U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 44 Aalst, 29 augustus 2017

Posted 7-9-17

◙ ◙ Regering versus Verenigde Naties

Iván Velásquez van CICIG moet aanblijven

Onschendbaarheid ontnemen voor corruptie

Persona Non Grata

◙ ◙ Regering versus Verenigde Naties

 

            Zoals reeds voldoende bekend is de Colombiaanse jurist Iván Velásquez voorzitter van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG) in Guatemala. Die commissie is een VN-instelling en werkt al jaren in Guatemala samen met het Openbaar Ministerie. Velásquez is haast vier jaar voluit bezig in Guatemala.       

            Op 23 augustus werd bekend dat president Jimmy Morales van zijn ontmoeting met Antonio Gutérres, secretaris generaal van de VN in New York gebruik zou maken om op 25 augustus de benoeming van Iván Velásquez ongedaan te maken. Dat nieuws werd vanuit regeringskringen geloochend.   

            Maar Thelma Aldana, Hoofd van het Openbaar Ministerie verklaarde wel degelijk dat ze  de aanvraag van de president betreurde. Als enige mogelijkheid tot protest van haar kant zag ze zich genoodzaakt in dat geval ontslag te nemen uit haar ambt als 'Algemene Aanklager van de Natie.'  (Hier in België staat deze ambtenaar voor Minister van Justitie).

Iván Velásquez van CICIG moet aanblijven 

            Het  Forum van Internationale NGO's in Guatemala (FONGI) is een koepel van een 30tal internationale NGO's uit de Europese Unie, Canada, de VS, Noorwegen en Zwitserland. Zij hebben een permanente aanwezigheid en werking in Guatemala, zoals b.v. voor België onder meer Broederlijk Delen en OXFAM.           

FONGI stuurde op 24 augustus een dringende oproep naar het kantoor van CIFCA in Brussel. Daarop nodigde CIFCA de lidorganisaties  uit om in spoedtempo een brief te ondertekenen  in verband met de dreiging van het opzij schuiven van voorzitter Iván Velásquez van de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid (CICIG). 

            Op 24 augustus ondertekende ik de brief gericht aan Todd Robinson, ambassadeur van de VS in Guatemala voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités en voor Steungroep 'Solidair met Guatemala.' 

            In de brief drukken we onze bezorgdheid uit vanwege het bericht dat president Jimmy Morales zich wil richten tot de Verenigde Naties met het verzoek Iván Velásquez te vervangen als voorzitter van CICIG. Wij loven zijn verdienstelijke inzet voor de vrede, de gerechtigheid, de rechtstaat en de uitvoering van de mensenrechten tijdens de jaren van zijn ambt.             

            We begrijpen dat bepaalde machthebbers die zich te buiten gaan aan corruptie en straffeloosheid proberen om hun privileges te behouden en de vooruitgang van de  ontmanteling van criminele structuren tegen te houden. Dank zij het Openbaar Ministerie en CICIG is die ontmanteling op goede weg. De rol van de voorzitter Iván Velásquez is fundamenteel geweest om tot de reeds bereikte resultaten te komen. Hij geniet de bewondering en de herkenning van de burgers. 

            Vandaar dat wij het hoogst belangrijk vinden dat de vertegenwoordigers van de Internationale Gemeenschap, de steun van de G-13 (donors, nvdr) en het Systeem van de Verenigde Naties  de regeringsleiders van Guatemala wijzen op hun afspraken en verplichtingen wat betreft de mensenrechten, de strijd tegen de corruptie en de straffeloosheid. 

            Daarom verzoeken wij dat een solide CICIG verder kan werken en haar mandaat volledig kan uitvoeren, vertegenwoordigd door de beste voorzitter, Iván Velásquez.  

                                    (Hinderlaag tegen Iván Velásquez)

           

            Ondertussen kwamen mensen massaal op straat. Dachten ze aan hun successen van 2015, waarbij ze president ex-generaal Otto Pérez Molina en vicepresidente Roxana Baldetti voor zware corruptie de laan uitstuurden? Beiden zitten achter de tralies.

            Op 25 augustus vraagt president Jimmy Morales in New York 'dat CICIG zich zou houden aan zijn mandaat.' Maar in feite formuleerde hij naar alle waarschijnlijkheid een klacht tegen Iván Velásquez.

Onschendbaarheid ontnemen voor corruptie

            Ongeveer op hetzelfde ogenblik dienden het Openbaar Ministerie en CICIG een verzoek in om de onschendbaarheid van president Jimmy Morales op te heffen. Zo kan hij onderzocht worden op het delict van illegale financiering van zijn partij Frente Convergencia Nacional (FCN-Nación) gedurende de verkiezingstrijd in 2015 voor 800.000 Quetzales. Hij kon die niet verrechtvaardigen tegenover het Hoog Electoraal Hof. Corruptie dus. Het was het Hoog Electoraal Hof zelf dat de aanklacht presenteerde voor het Openbaar Ministerie na alle administratieve instanties uitgeput te hebben. 

            Maar ook zijn zoon en zijn broer staan onder verdenking van corruptie en hun geval wordt onderzocht. 

Persona Non Grata           

            Op zondag 27 augustus verspreidde de president een publieke boodschap waarbij hij Iván Velásquez beveelt het land onmiddellijk te verlaten. Die beslissing werd genomen de dag tevoren bij zijn terugkeer uit Washington naar Guatemala. De VN stuurde een boodschap waarbij ze het werk van voorzitter Velásquez en van het Openbaar Ministerie blijven steunen. 

            Op maandag 28 augustus kwam het nieuws dat het Grondwettelijk Hof het presidentiële besluit heeft geblokkeerd. Het uitzettings- bevel mag niet worden uitgevoerd. De voorzitter van het Grondwettelijk Hof zei dat ook de ministers van Binnen en Buitenlandse Zaken en Defensie geen medewerking zouden verlenen. Wat volgt zal de komende dagen zowel juridisch als diplomatisch uitgevochten worden.  

(Iván blijft) 

            Langs alle kanten rezen protesten op: de Internationale Commissie van Juristen, de katholieke bisschoppenconferentie,  de Compañía de Jesús (Jezuïeten in Guatemela), de boerenorganisaties CUC en CODECA, enz.

            De Procureur voor de Mensenrechten vreest voor het leven van Velásquez en vraagt bescherming. Op straat wordt geprotesteerd voor en tegen CICIG en de voorzitter. 

            Ondertussen zal nog wel een robbertje juridisch  en diplomatisch vechten geleverd worden. 

 

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA