U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 77 Aalst, 1 juni 2018

Posted 16-7-18

◙ ◙  Latijns-Amerikaans Akkoord

◙ ◙ Historische ontmoeting

◙ ◙  Latijns-Amerikaans Akkoord

            Begin maart sloten 25 Latijns-Amerikaanse landen in San José, Costa Rica een juridisch bindend verdrag af dat meer bescherming zal bieden aan verdedigers van het milieu.

 In het verdrag staat onder meer dat elke partij 'een veilige en gunstige omgeving zal garanderen, waarin personen, groepen en organisaties die de mensenrechten in milieuaangelegenheden verdedigen, actief kunnen zijn zonder bedreigingen, beperkingen of onzekerheid.'

             Niet enkel regerings- leiders zaten rond de onderhandelingstafel,  ook ver- tegenwoordigers van de civiele maatschappij.

            Er werd ondermeer hard gediscussieerd over een artikel dat een land de mogelijkheid gaf om 'reserves'  aan te wenden in het geval dat het van mening was niet in staat te zijn om een of andere doelstelling te kunnen uitvoeren. Gelukkig werd deze motie uiteindelijk van tafel geveegd. (foto: DAR)

            Het feit dat het akkoord juridisch bindend is betekent een enorme stap vooruit. Wel moet elk van de landen nog zijn definitieve zegen geven.

                       Benieuwd wat Guatemala er in de praktijk van bakt!  

 ◙ ◙ Historische ontmoeting

            We troffen elkaar op 26 mei in het restaurant Rubens op de Grote Markt in Leuven.

Bernard Deprez en Greet Ickx, Raf Allaert en Inge Hatse, Ven de la Cruz en Ellen Colpaert, Marcel Peeters, Monique Batavia en Guido De Schrijver en het gastgezin Mario en Julie Trinidad.

             Mario Trinidad is van Filippijnse afkomst en woont in Australië. Hij was van 1973 tot 1975 als missionaris van Scheut werkzaam in Guatemala. Na jaren opzoekings- en veldwerk publiceerde hij eind 2015 zijn doctoraatsthesis over de rol van de Missiecongregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (CICM, in de volksmond Scheut) in Guatemala.

            De titel van zijn werk luidt: 'Repression and Martyrdom: The Radicalisation of the Missionaries of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary in Guatemala (1954-1996) [Ph.D. diss. La Trobe University, Victoria, Australia, 2015].

            Hij belichtte vooral de moeilijke jaren die het land doormaakte tijdens het intern gewapend conflict. Om misschien in één vuistzin de kern van zijn thesis weer te geven:

 'Hoe is het uit te leggen dat een groep missionarissen die vijfentwintig jaar eerder uit China buitengezet werden omdat ze geen communisten waren, vijfentwintig jaar later vermoord of uit Guatemala verbannen werden omdat ze als communisten beschouwd werden?'

       

            Mario kwam een paar keren naar België om zijn academisch werk te stofferen. Hij nam contact  op met de Europee Provincie van Scheut in Brussel. En in het katholiek Archief KADOC te Leuven kreeg hij toegang tot een aantal documenten van het archief van Scheut. Hij nam mondelinge  getuigenissen af van enkele 'oud-strijders' onder ons die, als protago- nisten van zijn verhaal, een aantal episoden van dichtbij meemaakten. Terloops kon hij op onze hand- en spandiensten rekenen, ondermeer door het aanbieden van logement en vervoer hier te lande.   

            Onlangs werd Mario door KADOC uitgenodigd om deel te nemen aan een tweedaagse academische conferentie over:

'Progressive Catholicism in Latin America and Europe 1950 -1980.' 

            Meer dan de moeite, vonden hij en zijn vouw Julie, om van die gelegenheid gebruik te maken om ons te danken en te verwennen met een etentje. Historisch was de ontmoeting alleszins en wel om diverse redenen. Van de zes mannelijke aanwezigen deelden we met vijf een CICM-verleden, terwijl er een in de congregatie bleef. Zes onder ons teerden op een Guatemala-verleden. En naast de twee filipinos waren er nog twee aanwezigen die een Filipijnen-verleden achter de kiezen hadden. De intensieve gesprekken liepen naast, over en doorheen die collectieve verbindingslijnen. Oude histories werden uit de kast gehaald. Voormalige collega's en medestrijders werden uit de mist van het verleden opgediept.   

En ja, natuurlijk,  het was heerlijk en langdurig tafelen. 

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network