U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 68 Aalst, 08 maart 2018

Posted 5-4-18

◙ ◙  Over de voorzitter van Oxfam International. 

◙ ◙  Over de voorzitter van Oxfam International.

 

            In INFO BRIEF 66 informeerden we over de recente aanhouding van ex-president Alvaro Colom en tien ministers van zijn regering (2008-2012.)        

Een van hen is Juan Alberto Fuentes Knight.           

Ik nam contact op met Oxfam Solidariteit - België. Zij reikten mij een aantal gegevens aan over de persoon in kwestie. Hij was vanaf 2015 voorzitter van Oxfam International. Hij nam ontslag op 14 februari dit jaar,  toen het nieuws bekend werd van zijn aanhouding in Guatemala.

 

Als voorzitter van Oxfam International was hij een raadgevende en onafhankelijke figuur in de schoot van de Bestuursraad. De voorzitter heeft geen opdracht in geen van de leden van de Internationale Oxfam-Familie. Vandaar dat hij ook geen bezoldiging ontvangt en geen geld beheert. 

 

Wie is Juan Alberto Fuentes Knight?  

            Hij behoort niet tot de economische elite van het land. Hij komt eerder voort uit een familie, gekenmerkt door een sociaal en politiek engagement. Zijn vader werd vermoord tijdens de moeilijkste jaren van het gewapend conflict (1960-1996.)

            Hij is economist. Hij was langdurig actief als functionaris van het Programma van de VN voor de Ontwikkeling (UNDP). Hij is stichter van het Centraal-Amerikaans Instituut voor Fiscale Studies.

            Als minister van Financiën onder de sociaaldemocratische regering van Alvaro Colom kreeg  hij onder meer de opdracht om het beleid van de Openbare Uitgaven te ontwerpen. Dit was een basisinstrument om af te rekenen met de ongelijkheid. Hij ging voor een fiscale rechtvaardigheid en voor de promotie van de participatie van de burgers.

            Internationaal is hij bekend voor zijn waardevolle bijdragen in de strijd tegen de ongelijkheid en tegen de armoede.

 

Zijn politieke ervaring en zijn engagement om politieke veranderingen teweeg te brengen brachten Oxfam International er toe om hem te vragen voor het voorzitterschap.

 

 Beschuldigingen 

            De aangehouden leden van de regering van Alvaro Colom worden beschuldigd van fraude en slecht beheer van openbare fondsen door een financiële toewijzing aan de Vereniging van Bedrijfsleiders van Stadsbussen (AEAU) voor de aanleg van de Transurbano (Speciale bussen in eigen bedding.) Daar zou de staat heel veel geld aan verloren hebben.         

Toen Oxfam International de eerste berichten binnenkreeg over een onderzoek naar leden van de regering Alvaro Colom, waaronder ook Juan Alberto Fuentes Knight, wilde de organisatie het nodige proces de tijd gunnen. Het begin van een onderzoek betekent immers nog niet dat er rechtstreekse schuld of gerechtelijke  verantwoordelijkheid mee gemoeid is. Er was enkel sprake van een administratieve stap. Op 13 februari verzekerde Juan Alberto Fuentes Knight dat er tegen hem geen evidentie van bedrog of misdadige acties was. 

 

 Onachtzaamheid? 

            Ik nam contact op met de Unie voor de Bescherming van de Verdedigers van Mensenrechten (UDEFEGUA) in Guatemala. Ze waren ontsteld. Ze vertelden me dat Juan Alberto Fuentes Knight verklaarde dat hij niet direct betrokken was bij de feiten die nu aan het licht gekomen zijn. Hij zou alleen zijn handtekening gezet hebben onder het contract, naast andere leden van de regering.  Heeft hij daarbij onvoldoende de nefaste gevolgen ingeschat? Of is er meer aan de hand? Bij de Unie houden ze hun hart vast over wat er eventueel nog uit de bus zou kunnen komen. 

 

Oxfam staat buiten kijf     

            In elk geval, wat het onderzoek later ook uitwijst, de hele kwestie heeft alvast niets te maken met de taak van de betrokkene in Oxfam International, die hij naar best vermogen heeft uitgevoerd.

            Velen zullen moeite hebben om zaken uit elkaar te houden na de berichten over de gedragingen van sommige leden van Oxfam onder meer in Haïti. Bovendien kunnen die enkele individuen en hun misbruiken nooit ofte nimmer het zonlicht doven van duizenden en duizenden edelmoedige werkers achter de computer of in de modder van soms verafgelegen  plaatsen waar het te doen is. Overigens velen onder hen kwijten zich van hun taak als vrijwilligers, zonder bezoldiging.

 

            In het volgend infobulletin van maart-april zullen Oxfam Solidariteit- België en Broederlijk Delen een artikel publiceren over hun solidaire inzet in Guatemala.

 

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network