U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 70 Aalst, 30 maart 2018

Posted 5-4-18

◙ ◙ CICIG wordt deels gekortwiekt

◙ ◙ Handen af van onze Procureur

◙ ◙ Herdenking van een boegbeeld

◙ ◙ CICIG wordt deels gekortwiekt 

            Het Forum van internationale NGO's in Guatemala –FONGI werkt samen methet Europees netwerk van NGO's  EU-LAT Network (vroeger CIFCA en  Grupo Sur) in het politiek lobbywerk rond Guatemala.

            FONGI stuurde een verklaring de wereld rond naar aanleiding van de arbitraire beslissing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om zonder voorafgaande verwittiging noch rechtvaardiging elf leden van de Nationale Civiele Politie, die deel uitmaken van de ploeg van de Internationale Commissie tegen de  Straffeloosheid (CICIG), terug te trekken.  

            FONGI drukt zijn solidariteit uit met CICIG en steunt het verzoek voor uitleg van Iván Velásquez, voorzitter van CICIG aan de regering in verband met de motieven van het ontslag van de agenten. 

◙ ◙ Handen af van onze Procureur 

            Half maart werd Jordán Rodas, Procureur voor de Mensenrechten door enkele politieke fracties voor het Congres gedaagd.

            Als motief werd opgegeven: 'Om zaken in relatie met uw kantoor te behandelen.'

Het Grondwettelijk Hof werd ingeschakeld. Het Hof voelde nattigheid. Er werd gevreesd voor het snoeien van de functie van de Procureur of zelfs voor het neutraliseren van hemzelf.

            Het Hof ruggensteunde de Procureur en riep artikel 32  van de grondwet in dat zegt: 'Het is niet verplicht dat men voor een autoriteit, functionaris of openbare ambtenaar verschijnt indien niet expliciet de reden van de formaliteit is aangegeven.'  

            Verschillende organisaties van de civiele maatschappij waren in de bres gesprongen om de intentie van politieke fracties in het Congres een halt toe te roepen. Het bleken nog maar eens juist leden van die fracties te zijn met een proces voor corruptie en straffeloosheid aan hun been, die probeerden om de Procureur van zijn functie te halen.   

Daniel Wilkinson, adjunct-directeur voor de Amerika's van Human Rights Watch, zei: 'Het is niet te verwonderen dat dezen die de straffeloosheid in het land bevorderen verlangen om zich van hem te ontdoen.'

 

◙ ◙ Herdenking van een boegbeeld

 

            María Amparo García was samen met een aantal medestanders einde de jaren '70 van de vorige eeuw het boegbeeld van het christelijk engagement met de strijd voor ontvoogding van de bevolking in het land. Ze was medestichter van het 'Comité Pro Justicia y Paz en Guatemala.'

            Begin de jaren '80 vestigde ze zich met haar partner Jan Vandeveire in Madrid om vandaar het Europees Netwerk van het Comité uit te bouwen.

            Naderhand namen wij vanuit België die taak op ons met de 'Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede' (vandaag: 'Steungroep Solidair met Guatemala.') 

            Vervolgens vestigden ze zich in Mexico DF om van daaruit samen met een kerngroep het internationaal netwerk van het comité te promoten.  

            Na de vredesakkoorden werkte ze samen met Jan in een equipe die het toonaangevend blad 'Voces del Tiempo' in het leven riep en verspreidde. Het was een weerspiegeling van de inzet van christenen tot in de verste uithoeken van het land.

            Daarnaast stichtten ze samen met anderen de 'Theologisch-Pastorale School Monseñor Gerardi.' Hier werden leken intensief gevormd als solidaire pastorale medewerkers in parochies en geëngageerde christelijke instanties. 

            Ze was tevens actief in het Latijns-Amerikaans netwerk Amerindia dat zich inzette in de kerkelijke traditie van de 'Optie voor de armen. 'De kracht van de transformatie van het kleine en de kleinen herontdekken,' was de doelstelling.

 

            Jan Vandeveire stuurde gisteren een e-mail naar familie, vrienden en medestanders met het bericht:

 

'Este año, la cena del jueves santo coincide con el cuarto aniversario del fallecimiento de María Amparo García Rodríguez a quien también recordaremos en esta fecha. La sentiremos presente en la Cena, en la que celebramos la comunión de la familia de Dios, Dios de vivos, no de muertos.'

 

'Dit jaar valt het avondmaal van Witte Donderdag samen met de vierde verjaardag van het overlijden van María Amparo García Rodríguez die we ook op deze datum herdenken. We zullen haar aanwezigheid voelen tijdens het Avondmaal, waar we de gemeenschap vieren van de familie van  God van de levenden, niet de god van de doden.'                   Juan Vandeveire y familia

                                                                                                        

Guido De Schrijver
                       Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network