U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 65 Aalst, 15 februari 2018

Posted 8-3-18

◙ ◙  'Aan de vooravond van het leven'

◙ ◙ Op de vingers getikt

◙ ◙ Guatemalteekse corruptie internationaal verspreid

◙ ◙  'Aan de vooravond van het leven'

 Ricardo Falla, Guatemalteeks jezuïet en antropoloog was vorig jaar in de maand oktober in ons land. In de gemeente Herent kreeg hij de Quetzal Prijs van Guatebelga vzw omwille van zijn inzet voor de onderdrukte bevolking tijdens de moeilijke oorlogsjaren, maar ook nog vandaag.

Bij die gelegenheid overhandigde hij een partij boeken van zijn hand en pen aan Prof. Stephane Parmentier van de KULeuven. Het waren de vier reeds gepubliceerde banden van de serie 'Aan de vooravond van het leven.'

             Begin februari  maakte hij een vijfde volume bekend.  Dit gebeurde in Santa María Tzejá. De titel luidt: 'Pastoraal voor Begeleiding in Oorlogsgebied.'

            Daarin beschrijft hij de solidaire steun van christenen voor de gemeenschappen en de families die slachtoffer werden van de genocide tussen 1981 en 1987. Hij liet de presentatie van zijn boek ter plaatse onderbouwen door een aantal getuigenissen van mannen en vrouwen die slachtoffers waren van de militaire de repressie in die tijd. Hun belangrijkste troost toen bleek het woord van God en de sociale inzet met de kerk.

Het devies van het kerkelijk personeel was:

'We leveren ons over aan Christus voor de bevrijding van ons volk'

             In Santa María Tzejá viel het gebeurde samen met het bezoek van een andere priester, de Spanjaard Luis Gurriarán López aan Guatemala en in het bijzonder aan het dorp. Hij was samen met een honderdtal families medestichter van het gehucht Santa María Tzejá begin de jaren '60. Hij publiceerde zelf een boek over de genocide en publiceerde het in januari 2007. Titel: 'El Canto del Gallo' (Het gekraai van de haan).

            Hij nam deel aan de presentatie van het werk van Ricardo Falla. Luis Gurriarán benadrukte het feit dat de Bevrijdingstheologie de woede van het leger ontstak tegen priesters, catechisten en duizenden katholieke christenen gedurende de oorlogsjaren.

'Het ging over een politieke strategie die over heel Latijns Amerika uitgevoerd werd, omdat de kerk zich omschakelde tot een bondgenoot van de volkeren die revolutie eisten,' onderstreepte Ricardo Falla.

 

            Het vijfde volume  wordt op sociale basis verspreid in verschillende gemeenschappen van de gemeente Ixcán voor een minimale kostprijs. Daarmee wil Ricardo studenten van het middelbaar onderwijs bevoordelen. De leraren van Santa María Tzejá zegden dat de lezing van de hoofdstukken van het boek bijna verplicht is. 'Het boek 'Massacres de la selva' was het eerste en meest bekende en onmisbaar werk voor de jonge studenten,' stipte een lerares aan.

 ◙ ◙ Op de vingers getikt

 

            Anders Kompass was  begin jaren '80 lid van het Zweeds Guatemalacomité. Daar hebben we hem gekend tijdens de jaarlijkse Europese bijeenkomsten van de Guatemalacomité's.

            Later vinden we hem terug  als ambtenaar van de VN. Na verloop van tijd klaagde hij misbruiken aan door leden van de VN. Als lastige klokkenluider werd hij daarom geschorst. De Zweedse regering herstelde hem in zijn eer door hem te benoemen als ambassadeur in Guatemala. Zweden is een van de sterke financiële steunpilaren van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG). Ter gelegenheid van de overdracht van een nieuwe financiering gaf  hij een persconferentie op 11 januari dit jaar.

 (foto: Thelma Aldana - Openbaar Ministerie, Iván Velásquez - CICG en Anders Kompass)

 Enkele citaten uit zijn korte toespraak: 

 

'We verlenen een nieuwe bijdrage aan de Commissie voor een bedrag van 75.000.000 Zweedse kronen (min of meer 9.000.000 dollar.)  Dit staat voor 28% van de totale begroting van de Commissie voor de periode september 2017 tot september 2019. De bedoeling van de Zweedse samenwerking is de inspanningen ondersteunen die er op aansturen om de corruptie en de straffeloosheid tegen te gaan. In dat werk - of strijd - is de deelname van het Openbaar Ministerie  onontbeerlijk. 

 (…)

(Daarna weidt hij uit over het concept 'corruptie')

(…)

'Dit impliceert dat de corruptie niet alleen gelinkt is aan omkoperij, maar ook aan verschillende vormen van favoritisme bij de verdeling van openbare diensten.'

(…)

 

 'Indien de enige manier om voor een kind medische bijstand te verkrijgen erin bestaat de arts om te kopen, dan zal de meerderheid van de bevolking dat doen. Maar dit betekent niet dat ze denken dat het moreel aanvaardbaar is. Dit is belangrijk, want dikwijls verstaat men corruptie als iets  dat in de nationale cultuur ingebakken zit. En dus dat de inspanningen zich moeten richten op het veranderen van die cultuur.'

(…)

 

'Het is daarom correcter te zeggen dat het probleem dikwijls te wijten is aan openbare instellingen die verkeerdelijk functioneren, maar niet aan de bevolking.' 

(…)

             Na afloop riep Sandra Jovel, minister van Buitenlandse Betrekkingen, hem op het matje. Bovendien zond ze een protestnota naar de Zweedse ambassade.

            Nog maar eens een bewijs dat niet alleen kritiek van gelijk welke aard op de corruptie zwaar op de maag van de regering ligt, maar ook het uitmuntend werk van CICIG steekt tegen.  

 ◙ ◙ Guatemalteekse corruptie internationaal verspreid

            In de krant DeMorgen van 14 februari kregen we bedroevende berichten over onze bondgenoot OXFAM.
'
Juan Alberto Fuentes, de Guatemalteekse voorzitter van Oxfam International, opgepakt. De arrestatie kadert in een onderzoek naar corruptie. De feiten zouden dateren van toen de man nog minister van Financiën was in de regering van Alvaro Colom (2008-2012).' 

            Gelukkig staan er hier veel onbaatzuchtige vrijwilligers vast in hun schoenen, al was het maar 'omdat er geen link is met ons land,'  zoals minister de Croo verzekerde.

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT Network