U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 73 Aalst, 20 April 2018

Posted 28-4-18

 ◙ ◙ Greenpeace duwt hen met de neus in de problemen

◙ ◙ Advocaten blokkeren het proces

 ◙ ◙ Greenpeace duwt hen met de neus in de problemen

 

            Het dochterbedrijf  Grupo Cobra van het Spaanse bedrijf ACS, eigendom van Florintino Pérez, bracht tijdens de uitvoering van haar hydro-elektrisch project vernietigingen aan langsheen de rivier Cahabón en dit over een lengte van 30 kilometers. Met drastische milieuschade en vermindering van de doorstroming van het water tot gevolg. Daardoor werd het recht op toegang tot drinkwater voor haast 30.000 inwoners van de inheemse gemeenschappen die langsheen de boorden leven drastisch gereduceerd. Die ingreep gebeurde - zoals gewoonlijk in Guatemala het geval is - zonder raadpleging noch toestemming van de getroffen inheemse gemeenschappen.

 

            Greenpeace Spanje drong de centrale kantoren van het bedrijf ACS in Madrid binnen en sloot de algemene sleutel van de doorgang van het water voor hun installaties af.

           

            Daarmee wilden de militanten op een symbolische manier aantonen wat het betekent om zonder water te moeten leven.        

            Bovendien beschuldigt de organisatie het bedrijf ervan dat het de mensenrechten en het milieu ook in andere landen schade toebrengt en dit met goedkeuring van de Spaanse regering.

            Ten slotte vragen zij de bevrijding van de inheemse leiders die vervolgd worden omdat zij zich verzetten tegen dergelijke projecten.

 

◙ ◙ Advocaten blokkeren het proces

 

            In Info Brief 72 informeerden we gedetailleerd over het proces tegen militairen die zich vergrepen aan de familie Theissen Molina. Dochter Emma Guadalupe werd gewelddadig ontvoerd en in gevangenschap verkracht waarna ze erin slaagde te ontsnappen.De veertienjarigezoon Marco Antonio werd gewelddadig ontvoerd en keerde nooit terug.

            Maar het zou Guatemala niet zijn moest alles gesmeerd lopen. En dit na 37 jaar door de familie wachten op gerechtigheid.

            Het Centrum voor Gerechtigheid en Internationaal Recht (CEJIL) luidt samen met nog een vijftal internationale mensenrechtenorganisaties de alarmklok. Blijkt dat de advocaten van de militairen er alles aan doen om het proces te stremmen. En of dat nog niet genoeg is, wordt iedereen die deelneemt aan het proces angst aangejaagd. Familieleden van de beschuldigde militairen gingen er toe over om verschillende deelnemers aan het debat  angst in te boezemen. Hun advocaten openbaarden zelfs vertrouwelijke informatie over getuigen die nochtans bescherming genieten.

 

            Op 9 april laatstleden presenteerde de verdediging van de aangeklaagden een wraking of verwerping tegen Pablo Xitumul, de voorzitter van het tribunaal. Zijn vader was immers in 1981 opgepakt en sindsdien verdwenen. En dat betekent dus dat de rechter haat koestert en niet onpartijdig kan zijn. Daarop antwoordde het tribunaal dat er geen link te zoeken is tussen het ene en het andere. De beschuldigden waren immers niet van dienst in 1981 in Rabinal. Volgens het tribunaal houdt rechter Xitumul zich aan absolute onpartijdigheid. Daarop ging de verdediging van de militairen in beroep.

 

            We mogen niet vergeten dat reeds in 2004 het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH) Guatemala veroordeelde voor deze zaak en orders gaf om gerechtigheid te verzekeren voor de zware schendingen gepleegd tegen de familie.

            En in 2015 wees het Inter-Amerikaans Hof opnieuw de staat Guatemala op haar verplichting 'om te onderzoeken, te veroordelen en te straffen zonder toe te laten dat het gebruik van stremmende rechtsmiddelen een obstakel vormt voor toegang tot gerechtigheid voor de slachtoffers.'

           

            CEJIL en de overige ondertekenende organisaties roepen de verantwoordelijken op om het proces zonder verdere vertragingen voor te zetten.

 

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network