U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 57 Aalst, 12 DECEMBER 2017

Posted 25-12-17

◙ ◙  België laat ook een piepstem horen.

◙ ◙ Nederland financiert CICIG

◙ ◙  België laat ook een piepstem horen.

 

            We zullen het ons nog wel herinneren (Info Brief 54).

Op 8 november greep de (derde) evaluatie plaats van het Universeel Periodiek Examen (EPU) waaraan Guatemala, net als elke lidstaat van de VN, om de vier jaar onderworpen werd. Guatemala aanvaardde 150 van de 205 aanbevelingen door 68 lidstaten van de VN geformuleerd.

            Ook België liet eens van zich horen.

 Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies et auprès des institutions spécialisées à Genève 

WG UPR  – Guatemala

Belgian intervention

8th November 2017

Mr. de President, 

            België verwelkomt de delegatie van Guatemala en wenst haar veel succes in de uitoefening van derde Universele Periodieke Herziening. We weten dat positieve stappen zijn ondernomen wat betreft de implementatie van aanbevelingen tijdens de tweede Universele Periodieke Herziening. Nochtans is België overtuigd dat toekomstige vooruitgang om geweld tegen vrouwen te voorkomen en tegen te gaan en de strijd tegen de straffeloosheid nog kan   bereikt worden. 

Daarom zouden wij graag de volgende aanbevelingen willen formuleren: 

R1. Op een effectieve en gecoördineerde manier maatregelen treffen om geweld tegen vrouwen, vooral tegen jonge vrouwen en meisjes te voorkomen en er voor te zorgen dat de uitvoerders van geweld voor het gerecht gebracht worden.

R2. Effectieve maatregelen nemen om het hoge niveau van zwagerschappen bij meisjes aan te pakken en ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk toegang hebben tot diensten op gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. 

R3. Tijdig, onafhankelijk, onpartijdig en effectief onderzoek instellen of er naar streven wat betreft bedreigingen en aanvallen tegen mensenrechtenverdedigers en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. 

◙ ◙ Nederland financiert CICIG 

            Onlangs tekende de Nederlandse ambassadeur Peter Derrek Hof een overeenkomst met de Internationale Commissie tegen de Strafloosheid (CICIG). Nederland engageert zich opnieuw met een bijdrage van 250.000 dollar. 

Hij verklaarde dat zijn land in totaal reeds 1.8 miljoen dollar schonk aan de Commissie. 

 'Van bij het begin van CICIG in 2007 heeft de regering van Nederland het werk van CICIG en het Openbaar Ministerie gesteund in de strijd tegen de corruptie en de straffeloosheid in het land en het is een succesvolle strijd geworden,' zei Peter Darrek Hof.   

Iván Velásquez, voorzitter van CICIG dankte de financiële steun. “Het is hoog nodig dat de Guatemalteekse staat zich buigt over zijn rechtssysteem en het gaat versterken,' zei hij en verwees daarmee naar de werkzaamheden van zijn Commissie die niet volstaan om de corruptie te bestrijden. 

            Rebeca Arias, de residentiële vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Guatemala verklaarde op haar beurt: 

'De landen op weg naar ontwikkeling verliezen door de corruptie een hoeveelheid geld tien maal hoger dan het geld dat ze ontvangen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.' 

 

            Voorzitter Iván Velásquez benadrukte nog maar eens de noodzaak om de werking van het Openbaar Ministerie uit te breiden over al de gemeenten van het land. 

 

Guido De Schrijver  

'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT (CIFCA-Grupo Sur)