U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 51 Aalst, 17 OKTOBER 2017

Posted 17-10-17

◙ ◙ Een nieuwgeboren netwerk

◙ ◙ Mosselfestijn in Dworp

◙ ◙ Een nieuwgeboren netwerk

            Tijdens de laatste algemene vergadering van CIFCA in april dit jaar namen we

een forse aanloop om twee Europese netwerken te laten samensmelten: CIFCA en Grupo Sur. Dit laatste netwerk brengt 5 nieuwe en belangrijke NGO's binnen, twee uit Spanje, een uit Griekenland, een uit Luxemburg en een uit het Frankrijk. De zesde lidorganisatie, zijnde Oxfam Solidariteit van België, was reeds lid van CIFCA.

            De belangrijkste redenen waren tweeërlei. Enerzijds de (vooral financiële) kwetsbaarheid van beide netwerken en het feit dat we op enkele terreinen elkaar overlapten. 

             Grasduinend in het Strategisch Plan 2017-2021 zien we dat het nieuwe netwerk een aangepaste naam kreeg:

Red EU-LAT (Red de incidencia Europa-Latinoamérica).

Vandaag herbergt dit netwerk 39 organisaties uit 13 verschillende Europese landen.

 Patricia Verbauwhede en Stefaan De Clercq, voorzitters van CIFCA en Grupo Sur  

             Het is een pluralistisch net van Europese bewegingen en organisaties die de solidariteit tussen de volkeren van Latijns-Amerika en Europa promoten. Het nieuwe net promoot een Europees participatief beleid, dat bijdraagt tot een algehele eerbied voor de mensenrechten, gendergelijkheid, democratisering en een rechtvaardige, iedereen omvattende en duurzame samenleving  in Latijns-Amerika. In de praktijk moeten de politieke dialoog, de samenwerking en de handel tussen de partners (Europese Unie Latijns-Amerika ) gebaseerd zijn op die principes. De handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika moeten op die basis kunnen afgedwongen en gerechtvaardigd worden. 

            In die zin ziet het netwerk erop toe dat de sectoren die uitgesloten worden van de economische rijkdom en de politieke macht ruimte krijgen om hun stem te laten horen in de Europese Unie.

Het netwerk wijst de autoriteiten op hun plichten om de mensenrechten voluit te respecteren.

Het voorziet mogelijkheden waarbij sectoren die lijden onder de handelsakkoorden tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika gehoord worden en voorstellen kunnen doen.

Zo ook promoot het netwerk observatoria waar het impact van de handelsakkoorden kan nagegaan worden. Om van daaruit alternatieven voor te stellen.

Het promoot verder politieke beleidslijnen die genderongelijkheid overstijgen en de rechten van de vrouwen in beide regio's voluit respecteren .

            We lijnden 3 grote werkterreinen af om ons daarop de komende jaren in te zetten.

 1) Recht op de grond, het grondgebied, voeding en de natuurlijke rijkdommen. 2) De mensenrechtenverdedigers.

3) Gender en recht op een leven vrij van geweldpleging.         

Die thema's worden voortaan in drie werkgroepen ad-hoc aangepakt.

            Uiteraard wordt telkens opnieuw bekeken in welke mate de Europese Unie bij deze problematiek betrokken is.

 

◙ ◙ Mosselfestijn in Dworp

 

Paul Marïen, de grote bezieler, stuurt ons vanuit Dworp een terugblik.

             '1965 was het stichtingsjaar van de “Vriendenkring vzw Pater Briers”. Op 27 augustus 2015 overleed de pater en hebben wij afscheid genomen.

            Vandaag bestaan wij 52 jaar. Jaren van hard werken, we wisten voor wie en waarvoor we het deden. Na het overlijden hebben wij de koppen bij mekaar gestoken om te zien hoe verder te gaan.

            En ja, we hebben de juiste beslissing genomen. Met '40 jaar Miss Dworp' stopten we al in 2015. Maar het Mosselfestijn, daar gaan we mee door.

           

            Het weekend van 7 en 8 oktober hebben wij ons 30ste mosselfestijn georganiseerd. Zoals in het verleden is dit andermaal een overdonderend succes geweest. Ons bestuur bestaat uit vier mensen, natuurlijk niet genoeg voor zo’n grootse organisatie.

            Daarbuiten hebben wij steun gekregen van 52 vrijwillige medewerkers, in de echte zin van het woord. Totaal onbaatzuchtig!! Onze kleine groep leeft voor Guatemala. 

            Het is een voorrecht om te mogen en te kunnen werken voor de gemeenschap van Guatemala. Door de mensen hier te motiveren, door hen te informeren, door hun een vertrouwensgevoel te geven kunnen wij elk jaar opnieuw op een grootse opkomst rekenen.

            Dagdagelijks in mijn normale gesprekken wordt er toch wat gezegd over Guatemala. Dit doet leven, dit geeft de mensen vertrouwen, dit geeft de mensen een medeleven.

            Met elke eurocent die wij ontvangen proberen wij de mensen van Mazatenango, Río Bravo en Santa Barbara te ondersteunen

Guido De Schrijver   

'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA