U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 74 Aalst, 27 April 2018

Posted 28-4-18

◙ ◙  Vermoorde bisschop herdacht

◙ ◙ 'In het Vizier van de Jaguar' 

◙ ◙ Europarlementariërs steunen CICIG 

 ◙ ◙  Vermoorde bisschop herdacht

 

            Juan Gerardi werd geboren op 27 december 1922. Kort na de vredesakkoorden (december 1996) startte hij, als hulpbisschop en directeur van het Kantoor van het Aartsbisdom voor de Mensenrechten, een pastoraal onderzoeksproject op. Hij maakte gebruik van de parochiestructuren en kerkelijk personeel om zoveel mogelijk de slachtoffers te bereiken van oorlogsmisdaden, gepleegd tijdens het gewapend conflict.

 

            Het initiatief streefde zowel het opsporen van de waarheid na alsmede de pastorale bekommernis om de (getraumatiseerde) slachtoffers eindelijk te laten spreken.  Het eindrapport 'Guatemala: Nunca Más'noteerde 55.000 schendingen van mensenrechten. Een  verpletterende meerderheid van de misdaden werd toegeschreven  aan het leger. Tijdens een viering in de kathedraal maakte hij de resultaten bekend.       

            Twee dagen later, op 26 april 1998, werd hij met een betonblok het hoofd ingeslagen. Onderzoek van de misdaad leidde onbetwistbaar naar leden van het leger.

 

◙ ◙ 'In het Vizier van de Jaguar'

 

            Schrijfster en dichteres Margarita Carrera overleed op 31 maart jongstleden op achtentachtigjarige leeftijd. Ze werd geboren op 16 september 1929 in de  hoofdstad Guatemala. Het nieuws haalde zowat alle kranten en communicatiemedia. Ze kreeg heel wat erkenningen  tijdens haar leven, ondermeer de 'Nationale Literatuurprijs Miguel Ángel Asturias' in 1996, de 'Prijs UNICEF voor de Communicatie van 2000' en de 'Orde Monseñor Gerardi Conedera' in 2004.

 

            In 2002 publiceerde ze een biografie van bisschop Juan Gerardi in romanvorm.

 

Het boek begint las volgt:

'Kolonel Rodolfo Lobos Zamora, commandant van de Militaire Brigades van El Quiché en Huehuetenango had zijn orders gegeven:

'Dat jullie hem bespioneren en vermoorden, juist zoals die andere pastoors.'

De soldaten, half slapend en met nog etensresten in de mond, verhulden hun vermoeidheid. Ze moesten 's anderendaags vertrekken om het woud binnen te dringen en zich op te stellen dichtbij het pad waar monseigneur Juan Gerardi zou voorbij komen. Nadat ze in de houding hadden gestaan, trokken ze zich terug om te slapen. Verdomde muskieten, geniepig staken de muggen hen. Ze lagen op de grond, een rieten mat als bed. Die nacht hadden ze slecht geslapen. Om vijf uur 's morgens namen ze hun ontbijt, reeds klaar om de nieuwe missie  uit te voeren. De dag tevoren had men hen sterke drank gegeven en enkele pillen waardoor ze zich meer macho voelden. Martelen, verkrachten en doden, dat was voor het moment hun beroep. Maar ze waren oververmoeid van zoveel rottigheid. Ze wisten niet meer wanneer ze verschrikkelijke nachtmerries droomden waarbij ze zich zelf met bloed omringd zagen en wanneer het echt was. Maar dat was niets naast hun training als kaibiles. Sergeant Pedro Arcaj herinnerde zich de honger en de koude en vooral de vuiligheid die ze hen deden eten. Ze hadden hem tijdens een gewelddadige rekrutering in het nauw gedreven toen hij op weg was naar zijn hut. Hij kon geen afscheid nemen van zijn ouders, nog minder van zijn vrouw…' 

 

◙ ◙ Europarlementariërs steunen CICIG

            Zeventien Europarlementariërs stuurden op 19 april een brief naar president Jimmy Morales, de minister van Buitenlandse Zaken Sandra Jovel en de ambassadeur voor de Europese Unie Jorge Skinner-Klée Arenales.  

            Zij verwijzen naar de resolutie van het Europees parlement in Straatsburg van 16 februari 2017. Daarin steunden ze de verdedigers van de mensenrechten in Guatemala en verzochten voor hen bescherming aan de Guatemalteekse regering, zoals opgelegd door het  Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten in 2014.

            In hun brief halen ze vervolgens cijfers aan van de mensenrechtenorganisatie UDEFEGUA, waarbij sprake is van 483 agressies, waaronder 53 moorden op verdedigers van de mensenrechten in 2017. Verder verwijzen ze naar aanvallen die gericht zijn tegen de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) en op de poging om voorzitter Iván Velásquez het land uit te sturen. Ook halen ze de vijandigheden aan tegen het Openbaar Ministerie (dat nauw samenwerkt met CICIG) en tegen de Procureur van de Mensenrechten, die voluit achter CICIG staat.       

En ze refereren naar de poging tot moord op de procureur voor de Mensenrechten van het Openbaar Ministerie Sonia Montes op 15 februari. Ze signaleren verder de inperking van het recht op de verdediging van de mensenrechten en halen daarbij verschillende nieuwe wetten aan die daarop wijzen. Tenslotte erkennen ze de rol en het belang van CICIG.

Deze actie van het Europees Parlement past perfect in het kader van het initiatief 'Nominatie voor Iván Velásquez en CICIG voor de Sacharovprijs 2018.'

We hebben in die richting onlangs de eerste stappen gezet met het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités.

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network