapariciones forzadas. 

            El Banco Mundial debe hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar el regreso inmediato, con vida, de los cinco hombres sujetos a desaparición forzada aparentemente por la policía hondureña. También debe exigir al Gobierno de Honduras que cumpla las resoluciones de la Corte Interamericana que ordenan la devolución de las tierras a la comunidad de Triunfo de la Cruz, y que el Gobierno de Honduras permita la participación de expertos internacionales en la investigación de las desapariciones forzadas y los asesinatos de líderes garífunas en un proceso coordinado con la OFRANEH a través de la Corte Interamericana. 

            No existe en Honduras un marco institucional que garantice los derechos territoriales y de tierras de los pueblos indígenas, tal como lo exigen los acuerdos internacionales que Honduras ha ratificado.  Esta es una de las principales causas de las violaciones de los derechos humanos en las comunidades indígenas de Honduras.  El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo y otros “bancos de desarrollo” no pueden seguir inyectando dinero en proyectos coseguidos en base

◙ EU-LAT Network va por Guapinol en el Parlamento europeo

“Cárcel por ser defensores: El Sistema judicial es un arma contra Guapinol”

Los defensores de Guapinol Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, fueron enviados el 26 de agosto del 2019 a la Penitenciaría Nacional de Támara, acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas. Orbin Nahún Hernández, uno de los defensores imputados, expresó que “no estamos de acuerdo, se está cometiendo una injusticia, por el agua, el Parque Nacional y el río, no importa lo que pase, no desmayen nosotros seguimos firmes”.

            En el marco del otorgamiento anual del Premio Sakharov por el Parlamento europeo EU-LAT Networkcontactó a varios miembros (MEPs) del MP para proponer la nominación de los 7 encarceados de Guapinol en Honduras.    

            Personalmente contacté a la única MEP flamenca (Bélgica) de los VERDES que  está en el PE, ya que opiné que los Verdes estuvieron más propensos a  nuestra propuesta. Ellos

retuvieron 8 distintas propuestas de nominaciones. Finalmente los Verdes/EFA nominaron a los defensores de Guapinol y a Berta Cáceres (de manera póstumo) como sus candidatos para el Premio Sakharov 2020. Ahora está por ver qué candidato recibirá al fin el premio del pleno del PE.   

Hasta aquí esta misiva  Con saludos fraternales   Guido  De Schrijver