U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 49 Aalst, 5 OKTOBER 2017

Posted 17-10-17

◙ ◙ Mensenrechtenorganisaties op bezoek

◙ ◙  Europees stemmen voor Lolita  Chávez

◙ ◙ Is er echt geen alternatief?

◙ ◙ Mensenrechtenorganisaties op bezoek

             Op 25 september konden we met enkele leden van de 'Fédération Internationale des Droits de l'Homme' (FIDH) en CIFCA drie vertegenwoordigers van belangrijke mensenrechtenorganisaties uit Guatemala ontmoeten in Brussel.

            Nery Rodenas van het  Mensenrechtenkantoor van het Aartsbisdom (ODHAG), Claudia Samayoa van de Unie voor de Bescherming van de Mensenrechtenverdedigers  (UDEFEGUA) en Juan Franciso Soto van het Centrum voor Legale Actie voor de Mensenrechten (CALDH).

           

            Ze kwamen uit Genève en waren op de terugweg. Ginder gingen ze op bezoek bij de Subcommissie van de Mensenrechten van de VN. Dat had alles te maken met het feit dat enkele weken nadien de staat Guatemala zou doorgelicht worden door de lidstaten van de VN op het al dan niet eerbiedigen van de mensenrechten in het land. Deze doorlichting wordt overigens elke vier jaar aan elk van de lidstaten opgelegd. Het is nogal wiedes dat de Guatemalteekse regeringsleiders er alles aan doen om hun slecht imago op te poetsen. Daarom is het nodig dat er objectieve en waarheidsgetrouwe tegenstemmen gehoord worden in Genève. Dat was concreet de taak van de delegatie die ons achteraf in Brussel te woord stond. Bovendien zou, zoals ons werd gezegd, nog een andere delegatie op de vooravond van de doorlichting van de staat in Genève ter plaatse zijn om nog eens de juiste omstandigheden op een rijtje te zetten voor de officiële instanties in Zwitserland.

 

 

◙ ◙  Europees stemmen voor Lolita  Chávez

            We vernamen laattijdig, maar niet te laat, dat op de lijst van de genomineerden voor de Sacharovprijs 2017 van het Europees Parlement niemand minder dan Lolita Chávez vermeld stond.

            Zij is wereldwijd bekend als verdedigster van de mensenrechten in Guatemala. Zij is lid van de Raad van de Kichévolkeren (CPK). Dit is een organisatie die opkomt voor de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en de rechten van de mensen tegen de uitbreiding van mijnbouw, waterkracht- en agro-industriële sectoren op hun grondgebied. De organisatie werd in 2008 gevormd en wil inheemse gemeenschappen meer zeggenschap over hun eigen land en natuurlijke hulpbronnen geven. De CPK vertegenwoordigt 87 Maya gemeenschappen in het Quiché departement.

            Het was de fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie die haar nomineerden.

Uiteindelijk zijn het de voorzitters van de verschillende fracties die over de uitslag beslissen.

            Daarom stelde ik, in naam van de steungroep, een brief op en stuurde hem naar Guy Verhofstadt, de voorzitter van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. We verzochten hem zijn stem en die van de leden van zijn fractie aan de Guatemalteekse genomineerde te geven.

 ◙ ◙ Is er echt geen alternatief?

 

            Ik kreeg een artikel toegestuurd met als titel 'Moge de corruptie in Guatemala de genocide niet verbergen.' Het is geschreven door Barbara Ester en Ava Gómez van het Latijns-Amerikaans Strategisch Centrum voor Geopolitiek (CELAG).

            Ik trof er een opmerkelijke paragraaf aan. De teneur van deze tekst is niet erg hoopgevend. Het doet me denken aan de fameuze 'TINA' van mevrouw Margaret Thatcher: There is no alternative!!!

            (Het doet me ook denken aan de massa's Venezolanen die samen met hun regering heroïsche krachttoeren uithalen om dat alternatief na te streven, maar daarbij rabiaat tegengewerkt worden door allerlei interne en vooral externe machten)

 

            'De linkse krachten en de middenklasse blijken te 'verzaken' of althans geen enkel perspectief te hebben wat betreft het overnemen van de staat om een verandering te bewerkstelligen (En dit omdat de politiek op zich, de politici en de openbare sector begrepen worden als corrupt en verbonden aan een contra-insurgente staat). En dus wordt de opdracht tegen de corruptie teruggebracht tot een opdracht tegen de actuele staat in Guatemala. Maar misschien ook tegen de mogelijkheid van gelijk welke soort staat. Inbegrepen een staat die door de grote meerderheid zou kunnen georiënteerd worden om een schema te versterken waarbij minder afhankelijkheid tegenover de technische en financiële bijstand voor ontwikkeling van hogeruit (met name de internationale financiële instellingen) en van onderuit (de NGO's) wordt nagestreefd. Door deze mogelijkheid af te sluiten kunnen de elites die de macht in handen hebben en die in de regering nestelen doorgaan om vanuit rechtse liberale partijen de staat blijvend te koloniseren.'

 

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA