U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

.


 

'VERDWENEN VULKANEN'

BOEK VAN GUIDO DE SCHRIJVER

KUN JE BESTELLEN.

 guidods@skynet.be

 15 euro (+ 4 euro verzendingskosten)

Storten: Guido De Schrijver  - 9300 Aalst - BE61 8916 6408 2117


Bezoek ook de website van onze partner.

Info Brief 37 Aalst, 19 juni 2017

Posted 24-6-17
◙ ◙ La Puya krijgt nog eens gelijk

"Breaking News!" 

◙ ◙ Platformtekst voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba

◙ ◙ Steun aan CODECA 
◙ ◙ La Puya krijgt nog eens gelijk

            La Puya? Toch wel, bekend volk. In 2013 kreeg Yolanda Oquelí, een van de belangrijkste voortrekkers van het verzet de QuetzalPrijs van Guatebelga vzw.

            En in 2014 waren we  met vrienden van Aalst op bezoek bij de mensen van La Puya. Yolanda werd onder vuur genomen en ernstig gewond omdat ze zich samen met de buren van San José del Golfo en San Pedro Ayampuc verzette tegen het bedrijf Mina Progreso VII, Derivada, dat  in de streek wil graven naar mineralen.

               

Op 5 augustus 2015 beval het Hoog Gerechtshof de werkzaamheden te staken omdat het Ministerie voor Energie en Mijnen nagelaten had om vooreerst de lokale bevolking te 
consulteren volgens de afspraken van de Overeenkomst 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
               Onlangs, op 30 mei, bevestigde het Grondwettelijk Hof, de hoogste gerechtelijke instantie, de opschorting 
van de werkzaamheden.   
"Breaking News!" 

               De Vlaming Luc Cortebeeck, gewezen voorzitter van het ACV,is benoemd tot voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
               Wie weet of dit ons werk met CIFCA en solidaire acties met Guatemala in het algemeen een ietsje kan vergemakkelijken.  

◙ ◙ Platformtekst voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba

 

            Met de steungroep ondertekenden we de petitie van de 'Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba' 

            'Sinds het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten groeide de indruk dat de betrekkingen tussen beide landen genormaliseerd zijn. Nochtans, niettegenstaande enkele bescheiden stappen zijn deze betrekkingen verre van ‘normaal’.

            Inderdaad, de economische, commerciële en financiële blokkade van Cuba door de Verenigde Staten is nog steeds van toepassing, nu reeds meer dan 55 jaar.

            Men kan uiteenlopende meningen hebben over het Cubaanse regering, maar dit belet niet dat we ons kunnen verenigen om de blokkade te veroordelen en de opheffing ervan te eisen. Zij beperkt immers de ontwikkeling van het land en belemmert een beter levenspeil voor de bevolking van het eiland.

            Daarom eisen wij de stopzetting van de blokkade, een onaanvaardbare inbreuk op de waardigheid en het leven van het Cubaanse volk. 

◙ ◙ Steun aan CODECA 
               Een paar keren hebben enkele Aalsterse sympathisanten van Steungroep 'Solidair met Guatemala' een jaarlijks bedrag van 1000,00 euro verzameld voor CODECA.
               In juni kregen we bericht dat het 11.11.11 fonds 4de Pijler ons voorstel voor een project van 1000,00 euro voor CODECA 2017 goedgekeurd heeft.

            Naast CUC is CODECA een van de belangrijkste boeren- organisaties in het land.    In 1992 organiseerden enkele inheemse boeren zich om op te komen voor toegang tot landbouwgrond en voor de rechten van de landarbeiders op de privé plantages. Sindsdien is de organisatie alsmaar uitgebreid en telt vandaag algauw een paar duizend leden.       Ondertussen werd de nationale elektriciteitsmaatschappij stelselmatig overgenomen door buitenlandse privébedrijven. Daardoor werd de prijs voor energie de hoogte in gejaagd en praktisch voor vele gezinnen onbetaalbaar gemaakt. Van dan af is een belangrijk strijdpunt van CODECA: druk uitoefenen op de overheid om de energie opnieuw te nationaliseren en de prijzen te doen dalen.

            Concreet bestaat het ingediend project waarvoor subsidie aangevraagd wordt uit 2 workshops: in Mazatenango (85 deelnemers) en in Cobán (75 deelnemers). Met evenwicht wat betreft aanwezigheid van mannen en vrouwen.

            Thema's: actuele situatie van het land, de mensenrechten, en hoe die te bereiken.

De uitgaven behelzen transport van de deelnemers, eetmalen en studiematerialen.

 

Guido De Schrijver  -  'Solidair met Guatemala' - Lidorganisatie van CIFCA