U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 82 Aalst, 16 Juli 2018

Posted 24-9-18

◙ ◙ Nieuwe overdracht van grondpercelen in Polochic

◙ ◙ Brief van gemeentebestuur Herent aan Belgische regering

 Polochic

             Oxfam-Intermon (Spanje) heeft zich een hele tijd geleden resoluut ingezet om de inwoners van de streek rond de rivier Polochic te steunen. In 2011 werden 769 families gewelddadig van hun woonplaats en omringende percelen verdreven ten voordele van een grootgrondbezitter. Daarop lanceerde  Oxfam-Spanje een internationale campagne om de toenmalige regering in Guatemala onder druk te zetten.

            Ook steungroep 'Solidair met Guatemala' ondertekende, naast 107.000 personen of organisaties, de petitie. Vandaar dat we regelmatig op de hoogte gehouden worden van de situatie aldaar.

            Met mondjesmaat werden ondertussen percelen overgemaakt aan de getroffen families. En nu, enkele dagen geleden ging de huidige president Jimmy Morales over om nog eens aan 134 families percelen te overhandigen.

             Mede dankzij de internationale druk gedurende al die jaren zijn reeds 355 families voorzien van een stukje grond. Maar er blijven nog altijd een aantal in de kou staan. Daarom wil de lokale boerenorganisatie gesteund door buitenlandse hulp de strijd voortzetten tot alle 769 families schadevergoeding bekomen hebben.

 ◙ ◙ Brief van gemeentebestuur Herent aan Belgische regering

            Begin juli stuurde het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Herent een brief naar Alexander De Croo, Belgisch Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Geert Bourgeois, Vlaams Minister-President, bevoegd voor Buitenlands Beleid, Didier Reynders, Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken, Michel Dewez, Belgisch Ambassadeur in Panama en Stefano Gatto, Ambassadeur voor de Europese Unie in Guatemala.

            Vooreerst legden de briefschrijvers 'de gemeentelijke samenwerking uit met de regio Nimlaha'kok uit Alta Verapaz in Guatemala. Herent begeleidt in de partnerregio vooral processen rond bestuurskrachtversterking met een focus op het uitbouwen van inheems zelfbestuur, kennis van mensenrechten (juridische vorming van jonge voortrekkerfiguren in de plaatselijke gemeenschap) en communicatie tussen de plaatselijke gemeenschappen (verdere uitbouw van een gemeenschapsradio).'

(Onderwijzend personeel van Herent en van de regio Cobán samen tijdens de 1ste Internationale Pedagogische Ontmoeting in Nimlaha'kok)

            De aanleiding van de brief was het onthutsende nieuws van 2 juni dat een van de medewerkers, Rodolfo Urrutia, ontvoerd werd en vele uren onder dwang werd ondervraagd, met name ook over de hele werking en de samenwerking tussen de regio Nimlaha'kok en Herent. Hij werd gedwongen gedetailleerde uitleg te geven over de samenwerking, de medewerkers, de partners en de financiering.

            De briefschrijvers stipten aan dat dit het zoveelste incident is in een reeks van gewelddadige gebeurtenissen sinds het begin van het jaar. 'In 2018 werden reeds 13 mensenrechtenactivisten of boerenleiders vermoord, van wie in de voorbije maand mei alleen al 4 in Cobán.' Ze hebben een sterk vermoeden dat 'het recente bezoek aan Cobán van de Speciale Rapporteur over de Rechten van Inheemse Volken, Victoria Tauli-Corpuz, de aanleiding is voor dit geweld. Dat werd onlangs, op 19 juni, ook aangekaart door Jorge Santos van UDEFEGUA en Anabella Sibrián van het 'Platform tegen de Straffeloosheid' tijdens een gesprek met Jochen Antierens op het departement Buitenlandse Zaken' in Brussel.          
            Ten slotte vraagt de gemeente Herent de geciteerde regeringsleiders om de zaak mee op te volgen en aan te kaarten op alle relevante fora.ente an Belgixche regring

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network