U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Info Brief 43 Aalst, 21 augustus 2017

Posted 7-9-17

◙ ◙  Jaarlijkse Algemene Vergadering

◙ ◙  Jaarlijkse Algemene Vergadering

            Op zaterdag 19 augustus kwamen we samen met de leden van de Steungroep 'Solidair met Guatemala' in Aalst voor de jaarlijkse algemene vergadering.

            Waren aanwezig: Paul Mariën (Dworp), Bert en Malou Van Ishoven (Ternat), Julien Lamont (Ertvelde -Evergem), Judith Spitaels, Eric Van den Bossche, Monique Batavia, Guido De Schrijver, Christian Pérez en Viviane Ortiz (Aalst). Veront- schuldigd: Roland De Smet (Wachtebeke)

           

 

 

 

 

 

We situeerden nog eens de steungroep in zijn samenwerking en relaties met andere verwante groepen en NGO's.

 

Steungroep 'Solidair met Guatemala'

* is een lid- organisatie van:

- CIFCA - Europees Netwerk voor politiek  lobbywerk voor en met Centraal-Amerika en Mexico (tweemaal per jaar een tweedaagse Algemene Vergader -ing in Brussel met nevenactiviteiten)

- Europees Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL - Europa) (een maal per jaar Algemene Vergadering in Madrid).

 

* We werken samen met  11.11.11- Aalst, JEBRON, RIS-Aalst, Vredesprijs Aalst, Stop the Killings - Brussel, Guatebelga vzw, VGC en we worden gesteund door gemeente Evergem, gemeente Wachtebeke en vzw Vriendenkring  pater Briers - Dworp.

 

* We nemen deel aan de maandelijkse vergaderingen van RIS-Aalst, aan de periodieke bijeenkomsten van Guatebelga vzw, aan de vergaderingen van  'Stop The Killings' en van het 11.11.11.- comité van Aalst.

 * Steungroep publiceert tweemaandelijks een infobulletin (de laatste tijd: 4 gewone bulletins en - indien financieel mogelijk - 1 speciale brochure (dit jaar: 'Journalistiek en Communicatiemedia' - mei-juni 2017)

Nadien gaven we een overzicht van een jaar werking (juli 2016 tot juli 2017) en de stand van zaken op financieel vlak.

Enkele leden brachten materialen mee vanuit hun lokale werking:  

* Paul Mariën en de Vriendenkring Pater Briers uit Dworp nodigt uit voor de 29ste Mossel en Haantjesfestijn ten voordele van het Kindertehuis 'Hogar de Niñas Esperanza Renovada.' (Mossel-&Haantjesfestijn - 7 en 8 oktober - zaal 'Ons Huis' - Vroenenbosstraat 4 - Dworp)

* Julien Lamont bracht een puike brochure mee met als titel 'Wereldgem - Partnerschap voor duurzame ontwikkeling.' De brochure is een uitgave van GRIS en Dienst Internationale Samenwerking - gemeente Evergem.

 Aan de hand van mooie cartoons van de Ecuatoriaan Pablo Sanaguano werden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (gelanceerd door de VN op 1 januari 2016) voorgesteld.

            Evergem heeft een 'stedenband' met Ecuador. Maar daarnaast ook nog afzonderlijke projecten met verschillende landen, onder andere met Guatemala. Ook die werden geïllustreerd in de brochure.

 Julien Lamont en Lize Decorte zorgden voor de vertaling naar het Nederlands.

 'Miriam' is een project voor 'empowerment van jonge Mayavrouwen en slachtoffers van geweld, via studiebeurzen.'

 'Ademkan' is een project voor gezondheidszorg, geweldpreventie en seksuele opvoeding aan jongeren en slachtoffers van geweld in Sololá.     

  

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA