U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 81 Aalst, 4 Juli 2018

Posted 16-7-18

◙ ◙ Delegatie van de Inter-Amerikaanse Commissie in Brussel

◙ ◙ Soledad García Muñoz

 Inter-Amerikaanse Commissie in Brussel 

            Naast de twee vertegenwoordigers van  de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (CIDH) in Washington waren we met 22 personen aanwezig. Een niet alledaags aantal NGO's en organisaties allerhande gaven present.

            Paulo Abrao, de secretaris-generaal van de Commissie kon er niet bijzijn. Hij werd halsoverkop verwacht in Nicaragua, waar de zaken al enkele weken heel dramatisch verlopen.  

            We ontmoetten de uitvoerende secretaresse van Paulo Abrao, advocate Marisol Blanchard van Chileense afkomst, die reeds sinds 2000 actief is in de Commissie.

            En Soledad García Muñoz, Argentijnse advocate. Zij is sinds negen maanden verantwoordelijk voor een nieuwe instantie in de schoot van de CIDH: rapporteur voor de economische, sociale, culturele en (nu ook) milieurechten (DESCA).

 

◙ ◙ Marisol Blanchard schetste een niet zo fraai beeld van de huidige situatie in het Latijns- Amerikaanse subcontinent.

De  verkiezingsronden van de laatste tijd hebben regeringen aan de macht gebracht die mensenrechten sterk in het gedrang brengen. 'In bepaalde landen staan ondermeer de rechten van de vrouwen en van de minderheden onder druk, ook - door hervormingen - de sociale zekerheid en bescherming. Daarnaast stellen we gewelddadige repressie vast.'   

Ons mandaat

1) Individuele slachtoffers bijstaan, de klachten die tegen de staat ingediend worden nemen we op en we volgen die op. 2100 aanvragen werden vorig jaar ingediend.

Dat betekent onder meer ook het verzoek van slachtoffers om bescherming te genieten (medidas cautelares). 1100 aanvragen vorig jaar. Vooral de milieurechten worden tegenwoordig intensief geschonden.  

2) Begeleiding en aanbevelingen geven aan de betrokken regeringen. Wij verzekeren een permanente opvolging tijdens bepaalde crisissen die zich voordoen. We bevorderen de dialoog tussen de regering en de civiele maatschappij van een land in crisis. We bieden technische samenwerking aan.

 

 (met Susanna Daag (EU-LAT Network), Marisol Blanchard, Soledad García Muñoz en Greet Schaumans)           

            'De civiele maatschappij is een fundamentele steunpilaar van ons werk. 

            Daarnaast is de politieke steun van landen belangrijk. En financiële steun uiteraard. De Verenigde Staten zijn onze belangrijkste donor naast Europa (Spanje, Nederland, Zweden, Frankrijk, Duitsland, de Europese Unie,… )

            'Er wordt zelfs een vermeerdering van subsidies verwacht. Dat duidt onmiskenbaar op waardering en erkenning van ons werk. Maar we hebben ze nog niet. Verandering van regering bij verkiezingen kan aanleiding geven tot de opschorting van de beloofde financiële steun.'

 

◙ ◙ Soledad García Muñoz is  de eerste rapporteur voor de specifieke taak binnen de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. Een merkbare stap vooruit! Traditioneel worden de mensrechten beperkt tot civiele en politieke rechten (recht op leven versus doodslag, foltering, onmenselijke behandeling, en op vrijheid, onschendbaarheid), gelijkheid (ongeacht geslacht, ras, leeftijd,…), vrije meningsuiting, enz…

            Nu wordt binnen de Commissie ook volle aandacht geschonken aan de economische, sociale, culturele en milieurechten (DESCA)  

            Het mandaat bestaat er specifiek in om de Commissie intern bij te staan wat betreft de vernoemde rechten.

            Daarnaast komt er ook een pedagogisch aspect aan te pas, het bewustmaken van regeringen en mensen op rechten, onder meer op water, op gezondheid, op waardig werk, op voedingszekerheid,  op culturele eigenheid, op zorg voor het grondgebied, enzovoort.  

'Vooral  vakbonden staan intensief met ons in contact.'

            Belangrijk is ook het aangaan en onderhouden van een bondgenootschap met de 'Defensorías del pueblo' van de verschillende landen (in Guatemala de Procureur voor de Mensenrechten).

            Er wordt op dit ogenblik hard gewerkt aan een rapport over 'Bedrijven en Mensenrechten.' Dit komt rond oktober klaar. 

            We zijn bezig met werken aan het afdwingend karakter van akkoorden met  Latijns-Amerikaanse staten in verband met het respect voor de mensenrechten.           

'Ons werk is niet enkel belangrijk voor het Latijns-Amerikaans continent. Het heeft ook een impact op de rest van de wereld, vooral op Afrika wat betreft onze ervaringen en praktijk.'  

            Na afloop had ik een kort gesprekje met de delegatie over Guatemala, ondermeer over de recente moorden. De dames wisten er alles over: 

'We zijn druk bezig in Honduras, El Salvador en Guatemala. In Guatemala is het geweld manifest aanwezig, de rechten van de vrouwen en van de Maya’s staan onder druk. Onze commissie heeft in verband met de recente moorden op leden van CODECA en CCDA de regering van Guatemala verzocht uitleg te verschaffen en stappen te zetten om die misdaden te onderzoeken.' 

            Tenslotte maakte ik van de uitzonderlijk talrijke aanwezigheid van organisaties gebruik om het politiek lobbywerk richting Europees Parlement in verband met de nominatie van Iván Velásquez en CICIG voor de Sacharovprijs te promoten. 

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network