U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 88 Aalst, 23 September 2018

Posted 24-9-18

◙ ◙ Nobelprijs voor de Vrede voor de Verdedigers van de Mensenrechten?

 ◙ ◙ Samenwerken loont

Nobelprijs van de Vrede

             Een aantal weken geleden nodigden de Internationale Vredesbrigades (PBI) -

Verenigd Koninkrijk uit om een verzoek mee te ondertekenen. Naast meer dan 200 organisaties wereldwijd ondertekenden we voor de steungroep en voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités.

 

De  brief is gericht aan de leden van het Noors Nobel Comité.            

 

Daarin informeren we hen dat sinds 1998 meer dan 3000 verdedigers van de Mensenrechten vermoord werden omdat ze opkwamen voor de fundamentele waarden zoals die beschreven zijn in de Universele Verklaring van de Mensenrechten, opgenomen door de VN.

'Wij geloven dat de toekenning van de Vredesprijs aan de globale gemeenschap van de Mensenrechtenverdedigers een mijlpaal betekent voor het legitimeren van het cruciaal werk dat zij leveren om de mensheid te beschermen en de trend van vervolging die zij ondergaan voor het oog van het publiek te brengen.'

'Verder zou de toekenning een wereldprimeur betekenen juist door een globale gemeenschap te nomineren in plaats van individuen of organisaties.' 

(Een beschouwing als voetnota. Uit de tekst is onderhuids te merken dat de publieke opinie er zich stilaan van bewust is dat de Nobelprijs voor de Vrede zijn prestige aan het verliezen is door de prijs uit te reiken aan dubieuze individuen, die op de keper beschouwd en gezien hun globale carrière, niet zoveel met vrede te maken hebben.)

 ◙ ◙ Samenwerken loont

             Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde een interactief project 'Samenwerken loont.' Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking van de provincie promoot het initiatief. Daarin kan het publiek kennis maken met de projecten die de provincie onderhoudt met Ecuador, de Filipijnen en Rwanda. Zowat alle aspecten van de strijd voor een menswaardig bestaan komen aan bod. Landbouw en gezondheid, voedselzekerheid, petroleum, productie van cacao, handicap, mijnbouw, de strijd voor het water, diversiteit en immigratie, sociale zekerheid.

            De stad of de gemeente die het materiaal uitleent krijgt de kans om er haar projecten aan toe te voegen. Voorzitter Rik Van Woensel van de Raad voor Internationale Samen- werking (RIS) van de stad slaagde erin het gevaarte naar Aalst te brengen. Monique Batavia van steungroep 'Solidair met Guatemala maakte van de gelegenheid gebruik om zowel de projecten van de provincie als onze eigen werking met Guatemala uit te leggen aan studenten van een middelbare school.

 

 Guido De Schrijver Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités