U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 56 Aalst, 04 DECEMBER 2017

Posted 25-12-17

◙ ◙ Twintig zweepslagen

◙ ◙ Is financiering misdadig?

◙ ◙ Twintig zweepslagen

             Er ontstond grote opschudding in Guatemala. Op 23 november greep in Sololá opnieuw een publieke strafuitvoering plaats. Ditmaal werd niemand minder dan een ondercommissaris van de politie veroordeeld tot twintig zweepslagen in het openbaar. Onder meer de krant Prensa Libre smeerde het bericht breed uit.

Bleek dat een onder- commissaris in de streek zich toelegde op het afpersen van kleine lokale producenten van hout voor het aanmaken van meubels. Maar er was in het verleden al sprake over dergelijke afpersingen.  

Onder meer werd ook een pompstation door agenten van de politie afgeperst.

            Inwoners die niets begrijpen van het systeem dat de Mayabevolking toepast spraken over 'wilden die mensen zweepslagen toedienen.' Ze toonden medelijden met de politieagent. Ze zijn blijkbaar niet in staat begrip op te brengen voor het recht op een cultuur die van de heersende cultuur verschilt en haar eigen rechtspraak toepast. Zelfs de minister van Binnenlandse Zaken haastte zich om de ondercommissaris te steunen.

            Ze vergeten dan wel dat de toepassing van de straf gebaseerd was op de collectieve beslissing van 72 gemeenschapsburgemeesters die de zaak eerst grondig bediscussieerden om daarna over te gaan tot het besluit om de zweepslagen in het openbaar toe te dienen. Daarbij werden ze gesteund door de goedkeuring van de lokale bevolking. Gezien de politieman wel degelijk betrapt werd op het zware vergrijp van afpersing, wat hij overigens bekende. Hij beloofde het afgeperste geld terug te geven.

            In die context betekent de publieke straf het zoeken van een moreel compromis met de gemeenschap om ermee te stoppen en om de schade te herstellen. Dat is trouwens de geest van het Mayarecht, schadevergoeding en niet opnieuw beginnen.

            Nogmaals is gebleken dat er in Guatemala een duidelijke cultuur van racisme bestaat. Voor de nationale autoriteiten zijn inheemsen onwetenden.

            Voor de officiële tribunalen zou de man veroordeeld zijn om enkele jaren te verrotten in een gevangenis. Of eerder door of een of andere achtenswaardige rechter veroordeeld worden tot een gevangenisstraf met uitstel. Of simpelweg genieten van een overplaatsing. En waarom niet gemakshalve een doofpotoperatie hanteren?  

            Bovendien werd al gemeld dat het officiële gerecht de verantwoordelijken voor de toepassing van de strafuitvoering in Sololá gaat vervolgen.

 ◙ ◙ Is financiering misdadig?   

            In verband met verkiezingen zei voorzitter Iván Velásquez van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) dat een van hun belangrijke actieterreinen erin bestaat een diepgaand onderzoek in te stellen rond illegale verkiezingsfinanciering die zou plaats gegrepen hebben in 2015. 

            Hij verklaarde dit ter gelegenheid van een forum over 'De Privé financiering van de Politiek in Guatemala' dat hij op 21 november organiseerde.

            Naast hem zaten in het panel nog twee belangrijke vertegenwoordigers, María Eugenia Mijangos, de voorzitster van het Hoog Kiestribunaal en Daniel Zovato, de directeur voor Latijns Amerika van het International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

 'Ontoelaatbare financiering is de erfzonde van de Guatemalteekse democratie, het is de toegangspoort tot de vicieuze cirkel van de corruptie, tot de vervanging van het algemeen welzijn ten voordele van  particuliere belangen en tot de instandhouding van de corrupte politieke klasse in de uitoefening van de macht,' zei Iván Velásquez.

             Ook María Eugenia Mijangos kwam straf uit de hoek:

 'Elke vier jaar komen politieke campagnes aan de beurt en die vallen telkens duurder en uitgebreider uit, maar leeg aan inhoud… Het is noodzakelijk de financiering van de verkiezingen te reguleren, want de inmenging van de privé financiering bepaalt bijna altijd de opties en de politieke kandidaturen. '          

            Tenslotte wist Daniel Zovato te verklaren: dat de 'Achilles hiel' van de meerderheid van de politieke financiering in Latijns-Amerika is: weinig transparantie en rekenschap geven, zwakke controleorganismen, sancties die gebaseerd zijn op boetes, administratieve middelen, opschorting of opheffing van politieke partijen.' 

 Guido De Schrijver  

'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van EU-LAT (CIFCA-Grupo Sur)