U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 84 Aalst, 14 Augustus 2018

Posted 24-9-18

◙ ◙  Campagne 'Guatemala zonder Honger'

            Een jaar geleden stierf het achtjarig Chortí meisje Mavelita Lucila Interiano Amador in het hoofdstedelijk hospitaal Roosevelt. Ze kwam uit de gemeente Camotán, departement Chiquimula. Ze werd opgenomen met complicaties door een parasitaire infectie en andere gezondheidsproblemen die haar in combinatie met de ondervoeding fataal werden.  

            Gedurende maanden trachtte haar familie met alle middelen vanuit de staat de gepaste zorg te krijgen. Pas zwaar ziek werd ze opgenomen. Maar het was te laat.

 

             FIAN Internationaal, de Vereniging Nuevo Día, de 'Campagne Guatemala zonder Honger' en meer dan dertig nationale en internationale organisaties ondertekenden een brief gericht tot de regering van Guatemala.

             Ook de organisaties van EU-LAT Network, waaronder het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités en 'Solidair met Guatemala' ondertekenden het verzoekschrift.

             In de brief dringen we er bij de staat van Guatemala op aan zijn verplichting ten opzichte van de mensenrechten na te komen door maatregelen te nemen die erop gericht zijn volledig en integraal de uitspraken voor de gevallen van kinderondervoeding in Camotán uit te voeren.

 In die context drukken we ook onze bezorgdheid uit over de groeiende golf van geweldpleging en criminalisering tegen personen die vechten voor de mensenrechten, inbegrepen  het recht op voedselzekerheid en het recht op grond en op het grondgebied.          Volgens recente gegevens werden alleen al in mei en juni van dit jaar minstens zes inheemse en boerenleiders vermoord, inbegrepen verschillende leden van het Boerencomité van het Hoogland (CCDA) en van het Comité voor Boerenontwikkeling (CODECA). Vertegenwoordigers van de Inheemse Boerenbeweging Chortí Nuevo Día van de gemeente Camotán werden ook slachtoffers van aanvallen.

             Tenslotte dringen we er bij de staat op aan om de recente aanvallen en moorden tegen verdedigers van de mensenrechten te onderzoeken en een gunstig klimaat te scheppen voor dezen die de mensenrechten verdedigen.

 

De brief eindigt met de woorden:

 

'Geen moorden meer in Guatemala noch door honger noch door wapens!'

(foto: CERIGUA)

 Guido De Schrijver

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités