U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 87 Aalst, 13 September 2018

Posted 24-9-18

◙ ◙ Spoedbrief naar de Verenigde Naties

◙ ◙Internationale Bijeenkomst in Medellín (28 aug.- 1 sept.)

◙ ◙ Guatemala zal op 19 oktober een beetje in Eeklo liggen

Brief VN 

We gingen in op de uitnodiging vanuit Guatemala om een brief mee te ondertekenen gericht aan Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN.

           

 

(foto: OpenDemocracy)

 

In die brief maken we gewag van het feit dat op 31 augustus Jimmy Morales, president van Guatemala aankondigde dat het mandaat van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) vanaf september 2019 niet meer zal vernieuwd worden.

 

             'Het werk van CICIG, in samenwerking met het Openbaar Ministerie van Guatemala, behelst meer dan een tiental gevallen, die naar behoren gedocumenteerd zijn. Ze wijzen op de betrokkenheid van honderden hoge openbare amb- tenaren in misdadige netwerken. Deze aanzienlijke resultaten betekenen een bijdrage aan de versteviging van het vertrouwen van de Guatemalteekse bevolking in de instellingen van Justitie. Bovendien motiveren zij de participatie van de burgers in de strijd voor transparantie en het geven van rekenschap, zoals duidelijk werd tijdens massale vreedzame manifestaties tussen 2015 en 2017. Ook inspireerden ze andere landen van de regio.'

 ◙ ◙Internationale Bijeenkomst in Medellín (28 aug.- 1 sept.)

             Tijdens de bijeenkomst in Medellín werden talrijke slachtoffers van staatsgeweld in Latijns-Amerika herdacht.

            Ze werden vermoord omdat ze als priester, religieus of leek vanuit hun pastorale praktijk, gebaseerd op de bevrijdingstheologie, opkwamen voor de rechten van de bevolking waarmee ze samenwerkten.

     

           Ook hulpbisschop Juan Gerardi werd geëerd voor zijn inzet, ondermeer voor het lanceren van een nationaal pastoraal onderzoek, waarbij duizenden slachtoffers en overlevenden van de militaire dictatuur in Guatemala hun verhaal naar buiten konden brengen.

            Het ging in de eerste plaats om een humanitair initiatief waarbij vele mensen die met trauma's opgezadeld zaten voor het eerst na vele jaren konden spreken.

             Een paar dagen na de publieke bekendmaking van het omvangrijk dossier waarbij het leger beschuldigd werd van massale oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid werd hij vermoord.    

 ◙ ◙ Guatemala zal op 19 oktober een beetje in Eeklo liggen

              Tijdens de maand oktober zal Erik Gruloos, pastoor van San Miguel Ixtahuacán in het land zijn.

Op 19 oktober zal hij overdag verschillende klassen van de school Ten Doorn aandoen en 's avonds voor het publiek van Eeklo over zijn ervaringen spreken.

            De Vrienden van E. Gruloos (VEG) hebben al menige vergadering en druk e-mailverkeer achter de rug. 

    

Guido De Schrijver Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network

en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités