U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 85 Aalst, 20 Augustus 2018

Posted 24-9-18

◙ ◙  Komt het Historisch Politiearchief in gevaar?

             Het Historisch Archief van de Nationale Politie werd per toeval ontdekt in 2005 in de achterafkamers van een politiecommissariaat in Zone 6 van de hoofdstad. Deels beschadigd door vochtigheid, ratten en insecten. Het gaat over een astronomische hoeveelheid folio's: 80 miljoen. Het wordt beschouwd als een van de meest uitgebreide en indrukwekkende archieven van Latijns-Amerika, in zijn genre.

             Het werd in veiligheid gebracht en daarna met buitenlandse financiële steun door een equipe stelselmatig onderzocht en ter bewaring behandeld.

 Als directeur van de equipe werd Gustavo Meoño, voormalig lid van het verzet tegen de militaire dictatuur, aangesteld.

             Een uitgebreide equipe begon de klus te klaren. Een na een werden de vellen afgeborsteld en behandeld tot ze klaar waren om gedigitaliseerd te worden. Vier jaar nadien kreeg men reeds wereldwijd toegang tot klaargemaakte documenten. Ter bescherming werden kopieën ervan naar het buitenland gestuurd.        

            Dat was het startsein voor een grondige verzwakking van decennia lange straffeloosheid. Opeens kwam er een trilogie op het toneel:

 De onschatbare getuigenissen van de slachtoffers van repressie en staatsterreur, het wetenschappelijk bewijsmateriaal van de gerechtelijke antropologie en dat van de documenten van het Archief.    

            Zo begon de lange Mars tegen de straffeloosheid eindelijk vruchten af te werpen. Eindelijk kregen de inspanningen die de eerste moeders, vrouwen en dochters van aangehouden en verdwenen personen sinds de jaren '60 leverden, gevolgen.

 Moordenaars aanwijzen

            Vorig jaar schreef Gustavo Meoño ons enkele bedenkingen:

 'In zeven jaar tijd, tussen 2009 en 2016, werd meer dan het dubbel aantal gerechtelijke processen bereikt van dat van de voorbije veertig jaar. Verschillende hoge legeroversten en hun onderdanen werden schuldig verklaard. Zij werden veroordeeld tot honderden jaren gevangenschap voor hun misdaden die ze pleegden onder de mantel van de doctrine van de nationale veiligheid en de politiek tegen de volksopstand. Voor de eerste keer konde

n de weinige overlevenden en de families van de slachtoffers voor een tribun

aal de moordenaars identificeren en aanduiden. In deze rechtszaken heeft d

e trilogie, getuigenissen, wetenschappelijk bewijsmateriaal en archiefdocumenten, een belangrijke rol gespeeld.'

(foto: met Gustavo Meoño in het midden - 2012)

 

 

Overname door het Ontwikkelingsprogramma van de V.N.

             Na 13 jaar noeste arbeid worden plots de werkzaamheden rond het Archief uit handen gehaald van de uitvoerende equipe.

             Paula Carmelita Ros, sinds 25 jaar ereburger van de gemeente Olen en lid van de equipe die de reddingsoperatie van de documenten al die jaren mee heeft gedragen, sloeg alarm. Directeur Gustavo Meoño werd aan de kant gezet. En meerdere leden van de equipe zullen maar tijdelijk meer verder kunnen werken.

                                                                    (foto: Paula Carmelita Ros aan de slag in het Archief)

     

            Kort daarop stuurde de Amerikaanse Kate Doyle, directeur van het 'Guatemala Documentatie Project voor het Nationaal Veiligheidsarchief, een petitie rond. Die werd tevoren reeds ondertekend door een hele rits Guatemalteekse mensenorganisaties.          

            Het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités en Steungroep 'Solidair met Guatemala ondertekenden de petitie.

            Daarin prijzen en ondersteunen we solidair het professioneel werk gedurende dertien jaar uitgevoerd door de equipe.  

            Daarna drukken we onze bezorgdheid uit ten overstaan van het akkoord dat aangegaan werd tussen het Ontwikkelingsprogramma van de V.N. en het Ministerie van Cultuur en Sport zonder voorbereiding en zonder de voortzetting van de werkzaamheden te garanderen.

Daarna lijsten we onze verzoeken op: 

Garantie op de onschendbaarheid van de informatie en het strikte behoud van het documentair erfgoed  van het Archief. De voortzetting van de werkzaamheden. De voortzetting van de openheid, de efficiëntie en de samenwerking met de instellingen, organisaties en personen zoals tot nog toe het geval was. De voortzetting van de bijdrage tot het recht op waarheid en op het verzoeken van gerechtigheid. Het opnieuw opstarten van het Raadgevend Orgaan, dat professioneel de werkzaamheden begeleidt. 

 Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités