U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 47 Aalst, 18 september 2017

Posted 27-9-17

◙ ◙    De Mensenrechtentulp

◙ ◙ Ontmoeting met Juan Ramón Ruiz

◙ ◙    De Mensenrechtentulp

            Die jaarlijkse prijs van de Nederlandse regering  wordt uitgereikt aan moedige organisaties of personen die op een innovatieve wijze de mensenrechten in de wereld bevorderen. Dit jaar zijn er tien genomineerden. 'Zij maken zich hard voor uiteenlopende zaken als recht op goed en duurzaam bestuur van natuurlijke grondstoffen in Niger tot rechtsbijstand voor  vrouwen getroffen door geweld of misbruik in Egypte.'

           

            Sommige berichtgeving komt maar op het laatste nippertje binnengevallen.

            Op de valreep kon ik nog stemmen voor Angélica Choc uit Guatemala. We zien er naar uit of zij het haalt. 

 

            Ik ontmoette haar in 2009 ter gelegenheid van een verificatiereis van CIFCA en FIAN International in het kader van de voedselsoevereiniteit. We trokken ondermeer naar Q’eqchi gemeenschappen in de streek van Panzós. Haar strijd draait vooral rond de rechten van de  Q’eqchi bevolking. Samen met de gemeenschap gaat ze voor bescherming van het voorouderlijk  grondgebied tegen de nikkelmijn Fenix.

 

            Haar man, Adolfo Ich werd enkele jaren tevoren vermoord. Haar zaak is aanhangig gemaakt voor de Guatemalteekse en de Canadese justitie. Zij zet  zich tevens in om de straffeloosheid te doorbreken die maakt dat privé-veiligheidsdiensten en de Nationale Politie zich te buiten gaan tegen de lokale bevolking.  

 

Mensen uit de gemeenschap lieten ons littekens van schotwonden zien die politie en  privé-veiligheids- diensten van de bedrijven op hen afvuurden.

◙ ◙ Ontmoeting met Juan Ramón Ruiz

 

            Op 8 september ontmoette ik Juan Ramón Ruiz in het Zuidstation van Brussel. Een verrassend weerzien na jaren.  

            In de bar vertelde hij mij zijn wedervaren van vroeger en nu.  

Hij kwam als student in Wenen terecht. Daar doorliep hij universiteitsstudies. Het was ten tijde van het intern gewapend conflict in Guatemala. Ook hij voelde zich geroepen om vanuit Oostenrijk  samen met de Europese solidariteit het bevrijdingsproces in Guatemala te steunen. Zo zagen we hem regelmatig opduiken ter gelegenheid van Europese bijeenkomsten.

            Allengs sloot hij zich aan bij het politiek werk van het Guatemalteeks gewapend verzet in Europa. Hij vond er ook de liefde op zijn weg, huwde met een Weense schone en stichtte een familie.

            Enkele jaren na de beëindiging van het gewapend conflict vestigde hij zich met zijn gezin in Guatemala. Daar werkte hij onder meer samen met Sergio Morales, de Procureur voor de Mensenrechten -PDH.

           

 

 

Foto: op bezoek in 2004 bij PDH: links Juan Ramón

 

            Ondertussen stichtte  zijn vrouw Susanna Kümmer een kleine organisatie, 'Miriam' genaamd, om fondsen te verzamelen voor het bekostigen van beurzen voor universiteitsstudies ten voordele van jonge Maya vrouwen. Door toedoen van Julien Lamont, lid van de Steungroep 'Solidair met Guatemala' steunt de gemeente Evergem jaarlijks het project financieel. Julien had naderhand ook een gesprek met Juan Ramón.  

            Na zijn samenwerking met de Procureur voor de Mensenrechten was hij een tijdlang als lid van de politieke partij URNG actief in een Forum voor Veiligheid en Justitie, naast ondermeer Helen Mack. Een van de zware kluiven was de hervorming van de politie. Ondermeer vanuit zijn aanwezigheid in die officiële instellingen had de 'civiele maatschappij' enigszins controle over de positie en de standpunten die de regeringsfunctionarissen innamen in dat Forum.

            Juan Ramón is lid van het Uitvoerend Comité van de politieke partij URNG (de erfgenamen van het gewapend verzet). Zijn taak behelst het opvolgen van de Vredesakkoorden en de internationale contacten, onder andere het 'Foro van Sao Paulo' (het Latijns-Amerikaans Forum voor linkse politieke partijen)  

 

            In Brussel nam hij contact op met het 'Programma Seguridad y Justicia en Guatemala' van de Europese Unie.  

 

 

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA