U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 52 Aalst, 29 OKTOBER 2017

Posted 2-12-17

◙ ◙ Anders Kompass, nieuwe ambassadeur voor Zweden

◙ ◙ Sacharovprijs 2017 van het Europees Parlement

◙ ◙ AVANCSO gelauwerd

◙ ◙ Jaarlijkse 11.11.11. - campagne naderbij

◙ ◙ Anders Kompass, nieuwe ambassadeur voor Zweden

            Ik herinner mij nog goed dat we af en toe Anders Kompass zagen opduiken op onze Europese bijeenkomsten rond Guatemala begin de jaren '80.

            Mario Coolen uit Nederland schreef mij naar aanleiding van de aanstelling van Anders Kompass het volgende:

 

            'Vanaf begin jaren tachtig nam Anders deel aan de Europese bijeenkomsten van de 'Comités de Solidaridad con Guatemala.' Samen met Lena vertegenwoordigde hij de Zweedse comités. Hij werkte in die tijd bij de aan overheid gelieerde Zweedse NGO SID.                Kort daarop ging hij in diplomatieke dienst en was ambassademedewerker in o.a. Mexico. Aan het begin van deze eeuw werkte hij als hoofd van het VN mensenrechtenkantoor in Guatemala. Daarna ging hij naar het VN kantoor in Genève waar hij Hoofd Mensenrechten van de VN missies was. In die kwaliteit bracht hij een schandaal van seksueel misbruik van jongeren door Franse militairen in Kongo aan het licht. Zijn VN meerderen waren daar woedend over en hij werd op non-actief gezet. Diepgaand onderzoek stelde Anders later in het gelijk, maar het kwaad was toen al geschied. Daarop keerde hij terug naar Zweden en was werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Totdat hij dus, ondanks zwaar verzet van de Guatemalteekse overheid, tot ambassadeur werd benoemd. Noem het maar een vorm van genoegdoening of eerherstel.'

 

            'Deze benoeming van een onverdroten verdediger van de mensenrechten met wie ik hoop samen te werken is een excellent bericht voor Guatemala,' zei Jordán Rodas, de nieuwe Procureur voor de Mensenrechten (PDH).

◙ ◙ Sacharovprijs 2017 van het Europees Parlement

            Op 11 oktober vernam ik dat Lolita Chávez, lid van de Raad van de Kichévolkeren (CPK) die 87 Maya gemeenschappen in het Quiché departement vertegenwoordigt, op de lijst van drie finalisten geraakte.

            Het was de fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie die haar nominatie inbrachten.

            Naast haar ook de 'Democratische Oppositie van Venezuela' en Dawit Isaak, de Zweeds-Eritrese journalist en schrijver, gevangen gezet door de autoriteiten van Eritrea sinds 2011. 

 

            Op 26 oktober selec- teerde de Conferentie van voorzitters (de fractievoor- zitters samen met de voorzitter van het Parlement) de Sacharovprijswinnaar 2017.

            Na contact genomen te hebben met het Europees Parlement vernam ik het volgende:

Men kwam deze keer niet tot een consensus. Daarom besloot de Conferentie van voorzitters nota te nemen van de keuze van de meerderheid. En dat waren dan de christen-democraten, de (Britse) conservatieven met NVA, de liberalen (voorzitter Guy Verhofstadt)  en extreem-rechts (PPE, ECR, ALDE, ENF). Men kwam met andere woorden niet tot een doorslaggevende stemming.  En dus werd beslistde 'Democratische Oppositie van Venezuela' de prijs toe te kennen. Tegelijkertijd werd afgesproken vertegenwoordigers van alle 3 finalisten uit te nodigen op de ceremonie. Daarnaast werd beslist (nog niet definitief ) om een initiatief te ondernemen om de zaak van de gevangen gezette Dawit Isaak te steunen.   

            De prijs, bestaande uit een certificaat en 50.000 euro, zal uitgereikt worden tijdens een ceremonie in het Europees Parlement in Straatsburg op 13 december.

 

◙ ◙ AVANCSO gelauwerd

 

            Onze landgenoot Jan Vandeveire, medewerker van AVANCSO (Centrum voor Onderzoek in Sociale Wetenschappen), meldt ons dat hun centrum de prijs ontving van de Latijns-Amerikaanse Raad voor Sociale Wetenschappen (CLACSO). Die raad werd in 1967 door UNESCO in het leven geroepen. Op dit ogenblik koepelt het meer dan 300 onderzoekscentra en programma's voor postgraduaat en Master in diverse Sociale Wetenschappen. Het netwerk is aanwezig in 25 landen van Latijns-Amerika, de Caraïben, de VS en Europa. De hoofdzetel is gevestigd in Buenos Aires, Argentinië.

 

 

◙ ◙ Jaarlijkse 11.11.11. - campagne naderbij

 

Sommige politici hebben hun redenen om te verhuizen. Jij misschien ook. Misschien zocht je een job, een lief, een thuis? Sommigen moeten vluchten voor geweld, oorlog of hun leven. Net als miljoenen migranten en vluchtelingen zijn we allemaal op zoek naar een goed leven. We zijn #AllemaalMensen onderweg naar beter.

 

            Tonen dat we allemaal mensen zijn, daar draait onze campagne om. Onze actie met beelden van politici en vluchtelingen past dan ook helemaal in deze boodschap. De vele reacties op deze actie hebben onze campagne kracht bijgezet. Veel mensen waarderen een positieve stem in het debat. 

                       Kom meer te weten over onze #AllemaalMensen campagne op deze website. Hier kan je onze eisen voor een rechtvaardig migratiebeleid terugvinden. Ontdek hier de vele acties die duizenden 11.11.11-vrijwilligers opzetten om aandacht te schenken aan h

et thema migratie en vluchtelingen.

Bekijk ook zeker de ontroerende documentaire 'Wij zijN mensen' van Nic Balthazar en het filmpje dat we maakten met Jan Mulder.

Wil je ook je solidariteit tonen? Speld dan onze online pin op en toon dat wij, net als miljoenen migranten en vluchtelingen, allemaal mensen zijn.

 

 

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA