U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info brief N° 28 Aalst, 13 Maart 2017

Posted 11-5-17

◙ ◙ Mensenrechten en Bedrijven

◙  ◙ Avondbijeenkomst

◙ ◙ Mensenrechten en Bedrijven

 

            Op 7 maart ging een conferentie/debat door in het Europees Parlement. Het thema was hoogst actueel: 'Mensenrechten en Bedrijven.' De internationale koepel van katholieke Noord-Zuid NGO's (CIDSE), met hoofdzetel in Brussel, nam het voortouw. Het Europees netwerk van NGO's voor Centraal-Amerika en Mexico (CIFCA) en verschillende lidorganisaties (o.a.: Europees Netwerk van Oscar Romero Comités)  versterkten CIDSE bij de voorbereiding en de uitvoering van het gebeuren. De aanleiding van het initiatief was: 'Twintig jaar vredes- akkoorden in Guatemala.                

            CIDSE heeft al geruime tijd een belangrijk strijdpunt op zijn programma staan. Met name, het aandringen bij de bevoegde instanties, op de eerste plaats bij de VN, om akkoorden in het leven te roepen, waarbij onder andere mijn- bouwbedrijven verplicht worden (met kracht van afdwingbaarheid) om bepaalde voorwaarden in acht te nemen.

 

 

Denise Auclair, politieke adviseur van CIDSE, zat de conferentie voor.

           

            De Waalse Europarlementariër Claude Rolin, lid van de Europese Volkspartij (de christendemocraten)

verwelkomde als gastheer de sprekers en de 65 aanwezigen. Hij verwees onder andere naar de resolutie die de Europarlementsleden enkele weken tevoren goedkeurden in Straatsburg rond de precaire situatie van de mensenrechten in Guatemala. Hij moest bekennen dat dergelijke resoluties een beperkte impact hebben. Hij wees op het belang van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dienaangaande. En hij stipte het belang van het lobbywerk aan. Iedereen moet daarin zijn taak opnemen, de civiele maatschappij, de NGO's, de vakbonden etc...

           

            Bisschop Alvaro Ramazinni van het diocees Huehuetenango was speciaal uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. Hij hield geen blad voor de mond. Kort samengevat kwam het hierop neer.

            Een goedmenende persoon zou denken dat een bedrijf producten aanmaakt en daarmee de levensomstandigheden van de mensen verbetert. De realiteit is anders. Bedrijven genereren wel rijkdom, maar verarmen juist daardoor de lokale bevolking. 'Ik kijk bijvoorbeeld naar wat er gebeurt in de Ixil-streek in het departement Quiché, waar het Italiaanse hydro-elektrisch bedrijf ENEL actief is.'

   

 

 Het basisprobleem is de staat.

De grondwet in Guatemala laat mijnbouw toe. Maar de minimale voorwaarden zijn ergerlijk. De regels voor de studies over de impact van mijnbouw zijn veel te laag. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van het gif cyanide toegestaan. Anderzijds waren de winsten die de staat toekomen bepaald op amper 1%. Enkele jaren geleden, dankzij de buitensporige winsten op het goud, dat drastisch in waarde steeg, ging het bedrijf op vrijwillige basis over om een hoger procent aan winsten uit te betalen. Maar dit is niet de juiste gang van zaken. Het is de wet die moet veranderd worden, de wet moet verplichtingen voor bedrijven voorzien. Wat nu gebeurt is wel allemaal wettelijk, maar onrechtvaardig.

           

Vervolgens nam Claire Courteille,

die de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) vertegenwoordigde, het woord. Zij wees op de hoge graad van agressie vanwege de staat tegen syndicaten en vakbondsmensen in Guatemala. Vooral in de werksfeer van de vrijhandelsateliers (maquilas) en de bananen- en koffieplantages is het zeer moeilijk om vakbonden op te richten. Zij pleitte voor de opruiming van de obstakels die de regeringen in Guatemala aanwenden om vakbonden op te richten en om de bestaande hun werk te laten doen.

           

Ten slotte kwam Markus Krajewski,

professor van internationaal recht aan de universiteit in Erlangen-Nürnberg, aan de beurt.           Volgens hem hoeft er niet per se een conflict te bestaan tussen mensenrechten en bedrijven. In de praktijk echter is het anders. Staten worden onder druk gezet om hun wetten aan te passen aan de behoeften van de bedrijven. En die wetten schenden de rechten van de bevolking.

            Er is nood aan een solide wetgeving die de belangen van de staat en van de bevolking beschermt. In die zin zijn internationale afspraken broodnodig. Een ander probleem is dat de aanwezigheid van een bestaande goede wetgeving nog geen garantie biedt. Ze moet ook nog door de regering van dienst effectief toegepast worden.

 

            Het debat dat volgde op de uiteenzettingen van de sprekers was kort vanwege tijdsgebrek.

 

◙  ◙ Avondbijeenkomst

 

            's Avonds nam bisschop Alvaro Ramazinni opnieuw het woord voor een honderdtal geïnteresseerden. Die avondbijeenkomst was georganiseerd door Broederlijk Delen, Entraide et Fraternité en Wereldsolidariteit. We kwamen samen in de kantoren van het Internationaal Vakverbond (IVV).

           

Onder het publiek waren ook de ambassadeur van Guatemala en een dame van het secretariaat te zien.

Ook Marcos Ramírez, voormalig burgemeester van Ixcán die er in slaagde gedurende jaren een stedenband met de gemeente Olen in stand te houden, was er. Hij verbleef enkele dagen in België op uitnodiging van de Internationale Vredesbrigades (IPB) om samen met een vertegenwoordiger uit Colombia een vergelijking te maken tussen de vredesakkoorden van Guatemala 20 jaar geleden en die van de Colombiaanse regering met de FARC vandaag. Er waren ook talrijke leden van Belgische congregaties, die hun sporen verdiend hebben in het binnenland van Guatemala, van de partij.

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA