U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 86 Aalst, 10 September 2018

Posted 24-9-18

◙ ◙ Internationale Bijeenkomst in Medellín

◙ ◙ Solidariteit met jurist Iván Velásquez

 Het is 50 jaar geleden. Kort na het Tweede Vaticaans Concilie in Rome kwamen voor de tweede keer Latijns-Amerikaanse Bisschoppen (CELAM II) bijeen. Deze keer in 1968 in de Colombiaanse stad Medellín (Colombia). De prelaten wilden de besluiten van het Concilie in Rome bekijken vanuit hun eigen continent. En ze zagen dat niet zozeer de Europese secularisatie en het gebrek aan godsgeloof hun problemen waren, maar wel de grote sociale  en economische ongelijkheid, die dringend om een antwoord van de kerk vroeg.

Ze zagen dat de ongelijke verdeling van goederen en inkomsten sommigen extreem rijk en vele anderen extreem arm maakten. En dat was dan weer het gevolg van de

onderdrukkende economische en sociale structuren.        

Die structuren werden in stand gehouden door dictatoriale en in vele gevallen                         militaire overheden. Maar ook de kerk ging niet vrij uit, daar waar ze zich niet verzette enalleen een geestelijk heil preekte dat mensen na hun dood ten deel zou vallen.  (Medellín 2018)

De Bijbel werd door bevrijdingstheologen gelezen en geïnterpreteerd in het licht van de situatie van de armen. Die 'bevrijdingstheologie' gepaard gaande met het erkennen van de pastorale praktijk met basisgroepen werd door de bisschoppen bekrachtigd. Weinig minder dan een Copernicaanse Wending.

Medellín - Vijftig jaar later.

Het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL) - waarvan de steungroep 'Solidair met Guatemala' lidorganisatie is - maakte van de gelegenheid gebruik om een bijeenkomst te organiseren in Medellín.

 Naast de obligate 25 a 30 vertegen- woordigers van de comités waren  we deze keer met om en bij 200 geïnteresseerden, vooral vanuit Colombia zelf, die aan het vijfdaagse congres deelnamen. Woordvoerders van allerlei kerkelijke denominaties (naast katholieke ook Lutheraanse, Presbyteriaanse, Anglicaanse kerken en Baptisten), religieuze congregaties en internationale organisaties zoals Pax Christi International uit 15 verschillende landen gaven present. (wordt vervolgd)

(De Spanjaard    Fernando Bermúdez (links)    en ikzelf vertegenwoordigden Guatemala en samen met de Spanjaard Joaquín Sánchez het Europees Netwerk van Romero Comités)

 

◙ ◙ Solidariteit met jurist Iván Velásquez

De voorzitter van CICIG mocht van president Jimmy Morales na zijn terugkeer uit New York Guatemala niet meer binnen.

Vanuit het congres in Medellín (200 personen uit 15 landen) formuleerden we een brief ter ondersteuning van Iván Velásquez.

Met kopie naar de Bisschoppenconferentie van Guatemala (CEG), Het Kantoor voor de Mensenrechten van het Aartsbisdom (ODHAG), de Confederatie van Evangelische Kerken van Guatemala, de Presidentiële Commissie voor de Mensenrechten ((COPREDEH), het Centrum voor Legale Actie voor de Mensenrechten (CALDH) en de Conferentie van de Religieuzen van Guatemala (CONFREGUA).

 

 

Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités